marți, 21 aprilie 2020

GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU - Ioan Aurel – Pop şi permanenta sa justă Atitudine
Ioan Aurel – Pop şi permanenta sa justă Atitudine


 
   Atitudinea justă este dimensiunea Omului hărăzit cu însuşirile spiritual-religioase, care-i conferă personalitatea, dându-i sens autorităţii pentru a-i călăuzi pe cei din jur.

   Atitudinea înfrumuseţează ca un veşmânt regal sceptrul Omeniei, cea mai înaltă nobleţe a dacoromânilor hărăzită de Dumnezeu ca Frumuseţea cea  dintâi.

   Atitudinea irumpe din Adevăr pentru a netezi Dreptăţii căile evidente ale realităţii.

   Atitudinea are ca sceptru Autoritatea moral-religioasă, care tâlcuieşte genial Drama, dramele abătute asupra Naţiunii creştine, asupra Bisericii ortodoxe naţionale, astfel că toate furtunile încercărilor ce se abat asupra noastră, ca Naţie, în vreme şi vremuri sunt traduse de Omul autorizat, persoană – personalitate consfiinţită, ca încercări de credinţă, probleme de conştiinţă, teme, teste şi teze de iubire creştină, pe care Instituţiile fundamentale ale Statului: Biserica, Cultura, Ştiinţa, Armata, Justiţia, Sănătatea trebuie să le rezolve numai în duhul şi spiritul Adevărului.

   Atitudinea moral-religioasă, fiindcă înainte de orice configuraţie socială, aparţine genetic religiozităţii, ne cere imperios nouă creştinilor ortodocşi, hărăziţi, înzestraţi cu responsabilitate să reconstituim permanent drumul către noi înşine, pentru a înlesni apoi continuu paşii semenilor noştri.

   Atitudinea, dincolo de responsabilitatea sa moral-creştină, dincolo de atributul caracterului său imperios este o Sabie a Cuvântului, o Tribună de luptă, o Catedră, o Aulă, o Agoră, o Vocaţie şi o Misiune de o înaltă şi profundă vibraţie spirituală!

   Atitudinea este un preţios dar spiritual care se adaugă mai presus de cele materiale, aparţinând doar celor înzestraţi cu daruri harice spirituale!

   De mult Academia Română n-a mai avut un Tribun de o mare autoritate creştină, naţională precum cea hărăzită ROMÂNULUI PROFESOR IOAN AUREL – POP. GHEORGHE CONSTANTIN NISTOROIU 
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu