luni, 9 noiembrie 2020

Dan Şalapa - ÎNTRE PATRIE ŞI DUMNEZEU

 ÎNTRE PATRIE ŞI DUMNEZEU

Pavel Rătundeanu Ferghete ne-a obişnuit, deja, cu stilul său imnic, cu metaforele sale care conjugă simţirea neoaşă, tradiţională, de esenţă pur ţărănească, ardelenească, în speţă, dar reconoscibilă la orice nivel rural tradiţional românesc, cu cea modernă, din care preia o serie de termeni sau situaţii, de sintagme întregi, de personaje. Împreună, cele două modalităţi stilistice reuşeşc sub mâna meşteră a autorului nostru un... altoi exuberant, uneori, sarcastic, alteori, ironic sau iertător, părineteşte, reuşind un melanj inedit, care are o muzicalitate internă pe care am mai sesizat-o şi cu alte ocazii vizavi de scrierile sale anterioare, fie poezie, fie proză. Cu acest volum, PSALMII LUI PAVEL, autorul lui face un nou pas spre cititorii săi cu acel gen poetic larg, incantatoric cu care ne-a obişnuit, principalele sale direcţii urmărite ideatic fiind cele cunoscute, aici, reluate ca spre a fi re-întărite, dar, şi din noua perspectivă a stilului psalmic, la care recurge pentru întâiaşi dată, chiar dacă irizări de aşa gen mai descoperim şi în creaţia sa precedentă. În prima partea volumului, Pavel RătundeanuFerghete are şi un aer patriarhal, sfătos fără a fi agasant: „însuşi sentimentul de dragoste având putere şi vedere şi cerându-ne dragoste, puntea, vrednicie spre înviere, că nu faci altora ce ție nu-ți place, în tot cu totul dând celorlați fericire şi iubire, berechet, la pachet, făcând casă bună cu ceilalți, de bună veste şi de poveste” (CA NIMIC SĂ NU NE OBSTRUCŢIOEZE) Sau: “Jucați fete apăsat şi scuturat ca cei botezați şi responsabilizați cum se joacă danțul şi-n pat dezmățul, întru fericirea lui altul, celălaltul...” (CE SE CUVINE ÎN PATRIA LIMBII ROMÂNE) Şi în acest caz, ca mai peste tot, autorul foloseşte argumentul biblic creştin ortodox al lui Dumnezeu, sau al lui Iisus pentru a convinge, pentru a face ca mesajul său poetic să răzbată mai exact la conştiinţa cititorului său, şi o face deloc ipocrit, credinţa lui fiind una puternică şi afirmată ori de câte ori a avut prilejul, dar fără a fi devenit sau deveni obositor. Interesant şi original, am zice, în poemele lui Pavel Rătundeanu-Ferghete, credinţa în planul divin se împleteşte cu credinţa în valorile perene ale poporului său, cel lumesc, direct, valori culturale, istorice, artistice, unele poeme devenind astfel, şi cele din prima parte a volumului, initulată PATRIE ŞI DUH, şi cele din a doua parte, POEMELE LUI PAVEL, adevărate imnuri ale Binelui, Culturii şi Identităţii româneşti: “Cu lumina Lui pe vecie soare si scut, m-am născut într-un bordei de lut şi lemn sărac, dar demn, ca să nu am limba de lemn în grai de îndemână în patria română, ca de la acel început, Dumnezeu, în bine şi sănătate, toate a zis şi a făcut!” (DUHUL ADEVĂRULUI) În prima parte, poemele au o adresabilitate mai largă, de la satul natal – un leitmotiv ce îl mai regăsim în creaţia poetică a autorului, ca o pecete a originii de care nu se dezminte, apoi Eminescu, alături de Arghezi şi Nichita Stănescu, dar şi autori contemporani, ca Iacob Bencei ori Ionel Bota, cărora el li se adresează cu aceeaşi concescendenţă, cu veneraţie şi sâmburi de laudatio, semn al oamenlor dedicaţi iubirii de semeni, care ştiu a puncta lucrurile frumoase spunându-le pe nume direct, fără sfiiciuni căutate ori fraze directe care pot friza exagerarea, din contra, sinceritatea fiind evidentă şi deloc ascunsă: “Ionel Bota, ce-ți cer peste puteri, peste aşteptări, ceresc ca-n cer şi pe pământ, la noi născându-mă-n veşnicie cu omenie de Românie, deci, maistre, despre mine, scrie, că o poți ca Gheorghe Apetroaie, şi nu te fă că ploaie, tu pe bune mă afectezi, dacă ajustezi totul, în eseu, că trebuie să scrii provita, pro-Dumnezeu, că-mi trebuie, aşa, că scrie, nota bene scoțându-mă din belele, de anume, din anonimat, pe bune, aur cenuşiu strecurat, că ce opera omnia aş scrie despre România, culpa mia?” (FIRESC BISERICESC ÎN LUMINA CELUI CE SUNT) Scrisul lui Pavel Rătundeanu-Ferghete este unul risipitor, cu largi meandre printre oameni şi fapte, printre lumea aceasta şi “lumea de dincolo”, înşirând versurile ca într-un înşit-te mărgărite din poveste, şi căruia el îi dă valenţe laudative, mai ales pentru poporul său, românii din cele patru zări ale României pe care o iubeşte şi o preamăreşte fără ocolişuri, fără a avea nicio urmă de mesaj ideologic în mărturisirile lui de ataşament patriotic, la fel procedând şi când vine vorba despre românii plecaţi peste hotare: “că eu scriu fără să glumesc, scriu impecabil, la mereu, la nesfârşit, scriu ca cel mai iubit, scriu ca român pro-români, scriu şi pentru românii de pretutindeni ca să nu-şi piardă printre străini rădăcinile, binele şi nici România profundă, de legendă, România tainică, zilnică, unică, mare, divă într-a Domnului, doamnă, demnă şi slavă asumată, în artă a succesului pe altarul soarelui, suavă şi discretă, România divă, că ne atrage s-o cucerim, în nobil şi sublim, impecabil şi responsabil, în România complexă, ortodoxă şi pitorească, de biserică, cu frescă omenească pe a soarelui Arcă, în drag de drag şi cu făinoşag.” (ÎN DRAG, ÎN DRAG DE DRAG ŞI CU FĂINOŞAG) Avem în aceste versuri pline de entuziasm, matricea acelor poeme ale patriotismului romantic, care au mişcat conştiinţa naţională la mari evenimente - 1877, 1848, 1918, între cele mai cunoscute - care se circumscriu poeziei patriotice româneşti, cum ar fi cea a lui Alecsandri, Coşbuc, Goga, dar şi, neclintic, Eminescu. Din păcate, poezia patriotică românească a suferit enorm în perioada de după 1945, când a fost pervertită ideologiei de partid, interesele poporului şi ale naţiei, reflectate în versurile mobilizatoare ale marilor noastre poeme patriotice - inclusiv, actualul Imn de Stat este tot o poezie patriotică, aşa cum este şi Marseillesa franceză, ori alte asemenea imnuri naţionale! - fiind confiscate de “partidul unic”, de “conducătorul iubit” etc. Poezia lui Pavel Rătundeanu-Ferghete are iz patriotic intrinsec, iar poetul nostru nici nu face eforturi să pară patriot, pentru că el este nepervertit, are sâmburele de ţăran autentic în el, cu toate intervalele politizante la care, pe parcursul vieţii sale profesionale, a fost supus, mai de voie, mai de nevoie. “noi suntem români, ceea ce suntem, economic, cu situații din România, organism viu cu candidați cum ne gândim nobil şi sublim, candidați cu responsabilități Hristos şi Eminescu, cu următorul lucru de a salva omenirea, populația, viul de România, cu realmente de prim plan, cu sănătate în deplinitate tipică şi de biserică pro-înviere, din fericire fără zădărnicire pentru a fi adunați în şi cu bucovă biblică, de ceaslov de garantare biblică” (ÎN ŞI PRIN ROMÂNIA CARE SFÂNTĂ O AM) Tonul acest gen şuvoi al poemelor sale este şi un însemn al unui prea-plin ce se vrea exprimat, împărtăşit, de aceea, uneori, el devine greu urmăribil, topica frazelor sale fiind extrem de arborescentă, amestecând limbaj modern cu cel vechi, de prin părţile Ardealuluii, la fel, punând în aceeaşi frază termeni ca din scrieri de letopiseţ ori basm, alături de termeni strict actuali, precum Covid, coronavirus sau distanţare, ori dialectic, oportunităţi, acestora mai adăugându-le, pe alocuri, structuri celebre în latină: “tras ca prin inel, tras, fain făinel, voinicel, la binele care-ți plouă din gură, iarba limba maternă, română, măsură incurabilă, măsură a lucrurilor, rost al tuturor, alcătuitor al binelui de viitor, pe altarul soarelui, înainte mergător, spre mănos şi prosper, cu popor de cuvinte, în a fi laudator mega temporis acti, de viitor.” (MĂSURĂ A LUCRURILOR, ÎN VIITOR) *** Partea a doua, PSALMII LUI PAVEL este o structură nouă în poetica lui Pavel Rătundeanu-Ferghete, în sensul că, dacă până acum elementul biblic, raportarea la planul divin ori recursul la ortodoxie au fost mereu prezente în creaţia sa, de această dată, procedează pe filonul atât de sensibil, de pretenţios stilistic, al psalmului. De expresie religioasă, psalmul a mai constituit în literatura română mod de abordare poetică, Arghezi fiind exemplul cel mai cunoscut. Desigur, stilul acesta a fost... ocolit de poeţii de după Al Doilea Război Mondial, în Românai, dată fiind cenzura comunistă şi ateismul acerb ce s-a tot implementat, din fericire, neizbutind să dezbine, să distrugă credinţa poporului. Acum, stilul psalm poate părea desuet, cu toate că el a fost abordat în creaţia mai multor autori, ca un semn al revenirii la normalul unei culturi naţionale care include religia, cea creştin-ortodoxă fiind majoritară covârşitor, după cum ştim cel puţin statistic. Gestul poetic al autorului, cu aceşti psalmi survine în România contemporană pe fondul unui curent neo-marxist evident, care cultivă valori nerecunoscute de religie, contrare Decalogului, precepte noi, expresie a unei libertăţi de opinie şi a unei morale ce fac trimitere la libertinaj, sau lasă de înţeles o înlocuire bruscă, nedecantată a valorilor societăţii tradiţionale, în care credinţa este semn al identităţii culturale, ţara este esenţa originii, cultura şi personajele ei, repere ale continuităţii, ca să nu mai vorbim de istorie şi de eroii săi, de simbolurile naţionale. În acest context tulbure, frământat de sumedenie de orientări şi neo-curente, şi neo-valori, Psalmii lui Pavel vin ca o adiere de vânt într-o furtună de nisipuri fierbinţi, sau asemenea porumbelului cu ramul de măslin purtat în cioc, întorcându-se pe Arca lui Noe vestind apropierea pământului, a salvării din mijlocul potopului. Psalmii lui Pavel pot avea şi acest mesaj, al nepierderii speranţei, al izbăvirii într-un sfârşit din aceasă furtună de început de Mileniu III, plin de crize, de războaie, de contestări valorice, de pandemii şi de dezamăgiri politice. Recursul la Divin, la Absolut într-o lume dezaxată pe moment, mai putem interpreta psalmii aceştia, care contopesc atât mesaj biblic cât şi mesaj laic, este necesar ca o restartare morală şi spirituală, ca o re-echilibrare întru o nouă devenire care ne poate aştepta, nerăbdătoare, în anii următori. Lupta neo-orânduirii de care se tot vorbeşte tot mai acut, azi, vizavi de păstrarea paradigmei tradiţionale, cea care a construit civilizaţia mondială, planetară, aici, pe Terra, lupta dintre aceste două direcţii poate avea o rezolvare prin acest recurs, la divin? Părerile sunt împărţite, Psalmii lui Pavel sunt, desigur, de partea Luminii în sens biblic, a păstrării vechilor cutume, iar argumentarea sa poetică este foarte elocventă, chiar dacă mulţumirile ridicate către Divin - esenţa psalmilor - sunt şi de ordin personal, dar nu exclusiv, pentru că ei încorporează o ţintă mai largă, de la valori culturale, la valori naţionale, istorice, şi abia apoi, personale, discrete: “Doamne-Ți, multumesc pentru viața nouă, în România lui Nichita, România, în falnic, pragmatic şi dialectic, te iubesc sincer, plin de caracter sub albastru cer, cu luna nouă, pentru fericirea ce-i dau altora, c-o împart, în două, din puținul care creşte pic cu pic ca să nu fie chiar nimic, pâine care s-o rup, în două, s-o dau celor nevoiți ca să fie fericiți” spune el în PSALM 10. Sau spune tot în el, foarte convins: <> (PSALM 11) Referinţa la România apare foarte frecvent în psalmii săi, ca o nevoie permanentă de a se regăsi identitar la vreme de cumpănă, am zice: ”Mulțumescu-Ți pentru viața nouă, viață cu adevăr, care ne-o dai cu roată a bucuriei, şi nouă, cu pâine de toate zilele ca să nu ni se gate viața cu binele, ca să nu ni se gate zilele din ecuația cu destinația România!” (PSALM 13) Când vorbeşte despre sine în faţa Creatorului, spune cam aşa: “Doamne-Ți mulțumesc că nu-s hărțuit de poliție, trântit la pământ şi că nu-s cu cătuşe la mâini, în drag cu făinoşag, în sfânt cu farmec, pentru a mă simți bine-n pielea mea!” (PSALM 14) Sau aşa: “Mulțumesc, mulțam, Doamne, că mă bucuram de tot ce aveam, neam, de tot ce-i Raiul numit România, am fără să creez isterie, în socio-umana ecuație, în perfect, corect de soluție!” (PSALM 17) Raportarea de ordin general racordată la cea de ordin personal, îngemănate, deci, dau o armonie altruistă plină de smerenie şi meditaţie, aşa cum se cuvine, dar şi de un puternic suport naţionalist, termen pe care-l folosim nicidecum acuzator, ci din contra, benefic în contextul revigorării, retrezirii necesare a acestui sentiment, aici, în plan românesc, dar recomandabil la orice naţie şi popor, adaptat specificului, de la caz la caz: “Ajută-mă să pot cumpăni, în rostul şi folosul oamenilor, stăpân pe sine ca măsură a lucrurilor, românilor cu minte şi de frunte, să le stea bine ca popor căluzit de Tine, sub falduri de tricolor, în veci de veci, pomenire şi cinste a lor, că-s candidați la fericire cu drept la înviere!” (PSALM 19) Volumul lui Pavel Rătundeanu-Ferghete este un imn puternic patriotic, poetul aşezându-se, simbolic, între Patrie şi Dumnezeu, apărându-le şi slujindu-le, devotat, nediferenţiat, şi făcând apel către noi de a fi la fel de implicaţi, de sinceri şi ataşaţi, în felul acesta căpătând valoare personală şi naţională, iar astfel fi-vom înarmaţi cu ideea acelei nemuriri spirituale despre care ne vorbesc încă din Antichitate marii învăţaţi, şi despre care propovăduiesc atâtea religii ale lumii, cea ortodoxă fiind aici, în carte, stindardul acestora. Plasat mereu, pare a ne spune subliminal Pavel Rătundeanu-Ferghete, între Patrie şi Dumnezeu, eşti sortit unei mântuiri şi lumeşti, şi cereşti.

Dan Şalapa, august 2020

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu