vineri, 10 aprilie 2020

ITHACA 626 DESPĂRȚIRE ATEMPORALĂ, Germain Droogenbroodt
Un rămas bun poetic de la aceia care au fost răpiți de lângă noi și din sânul familiilor lor de virusul Corona

Despărțire atemporală

Când soarele-a uitat
ce-nseamnă răsăritul
topindu-se
în propria-i lumină
noaptea
stelele-și stinge
frântă-i tulpina
frunza despicată.

***
Zori de-mprumut
Cu mâini de umbră și-ntuneric
amurgul îl deșiră
lumina răsfirând-o
urzeala viitorului rărită-i de pe-acum
s-a dus vraja acelor
împrumutate zori
fitilu-i smuls
uleiul risipit
și timpul stins.
Germain Droogenbroodt
Traducere: Gabriela Căluțiu Sonnenberg

din: „Convorbire cu lumea de dincolo”
Als een zon
die geen dageraad meer kent
wegsterft
in haar eigen licht
en de nacht
haar sterren dooft
knapt de steel
scheurt het blad.
***
Geleende dageraad
Met zijn hand van schaduw en duister
ontrafelde de avond
het weerloze licht
ontrafelde de toekomst
de tover
de geleende dageraad
rukte uit de wiek
vergoot de olie
doofde de tijd.
Germain Droogenbroodt
Uit: “Gesprek met de overkant


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu