miercuri, 19 iulie 2017

La modă sunt testele





Teste
La modă sunt testele.

Teste medicale, teste de inteligenţă, teste de evaluare a cunoştinţelor într-un anumit domeniu, teste de (in)cultură generală, teste de evaluare a stării de fericire, a stării de bine , teste de abilităţi, de aptitudini etc. Practic nu mai există nimic din om ce nu poate fi testat: trupul, pe dinafară şi pe dinăutru, psihicul, mintea. Rămâne doar sufletul, care, neputând fi pus în evidenţă prin nicio metodă ştiinţifică, nu face obiectul vreunei cercetări prin teste. De altfel, încă din sec.XIX, oamenii de ştiinţă de la Sorbona, cântărind muribunzii şi morţii, au constatat că nu există nicio diferenţă de greutate între omul  care trage să moară şi , mai apoi, omul mort. Deci, n-a ieşit niciun sulfet din mort, că dacă ar fi ieşit s-ar fi simţit la cântar. QED!

Dumnezeu este, însă , de altă părere, pentru că operează altfel.  Din momentul concepţiei, îl înzestrează pe om cu suflet dătător de viaţă, cu care nou-născutul intră în lume, pe care suflet Dumnezeu îl ia înapoi când omul iese din lume. Nu există o dorinţă omenească mai potrivită decât aceea ca să avem o intrare binecuvântată şi o ieşire binecuvântată. Viaţa între două binecuvântări. “Binecuvântează, Doamne, intrările şi ieşirile noastre!”

În pas cu progresul, adaptându-se permanent la pretenţiile lumii moderne, Dumnezeu foloseşte şi testele, prin care evaluează starea credinţei, cât de mult Îl iau oamenii ( creştinii)  în serios.

După 1989, la noi în România, mai întâi, a aplicat Dumnezeu testul cu bisericile. Se construiesc noi biserici, se renovează cele vechi, cu mare greutate. Marea majoritatea a creştinilor ( care contribuie cu mult, cu puţin) au salutat acest trend şi se bucură. Urmaşii lui Iuda ( majoritatea cu carte) au sărit ca arşi (şi sar în continuare). Cum? Nu se puteau da aceşti bani săracilor( pentru spitale, pentru şcoli etc.).

A urmat testul cu Catedrala Mântuirii Neamului. Aceeaşi mânie proletară privind banii, din partea aceloraşi urmaşi ai lui Iuda. Plus tot felul de analize şi consideraţii subtile, filozofico-religioase, privind lipsa de sens a “ mântuirii neamului”.

Chiar dacă, la o analiză atentă şi cinstită, obiecţia cu banii pentru biserici şi Catedrală, care ar lăsa ţara fără spitale şi şcoli, cât şi cea cu privire la mântuirea neamului, s-au dovedit ( şi se dovedesc) fără temei, opozanţii rămân pe poziţii. Unii au trecut testul cu bisericile şi catedrala, alţii l-au picat. Cei picaţi au libertatea de a repeta testul, de a veni la reexaminarea conştiinţei. Dumnezeu , răbdător,  îi aşteaptă…

A apărut un nou test. Testul cu familia.  În actuala Constituţie a României, art.48 sună aşa:

Art.48 – Familia
(1) Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor.
(2) Condiţiile de încheiere, de desfacere şi de nulitate a căsătoriei se stabilesc prin lege. Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.
(3) Copiii din afara căsătoriei sunt egali în faţa legii cu cei din căsătorie.

Comisarii, descoperiţi şi acoperiţi, ai minunatei lumi noi, fac presiuni pentru lichidarea familiei monogame, aşa cum este ea cunoscută şi practicată, de milenii, în diferite culturi, ca o uniune între un bărbat – soţ  şi o femeie- soţie. În minunata lume nou, însă, soţul poate fi şi femeie ( sau o femelă din regnul animal) şi soţia un bărbat ( sau un mascul din regnul animal).

Formularea “Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi” lasă cale deschisă pentru pretenţiile aşa-ziselor comunităţi LGBT ( lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali), de a impune ca normalitate socială relaţiile contra naturii sau homosexuale.

În lumea creştină, căsătoria dintre un bărbat şi o femeie, este o taină dumnezeiască prin care Dumnezeu lucrează nevăzut, împreună cu  şi prin perechea căsătorită, la mântuirea soţilor, adică la eliberarea lor de sub tirania păcatului, în perspectiva moştenirii vieţii veşnice. Un dat psiho-somatic, ce nu poate fi ( şi nici nu trebuie) extirpat, sexul şi sexualitatea sunt normale sau anormale în funcţie de cum se raportează la taina căsătoriei. În acest sens, potrivit canoanelor Bisericii, relaţiile intime, sunt fie contra firii, adică între persoane de acelaşi sex ( sau cu animale, cu cadavre etc.), fie curvie ( relaţiile înainte de căsătorie), fie preacurvie ( adulter).    

Familia monogamă este o piedică serioasă în calea liberalizării şi normalizării relaţiilor intime  fără frontiere de gen, de vârstă, de specie, de timp, de loc etc.

Iniţiativa Coaliţiei pentru Familie, de modificare a Art.48 din Constituţie, este de fapt o repunere în acord  cu  Art. 16  din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (Art.16 - Cu începere de la împlinirea vârstei legale, bărbatul şi femeia, fără nici o restricţie în ce priveşte rasa, naţionalitatea sau religia, au dreptul de a se căsători şi de a întemeia o familie). Deoarece iniţiativa contravine  corectitudinii politice, diversităţii, multiculturalismului, toleranţei etc. ea nu poate fi decât de origine … comunistă, la rigoare … putinistă!  “CPF nu este o asociaţie reală, ci, exact ca marile asociaţii comuniste, o masă de oameni care se alătură din conformism, fără înţelegere, entuziasm sau aderenţă reală. Nimeni nu se adună şi nu dezbate nimic acolo. Mulţi din membri poate nici nu ştiu prea bine ce se întîmplă, cum nu au ştiut nici când au dat cu subsemnatul cât e de aiurea ce au semnat, au făcut ce au crezut ei că se cuvine, s-au conformat normelor şi s-au luat după cei din jurul lor.” (Sursă: http://adevărul.ro/news/politica/alina-mungiu-pippidi-tragedia-asocierii-romani-1_5933b1805ab6550cb8c3d5fe/index.html ) Printre altele, doamna Alina Mungiu Pippidi este şi și inițiatoarea platformei civice România Curată! Din pespectiva instituţiei familiei, după doamna Mungiu-Pippidi, România curată  va arăta aşa: “Contra propunerea mea este să se scoată integral din Constituţie articolele despre familie, să se separe în legea familiei clar căsătoria civilă (la care trebuie să aibă dreptul toată lumea, straight sau gay, perechi cu copii sau perechi fără), cea religioasă să fie liberalizată (nu au decât unii să se unească în faţa bisericii doar, dacă nu au pretenţii de proprietate, iar fiecare biserică hotărăşte ea pe cine căsătoreşte şi pe cine nu, unele vor căsători gay-ii, altele, cele mai multe, nu, dar e treaba lor). Şi cu asta, fără nici o discriminare a cuiva, am încheiat socoteală şi am mai crescut calitatea Constituţiei (cu cât mai scurtă şi aplicabilă, cu atât mai bună).” Curat constituţional!

Împotriva iniţiativei CpF s-au ridicat cavalerii europeni pidosnici de după Malta, din  cetăţile lor de scaun de la Bruxelles, de la Strassbourg : http://www.lgbt-ep.eu/ intergroup-documents/ open-letter-to-romanian-parliamentarians-do-not-support-the-proposed-referendum-on-the-definition-of-the-family/  În Parlamentul European nu există un “ intergroup on  normal, traditional family rights”.  Democratic şi fair play ar trebui să existe… Dar toţi europarlamentarii sunt funcţionari (bine plătiţi) ai imperiului şi nu ai provinciilor de unde provin şi unde au fost aleşi.

La noi, acasă în România, coaliţia anti-CpF, combate tare, cu tot felul de argumente, care n-au nimic de a face cu tema ( inclusiv argumente scripturistice, trunchiate şi scoase din context!). Dar cu cât combate mai tare, cu atât se deschid mai mulţi ochi şi se separă mai bine apele…

Ce teste vor mai urma, oare, că nisipul din clepsidră este pe sfârşite?

Nicușor Gliga
București,  17 iunie 2017
Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Dezlegare la peşte)





POARTA DESCHISA DRAGOSTEI - Parintele Rafail Noica

Facerea de minuni, de exemplu, este numai unul din lucruri, si nu cel mai pretuit de Sfintii istoriei. Cele mai pretuite de Sfintii istoriei sunt virtuti ca smerenia, de pilda, care este poarta deschisa dragostei, dragostea fiind cuvântul la care se reduc toate poruncile dumnezeiesti.

Parintele Rafail Noica, Cultura Duhului, Ed. Reintregirea, Alba Iulia, 2002, p. 111.




Sursa: Pr. Alexandru Stanciulescu Barda











Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu