vineri, 10 aprilie 2020

Melania Rusu Caragioiu - UNUI PROMOTOR AL CREȘTERII LIMBII ROMÂNE, DOAMNEI LIGYA DIACONESCU
UNUI PROMOTOR AL CREȘTERII LIMBII ROMÂNE, DOAMNEI LIGYA DIACONESCU,
        Prea puține cuvinte de mulțumire
                                       de Melania Rusu Caragioiu

Suntem în Secolul XXI, în împletirea graiurilor , a credințelor, a creației iscusite ajutată de marile decoperiri ale scrierii. Nu am pierdut nimic din arta de a scrie, deși ultra modernizată tehnologic , nici din sensibiltatea gândirii și nici din eternul omenesc , deși peste noi au trecut vremuri cumplite. Suntem mereu prezenți în toate compartimentele vieții și din puterea noastră  reușim chiar să aducem unele corectări, să îndreptăm voințe, sau să dăm  un exemplu salutar altora.
 Am întâlnit asemenea oameni în mândra lor existență, dar m-am apropiat mai mult de Eroina povestirii mele, Doamna Ligya Diaconescu, Directoarea S.C. STARPRESS S.R.L.- Râmnicu Vâlcea (2008), a Asociației de cultură și turism STARPRESS, proprietara  Revistei Internaționale româno-canado-americane STARPRESS, www. valcea-turism.ro (cu redacții în România, Canada, U.S.A., Israel, Italia și corespondenți în întreaga lume), membră a Clubului de Presă,  Transatlantic, membru fondator al AJRP- Asociația Jurnaliștilor Români de Pretutindeni, fondată în Quebec- Toronto-Canada, din 2011. Domnia sa este totodată și Leaderul  îndrăgitului for și curent ,, Limba Noastră cea Română”  din Plaiul Vâlcean. Domnia sa vine în mijlocul nostru cu o bogată activitate  prestată în urmă la Foruri naționale culturale, civice, literare, TV, radio : Fundația Kamala, Festivalul ,,Miss Regina Turismului Rămânesc”, 2002, 2003, în colaborare cu TV România Internațional, Radio România Internațional și Ministerul Turismului, devenind directoare Radio Metronom- Râmnicu Vâlcea, producător la TV Etalon, TV VL1, claborator-producator al Radio Radio România Internațional, producător al Concursurilor de poezie pentru  Românii din întreaga lume, STARPRESS, 2008, 2010, 2012, 2014, Concurs STARPRESS în colaborare cu Radio România Internațional și mass-media din țară și diaspora. Domnia sa este și maestru terapeut Reiki, pentru alinarea durerilor fizice și psihice, chiar și prin unde, de la distanță.
   Dar cum numele de român, urmașul vajnic al dacilor, zboară peste tot în lume, nu vom putea sub nici o formă îngrădi activitatea acestui  prestigios leader și  for, nu numai în jurul Zonei binecuvântate Râmnicu Vâlcea, ci vom constata cu uimire că activitatea și faima sa au ajuns   până la mari depărtări pe Mapamond.
 În cele ce urmează vom enumera doar câteva din multele răsunete ale activității poetei, jurnalistei, publicistei, economistei și maestrei artei divinatorii Reiki, pictoriței, Ligya Diaconescu, și ne vom bucura privirea  de ilustrarea foto a acestui material. Dacă vom încerca să descriem și eforturile, râvn,  pasiunea  care au fost mobilul acestor  activități, vom avea mai multe foi decât copacul nemuririi creației, astfel că ne vom mulțumi doar de a  enumera unele roade, distincții acordate pentru creația intelectuală, rod al  gândirii și muncii Domniei sale.
Cum eu mă găsesc în aria  din care emană umanitate și umanism din partea domniei sale, cronologia faptelor sale de laudă și recunoașterea lor va fi doar punctată, știind că adevărul și realitatea vor completa toate golurile râmase în ceeace eu scriu.
Demult, în existența vie a Doamnei Ligya și a Familiei sale a existat o ședere temporară în Toronto. Dar niciodatî acest spirit harnic și senibil nu a stat fără preocuparea  sa, hărăzită de soartă de a scrie, de a publica, de a activa spre binele obștei, a României, a neamului românesc , a limbii române și a păstrării credinței noastre, atât de ajutătoare în totul.  O găsim pe Doamna Ligya Diaconesc printre autorii a numeroase cărți în versuri și proză, pentru adulți și copii,  iar pentru a acoperi planul informatic despre creația contemporană a sscriitorilor din Asociația ,,Liga Scriitorilor” și nu numai, dânsa a deschis o linie de  nu mai puțin decât opt Antologii bilingve, fiecare în altă limbă europeană, în scopul  de a demonstra  frumusețea limbii române, transmiterea  preocupărilor noastre literare,  osmoza între cultura noastră și cea europeană și bogăția surselor noastre de inspirație.
În tot acest răstimp Domnia sa s-a bucurat de aprecierea muncii depuse, încununate cu un larg palmares de lauri, diplome și distincții. Privitor la alt aspect al activității depuse pentru relațiile cu străinătatea, în anul 2011, alături de  Dl.  Eugene Rovența, Președintele Asociației Profesorilor Universitari Români din Canada-Ontario,  ,,ACRUPO”, înființează la Toronto o bibliotecă românească și un centru de informare turistică și promovare a Turismului românesc.
 Timpul își desfășoară evenimentele în funcție de tot ce il influențează, (paradoxal) și odată cu el, noi Creștem, în ciuda multelor piedici. Omul de  bine răzbește prin perseverența și dăruirea sa.
 În acest context de atracție centrifugă româno-canadiană, am ajuns cu multă dorință și plăcere în Cercul de scriitori, colaboratori ai Scriitoarei Ligya Diaconescu, îmbogățindu-mi dragostea pentru răspândirea limbii  române și a binefacerilor ei în lume, urmând-o pe această promotoare care este Ligya Diaconescu. Sub mâna sa  am început să public mai organizat, să răspund chemărilor din Diaspora și să mențin o mult mai strânsă legătură cu scriitorii din România.  Activitatea mea nu a fost trecută sub tăcere, bucurându-mă și eu de multe diplome și distincții, între care și primirea funcției de Redactor șef cultural STARPRESS-Canada. Faptul că Doamna Ligya Diaconescu nu uită de a ne încuraja, de a evidenția calitățile colaboratorilor săi, o face mult iubită și admirată de noi și ochiul nostru o urmăreșlte cu multă afecțiune în activitățile sale  de dăruire către tot ce este romnesc.
 Suntem antrenați  în momentul de față,  de către dânsa, în noi și frumoase proiecte de perspectivă, care toate se îndreaptă spre cinstirea LIMBII NOASTRE cea ROMÂNĂ.

Montreal, martie, 2020,
Melania Rusu Caragioiu,
Redactor șef cultural, STARPRESS-Canada

https://valcea-turism.ro/melania-rusu-caragioiu-montreal-unui-promotor-al-cresterii-limbii-romane-doamnei-ligya-diaconescu-prea-putine-cuvinte-de-multumire/   


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu