sâmbătă, 29 septembrie 2018

FESTIVALUL DOINELOR ȘI AL PORTULUI POPULAR DE LA TIMIȘOARA
FESTIVALUL DOINELOR ȘI AL PORTULUI POPULAR DE LA TIMIȘOARA,

8 septembrie, 2018
de Melania Rusu Caragioiu


În acest frumos sfârșit de vară, împreună cu fiica mea, poeta, avocat, Alexandrina Caragioiu,  care m-a însoțit spre a lua parte la frumoasa manifestare, comemorare aniversară din 5 septembrie 2018, închinată Acad. Dr. Radu Flore,   la Zrenianin, în Banarul Sârbesc, Serbia, acuma    depănăm amintiri plăcute din România.
Avem ca subiect în special, festivitea amplă care s-a organizat la Timișoara în data de 8 septembrie 2018, fiind organizată și mediatizată  de Domnul Jurist Aurel Matei Bancu, Secretar general  al Asociației Culturale ,, Constantin Brâncuși”-Timișoara, ,,Festivitalul doinelor” 2018.
Spectacolul a fost organizat cu asentimentul autorităților și al Domnului Director al Asociației  Prof Univ. Ing. Dr.Horia Ciocârlie.

 În data de 8 septembrie, ca o tradiție a Rugii bănățene,  s-a împletit sărbătoarea  de Sfânta Maria Mică, împreună cu Festivalul Doinelor și al portului  popular românesc. Această manifestare culturală  a început  cu un simpozion literar susținut de către personalități, scriitori din Timișoara, invitați din Banatul Sârbesc, oaspeți ocazionali din spațiul european , oficialități.
Întrunirea literară s-a axat pe expuneri asupra tradițiilor și reflectarea lor în literatură, artă, și în  viața palpabilă a bănățenilor și ca parte integrată în frumosul românesc. Pe lângă Domnul Aurel Bancu  întrunirea a fost prezidată și de către Doamna Europarlamentar  Maria Grapini. Atmosfera a fost  punctată și de interviuri  luate de către Doamna Veronica Balaj, reporter  RadioTv-Timișoara, fiind și eu un repondant. 
Au fost implicați în această organizare și desfășurare numeroase personalitâți care au depus mult suflet, erudiție și competență:

Prof. Univ. Dr. Ing. Horia Ciocârlie - președintele Asociației, prof. Mariana Strungă, președinta Cenaclului literar al Asociației, Prof.Constanța Sylvia Hârceagă, președinta cenaclului literar „Seniorii”, prof. Emilia Rizeanu, coordonatoarea cenaclului literar al Cercului Militar Timișoara, prof. Livia Ilcău, coordonatoarea secției de folclor a Asociației, Mia Sadovan, interpretă de folklor, poetă și scriitoare, Maria Colgea, interpretă de romanțe și folKlor, prof. Florica Ranta-Candea, coordonatoare acțiuni culturale din Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, prof.univ. Anton Ilica, rectorul univ. ”Aurel Vlaicu” din Arad, Ing. Aurel-Ionel Simu, poet repatriat după 25 de ani din USA, Ing. Ionel-Vasile Indricău, poet, prof. Monica-Maria Condan, redactorul șef al revistei „Coloana Infinitului”, Florica Nicoli și prof. Petrică Panduru, soliștii noștri de „forță” și nu în ultimul rând, Ing. Maria Grapini, europarlamentara bănățeană, care permanent sprijină activitatea noastră cultural-artistică.  Desigur nu putem ignora pe directorul Muzeului Satului Bănățean dl. Dănuț Radoslav și ajutorul său,  ing.Dana-Mihaela Marcu,  cercetătoarea și scriitoarea în grai  bănățean, de la Muzeul Satului, d.na Maria Mândroane; colaboratoarea, cea cu ideea festivalului - Delia Rădmăneșteanu, de la „Casa Doinelor” din Orțișoara.
Pentru o ambianță specifică momentului au
fost etalate multe exponate, cărți, ziare și reviste. Încerc să amintesc pe cele care am avut cinstea să le primesc. în calitate de redactor din Canada, al Revistei  ,,Heliopolis”-  Timișoara și membră a asociației ,,Constantin Brâncuși „  și a Ligii Scrubiitorilor Timișoara, Banat:
Doamna Prof. Mariana Strungă m-a incântat cu un dar surpriză din partea Asociației ,,Constantin Brâncuși”, volumele Mihai Eminescu, în ediție bibliofilă și ținută academică, pentru care mulțumesc mult, dar în aceeași măsură mulțumesc tuturor celor care mi-au dăruit cărți, reviste și ziare pentru frații români din Diaspora, Canada, și care , cu toții  mi-au făcut o primire caldă. Cu drag m-am văzut posesoarea multor cărțì precum ,,Epistole prin arcul timpului”- Iosif Kovacs;  ,,Idei controversate din epoca de aur”-Ioan iovuță;  ,,La porțile amurgului”-Marioara Jivan; ,,Melancolie”-Traian Pintilie; ,,Pasager în lumină”- Maria Dudaș;  ,, Danube networkers on tours 2012-2013”;  ,,Educația seniorilor, perspectiva DANET” Alexandru Strunga , Coordonator;  ,,Antologie literară, Liga Scriitorilor  din Banat- 10 ani”;  ,,303 colinde cu text și melodii culese și notate de SAbin Drăgoi; ( carte pe care nu o aveam , deși  bunica mea din partea mamei, făcea parte din fmilia Drăgoi, Seliște-Arad); ,,Labirint de uimiri”-Ana Caia; ,, Antologia literaturii dialectale bănățene” -Ioan Viorel Boldureanu, Simion Dănilă, Cornel Ungureanu;   ,,Oglinzile timpului”, bilingv, româno- englez, - Ana Ghiaur;  ,,Danube in poems”,  bilingv, româno-englez,- coordonatoare Doina Drăgan , Mariana Strungă; ,,Anuarul Ligii Scriitorilor Filiala Banat, Timișoara Nr. 6,  Coordonatori Doina Dragan,  Florin Gheorghe  Brie- Bonchiș; Andreea -Elena Lampinen- Ancuțà;  ,, De la Scriitorii bănățeni către toțì românii”- Coordonatori: Doina Drăgan, Florin Gheorghe Brie-Bonchiș, Elena Andeea Lampinen-Ancuțà, Ana Cristina Popescu, ,,Poemele Cernei”-Constanța Silvia Cârceagă; ,,Epigrame” , ,,Caleidoscop sufletesc”, ,,Panteonul iubirii”-Eugen Fritea; ,, Cântările Evangheliei”

BibLioteca și spirItul meu s-a îmbogățit deasemenea și cu multe revIste: ,,Coloana Infintului”- Asociația Culturală ,,Constantin Brâncuși” -Timișoara; ,,Coloana Infinitului”, Ediția soecială Nr. 3 și Nr. 4 din 2018; ,, Clio”, seria a III-a, 1-4 /2010; ,,Agora literară Nr 24 /2014;   Nr. 32/2017; ,,Conexiuni” Nr 37/2018; ,,Conferința IV de filozofie ritmată”, Baia Mare, anul 7 Nr. 1;  ,,Conferința V, Despre binele obștesc”; ,,Lumină lină”, anul XI, Nr.2; ,,Lumină divină”, Anul 2009; ,,Actualitatea literară” Nr.8,  anul VII, 2018; ,, Adevărul”, 30 august-1 septembrie, 2013.

Membrii din  Ligă și din Asociația ,,Constantin Brâncuși”, din care fac parte și eu,   m-au primit cu drag.  inima deschisă, încât nu pot decât să  mulțumesc tuturor cu multă recunoștință.

Doamna Prof. Doina Drăgan aflând că voi participa la Festivalul ,, Limba Română” de la Horezu, -31 august 2018,  mi-a dat, anticipat, materiale, Revista ,,Helopolis” pentru Festivalul respectiv  și  diplome pentru atestările mele, și deasemenea  pentru poeta  Alexandrina Caragioiu, un gest foarte deosebit, mai ales că a avut bunăvoința de a  publica materialele trimise de mine, în Revista  ASFBT ,,Heliopolis”chiar înainte ca eu să fi devenit, redactor din Canada, pentru Revista aceasta.

 Partea primă a Festivalului Doinelor și portului românesc fiind încheiate- conferințele- ne am părăsit sediul, Rezidența romantică de pe insula lacului  din ,,arondismentul Muzeul Satului”  și a ne-am îndreptat  spre locul amenajat ca  teatru în aer liber,  în fața scenei pe care au evoluat artiști veniți din mai multe locuri din țară, aducând de acolo portul tradițional, doina specifică, dansul specific.
 În pauză și chiar în timpul spectacolului care a început  cu un adevărat imn  ,,Doina”  pe versuri de Mihai Eminescu, am  admirat cu mare atenție și interes miniexpozițiile aduse de echipele de artiști populari artizani,  spre a le fi cunoscute realizările și ocupațiile  rodnice și frumoase.
 Imi amintesc cu plăcere și gustul expoziției de produse de panificație și patiserie ale unei expoziții mixte, unde expozanții aveau exponate de mai multe sorturi și am primit, de pe platoul ,,intangibil” de expoziție , o gogoașă parfumată !
Am semnat în cartea de onoare a Bunicuțelor, mari artiste în cusături tradiționale românești,
Se pare că ,, Bunicuțele” din Zreneanin constituie un proiect european realizat, un proiect  de subvenție, accesat pentru dânsele de Doamna Maria Grapini, cu zece ani în urmă. Au mai fost și expozanți de la Ovcea, vechea Ofce, unde a existat o mănăstire și unde a trăit o vreme , pe la 1480 d. H.,  prelatul umanist Pelbartus de Timișoara. Pelbrtus născut la Timișoara  amintește timișorenilor de prezența sa  în aceste locuri, prin numele unei străzi din Timișoara, și printr-o lucrare biografică întocmită de mine,  (și poate ulterior completată de alți cercetători )și care lucrare se află la Biblioteca Institutului de Medicină de la Timișoara și în Revista bibliotecilor. Cred că am avut și o comunicare în acest sens  și la o intrunire  la o bibliotecă județeană  din țară, dar pe vremea aceea, când făceam multe comunicări nu țineam o prea strictă evidență a lucrărilor mele.
Am făcut poze cu doamnele de la Ovcea. m-am împrietenit cu  D-na Leontina Prodan-  Olah,  Directoarea și protagonista ,,Muzeului  cânepii”  Am vorbit cu expozanții de la Macea, localitate din pusta Aradului, plai de grâne, amintindu-mi de satul din apropierea lor, Sintea Mică, Sinicea, unde s-a născut tatăl meu și unde am copilărit eu o vreme.
Expozanții de la Macea au expus planul unei mari godpodării model, bine întretinută de toți gospodarii   comunei
și m-am bucurat de compania tuturor.
Mă găsesc și azi, după câtva timp, , virtual, la  lucrările în plen ale ,,Festivalului doinelor” unde prin  ziare , reviste și cărți,  autorii au vorbit în acest sens. 
Prezența și comunicările au avut un înalt nivel. Presa locală și românească aplecându-se amănunțit asupra celor desfățurate acolo

Am admirat în calitatea  sa de  director- moderator al întregei festivități pe Domnul Aurel Matei Bancu, festivitate care a fost extraordinar de bine reușită și primită, , plăcând tuturor.
Ajunsă în Canada, am găsit Antologia alcătuită de Domnul critic literar Dan Șalapa ,,Un sentiment numit România”, 1oo de ani, 100 de poeme, în care am publicat și eu, exemplar dedicat Marei Uniri, pentru care mulțumesc.
Citind din acel volum  văd o oarecare distanțare între poeți, puțini  fiind cei care  sunt optimiști, dar au marea calitate de a fi foarte hotărâți. și ...talentați. Ceilalți, tot talentați,  se înscriu în tagma poeziei robuste și exprimă din eul propiu oglinda întâmplărilor reale, a vitejiei, a tradițiilor, a stărilor reale sau abstracte trăite.

Închei  urând României  să se asemene, ca de atâtea ori, în istoria sa, ilustrei păsări ,,Phoenix”  ST, CONSTANT; SUD MONTREAL, 27 septembrie 2018

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu