duminică, 6 august 2017

Caragioiu - Omagiu eroilor căzuțì pentru apărarea Patriei noastre, România


"- Ofiterii si gradatii la piese!"
Omagiu eroilor căzuțì pentru apărarea Patriei noastre, România


FOARTE  DUREROS

Oamenii  buni sunt  primii care cad jertfă
Foc, sânge, durere, sfâșiere,
Sunt ghiarele care ucid omul.
Forțele oarbe îi mână pe unii să calce hotarele liniștii
Tot ce are mai bun, mai tânăr, mai vajnic, un popor, e prins într-un război ce topește...

Se  reîntorc acasă mutilații,  cu sufletul sau trupul chinuit
Copiii cresc în oroarea de după război,
Femeile ajung niște umbre livide de  durere și muncă istovitoare
Perioada de acalmie de după război  începe să învețe să cânte imnul eroilor
Copiii învață istorie.
Bătrânii și femeile văduve umblă tot mai încoviați.
Parcă nici soarele nu mai râde, nici păsările lipsite de grâne nu mai cântă la fel.

Să mori apărând glia țării tale la care râvnesc mulți.
Au murit eroic.
Glia a fost salvată, dar prețul este strigător la cer.

Atunci istoria ne învață pe toți
Să ne amintim jertfa lor și să facem din această țară o grădină
Cu ultimele puteri să sădim viața, florile, bucuria.
Să ne ridicăm din nou înalți și drepți
Cum au fost cei care ne-au apărat de a nu cădea în sclavie.
Să ne împrumutăm unul altuia putere, dărzenie, încurajare...

Copiii vor crește și vor umple golul lăsat
Și-n fiecare casă, văruită festiv, va fi o icoană și amintirea celor jertfiți,
Aceste două elemente vitale ne vor zice tot ce avem de făcut...

Melania Rusu Caragiou
Canada, România-Timișoara)


6/19 august 1917 – Atacul de la Padurea Răzoare -Mărăşeşti

„O puternică coloană duşmană iese din pădurea Răzoare şi se îndreaptă către Cota 100. Rezerva batalionului I/51, cu o companie de mitraliere, îi iese în cale. Zadarnică împotrivire. Copleşit de numărul mare al atacatorilor, contraatacul român e zdrobit. Toţi ofiţerii cad, în frunte cu comandantul.
Dar compania de mitraliere a batalionului e aci. Căpitanul Ignat Grigore îşi aşezase mitralierele într-o tranşee, adunase în jurul său sfărâmăturile batalionului şi organizase rezistenţa. Căpitanul Ignat primise ordinul să ţie pe loc înaintarea duşmanului “cu orice preţ”. El a înţeles care e singurul preţ cu care se poate plăti oprirea inamicului şi nu i s’a părut prea mare.
Mitralierele încep să ţăcăne, iar duşmanul e pironit în faţa tranşeei. Artileria germană reperează tranşeea şi aruncă ploaie de şrapnele peste compania de mitraliere; ea stă neclintită şi ţăcăniturile precipitate parcă înumără vieţile pe care le răpune şi tot nu pridideşte. De două ori duşmanul ameninţă cu împresurarea; de două ori şi compania îşi schimbă aşezarea şi secerişul nu conteneşte. Rândurile apărătorilor scad văzând cu ochii; cadavrele duşmanilor şi camarazilor îngreunează mânuirea maşinilor. Din când în când, încă o mitralieră amuţeşte, încă un servant cade fulgerat. Acum n’a mai rămas nici un soldat care să poată înlocui pe cei căzuţi. Căpitanul Ignat dă un ordin scurt:
- Ofiţerii şi gradaţii la piese!
Şi el însuşi se aşează la piesa no. 1. Sub mâna dibace a maestrului, glasul mitralierei izbucneşte mai mânios decât oricând.
Şi momentul fatal soseşte. Puhoiul duşman a trecut peste mormanul de cadavre semănate în faţa companiei eroice şi s’a năpustit furios în linia ei de fier şi foc. Cei din urmă servanţi, rămaşi în viaţă, sunt ţintuiţi cu baionetele pe mitralierele lor.
La postul său, Căpitanul Ignat, străpuns de zeci de baionete, cade, îmbrăţişând ţeava înroşită a mitralierei pe care o servise până în cea din urmă clipă.
A doua zi, sanitarii au găsit pe câmpul de luptă o tranşee acoperită cu două rânduri de cadavre de duşmani. Dedesupt, printre mormane de benzi şi de tuburi arse, opt mitraliere, îngropate sub dărâmăturile tranşeei. Era compania de mitraliere a Batalionului  Întâiu. Căpitanul Ignat, sublocotenentul Grigoriu şi toţi servanţii pieselor erau la postul de datorie, cu mâinile încleştate pe trăgaciu şi cu capetele plecate peste ţeava piesei lor. Pe faţa de ceară a şefului, moartea fixase pentru veşnicie zâmbetul de satisfacţie al omului care izbutise să-şi îndeplinească consemnul.
Jertfa nu fusese de prisos. Un ceas de întârziere a înnaintării duşmanului însemnase câţiva kilometri de apropiere a rezervelor diviziei, care sosiau în pas alergător la locul primejdiei.”

MITRALIERELE CĂPITANULUI IGNAT
ISTORIA RĂZBOIULUI PENTRU ÎNTREGIREA ROMÂNIEI
1916 – 1919
VOLUMUL II
AUTOR CONSTANTIN KIRIŢESCU

http://www.romaniamagnifica.ro/?do=Istoria&optiune=1916-1919+-+CEI+ce+ne-au+facut+MARI+%28I%29
1916-1919 - CEI ce ne-au facut MARI (I) | Romania Magnifică
www.romaniamagnifica.ro
IDEEA LATINITĂŢII ŞI A UNITĂŢII NAŢIONALE - DIMITRIE ONCIUL; BUCUREŞTI, 1919. Slavă Eroilor - Com. Podari, Jud. Dolj; Foto Valentin B. (2)Cu respect,
Valentin-Nicolae Bercă
"România Magnifică" - www.romaniamagnifica.ro - un proiect cultural pentru unitatea spirituală a Românilor de pretutindeni
Main | Romania Magnifică
www.romaniamagnifica.ro
Main „Sufletul românesc, răscolit de amintirile istorice, răscolit de destinul lui măreţ pe care de-a pururea l-a întrevăzut în zare, răscolit de puterea ...Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu