vineri, 30 octombrie 2015

Iarăşi despre Munţii de Hârtie

Ioan – Nicolae Cenda
Școala Gimnazială „Romul Ladea”, Oravița, Caraș Severin

Dacă s-ar aduna toate hârtiile (preţioasele acte din mapa profesorului), ale direcţiunii, ale comisiilor metodice,… de pe la pompieri, ori sănătate,… oferte de la bănci… ş.m.a.) dintr-o şcoală s-ar ridica un munte şi, cu cât este şcoala mai mare, cu atât Muntele Hârtie, mai înalt. Trăim în zone muntoase, care vor umbri şi vor îngreuna escaladele. Bieţii dascăli vor deveni nişte alpinişti, având drept ,,şerpari” pe cei care înainte vreme se numeau… elevi. Totul pentru elev, calitate, fără stres, drepturile copilului… se află înscrise printre hârtiile adunate, îndosariate,… scoase de pe NET, fără eforturi.
Dulăpioarele dascălilor din cancelarie sunt doldora de ,,preţioase acte” şi, gata-gata să se prăbuşească… ,,O beţie de cuvinte”, abundentă de neologisme, ,,forme fără fond” şi-au găsit locul în psiho-pedagogie. Au apărut metode noi de învăţare, cu nume greu de pronunţat, proiecte, eseuri care toate cheamă dăscălimea să se sincronizeze cu noul. Lunar se organizează tot felul de ,,cursuri de formare” în urma cărora se obţine hârtia, ,,ţădula” cu nişte puncte pentru care se aleargă,… curriculum.
Este nevoie pentru orice să ai dosarul ,,beton”. Ce dosar, neică, forme de plural se cer. Ridicarea lor se va face cu ajutorul unor aparate special, fiindcă, în ritmul acesta, vom vorbi de piramide de hârtie.
Eu, un ecologist convins, înainte de înfiinţarea partidului cu acest nume, iubesc codrul, ,,frate cu românul”. Din codru şi-a luat românul lemnul din care şi-a ridicat casa, a cioplit masa, patul, covata, scaunul, fluierul şi… cele patru scânduri. Şi iată, tot codrul îi dă ,,falnicii copaci”, pentru hârtia ,,punctiadei”. Noroc că hârtia se obţine şi din altceva decât lemn,… iar îndepărtata China este gata să livreze tone de hârtie.
Internetul are totul pregătit: proiectul/eseul X e gata făcut, doar trebuie adăugat/ori şters un nume. Apoi se merge – acestea sunt căile procesului – la xerox şi se ,,trag” în cel puţin două-trei exemplare. Doar semnătura este originală, dar, din fericire au apărut ştampile care scutesc şeful de ,,scris de mână”.
Dacă ai ,,mapa” cum trebuie eşti bun, … altminteri dăm cu tine la ,,Prăvale-Baba”, iar în loc aducem pe cineva cu hârtie de la ,,S-H” (diplomă, masterat,… tot ce trebuie!).

Fii cuminte şi fă hârtii! Nu este nevoie să mai gândeşti, deoarece au apărut maşini gânditoare, iar şefii gândesc şi pentru binele tău!


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu