sâmbătă, 3 iulie 2021

George Anca - Traducând Bhagavad Gita

 Traducând GITA - Translating GITA

de George Anca

 

 

George Anca

 

Traducând Bhagavad Gita

 

            Între 1976-1983, cînd predam limba română la Universitatea din Delhi, am tentat  un dhvani sanscrit-românesc, conciliind  sunete/silabe, riscând paronomii, exemplu Gayatri  Mantra:

om bhūr bhuvaḥ svaḥ

tát savitúr váreṇ(i)yaṃ

bhárgo devásya dhīmahi

dhíyo yó naḥ prachodayāt

– Rigveda 3.62.10

Românește:

om soare bun soaa

ziua dintâi rea nu ne fiee

de roade va să dea năimin-

du-ne neam de părinți a daat

 

Am tradus din sanscrită  Gita Govinda (Cântecul văcarului), de Jayadeva,

 

meghairduramvaram vanabhuvah syamastamaladrumari

naktam bhirurayam tvameva tadimam radhe grham prapaya

ittham nandanidessnidesatascalitayoh

pratyadhvakurnjadrumam

radhamadhavarjojayanti yamunakule rahahkelayah

 

nourii drumuri irump în divin văzduh tamarinzii înnegură codrul

nocturnu-i dor mirele neîndura-va Radha-n sălaş de nu-i curmi văpaia

astfel cum Nanda-ndrituie şi calea-n înconjur prin crâng ascunde urma

Radhei cu Madhava-n hârjoană pe malul Yamunei cunună baia (1)

 

Megha Duta (Norul vestitor) de Kalidasa,

 

kazcit kAntAvirahaguruNA svAdhikAra pramattaH

zApenAstaMgamitamahimA varSabhogyeNa bhartuH

yakSaz cakre janakatanayAsnAnapuNyodakeSu

snigdhacchAyAtaruSu vasatiM rAmagiryAzrameSu

 

paşnicei doamne departe-ntr-una aspru pe-un an detronat

spaime blesteme în loc de măriri inima tulburându-i

yaksha sacru val de-a lui Janaka fată sfinţit îndură

‘n umbră de codru într-un ashram pe muntele Ramagiri

 

Sundarya lahari (Frumoasa unduire) de  Shankaracharya,

 

Shivah shakthya yukto yadi bhavati shaktah prabhavitum

Na chedevam devo na khalu kusalah spanditumapi;

Atas tvam aradhyam Hari-Hara-Virinchadibhir api

Pranantum stotum vaa katham akrta-punyah prabhavati

 

Shiva shakti una de nu-i cu puterea-i cel augural

Nu poate zămisli nici măcar să se urnească din loc nu poate

Şi cum fără virtute ar îndrăzni cineva să ţi se prosterneze în rugă

Tu venerată de zeităţile facerii proteguirii şi distrugerii (1)

 

În Gita Govinda am eufonizat metri eminesceni, iar în Meghaduta, am păstrat în românește  metrul mandacranta din original. Înapoi în România, am versionat câteva upanișade și ecouri din Vede.

 

Katha

 

domnul miluiască miruie-ne pre noi nevoi-vom a prinde taina dintru scripturi ne lumineze împăcarea doamne –tihnă-odihnă-tihnă

I Vajasravasa lacom de cer îi dădu tot avutul un fiu Nachiketa pe nume avea (1)

 

 

Prashna

Invocaţie

 

 

Om doamne şi-ale tale slăvi devah

rugămu-ne a-ţi auzi sunetele cu urechea

a-ţi vedea bunătatea cu ochii

a te lăuda o viaţă cu trup suflet minte simţire

Om înţelepciune svasti ne dea

ca soarele svasti lumineze-ne inima

întru atotştiutoare pusha vishvaveda

aristanemi svasti ne poarte

în strălocaşuri binecuvântate

Brihaspati svasti dăruiască-ne

Om shanti shanti shanti hari om

 

Mandukya

 

Invocaţie

 

 

slavă zeilor zeilor peste simţuri urechea-ne

de le-ar întoarce divina sruti

slavă slujitorilor celui atotputernic

de-am vedea toate lucrurile şi

lucrările pământului întru dumnezeu

şi toată viaţa noastră petre-

cându-ne-o sănătoşi voinici

cântând divine laude

 

Isha

Invocaţie

 

 

Om numele supremei realităţi transcendentale

este perfect şi complet şi toate răsăririle sale

sunt complete la rându-le dar cu atâtea

emanaţii din sine el rămâne întregul

complet fără nici urmă de schimbare

 

Kena

Invocaţie

 

 

Om toate mădularele mele

cuvântul suflul vital ochiul urechea puterea şi simţurile

întărească-mi-se întru brahmaupanishadam

prin graţia ta nicicând să nu am deziluzia uitării că tu eşti în toate

tot ce este sensibil şi non-sensibil în univers ţi-e în stăpânire şi tu îl ai

ţine-mă veşnic şi pe mine servitoru-ţi

să nu se despartă servitul de servitor

toate sfintele virtuţi din upanishade

să mă umple încântându-mi sufletul

înzestrat cu acele divine calităţi

să fiu mereu cu iubire în serviciul tău

şi să simt fericirea perfectă pretutindeni

 

Chandogya

 

invocaţie-imn

aum duh întărească-mi mădularele cuvântul suflarea ochii urechile vlaga şi toate simţurile de-a vedea râvnă oricărei vieţi Brahman dintru upanishadam de-a nu mă lepăda nici curând nici târziu de Brahman nepărăsit de-a lui Brahman sacră miluire fie-mi sfântă legătura de serv către preasfânt stăpân servit Brahman ci sacrele haruri lăudate în upanishade lumineze-mi sufletul dharmaste mayi santu te mayi santu Om shantih shantih shantih Om-jur-împrejur-bun-augur-augur-augur

 

Ecouri din Vede,

Atharva

 

 

Agni jertfitorului dor

înlănţuie-ne arderea

 

sălaşul sama inimii ni-mi-ni

pe cal norocul laptelui

acoperit de bobul grâului

Savitar Vayu Indra Brihaspati

          

            Conversasem cu Sergiu Al George în Delhi, 1981, despre Gita, despre  traducerea sa, ezitând să  încerc și eu, dar dupa zeci de ani, ca la un semn al lui Krishna Însuși, am simțit o datorie să  reiau, după  D. Nanu, Ioan Mihălcescu, Sergiu Al-George, transpunerea în limba lui Eminescu a evangheliei hinduse. M-au ghidat la începuturi, parcă și acum, sanscritiști indieni – Satyavrat Shastri, Urmila Trikha, traducătoarea Luceafărului de Eminescu în sanscrită, Sisir Kumar Das, Rasik Vihari Joshi, Usha Chaudhuri, neuitând întâlniri cu Barbara Stoler Miler, Irma Piovani, Karmela Marcangelo, Freiher Von Stietencron, Yu Long Yu, Fernando Tola, Marcel Pujol.

            Târziu, prezentând un paper, Sanskrit Drama - la Conferința Internațională de Indologie, Delhi 2015, sub egida președintelui Indiei, Pranab Mukherjee – și altul, Sanskrit-Romanian Correspondences – la International Seminar „Sanskrit&Europe”, Delhi, 2016, ba chiar fiind nominalizat la ICCR Distinguished Indologist Award 2017, m-am simțit și mai obligat.

            Transa de acum va fi fost, surprinzător, și în continuitate cu traducerea mea  din franceză a  tratatului Adevăr și revelație de Dumitru Drăghicescu, în atmosferă filosofică-religioasă involuntar afină cu Gita. Considerând și standardizarea traductologică a Gitei, în prezent, mai ales în India și America, temeritatea literară a lui Edwin Arnold ori  Sri Aurobindo ar părea necanonice. Și totuși, versiunile consună  peste timp și spațiu:

 

II.13

dehino ’smin yathā dehe

kaumāraṁ yauvanaṁ jarā

tathā dehāntara-prāptir

dhīras tatra na muhyati

As the embodied soul continually passes, in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. (Swami Prabhupada)

As the soul passes physically through childhood and youth and age, so it passes on to the changing of the body. The self-composed man does not allow himself to be disturbed and blinded by this. (Sri Aurobindo)

 

To man's frame

 

As there come infancy and youth and age,

So come there raisings-up and layings-down

Of other and of other life-abodes,

Which the wise know, and fear not.  (Edwin Arnold)

Cum sufletul întrupat străbate perpetuu

acest corp copil-tânăr-bătrân,

la fel trece într-un alt trup la moarte.

Pe înțelept nu-l miră schimbarea.

(George Anca)

 

                      Originalul sanscrit și mulțimea traducerilor, mai ales în engleză, vor fi îngăduind cea mai recentă versiune într-o limbă europeană românească, odată comandată revenirea la dharma-Gita ca revalație supremă, dar și comiterea vitală  întru spiritul Indiei. Actually, primind, în preajma Zilei Independenței, 2017, un mesaj de la Oficiul Primului Ministru al Indiei, Narendra Modi - ”Have ideas & suggestions, which you believe have transformative impact? Share your inputs with the Prime Minister!” -, am răspuns spontan, citând din Bhagavad Gita:

 

yad yad ācarati śreṣṭhas

tat tad evetaro janaḥ

sa yat pramāṇaṁ kurute

lokas tad anuvartate (3.21)

Whatever action is performed by a great man, common men follow in his footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues.

Oamenii obișnuiți urmează

oricare  acțiune a unui om mare.

Indiferent de standardele edictate de el,

toată  lumea le urmărește.

 

na jāyate mriyate vā kadācin

nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ

ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo

na hanyate hanyamāne śarīre  (2.20)

 

For the soul there is never birth nor death. Nor, having once been, does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever-existing, undying and primeval. He is not slain when the body is slain.

(English,  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

 

Pentru suflet nu există nici naștere, nici moarte.

El este nenăscut, etern,

mereu existent și primordial.

El nu este omorât când trupul este omorât.

Romanian, George Anca

 

                      Comentatorii istorici ai Gitei – Shankaracharya, Ramanuja, Madhva, Nibarka, Vallabha – sunt fondatorii tradițiilor vedantice. În tradiția Shaiva, Abhinavagupta a scris “Gitarth Samagraha.”

 

            După Sankaracharya, cele două convingeri privind realitatea (Sankhya-buddhi) și  yoga (Yoga-buddhi) asociate cu detașarea și angajarea în acțiune vin de la Dumnezeu. (Capitolul 3 - Karma Yoga)

 

Ramanuja citează divinizarea lui Krisna de către Arjuna:

 

arjuna uvaca

param brahma param dhama

pavitram paramam bhavan

purusham sasvatam divyam

adi-devam ajam vibhum

ahus tvam rsayah sarve

devarsir naradas tatha

asito devalo vyasah

svayam caiva bravisi me

sarvam etad rtam manye

yan mam vadasi keshava

na hi te bhagavan vyaktim

vidur deva na danavah

 

"Arjuna a spus: Sunteți Personalitatea Supremă a Dumnezeirii, domiciliul final, cel mai curat, Adevărul Absolut. Tu ești persoana veșnică, transcendentală, originală, cea nenăscută, cea mai mare. Toți marii înțelepți, cum ar fi Narada, Asita, Devala și Vyasa, confirmă acest adevăr despre tine, iar acum voi însuți vă declarați acest lucru. O, Krișna, accept cu totul ca adevăr tot ce mi-ai spus. Nici demizeii, nici demonii, Doamne, nu pot înțelege personalitatea ta ".

 

            Baladeva Vidyabhusana creează o metaforă Dumnezeu-om: „Srimad Bhagavad-Gita conține cuvintele revelatoare ale Domnului Suprem, Însuși. Astfel este cea mai bună din toate scripturile. Care este necesitatea altor scripturi elaborate dacă nu sunt folosite împreună cu Srimad Bhagavad-Gita care a emanat direct din gura Domnului Krishna.

Cuvintele regelui Dhritarastra și ale celor citate în Srimad Bhagavad-Gita au fost compuse de Krishna Dvaipayana Vyasa pentru a păstra consistența cu narațiunea și sunt absorbite în Srimad Bhagavad-Gita în modul în care particulele de sare sunt absorbite într-un ocean de sare.”

            Modă Gita? „A devenit o modă de lux a zilei, împreună cu o civilizație materială progresivă, încât oricine poate să-și facă propria interpretare a marii filosofii ariene a Indiei, cunoscută sub numele de Bhagavad-Gita. Această formă concisă a cunoașterii vedice, cunoscută și sub numele de Gita Upanisad, este recunoscută de toți transcendentaliștii și de cercetătorii scripturilor vedice ca fiind apexul tuturor Upanisadelor și Vedantasutras. Acest lucru este valabil mai ales în India. Cercetătorii și achariasii precum Sripada Sankaracarya și unii dintre urmașii săi nu puteau în nici un caz să ignore sau chiar să încerce să nu recunoască această carte foarte importantă a cunoașterii, deși astfel de învățați ai școlii din Mayavada nu au recunoscut bona fide Puranele. Dar interpretarea lui Sri Sankaracarya diferă de interpretările achariilor Vaisnava conduse de Sri Ramanujacharya și Madhvacharya. Există nenumărate interpretări ale Bhagavad-Gita pe piață și este cu siguranță o chestiune neclintită de a selecta care dintre interpretările diferite vor fi acceptate ca bona fide și care dintre ele vor fi respinse ca mala fide .” (A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj)

            În învățăturile lui Krishna  se întrețes prinicipiile teismului, ascetismului, dualismului, pragmatismului, karma,  jñana, bhakti, haṭha, sānkhya, etc.  Sunt numeroase epitetele pentru Krishna numit și Hrishikesh, Keshav, Govind, Madhusudan, Achyut, etc., sau Arjuna, numit și Dhananjaya, Gudakesh, Kaunteya, Parantapa, etc.

            Termeni-cheie  în Bhagavad Gita:   Dumnezeu (Bhagavān) – Entitatea Supremă; Suflet (ātmā): Sufletul individual; Natura Materială   (Prakṛiti ori Maya): Energia materială;  Modurile Naturii (Guṇas): energia materială are trei moduri constitutive: sattva guṇa (modul bunătății), rajo guṇa (modul passinii), tamo guṇa (modul  ignoranței);Yajña (Sacrificiu);  Devatā (Zei cerești): Yog: Cuvântul Yog a fost folosit în Gita în aproape o sută cincizeci de locuri;  Jñāna Yog (Calea Cunoașterii); Aṣhṭāṅg Yog (Calea în opt părți); Bhakti Yog (Calea Devoțiunii); Karm Yog (Calea Acțiunii). (Apud Swami Mukundananda).

 

 

 

George Anca

 

Traslating Bhagavad Gita

 

            Between 1976-1983, when I was teaching  Romanian language at the University of Delhi, I tempted a Sanskrit-Romanian dhvani, conciliating sounds / syllables, risking paronyms, eg Gayatri Mantra:

om bhūr bhuvaḥ svaḥ

tát savitúr váreṇ(i)yaṃ

bhárgo devásya dhīmahi

dhíyo yó naḥ prachodayāt

– Rigveda 3.62.10

Romanian:

om soare bun soaa

ziua dintâi rea nu ne fiee

de roade va să dea năimin-

du-ne neam de părinți a daat

 

I translated from Sanskrit Gita Govinda (The Song Cattleman) by Jayadeva,

 

meghairduramvaram vanabhuvah syamastamaladrumari

naktam bhirurayam tvameva tadimam radhe grham prapaya

ittham nandanidessnidesatascalitayoh

pratyadhvakurnjadrumam

radhamadhavarjojayanti yamunakule rahahkelayah

 

nourii drumuri irump în divin văzduh tamarinzii înnegură codrul

nocturnu-i dor mirele neîndura-va Radha-n sălaş de nu-i curmi văpaia

astfel cum Nanda-ndrituie şi calea-n înconjur prin crâng ascunde urma

Radhei cu Madhava-n hârjoană pe malul Yamunei cunună baia (1)

 

Megha Duta (Norul vestitor) de Kalidasa,

 

paşnicei doamne departe-ntr-una aspru pe-un an detronat

spaime blesteme în loc de măriri inima tulburându-i

yaksha sacru val de-a lui Janaka fată sfinţit îndură

‘n umbră de codru într-un ashram pe muntele Ramagiri

 

Sundarya lahari (Frumoasa unduire) de  Shankaracharya,

 

Shivah shakthya yukto yadi bhavati shaktah prabhavitum

Na chedevam devo na khalu kusalah spanditumapi;

Atas tvam aradhyam Hari-Hara-Virinchadibhir api

Pranantum stotum vaa katham akrta-punyah prabhavati

 

Shiva shakti una de nu-i cu puterea-i cel augural

Nu poate zămisli nici măcar să se urnească din loc nu poate

Şi cum fără virtute ar îndrăzni cineva să ţi se prosterneze în rugă

Tu venerată de zeităţile facerii proteguirii şi distrugerii (1)

          

            In Gita Govinda I euphoned Eminescu's Meters, and in Meghaduta, I kept in Romanian the mandacranta meter in the original. Back in Romania, I've made versions of  a few Upanishads and  echoes from Vedas.

 

Katha

 

domnul miluiască miruie-ne pre noi nevoi-vom a prinde taina dintru scripturi ne lumineze împăcarea doamne –tihnă-odihnă-tihnă

 I Vajasravasa lacom de cer îi dădu tot avutul un fiu Nachiketa pe nume avea (1)

 

 

Prashna

Invocaţie

 

 

Om doamne şi-ale tale slăvi devah

rugămu-ne a-ţi auzi sunetele cu urechea

a-ţi vedea bunătatea cu ochii

a te lăuda o viaţă cu trup suflet minte simţire

Om înţelepciune svasti ne dea

ca soarele svasti lumineze-ne inima

întru atotştiutoare pusha vishvaveda

aristanemi svasti ne poarte

în strălocaşuri binecuvântate

Brihaspati svasti dăruiască-ne

Om shanti shanti shanti hari om

 

Mandukya

 

Invocaţie

 

 

slavă zeilor zeilor peste simţuri urechea-ne

de le-ar întoarce divina sruti

slavă slujitorilor celui atotputernic

de-am vedea toate lucrurile şi

lucrările pământului întru dumnezeu

şi toată viaţa noastră petre-

cându-ne-o sănătoşi voinici

cântând divine laude

 

Isha

Invocaţie

 

 

Om numele supremei realităţi transcendentale

este perfect şi complet şi toate răsăririle sale

sunt complete la rându-le dar cu atâtea

emanaţii din sine el rămâne întregul

complet fără nici urmă de schimbare

 

Kena

Invocaţie

 

 

Om toate mădularele mele

cuvântul suflul vital ochiul urechea puterea şi simţurile

întărească-mi-se întru brahmaupanishadam

prin graţia ta nicicând să nu am deziluzia uitării că tu eşti în toate

tot ce este sensibil şi non-sensibil în univers ţi-e în stăpânire şi tu îl ai

ţine-mă veşnic şi pe mine servitoru-ţi

să nu se despartă servitul de servitor

toate sfintele virtuţi din upanishade

să mă umple încântându-mi sufletul

înzestrat cu acele divine calităţi

să fiu mereu cu iubire în serviciul tău

şi să simt fericirea perfectă pretutindeni

 

 

 

Chandogya

 

invocaţie-imn

aum duh întărească-mi mădularele cuvântul suflarea ochii urechile vlaga şi toate simţurile de-a vedea râvnă oricărei vieţi Brahman dintru upanishadam de-a nu mă lepăda nici curând nici târziu de Brahman nepărăsit de-a lui Brahman sacră miluire fie-mi sfântă legătura de serv către preasfânt stăpân servit Brahman ci sacrele haruri lăudate în upanishade lumineze-mi sufletul dharmaste mayi santu te mayi santu Om shantih shantih shantih Om-jur-împrejur-bun-augur-augur-augur

 

Ecouri din Vede,

Atharva

 

 

Agni jertfitorului dor

înlănţuie-ne arderea

 

sălaşul sama inimii ni-mi-ni

pe cal norocul laptelui

acoperit de bobul grâului

Savitar Vayu Indra Brihaspati

          

            I had a conversation with Sergiu Al George in Delhi in 1981 about Gita, about his translation, hesitating to try that myself, but after decades, as a sign from  Krishna Himself, I felt a duty to resume, after D. Nanu, Ioan Mihălcescu, Sergiu Al-George, the transposition in Eminescu's language of the Hindu Gospel. They guided me in the beginning, as well as now, Satyavrat Shastri, Urmila Trikha, translator of Hyperon by  Eminescu into Sanskrit, Sisir Kumar Das, Rasik Vihari Joshi, Usha Chaudhuri, not forgetting meetings with Barbara Stoler Miler, Irma Piovani, Karmela Marcangelo, Freiher Von Stietencron, Yu Long Yu, Fernando Tola, Marcel Pujol.

            Later, presenting a paper, Sanskrit Drama - at the International Indology Conference, Delhi 2015, under the aegis of India's President Pranab Mukherjee - and another, Sanskrit-Romanian Correspondences, at the International Sanskrit & Europe Seminar, Delhi, 2016, and even nominated for  ICCR Distinguished Indologist Award 2017, I felt even more compelled.

            Transa would have been, surprisingly, in continuity with my French translation of the Truth and Revelation by Dumitru Draghicescu, in a philosophical-religious atmosphere involuntarily affined with Gita. Considering the translational standardization of Gita, nowadays, especially in India and America, the literary fervor of Edwin Arnold or Sri Aurobindo would seem uncanonical. And yet, the versions are consonant  over time and space:

 

II.13

dehino ’smin yathā dehe

kaumāraṁ yauvanaṁ jarā

tathā dehāntara-prāptir

dhīras tatra na muhyati

As the embodied soul continually passes, in this body, from boyhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body at death. The self-realized soul is not bewildered by such a change. (Swami Prabhupada)

As the soul passes physically through childhood and youth and age, so it passes on to the changing of the body. The self-composed man does not allow himself to be disturbed and blinded by this. (Sri Aurobindo)

 

To man's frame

As there come infancy and youth and age,

So come there raisings-up and layings-down

Of other and of other life-abodes,

Which the wise know, and fear not.  (Edwin Arnold)

Cum sufletul întrupat străbate perpetuu

acest corp copil-tânăr-bătrân,

la fel trece într-un alt trup la moarte.

Pe înțelept nu-l miră schimbarea.

(George Anca)

 

            The Sanskrit original and the set of translations, especially in English, will allow the latest version of a Romanian European language, once ordered to return to dharma-Gita as suprem revelation, but also vital committing onto the spirit of India. Actually, before Inependence Day 2017, receiving a message from the Office of the Prime Minister of India, Narendra Modi - "Have ideas & suggestions, which you believe have a transformative impact? Share your inputs with the Prime Minister! "- I responded spontaneously, quoting from Bhagavad Gita:

 

yad yad ācarati śreṣṭhas

tat tad evetaro janaḥ

sa yat pramāṇaṁ kurute

lokas tad anuvartate (3.21)

Whatever action is performed by a great man, common men follow in his footsteps. And whatever standards he sets by exemplary acts, all the world pursues.

Oamenii obișnuiți urmează

oricare  acțiune a unui om mare.

Indiferent de standardele edictate de el,

toată  lumea le urmărește.

 

na jāyate mriyate vā kadācin

nāyaṁ bhūtvā bhavitā vā na bhūyaḥ

ajo nityaḥ śāśvato ’yaṁ purāṇo

na hanyate hanyamāne śarīre  (2.20)

 

For the soul there is never birth nor death. Nor, having once been, does he ever cease to be. He is unborn, eternal, ever-existing, undying and primeval. He is not slain when the body is slain.

(English,  A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

 

Pentru suflet nu există nici naștere, nici moarte.

El este nenăscut, etern,

mereu existent și primordial.

El nu este omorât când trupul este omorât.

Romanian, George Anca

 

                      Some of the important commentators in history have been Jagadguru Shankaracharya, Jagadguru Ramanujacharya, Jagadguru Madhvacharya, Jagadguru Nimbarkacharya, and Mahaprabhu Vallabhacharya, who were all founders of major Vedantic traditions. In the Shaiva tradition, the renowned philosopher Abhinavgupta wrote a commentary, with a slightly variant rescension, called “Gitarth Samagraha.”

            Sankaracharya on Dharma-Yoga in Gita:   „Two kinds of Convictions, viz the Conviction concerning Reality, and the Conviction concerning Yoga, associated with detachment from and engagement in action (respectively), which are dealt with in this Scripure (Gita), have been indicated by the Lord. As to that, beginning with 'When one fully renounces all the desires' (2.55) and ending with the close of the Chapter, the Lord, having stated thta sannyasa, monasticism, has to be resorted to by those who are devoted to the Conviction about the Reality (Sankhya-buddhi), has also added in the verse, 'this is the state of being established in Brahman' (2.72), that their fulfilment comes from devotion to that alone. Besides, in the verse, 'Your right is for action alone....May you not have any inclination for inaction' (2.47), the Lord said to Arjuna that duty had to be undertaken with the aid of the Conviction about Yoga (Yoga-buddhi). [See Commentary on 2.10.-Tr.] But he did not say that Liberation is attained through that alone.” (Commentary by Sri Adi Sankaracharya, Translated by Swami Gambhirananda)

 

Ramanuja quots divinization of Krishna

by Arjuna:

 

.....

arjuna uvaca

param brahma param dhama

pavitram paramam bhavan

purusham sasvatam divyam

adi-devam ajam vibhum

ahus tvam rsayah sarve

devarsir naradas tatha

asito devalo vyasah

svayam caiva bravisi me

sarvam etad rtam manye

yan mam vadasi keshava

na hi te bhagavan vyaktim

vidur deva na danavah

 

“Arjuna said: You are the Supreme Personality of Godhead, the ultimate abode, the purest, the Absolute Truth. You are the eternal, transcendental, original person, the unborn, the greatest. All the great sages such as Narada, Asita, Devala, and Vyasa confirm this truth about You, and now You Yourself are declaring it to me. O Krishna, I totally accept as truth all that You have told me. Neither the demigods nor the demons, O Lord, can understand Your personality.”

                      Baladeva Vidyabhusana created a metapfore  God-man: „Srimad Bhagavad-Gita contains the revelatory words of the Supreme Lord, Himself. Thus it is the best of all scriptures. What is the necessity of other elaborate scriptures if they are not used in conjunction with Srimad Bhagavad-Gita which emanated directly from the mouth of Lord Krishna.

The words of King Dhritarastra and others as quoted in Srimad Bhagavad-Gita were composed by Krishna Dvaipayana Vyasa to keep the consistency with the narration and they are absorbed into Srimad Bhagavad-Gita in the way salt particles are absorbed in a salt ocean.”

            Gita fashion? „It has become a luxurious fashion of the day, along with progressing material civilization that anyone can make their own interpretation of the great Aryan philosophy of India known as the Bhagavad-Gita. This concise form of Vedic knowledge known also as the Gita Upanisad is acknowledged by all transcendentalists and scholars of Vedic scriptures as the apex of all the Upanisads and the Vedantasutras as well. This is true especially in India. Scholars and acrayas like Sripada Sankaracarya and some of his followers could in no way ignore or even attempt to not reccognize out this very important book of knowledge, although such scholars of the Mayavada school did not acknowledge the bona fides of the Puranas. But the interpretation of Sri Sankaracarya differs from the interpretations of the Vaisnava acaryas headed by Sri Ramanujacarya and Madhvacarya. There are innumerable interpretations of the Bhagavad-Gita in the market, and it is certainly a puzzling business to select which of the various interpretations shall be accepted as bona fide and which of them shall be rejected as mala fide.” (A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj)

            Krishna was beyond the polemics of philosophers and so was his message. Thus, we see how the principles of theism, asceticism, dualism, pragmatism, karm, jñana, bhakti, haṭha, sānkhya, etc. are all woven into his teachings.          

            Key terms in Bhagavad Gita: God (Bhagavān) - Supreme Entity;Soul (ātmā): The individual soul; Material Nature (Prakṛiti or Maya): The material energy; Modes of Nature (Guṇas): The material energy has three constituent modes: sattva guṇa (mode of goodness), rajo guṇa (mode of passion), tamo guṇa (mode of ignorance);Yajña (Sacrifice): Generally, the term yajña refers to fire sacrifice; Devatā (Celestial gods): These are beings that live in the higher planes of existence within this material world, called Swarg (the celestial abodes); Yog: The word Yog has been used in the Gita in almost one hundred fifty places;Jñāna Yog (Path of Knowledge); Aṣhṭāṅg Yog (The eight-fold path); Bhakti Yog (Path of Devotion); Karm Yog (Path of Action) (Apud  Swami Mukundananda).

 

https://georgeanca.blogspot.com.au/2017/09/traducand-gita-translating-gita.html

 

 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu