miercuri, 29 mai 2024

Alesandru Duţu - Războiul de 1421 de zile (25)

 Războiul de 1421 de zile (25)

Col. (r) Prof. univ. dr. Alesandru Duţu 

29 Mai 2024

 

Luni, 29 mai 1944. A 1073-a zi de război!

 

La Stockholm, Frederic Nanu elaborează (în baza instrucţiunilor primite de la Mihail Antonescu, prin intermediul lui Camil Demetrescu) un Aide-memoire pe care îl prezintă însărcinatului cu afaceri, Vladimir Semenov, prin care se propunea guvernului sovietic să fie de acord cu termenul de 15 zile care trebuia acordat germanilor să părăsească România, în caz de refuz german armata română urmând a lupta alături de sovietici împotriva Wehrmacht-ului.

 

În document se mai preciza că guvernul de la Bucureşti era de acord ca trupele aliate să se poată deplasa nestingherite pe teritoriul naţional, folosind căile de comunicaţii, dar cerea ca administraţia să rămână românească, la fel ca legile şi regulamentele.

 

Se mai solicita ca o zonă să fie rezervată exclusiv ca sediu al guvernului român, fără prezenţă militară aliată, iar cuantumul despăgubirilor să fie discutat.

 

Referindu-se la telegrama adresată de guvernul S.U.A. guvernului ungar în legătură cu tratamentul aplicat evreilor şi la ,,ameninţările ofensatoare făcute României” în acelaşi document, Mihai Antonescu informează Legaţiile României de la Ankara, Lisabona şi Berna despre poziţia guvernului faţă de emigrarea evreilor:

 

„- Guvernul român nu a fost niciodată împotriva emigrărilor evreieşti, ci din contră le-a înlesnit;

 

- Guvernul român nu a perceput până azi nicio taxă specială pentru emigraţiunile evreieşti, cu toate că agenţii din emigraţie de rea credinţă au perceput în străinătate şi în România sume considerabile de la evreii emigranţi, sub pretextul că trebuie să plătească taxele şi cheltuielile necesare, pentru ca administraţia română să autorizeze emigraţia;

 

- Numai în aprilie şi mai au plecat peste 1 000 de evrei pe mici vase în Marea Neagră.

 

- Guvernul român şi-a dat acordul ca să poată veni la Constanţa vase oricât de mari pentru transportul evreilor emigranţi;

- Reprezentanţii Comitetului Internaţional al Crucii Roşii în România colaborează cu guvernul oficial la organizarea emigrării şi nenumăraţi evrei şi copii evrei din Transnistria au fost aduşi, înainte de noua situaţie a frontului din Răsărit, pe teritoriul nostru;

 

- Nu numai că nicio măsură restrictivă nu a mai fost luată în România, dar evreii, purtându-se foarte bine în echipele de lucru cu prilejul lucrărilor de salvare în urma bombardamentelor, au primit mulţumiri oficiale pentru atitudinea lor;

 

- Guvernul român se preocupă şi azi de evreii purtând paşapoarte româneşti aflători în Ungaria şi a făcut toate înlesnirile pentru acei care treceau graniţa ungară;

 

- Guvernul român a răspuns întotdeauna favorabil tuturor interveniunilor internaţionale privitoare la emigraţiuni, dar emigraţiunile n-au fost efectiv organizate deşi s-au prezentat numeroase proiecte, astfel că guvernul român a ajuns să examineze el însuşi acum posibilitatea unor transporturi”.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu