vineri, 17 aprilie 2020

Adrian Botez - Hristos a înviat !

Hristos a înviat !

Adrian BotezStimate, distinse și dragă MAESTRE (și frate întru Duh),  BEN TODICĂ -

HRISTOS A ÎNVIAT ! – ADEVĂRAT A ÎNVIAT !...și NUMAI PRIN EL, NOI, TOȚI, VOM  ÎNVIA !!! – spunea Părintele DUMITRU STĂNILOAE (cf. Ortodoxie și românism, Sibiu, 1939 urmându-l, astfel, în Revelație, pe Sfântul Apostol PAVEL - Învierea şi arătările lui Hristos - 1 Corinteni 15).
                                        
...În primăvara anului 2020, HRISTOS-DUMNEZEU-UNU ne-a încercat, pe toți, într-o Strălucit-Minunată Făptuire, a  Duhului Său de Foc !
Și, poate, unii (chiar mulți...!) dintre trădătorii Lui HRISTOS-DUMNEZEU măcar și-au conștientizat ipocrizia lor trădătoare, prin care-și NEAGĂ ÎNVIEREA ÎNTRU DUH - și, astfel, își re-neagă DUMNEZEUL UNIC :  pe CEL ÎNVIAT ! !
Acum, abia, spusele Lui HRISTOS-DUMNEZEU :  „Nu socotiţi că pace am venit să aduc pe pământ; nu am venit să aduc pace, ci sabie”  (Matei, 10/34) vor fi fost înțelese de mult mai mulți, decât în restul anilor noștri, de ”stagiu” pe acest Pământ-Vale a Plângerii - ani de viață adormită, văicărită (cu lacrimi de crocodil) și teribil de ipocrită și degenerată spiritual.
                                              
Grăiește, despre aceste Vorbe Sfinte ale HRISTOSULUI, Sfântul NICOLAE VELIMIROVICI : ”A se citi: <<NU AM VENIT SĂ ÎMPAC ADEVĂRUL ŞI MINCIUNA, ÎNŢELEPCIUNEA ŞI PROSTIA, BINELE ŞI RĂUL, DREPTATEA ŞI SILNICIA, DOBITOCIA ŞI OMENIA, NEVINOVĂŢIA ŞI DESFRÂNAREA, PE DUMNEZEU ŞI PE MAMONA, CI AM ADUS SABIE CA SĂ TAI ŞI SĂ LE DESPART, ÎNCÂT SĂ NU SE AMESTECE>>. Cu ce să le tai şi să le desparţi, Doamne? Cu SABIA ADEVĂRULUIOri cu SABIA CUVÂNTULUI LUI DUMNEZEUceea ce e totunaFiindcă ADEVĂRUL ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, ŞI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU ESTE ADEVĂRUL.
Apostolul Pavel sfătuieşte: <<LUAŢI SABIA DUHOVNICEASCĂ, CEA CARE ESTE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU>>. Iar Sfântul Ioan a văzut în vedenie pe Fiul lui Dumnezeu, în mijlocul a şapte sfeşnice, iar din gura Lui ieşea o sabie, ascuţită de amândouă părţile. Sabia care iese din gură ce altceva poate fi decât cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul adevărului? ACEASTĂ SABIE ESTE MÂNTUITOARE PENTRU LUME, NU PACEA BINELUI CU RĂUL. Şi atunci, şi acum, şi din veac şi până în veac”.  (Sfântul Nicolae VelimiroviciÎntrebări ale lumii de azi, Editura Sofia, p. 39).
                                               
Iată și zicerile înțelepte ale Părintelui ILIE CLEOPA (armonizate, perfect, cu predicarea Sfântului NICOLAE VELIMIROVICI !), despre LUPTA PENTRU ÎNVIEREA DUHULUI NOSTRU :
                                               
”(…) Astăzi prăznuim praznicul praznicelor şi sărbătoarea sărbătorilor. Astăzi este bucurie duhovnicească pretutindeni în lumea creştină. Astăzi Domnul şi Dumnezeul şi Mântuitorul nostru Iisus Hristos a luminat toate prin Învierea Sa. Cerul şi pământul, după cuviinţă, să se veselească, căci lumina Învierii Domnului a umplut de lumină cerul şi pământul şi iadul şi pe toţi cei ţinuţi în legăturile morţii cu nădejdea învierii, la veşnică veselie i-au adus prin coborârea Mântuitorului în iad. Astăzi Hristos, viaţa noastră a pus temelie nouă neamului omenesc prin Învierea Sa şi a încununat toate minunile preaslăvite făcute de El pe pământ. (…) Astăzi este ziua Învierii Domnului, biruinţa împăcării, surparea războiului, stricarea morţii şi înfrângerea diavolului. Astăzi, după dreptate, ni se cade să repetăm cuvintele profetului Isaia: <<UNDE-ŢI ESTE, MOARTE, BIRUINŢA TA? UNDE-ŢI ESTE, MOARTE, BOLDUL TĂU?>> (Osea XIII, 14; I Corinteni XV, 55).
În cele ce urmează, dorim să arătăm, pe scurt, cu ce fel de trup vor învia sfinţii şi drepţii lui Dumnezeu, precum şi păcătoşii, în ziua învierii cea de obşte, de la sfârşitul lumii. Despre acestea vorbind, aducem în mijloc cuvântul Sfintei Scripturi, care arată că patru vor fi însuşirile şi darurile sfinţilor şi ale drepţilor la învierea cea de apoi. Acest adevăr îl arată prealuminat marele Apostol Pavel, care zice: <<SE SEAMĂNĂ TRUPUL ÎNTRU STRICĂCIUNE, ÎNVIAZĂ ÎNTRU NESTRICĂCIUNEIată darul nestricăciunii! SE SEAMĂNĂ ÎNTRU NECINSTE, ÎNVIAZĂ ÎNTRU SLAVĂ. Iată darul strălucirii! Despre acest dar al strălucirii, şi Domnul a zis: Atunci drepţii vor străluci ca soarele întru împărăţia Tatălui lor>> (Matei XIII, 43). <<SE SEAMĂNĂ ÎNTRU SLĂBICIUNE, ÎNVIAZĂ ÎNTRU PUTERE>>. Iată darul puterii! SE SEAMĂNĂ TRUP FIRESC, ÎNVIAZĂ TRUP DUHOVNICESC. Iată darul subţirătăţii! Cei înviaţi vor avea trupuri uşoare, duhovniceşti, nestricăcioase, adică nemuritoare, asemenea îngerilor” (I Corinteni XV, 42-44).
                                               
Și continuă :                       
                                                     
Însă, dacă dorim să avem fericire veşnică la învierea de apoi, să nu fim fără de grijă, ci cu frică şi cutremur să slujim Preabunului nostru Dumnezeu până la ultima noastră suflare. Chiar dacă cineva ar fi împodobit cu toate faptele bune, nu poate fi fără grijă în veacul de acum. Mântuitorul ne spune căCine va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” (Matei X, 22). Să luăm pildă de la corăbierii care vin cu corăbiile pline de multe bogăţii şi bunătăţi. Ei priveghează pururea, chiar când ajung la liman sunt cu mare grijă ca nu cumva să se lovească cu corabia de vreo stâncă şi să li se întâmple primejdie şi pagubă mare.
Auziţi ce zice dumnezeiescul părinte Ioan Gură de Aur în această privinţă: „Să nu fim nepăsători şi nerecunoscători faţă de binefacerile care le-am luat prin Învierea Domnului. Nici să zicem: iată, Postul Mare a trecut, de acum putem să fim fără de grijă. CĂCI ACUM, MAI MULT DECÂT ÎNAINTE, TREBUIE SĂ AVEM MARE GRIJĂ PENTRU SUFLET CA NU CUMVA TRUPUL ÎNTĂRINDU-SE, PE SUFLET SĂ-L FACĂ MAI NEPUTINCIOS. CA NU PURTÂND GRIJĂ PENTRU ROB, DE STĂPÂN SĂ NE LENEVIM. CĂCI NEVOINŢA NOASTRĂ DUHOVNICEASCĂ ESTE PENTRU TOATĂ VIAŢA”- cf. Pr. ILIE CLEOPAPredică la Învierea Domnului, în doxologia.ro.

Deci, SĂ LUPTĂM PENTRU SUFLET, cu Forțele Întunericului - căci numai așa LUPTĂM PENTRU ÎNVIEREA DUHULUI/SUFLETULUI NOSTRU ! Ce-i va folosi omului dacă va câștiga lumea întreagă, iar sufletul său îl va pierde?” – cf. Matei, 24/28.

…Paștele anului 2020 a fost PROBA DE FOC A CREDINȚEI, din sufletele și Duhurile noastre : depinde ce vrei/alegi să fii : 1-așa-zis ”om de știință”, ca Dezertor din Oastea Eliberării Hristice, deci Rob al Cezarului-Hoit-de-Lut – sau  2-OM-FĂPTURĂ CU RĂDĂCINĂ DUMNEZEIASCĂ,  ”PRIETEN ȘI FRATE AL LUI HRISTOS”, cu CREDIȚĂ și LOIALITATE (”Aceasta este porunca Mea: Să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.  Nu este mai mare dragoste, decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi.  Voi sunteţi prietenii și frații Mei, întru Duh, dacă faceţi ce vă poruncesc Eu.  Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu ştie ce face stăpânul său, CI V-AM NUMIT PRIETENI ȘI FRAȚI” – cf. Ioan, 14/17) :

1-dacă vrei să fii ”omul științei pământești” (CARELE OARBĂ ȘI UCIGAȘĂ/SINUCIGAȘĂ VĂ ESTE !), prin care afli (dacă, măcar, nu ești prost și insensibil, ci nevrednic, dar, cel puțin - ONEST…!) doar că…”știi că nu știi nimic” – atunci, n-ai decât să-ți dezinfectezi, de acasă. LINGURIȚA ! (…cu ce ? – …cu DERO, cu acid sulfuric…- …sau, direct, cu cianura de potasiu a MORȚII LUI DUMNEZEU, DIN TINE ???!!!),

2-dacă vrei să rămâi FRATELE MAI MIC AL LUI HRISTOS ! – …apoi, caută-l pe HRISTOS ÎNVIATUL, în EXPRESIA IUBIRII SFINTE ȘI ÎNTEMEIETOARE, EUHARISTICE (…îți afli MÂNTUIREA DE PĂCAT-NEMURIREA, PRIN IUBIRE HRISTICĂ : PRESCURA / TRUPUL-DUMNEZEU ARĂTAT, ca și VINUL-FOC, DUHUL DUMNEZEIESC NEARĂTAT AICI…DOAR ACOLO…!!!)  : LINGURIȚA-CĂMARA PARADISIACĂ, de FOC/DUH MISTIC, în care Îl întâlnești pe HRISTOS-DUMNEZEU…adică, te întâlnești pe tine, ca Făptură IDEALĂ-MODELARĂ, pe tine, cel spre care Duhul tău tânjește, spre a re-identifica Cerul cu Pământul și Pe Dumnezeu cu Omul…!!!

…” Să luăm pildă de la corăbierii care vin cu corăbiile pline de multe bogăţii şi bunătăţi. Ei PRIVEGHEAZĂ PURUREA, chiar când ajung la liman sunt cu mare grijă ca nu cumva să se lovească cu corabia de vreo stâncă şi să li se întâmple primejdie şi pagubă mare. (…) CĂCI ACUM, MAI MULT DECÂT ÎNAINTE, TREBUIE SĂ AVEM MARE GRIJĂ PENTRU SUFLET CA NU CUMVA TRUPUL ÎNTĂRINDU-SE, PE SUFLET SĂ-L FACĂ MAI NEPUTINCIOS. CA NU PURTÂND GRIJĂ PENTRU ROB, DE STĂPÂN SĂ NE LENEVIM. CĂCI NEVOINŢA NOASTRĂ DUHOVNICEASCĂ ESTE PENTRU TOATĂ VIAŢA”…

…Părinte, ÎMBRĂȚIȘEAZĂ-ȚI ȘI SĂRUTĂ-ȚI, CU LACRIMI DE BUCURIE RECUNOSCĂTOARE,  COPIII ȘI FRAȚII, ÎNTRU CARNE ȘI DUH !
…Copile, ÎMBRĂȚIȘEAZĂ-ȚI ȘI SĂRUTĂ-ȚI PĂRINȚII ȘI FRAȚII, ÎNTRU CARNE ȘI DUH - ȘI MULȚUMEȘTE-I LUI, CĂCI EL A ÎNVIAT -  DECI, ”NOI TOȚI VOM ÎNVIA”  !
…ORICE, fie el Om ori virus, TOT  CREAȚIE A LUI DUMNEZEU ESTE ! DECI, SĂ NU DEVENIM JIGODII-ASCULTĂTOARE-LINGUȘITOARE-DE-CEZAR-DE-LUT-HOIT (PRIN TRĂDAREA FRAȚILOR !) –   CI SĂ CINSTIM ÎNVIEREA DOMNULUI-UNU-HRISTOS ! -   …căci nimic, în lume, nu se clintește ori face, fără de Voia ori Știința Lui !
Și nu vom afla Voia și Știința Lui de la CEZARI-DE-LUT-HOIT, ci prin ÎNVIEREA-TREZIREA FĂPTURII NOASTRE DE DUH !!!…

…Asta mi-e Credința, ăsta mi-e Duhul…!
...Multă, multă sănătate, TUTUROR !
UN PAȘTE LUMINAT / LUMINĂTOR ! - și :
SĂRBĂTORI FERICITE ȘI (ÎNTRU VIZIUNEA MINUNII SUPREME) ADÂNC ȘI LUMINOS-MEDITATIVE !!!
Doamne IISUSE HRISTOASE, DUMNEZEUL MEU,-ajută-ne, ocrotește-ne și ne călăuzește, înspre, Sfântă, Lumina Ta!

Cu, mereu, aceeasi admirativă prețuire și caldă prietenie, frăție întru Duh,
Adrian Botez


***


Stimate domnle Ben Todică,


     Alături de un buchet de flori cules din primăvara Atenei, vă trimit cele mai bune urări de sănătate, dorința de a petrece cu sănătate și lumină în suflet Sfântul Paște,împreună cu familia!

Cu deosebită prețuire,

Florin GheorghiuNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu