joi, 13 iulie 2017

Vasilica Grigoraş: Învăţ a fi senină
Vasilica Grigoraş: Învăţ a fi senină (secvenţă tanka)Învăţ a fi seninăAnotimpurile-n

inerţia trecerii

seamănă teamă –

totul se-ntâmplă cu-un rost

şi-nvăţ a fi senină

x

Trandafiri galbeni

cheia lacătului în

arta de-a iubi –

şi stâncile-şi revarsă

muşchii-n seninul apei

x

Tonuri de vioară-n

monotonia-nserării

capriciul clipei –

clipocitul cascadei

mă ancorează în senin

I learn to be sereneSeasons in

the passing idleness

seeds fear –

everything happens with a meaning

and I learn to be serene

x

Yellow roses

the key of the lock in

the art of loving –

and the cliffs flow out their

muscles in the clear water

x

Violin sounds in

the evening groove

caprice of the moment –

the lap of the waterfall

anchors me in the serenity

***Comentariu, Dan Norea             Secvenţa tanka „Învăţ a fi senină” pare a fi mesajul unei persoane neliniştite şi temătoare în faţa provocărilor pe care i le oferă viaţa – maturizarea, iubirea, senectutea… Tema aminteşte de celebrul vers eminescian „Nu credeam să-nvăţ a muri vreodată”. Din poeme răzbate aceeaşi seninătate, rezultat al unei înţelepciuni la care autorul a ajuns ca urmare a înţelegerii fenomenelor („totul se-ntâmplă c-un rost”) şi a căutării seninului în natură („trandafiri galbeni”, „clipocitul cascadei”) şi în artă („tonuri de vioară”).  În viziunea autorului, aceasta este „cheia lacătului”. De ce să nu recunoaştem, aceasta este şi în viziunea noastră.

„I learn to be serene” tanka sequence seems to be the message of an unquiet and fearful person in front of the challenges that life is offering-maturity, love, ageing… The topic reminds of the famous verse by Eminescu „I didn’t thought to learn ever dying…” The same serenity gets through the poems, as a result of a wisdom that the author has reached following understanding the phenomena (it all happens with a meaning”) and the search of serenity in the nature („yellow roses”), „the lap of the waterfall”) and in art („violin sounds”). In the author’s view. It is „the key of the lock”. To be honest, this is in our view, too.(Din volumul bilingv semnat de  Vasilica Grigoraş, Ochi în ochi cu luna: Tanka şi pentastihuri =  Looking the moon in the eye: Tanka and pentastiches, Editura  Scripta manent, Napier (NZ), 2017. Traducere/ Translation: Alina Lavinia Grigoraş. Coperta/ Cover: Radu Ticu Grigoraş. Consilier editorial/ Editorial adviser: Valentina Teclici, Lectura / Proofed: Ana Urma).


https://gradinaculecturi.wordpress.com/2017/07/12/vasilica-grigoras-invat-a-fi-senina-secventa-tanka/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu