joi, 30 aprilie 2020

FRUNZELE COPACILOR - MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ
STRALUCIREA SOARELUI
- Sfantul Tihon din Zadonsk-


          Vezi soarele care straluceste placut si lumineaza întreaga lume si ne veseleste. De la soarele acesta simtit ridica-ti mintea catre cel gândit, catre vesnicul Soare al Dreptatii, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care îi lumineaza în chip minunat pe cei drepti si în veci îi va lumina si-i va veseli, astfel încât ei însisi „vor straluci ca soarele în Împaratia Tatalui lor”, dupa fagaduinta Sa cea neamagitoare (Matei 13, 43). Si de la aceasta lume vazuta, care e luminata de stralucirea razelor soarelui, stramuta-ti mintea la Cetatea înfatisata în Apocalipsa, la Ierusalimul cel de Sus, care „nu are trebuinta de soare si nici de luna ca s-o lumineze, caci slava lui Dumnezeu a luminat-o si faclia ei este Mielul” (Apocalipsa 21, 23), unde „noapte nu va mai fi; si ei nu au trebuinta de lumina lampii sau de lumina soarelui, pentru ca Domnul Dumnezeu va lumina peste ei si vor împarati în vecii vecilor” (Apocalipsa 22, 5).

Sfantul Tihon din Zadonsk, Dumnezeu in imprejurarile vietii de zi cu zi, traducere de Olga Bersan, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 63


SOARELE
- Sf. Nicolae Velimirovici -


             Soarele este simbol al Domnului Dumnezeu. Sfântul Grigorie Teologul a scris: „Ceea ce pentru oamenii trupesti este soarele, pentru cei duhovnicesti este Dumnezeu”. Asemenea lui, dupa cum soarele straluceste si lumina sa lumineaza si încalzeste toate fapturile vii de pe pamânt, tot astfel si Dumnezeu lumineaza sufletele cu întelepciunea Sa si le încalzeste cu dragostea Sa. Fara soare, vine moartea trupeasca; fara Dumnezeu, cea sufleteasca. Prorocul Moise a grait catre poporul lui Israil: „Viata si moarte ti-am pus eu astazi înainte, si binecuvântare si blestem. Alege viata, ca sa traiesti” (Deuteronom 30, 19). Cu alte cuvinte, cunoaste pe Dumnezeu Cel Unul si Viu, nevazut, si doar Lui, Unuia, sa te închini, si sa nu te închini înaintea simbolurilor vazute, primindu-le pe ele ca dumnezei, ca sa nu devii închinator la idoli. Primul l ucru înseamna viata, al doilea este moarte.

Sfantul Nicolae Velimirovici, Simboluri si semne, traducere de Gheorghita Ciocioi, Ed. Sophia, Bucuresti, 2009, p. 22-23FRUNZELE COPACILOR
-Sf. Ioan de Kronstadt -


              Ale cui sunt frunzele copacilor? Ale lui Dumnezeu. Ale cui sunt gândurile bune care îti vin în minte? Ale lui Dumnezeu. Cine a dat copacilor, pomilor, însusirea de a se forma si creste în ei o parte lemnoasa, de a se forma si dezvolta în ei frunze, flori si roade? Dumnezeu le-a dat-o. Cine te-a înzestrat cu darul gândirii si al vorbirii? Dumnezeu. Folosesc oare arborii si pomii însusirile pe care le au de la Dumnezeu spre dauna lor? Nu. Foloseste oare omul însusirile si puterile ce i-au fost date de Dumnezeu spre dauna lui? Da, foloseste. Abuzeaza de minte, cea data de la Dumnezeu pentru cunoasterea lui Dumnezeu si a adevarurilor Sale, abuzeaza de inima, creata de Dumnezeu pentru a iubi pe Dumnezeu si pe aproapele, pentru a simti comunicarea cu Dumnezeu; abuzeaza, în sfârsit, de liberul arbitru, care i-a fost dat omului pentru continua sa desav&aci rc;rsire si pentru a cultiva virtutile.


Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 80-81.


Sursa: Pr. ALEXANDRU STANCIULESCU BARDANiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu