luni, 24 septembrie 2018

Gh. Alupoaiei - Omul care sfințește locul
Omul care sfințește locul

          De prin anii 2014, de cȃnd l-am cunoscutmai bine pe Traian Pascu, regretatul președinte al Casei de Ajutor Reciproc  a Pensionarilor “Solidaritatea” Vaslui, mă număr printre cei care frecventează această instituție și participă la activitățile axate pe specificul de aici. Traian Pascu este cel care a adunat date despre personalitatea generalului Ioan Rășcanu și tot el a lansat și idea realizării unui monument al acestuia, fapt care s-a ȋmplinit, el neavȃnd șansa să-și vadă pusă ȋn practică această idee.
          Tot aici, la CARP “Solidaritatea” Vaslui, odată cu alegerea noului președinte ȋn persoana doamnei profesoare Valentina Lupu, s-au intensificat activitățile cultural-artistice, cele științifice pe problematica și preocupările pensionarilor, cele de omagiere și de comemorări și cu frecvență ridicată- cele care marchează evenimente semnificative și cruciale ale istoriei patriei. Sunt acțiuni venite ȋn sprijinul pensionarilor interesați și doritori să ducă o viață activă.
          La ȋntrunirile de aici am remarcat prezența activă a doamnei Viorica Strat, membră a asociației de ȋntr-ajutorare, domnia sa fiind și organizatoare a muncii cu pensionarii din comuna Dragomirești.
          Sȃmbătă, 15 septembrie 2018, am avut onoarea să asist la o activitate cu pensionarii, dar și cu populația activă din Dragomirești, asumată de doamna Viorica Strat și programată cu mult timp ȋnainte. Au fost invitați toți angajații CARP “Solidaritatea” Vaslui ȋmpreună cu unele personalități ale vieții culturale vasluiene: dr. Valeriu  Lupu, prof. dr. D. V. Marin.
          Ȋncă de la sosire ȋn localitate, oaspeții au fost ȋntȃmpinați nu doar cu ospitalitatea gazdelor, primindu-i cu pȃine și sare, după vechea tradiție de ȋntȃmpinare, de bun venit și de instalare a atmosferei bunelor relații de cooperare .
          Impresionant a fost localul ȋn care am fost primiți, aranjamentul din interior, mobilierul și panourile care expun la vedere documente, publicații, fotografii, diplome, extrase și articole de legi, elemente din viața oamenilor comunei, ele fiind totodată oglinda fidelă a bunei selecții, gospodăririi și organizării pe criterii funcționale a ȋntregului spațiu. Se remarca de la prima vedere priceperea, pasiunea și spiritul responsabil al doamnei V. Strat, sprijinită de persoane atașate prin efort și simțire.
          Intreaga activitate s-a desfășurat sub semnul comemorării Centenarului Marii Uniri, eveniment subliniat prin expunerea tricolorului și a inscripționării aferente.
          Desfășurarea activității a fost monitorizată de președintele CARP “Solidaritatea” Vaslui, doamna Valentina Lupu.
          Pentru ȋnceput, preotul satului, Solomon Victor, a oficiat conform ritualului slujba de pomenire și de binecuvȃntare a locului, a bunurilor și a oamenilor și a rostit cuvinte de sfințire a activității.
          Din rȃndul personalităților invitate la prezidiu, la ȋnceput, doamna V. Strat a prezentat liber activitatea din cei 16 ani vechime ai asociației. Meritorie și demnă de aplauzele publicului a fost evidențierea, prin cuvinte alese, a oamenilor de frunte ai comunității.
          Nu au fost ocolite ȋn cuvȃntul domniei sale nici problemele cu care se confruntă cetățenii, atȃt cele de ordin material și financiar, cȃt și mai ales cele ce țin de etică. Ne-a impresionat accentul pus de doamna Viorica Strat pe ceea ce numim omenie, pe spiritul deschis, pe sinceritate și pe iubirea față de semeni a unor membri ai comunității care ȋși oferă sprijinul moral și material, mai cu seamă celor neajutorați.
           O asemenea problemă a omeniei este pusă tocmai acum, ȋn această epocă a crizei morale mult adȃncită ȋn societatea noastră, cand goanna dupa ban si smulgerea lui prin orice mijloc duce la dezumanizare, cand nepasarea fata de cei de alaturi e condamnabila, cand egocentrismul s-a accentuat si actioneaza la niveluri inalte ale societatii, ducand la dezbinari sociale, cȃnd simțul măsurii și bunul simț tradițional al romȃnului au suferit lovituri ucigătoare chiar de la vȃrful piramidei organizării sociale.
          Expunerea liberă a doamnei Viorica Strat, bazată doar pe existența documentelor din fața sa, a pus ȋn evidență pregnant experiența de-o viață a domniei sale ȋn rolul de ȋnvățătoare a satului, deseori și ȋn rolul de profesor, atunci cȃnd a fost necesar. O mare parte a societății dragomireștene, cea activă, a trecut prin băncile claselor instruite și educate de către doamna ȋnvățătoare. Spirit dedicat muncii cu omul, cu sufletul și cu trebuințele lui, doamna Viorica Strat cunoaște ȋn amănunt fiecare familie, fiecare evoluție  a destinelor membrilor acestora ȋn paralel cu nenumărate probleme de viață cu care se confruntă. Tocmai pe acest fond de cunoaștere, doamna ȋnvățătoare, pensionară activă și energică, gospodină acasă și la locul de muncă, exemplu de conștiinciozitate, muncitoare ȋn limitele date de vȃrstă, se implică fizic și moral sprijnindu-le efortul de a rezolva șirul interminabil de probleme de viață, tot mai acute, mai dureroase, uneori insurmontabile.
          Toate cele expuse sunt doar o parte din elementele care o zugrăvesc pe doamna ȋnvățătoare Viorica Strat, pensionara a cărei suflet permanent ȋși liniștitește generos semenii, cetățeni prin tradiție ai Dragomireștilor, sau nou-veniți, prin dinamica evoluției sociale.
          Iată de ce o asemenea făptură merită un piedestal pe măsura faptelor și simțirilor etern umane, dovedite cu prisosință de doamna ȋnvățătoare pensionara Viorica Strat. Iată de ce doamnaViorica Strat se bucură și se va bucura de prețuirea comunității căreia și-a dedicat viața și activitatea, ȋn prezent și pentru totdeauna!
          Domnul doctor Valeriu Lupu a ȋncȃntat publicul prin susținerea profund documentată și argumentată, așa cum permanent ne-a obișnuit, a preocupărilor oamenilor de știință și din domenii ale biologiei, analize, sinteze și concluzii ale unor personalități de mare notorietate din toate timpurile și din diferite zone ale lumii, literați, filosofi, psihologi și din alte domenii, informații privitoare la vȃrsta senectuții, la plusurile și minusurile acestei etape biologice. De asemenea, domnul doctor a sondat și preocupările factorilor decizionali și ai fauritorilor de legi pentru ameliorarea vieții vȃrstnicilor din diferite țări cu standard ridicat de civilizație, făcȃnd o paralelă ȋntre acele preocupări și cele foarte puține, multe inexistente, din legislația noastră.
           Un moment aparte l-a constituit intervenția domnului profesor dr. D.V. Marin, binecunoscutul jurnalist al presei vasluiene, posesor al singurului Grup de Presă a județului, cu merite deosebite ȋn difuzarea culturii romȃnești pe alte meridiane și continente, prin mijlocirea prestigioasei reviste “Meridianul Cultural Romȃnesc”. Domnia sa a dezvoltat ideea importanței cărții și cititului, inclusiv ȋn epoca aceasta  a internetului.
          In cuvȃntul său, profesorul economist Tudorache Caloian a dezvoltat idea necesității bunei administrări a banilor contribuabililor la fondurile caselor de ajutor reciproc și la necesitatea creșterii numărului de membri cotizanți, susținȃnd prin aceasta creșterea spiritului economic și a garanției ȋn ajutorul concret oferit oamenilor. Marea majoritate  a societății actuale dispune de venituri mici, uneori insuficiente.
          Cei săraci trebuie să evite “sprijinul” ȋmpovărător al numeroaselor bănci, majoritatea străine, apărute la noi.
          Domnul Caloian și-a expus verbal amarul privind discrepanța dintre așa numitele măriri de salarii și pensii ale truditorilor de rȃnd, ȋn paralel cu creșterea, uneori nejustificată, a prețurilor la servicii și la bunurile de consum, pe de o parte, iar pe cealaltă parte, clasa politică și acolițiilor primesc salarii nesimțite și pensii speciale, sfidȃnd legile și bunul simț al omului trăitor ȋntre oameni. 
          Domnul primar Dănuț Iacob aflat ȋntr-o permanentă mișcare pentru rezolvarea problemelor comunei, a reușit să fie prezent ȋn faza finală, prilej cu care a mulțumit tuturor participanților la activitate . De asemenea, a punctat problemele la zi ale conducerii comunei pentru asigurarea condițiilor de muncă și de viață ale cetățenilor.
          Un moment care a impresionat a fost cel prezentat de elevele Năstac Diana și Butnaru Lorena foste eleve ale doamnei Mihai Violeta, ȋmbrăcate ȋn straie naționale, care au prezentat publicului date ale istoriei țării din ultimul secol, cu accent pe elemente care au consfințit Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
          Pe parcursul activității, doamna Gabriela Crețu, senator de Vaslui, a transmis un mesaj telefonic, exprimȃndu-și regretul că nu a putut participa așa cum și-a exprimat mai de mult dorința. “Vă urez mare succes! Transmiteți salut tuturor. Am vrut să particip dar viața politică e plină de neprevăzut! Nu mai pot ajunge.Vă ȋmbrățișez cu drag! Gabi Crețu.”
          Este cunoscut faptul că doamna senator Gabi Crețu este deseori prezentă la activitățile organizate de CARP “Solidaritatea” Vaslui, așa cum deseori, avem onoarea să ne ȋnsoțească și la alte activități ale noastre
ȋn afara sediului instituției.
          Activitatea s-a ȋncheiat cu acordarea Diplomei de Excelență doamnei Viorica Strat pentru munca desfășurată de-a lungul anilor fiind felicitată și dorindu-i să facă Centenarul vȃrstei!                                                           Prof. Gh. AlupoaieiNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu