duminică, 1 noiembrie 2020

ADRIAN MUNTEANU - SONETOTERAPIE 231 - 240 - text și interpretarea autorului -

 SONETOTERAPIE 231

- text și interpretarea autorului -

 


 

Brașov,  strada Curcanilor ( Șchei)

 

 

~*~

 

N-a fost să bat cărarea ei abruptă

Din Şcheiul meu, unde-am văzut lumina,

Căci casa noastră o luă vecina

Şi viaţa mamei a-nsemnat doar luptă.

 

Arareori, când îmi lăsam maşina

Pe Lacea-n colţ şi cu privirea suptă

Urcam pieptiş, simţeam cum se înfruptă

Din glasuri vechi un duh urmând colina.

 

Ce ar fi fost să am oraşu-n poală?

Dar nu a fost să fie ceasul blând.

S-au deşertat dureri. Cu mâna goală

 

Am stat la uşa veacului plângând,

Răpus de lipsuri, de trufii şi boală

Şi doar cu taina licărind în gând.~*~

("Ferestre în cetate, Sonete 4,", Arania, 2008)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 232

- text și interpretarea autorului -

 


 

VIAȚA NETRĂITĂ

 

~*~

 

Sub clopotul ce va vesti sfârşitul

Se încovoaie clipele plăpânde

Zvârlite-n focul serilor flămânde

Ce şi-au înfipt în timpul scurs cuţitul.

 

Cât mi-am dorit să le atârn osânde

Secundelor ce şi-au uitat cositul,

Ca să aducă daruri când peţitul

Miresei vieţi ne-adună-n zări arzânde.

 

M-am nevoit să-mi fac un rost anume,

Să nu rămân uitat şi gol prin vremi.

Când ani pribegi se vor topi în spume,

 

Nu te-ngrozi, nevolnic să nu gemi

Nu-ţi fie teamă când te stingi din lume.

De viaţa netrăită să te temi!

 

~*~

(2005 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 233

- text și interpretarea autorului -

 


 

NESĂȚIOȘII NUFERI

 

 

~*~

 

 

Plăpânda rază împletind năvoade

Cu firul nopţii ferecând câmpia,

Coboară-n tihne moi sorbind vecia,

Covor de crini şi străvezii broboade.

 

Cosesc din gândul tainic bălăria,

Îngrop lopata-n curgeri de izvoade;

Tăria râvnei încordat sloboade

Ascuns hotar, sfărmând zădărnicia.

 

Pe luciul brumei s-a culcat jivina

Apusului prăsindu-se-n iubiri;

În smârcul dens s-a aşternut rugina

 

Răstimpului rămas ca să inspiri.

Nesăţioşii nuferi sorb lumina

Până-n afund de jilave uimiri.

 

~*~

ADRIAN MUNTEANU

 


SONETOTERAPIE 234

- text și interpretarea autorului -

 


 

 

ÎNGEMĂNAREA NOPŢII CU LUMINA

 

 

~*~

 

În piatra visătoare scrie luna

Sfiala pleoapei asmuţind săgeata.

Pe duhul serii s-a închis lăcata,

Un greier trist îşi pierde-n iarbă struna.

 

Cu grâul tainei s-a umplut covata

Şi seva umbrei pârguieşte pruna.

Din brazi uitarea picură întruna

Şi-o stea absentă-şi caută surata.

 

În plasa beznei s-a-ncurcat albina,

Dar prin păduri de crengi mai poţi să vezi

Şi-o rază-n piept a devenit vecina

 

Tăcerilor sub care te aşezi.

Îngemănarea nopţii cu lumina

Tresare-n noi, înduioşând zăpezi.~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

Adrian Munteanu


SONETOTERAPIE 235

- text și interpretarea autorului -

 


 

SUB CRUSTA CLIPEI

 

 

~*~

 

Sub crusta clipei se frământă jarul,

Scârba și ura colcăie şi sfarmă.

Un glonţ uitat în ruginită armă

Sloboade foc, să-mi biruie hotarul.

 

Sub zid adânc e mult prea multă larmă.

Goneşte aprig, furtunos, ogarul,

S-aprindă-n sânge vlăguit amnarul

Şi-n gongul spart să bată de alarmă.

 

Gonesc sub pleoape neatinse mrene

Şi vipera mâniei s-a zbătut,

Muşcând din carnea aţipită-n lene.

 

Dar otrăvind sfiala-n nevăzut,

Pe drumul umbrei răscolind prin vene

Se-njgheabă lumi de care n-am ştiut.

 

~*~

(2005 - sonet nepublicat în volum)

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 236

- text și interpretarea autorului -

 


 

LUCIREA IERBII

 

 

~*~

 

Lucirea ierbii alintând pârâul,

Mătasea ceţii mângâindu-mi geana,

Turbate ploi sporind în trup prigoana

Şi duhul nopţii asmuţind desfrâul

 

Ating zvâcnirea tâmplelor cu pana

Când aţipeşte nestatornic grâul.

Un fulger stins îşi prelungeşte brâul,

Ce-mi înfăşoară cu un freamăt rana.

 

Mă prinde-amiaza şubred la răscruce.

Uitări şi vise-aştern câmpii de jad

Pe care cântă mierle, să apuce

 

Frânturi de cer vibrând prin crengi de brad.

Îngândurarea norului aduce

Zăpezi mirate ce din gânduri cad.~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2"; Arania, 2006

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 237

- text și interpretarea autorului -

 


 

ZIDIRI PLĂPÂNDE

 

DEX 2   abatiză s., dispozitiv de apărare făcut din

copaci tăiaţi şi culcaţi cu vârful spre inamic.

 

 

 

~*~

 

Cât aţipesc între zidiri plăpânde,

La umbra tihnei ce-mi alină vrerea,

Au şi ieşit să-şi apere averea

Oştiri de vrajbe-n alergări flămânde.

 

Cum să opresc tăişul când durerea

O ştiu înfiptă-n răni mereu arzânde,

Când mă ajung nepregetat osânde

Ce vor să-mi smulgă înrăit puterea?

 

Din fagul drept ce tainic înfrunzeşte,

O lance-mi fac, să pot lupta cu mori.

Tăişul ei în trupul sterp rodeşte

 

Şi din tulpini mijesc mulţimi de flori.

Vigoarea mea în patimi se topeşte,

Dar din cenuşă vor sui cocori.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 238

- text și interpretarea autorului -

 


 

SPUNE-MI SPRE SEARĂ TE IUBESC!

 

 

~*~

 

Spune-mi spre seară te iubesc! Odată.

Cum nu mi-ai spus de când te am în sânge.

Nu vezi că-s trist şi răsuflarea-mi plânge

Sub coapsa ta în chinuri frământată?

 

Toarnă cuvântu-n mierea ce se strânge

În cupa tainei îndelung păstrată,

Ca să-mi cuminec clipa alinată

Cu azima ce între noi se frânge.

 

În timp ce ruga n-a sfinţit havuze,

Din degete s-au revărsat poveşti

Şi-n peşteră, umbros lăcaş de muze,

 

Mi-am aşezat hotarele domneşti.

N-ai împlinit un zbucium scris pe buze.

Mi-ai arătat cu trupul că iubeşti.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 239

- text și interpretarea autorului -

 


 

CÂND CORP, CÂND SPIRIT

 

 

~*~

 

Când  corp, când spirit joc pe funii ude,

Fără popas, cu verbul drept povaţă.

Trupul zăbavnic de neant se-agaţă,

Iar spiritul din temniţi nu aude.

 

Un gând nu-şi trece firul lui de aţă

Prin ochiul gol, în luptă să asude,

Răzbind prin hoarda vălurilor crude

Ce mi-au căzut, învinse, de pe faţă.

 

Murind încet, din veşnicii se-abate

Şi s-a mutat în smârcuri care cern

Frânturi de nopţi şi de singurătate

 

Din cercul strâmt, ademenit şi tern.

Cum dorul meu de-a fi în tot şi toate

Nu s-a-mplinit, mâhnit rămân etern.

 

 

~*~

( "Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 240

- text și interpretarea autorului -

 


 

DEZBRAC CĂMAŞA

DEX 4  abluţiune s. Spălare rituală pe corp

 

 

~*~

 

Dezbrac cămaşa, lepăd orice urmă

De trist veşmânt ferind răsuflul pielii.

Mă-nclin supus şi neclintit greşelii

Ce-n trupul meu cu-nfrigurare scurmă.

 

Cu mierea strânsă-n floarea de camelii

Îmi ung sfiala când un gest se curmă.

Alung poveri strivind ades, în turmă,

Ca să răzbun prigoana îndoielii.

 

Şi lacrimi mari din cer coboară, calme,

Pe glezne, pe genunchi, pe umeri goi.

Îmi scaldă fierea urii din sudalme,

 

Sfinţesc pojarul patimii. Apoi

Irup tulpini şi frunze verzi din palme

Cu foşnet stins cerşesc eterne ploi.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANU
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu