duminică, 30 septembrie 2018

Sfântul Ioan Botezătorul vindecă un copil îndrăcit - DUMNEZEU CUNOAȘTE, DAR NU PREDESTEAZĂ (I)
Sfântul Ioan Botezătorul vindecă un copil îndrăcitÎn anul mântuirii 1919, econom al metocului Vozina era bătrânul Nifon, avându-l ca ajutor pe monahul Leontie, iar chelar era monahul Lazăr. Într-o dimineaţă de martie, s-au auzit nişte strigăte puternice în curtea metocului. Cei doi monahi tineri, aplecându-se peste balcon, l-au văzut pe ciobanul Dimitrie Bobotan cum îl trăgea cu sila pe fiul său, Ioan, care avea în jur de zece-doisprezece ani. Dintr-o dată, copilul a început să tremure, să facă spume, să scoată ţipete sălbatice şi să facă diferite mişcări ciudate, aşa cum fac cei care sunt cuprinşi de înrâurirea diavolească.

Sărmanul cioban şi femeia lui nu mai ştiau ce să facă. „Bre, Ioane, ce ai? Ce ai păţit?”, îl întrebau, dar copilul nu putea să le răspundă la întrebări, ci continuă să facă nebuniile lui. „O, ceas rău!”, a început ciobanul să strige. „Ah, copilul meu! Vai, nenorocitul de mine, ce am păţit!”.

Într-o astfel de stare de tulburare şi nemăsurată mâhnire şi-a adus aminte de icoana făcătoare de minuni a Sfântului Ioan Botezătorul şi îndată l-a luat pe copil şi a pornit spre biserică, ca să-l ducă înaintea icoanei Sfântului. Însă, cu cât înaintau şi se apropiau de biserică, cu atât copilul, aflat sub lucrarea demonului, se sălbăticea, striga, se împotrivea să meargă spre biserică, se trăgea înapoi aşa încât, la un moment dat, scăpând din mâinile tatălui său, a luat-o la fugă. Dar tatăl lui a alergat mai repede şi, prinzându-l, l-a adus înapoi.

Între timp, monahii de pe balcon urmăreau tragica scenă dintre tată şi fiu. Apoi au coborât şi, luându-i pe tată şi pe copil, i-au dus în biserică şi l-au pus pe copil înaintea sfintei icoane. Erau mâhniţi pentru copil, dar mai mult pentru faptul că nu exista acolo niciun preot care să-i citească exorcismele, aşa cum se obişnuieşte în astfel de situaţii.

După ce au trecut cinci minute de tăcere, monahul cel mai tânăr a spus:

– Frate, de vreme ce nu avem preot, dacă vrei, hai să cântăm singuri un paraclis la Sfântul Ioan, căci puterea lui este mare. Şi, să se facă ce va binevoi el.

Celălalt monah a fost de acord şi au început paraclisul. Copilul a fost cuprins de nelinişte şi a început să se tăvălească pe plăcile de piatră ale bisericii. Ciobanul devenise alb ca varul şi inima i se zdrobise cu totul. Totuşi, se ruga în taină Sfântului Ioan, ca să facă milă cu el.

Paraclisul se apropia de sfârşit. Când a început cântarea a şaptea, copilul s-a liniştit. Când au terminat cântarea a opta, copilul s-a ridicat şi a stat în picioare înaintea icoanei, cu multă smerenie. La sfârşitul paraclisului, copilul era cu totul sănătos, spre nespusa bucurie şi uimire a celor care erau de față. După ce copilul, părinţii lui şi cei de față s-au închinat Sfântului Ioan până la pământ, au plecat bucurându-se împreună cu tatăl copilului.

Datorită credinţei şi evlaviei sale faţă de Sfântul Ioan Botezătorul, ciobanul a izbutit să dobândească vindecarea copilului său.

(Monahul Lazăr Dionisiatul, Povestiri dionisiate, traducere din limba greacă de Ieroschimonah Ştefan Nuţescu, Schitul Lacu–Sfântul Munte Athos, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2012, pp. 152-154)DUMNEZEU CUNOAȘTE, DAR NU PREDESTEAZĂ (I)          Problema este răul, pe care Ortodoxia îl explică într-un chip minunat; nu există altul mai bun. Explicația pe care o dă este următoarea: Răul există și provine de la diavolul. Înlăuntrul nostru este și duhul cel rău și duhul cel bun și se luptă între ele. „Fie pe unul îl va urî și pe celălalt va iubi, fie de unul se va lipi și pe celălalt îl va disprețui; nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui mamona”. Adică înlăuntrul nostru se dă o luptă între bine și rău. În această luptă însă omul este liber să hotărască ce să aleagă. Prin urmare, nu Dumnezeu este Cel care predestinează și hotărăște, ci libera voință a omului.

Dumnezeu în atotștiința Lui cunoaște cu multă acrivie mai înainte de întemeierea lumii că cineva va face, de pildă, la vârsta de 33 de ani o crimă. Dar omul în libertatea voinței sale – dar pe care l-a primit de la Dumnezeu, însă l-a pervertit – acționează în deplina sa libertate.

Nu Dumnezeu este cauza, nici nu ne destinează pentru acest scop. Atotștiința Lui nu ne îndatorează. El respectă libertatea noastră, nu o anulează. Ne iubește, nu ne face robi, ne dă valoare. Dumnezeu nu intervine în libertatea noastră, ci o respectă, ne dă libera alegere. Prin urmare suntem răspunzători, fiindcă facem ceea ce vrem noi. Nu ne obligă Dumnezeu. Lui Dumnezeu Îi este cunoscut că tu vei ucide pe acest om, dar nu este rânduit de Dumnezeu ca să săvârșești aceasta.

Cum este cu putință ca Dumnezeu, Care ne-a creat din negrăită dragoste și El Însuși este Dragostea absolută și voiește numai dragoste, să vrea să te conducă la răutate și la ucidere? Îți dă libertatea și apoi ți-o ia? Tu ești cel care acționează în deplină libertate, tu hotărăști ceea ce Dumnezeu cunoaște de mai înainte, fără să te silească; de aceea și ești răspunzător.

Aceste subiecte sunt foarte delicate; este nevoie de luminare dumnezeiască, pentru ca omul să înțeleagă. Sunt taine. Lucrul bun în firea sa este o taină. Nu este frumoasă o floare cu diferite culori, ce te atrage și te face să o iubești? Te apropii de ea și are o mireasmă atât de nobilă, de fină, încât te face să o iubești și mai mult. Acesta este binele. Da, dar oare nu este și aceasta o taină? Cum s-au format aceste culori, cum s-a format această mireasmă? Același lucru putem să-l spunem și despre păsări, despre animale, despre viețuitoarele din apă. Toate exprimă bunătatea lui Dumnezeu.

Dumnezeu a dăruit omului tot ce este mai frumos și mai bun. L-a menit să devină desăvârșit. I-a dat însă și libertatea și astfel i se dă posibilitatea să urmeze binele sau răul. Pe de o parte dragostea lui Dumnezeu, iar pe de altă parte libertatea omului. Dragostea și libertatea se împletesc. Se unește duhul cu Duhul. Aceasta este viața mistică. Când duhul nostru se unește cu Duhul lui Dumnezeu, atunci facem binele, devenim buni.

Pentru patimile noastre este răspunzătoare voința noastră. Dumnezeu nu vrea să îngrădească libertatea noastră, nu vrea să ne silească. De noi depinde ce vom face și cum vom trăi. Fie vom trăi pe Hristos și vom avea trăiri dumnezeiești și fericirea, fie vom trăi în melancolie și întristare. O stare intermediară, de mijloc nu există. Fie vei fi, fie nu. Fie una, fie cealaltă. Firea se răzbună, urăște răul. Orice poate să fie astfel, dar poate și să nu fie. Sărutatea, de pildă, poate fi sfântă, dar poate fi și vicleană. Dar tocmai aceasta are valoare, ca omul să acționeze liber. Dumnezeu l-a făcut pe om să ceară el singur să devină bun, să-și dorească singur aceasta și să devină, într-un oarecare fel, ca și cum ar fi izbânda sa, în vreme ce în realitate provine de la harul lui Dumnezeu. Ajunge mai întâi în punctul de a-și dori aceasta, de a o iubi, de a o dori și apoi vine dumnezeiescul har și o săvârșește.

Dumnezeu este dragoste, nu este un simplu spectator al vieții noastre. Poartă de grijă și Se interesează ca un Părinte al nostru ce este, dar respectă și libertatea noastră. Nu ne silește. Noi să avem nădejde în Pronia lui Dumnezeu și, de vreme ce credem că Dumnezeu ne poartă de grijă, să avem curaj, să ne încredințăm dragostei Sale și atunci Îl vom vedea neîncetat lângă noi. Nu ne vom teme ca nu cumva să pășim alături.

Câte ace are fiecare pin? Dumnezeu le cunoaște și fără voia Lui niciunul nu cade jos. La fel și perii capului nostru, toți sunt numărați. El Se îngrijește de cele mai mici amănunte ale vieții noastre, ne iubește, ne ocrotește.
Noi trăim ca și cum nu am simți măreția dumnezeieștii pronii. Dumnezeu este foarte tainic. Nu putem să înțelegem lucrările Sale. Dumnezeu este făr de greșeală. Cine este în esență Dumnezeu, noi nu cunoaștem. Sfaturile lui Dumnezeu nu putem să le aflăm.

Când Dumnezeu ne dă harisma smereniei, pe toate le vedem, pe toate le simțim. Atunci Îl trăim pe Dumnezeu foarte intens. Când nu avem smerenie, nu vedem nimic. Dimpotrivă, când ne vom învrednici de sfânta smerenie, atunci pe toate le vom vedea, ne vom bucura de toate. Îl vom trăi pe Dumnezeu, voi simți Raiul înlăuntrul nostru, Care este Însuși Hristos.
GEOMETRIE - Sfantul Ioan din Kronstadt

             Pentru cel ce crede cu adevarat în Dumnezeu, orice lucru din câte exista pe pământ și în toate lumile vizibile parcă n-ar fi, dispare; nu exista nici măcar un singur punct sau o singură linie imaginare în spațiu fără Dumnezeu; pretutindeni îi apare în minte o singură, infinită Ființă – Dumnezeu. Își închipuie că ori de câte ori trage aer în piept Îl respiră pe Dumnezeu; pentru el, Domnul este pretutindeni și este totul, făpturile parcă n-ar fi și el însuși dispare, imaginar, pentru a-i face loc să lucreze în sine Unicul Dumnezeu.

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 99.
CÂNTECUL FĂPTURII - Arhiepiscopul Iustinian Chira

            Pe Adam Îngerii l-au învățat să cânte. Toată creatura cânta. Cânta soarele și luna, cântau stelele și lumina. Întreg spațiul răsuna de o armonie sfântă, pe care urechea noastră nu o poate cuprinde. De o miraculoasă simfonie este plin tot universul. Pentru că în univers nu domnește haosul, ci ordinea și disciplina. Toate, cerul și pământul, când ascultă de legile date de Creatorul lor, formează în spațiu o desăvârșită simfonie. Deși s-ar părea că dincolo de atmosfera Pământului domnește întunericul și tăcerea, nu este așa. Aceasta este numai aparent, pentru că organele pe care le avem noi, urechea și ochiul, au o putere de percepere limitată. În afară de ceea ce auzim sau vedem noi, există o infinită bogație de sunete si culori, care vibrează mereu și cântă. Tăcerea și întunericul absolut domnesc numai în iad, care este numit de Hristos întotdeauna „întunericul cel din afară, unde este plânsul și scrâșnirea dinților” (Matei 25, 30). Acolo niciodată nu se aud cântece armonioase și frumoase. Acolo sunt sunete haotice care chinuiesc și înspăimântă permanent. Nici lumina nu este acolo o lumină care mângâie și încălzește, ci este o lumină moartă, neîntâlnită în spațiul creat de Dumnezeu, unde și lumina și sunetul sunt create ca să provoace fericirea și o liniște desăvârșită tuturor credincioșilor.


 Arhiepiscopul Iustinian Chira, Acolo-n sus in vremea aceea, Ed. Mânăstirii Rohia, Rohia, 2010, p. 7-8.


Sursa: Pr. Alexandru Stanciulescu Barda

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu