vineri, 16 decembrie 2022

Valentina Teclici - Christmas Vision + Viziune de Crăciun

  

Christmas Vision*

 

 

Let's feel the magic of Christmas

like reading a fair-tale book

with no worries about Covid-19

wars, inflation, unemployment,

addictions, conspiracies or poverty.

 

Let’s allow the love, the hopes,

the abundance, the spirituality

of Papatūānuku and human beauty

to be our carols for this year.

 

Let’s Aroha’s deeds to ignite our souls

and kindness to ring at doors

like holly bells.

Let’s put on the table

the greatest vision

for our whānau, the land

and the whole world.

 

Let’s wish to everyone

what we’d wish for ourselves,

Feel the magic of Christmas

melting our hearts.

Let’s keep the positivity

and beauty forever

and remain in our spirit

a Christmas carol,

a shiny Christmas tree.

 

(Teclici V., Longing Songs Between Two World, Scripta manent Ltd, Napier, New Zealand, 2022)

 

 

Viziune de Crăciun

 

 

Hai să simțim feeria Crăciunului

ca și cum am citi o carte de poveşti

fără griji despre Covid-19

războaie, inflație, șomaj,

dependențe, conspirații sau sărăcie.

 

Hai să lăsăm dragostea, speranțele,

abundența, spiritualitatea Terrei

și a frumuseții umane

să fie colindele noastre pentru acest an.

Dragostea adevărată

să ne lumineze sufletele

și bunătatea să sune la ușă

precum clopotele sfinte.

Să aşternem pe masă

cea mai clară viziune

pentru familie, pământul străbun

şi lumea întreagă.

 

Să le dorim tuturor

ceea ce ne-am dori nouă.

Să simțim cum feeria Crăciunului

ne îmbunează inimile.

Să păstrăm pozitivitatea,

frumusețea pentru totdeauna

şi sufletul nostru mereu să fie

un colind de Crăciun,

un pom de Crăciun strălucitor.

 

 

                                  *Tradusă în limba română: Valentina Teclici

 

                            Valentina Teclici, Napier, Noua Zeelandă

 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu