joi, 27 iulie 2017

MARIA MARTINESCU SADOVAN de Melania Rusu Caragioiu


NOTE  DE MELOMAN ȘI LECTOR   A  CREAȚIEI  ARTISTEI
MARIA  MARTINESCU  SADOVAN
la Volumul și Discurile muzicale
,, DIN FRUMUSEȚE ȘI IUBIRE”,
                                              de Melania Rusu Caragioiu                                     
                                                    poet, scriitor,
                                              (Canada, România)


POEZII-PARTITURI MUZICALE și DISCURI.
Am ascultat iar și iar, discurile ,, Din frumusețe și iubire” și simt că mă desfac cu greu de gingășia lor. Le-am reascultat împreună cu cei dragi și efectul asupra lor a fost surprinzător. Tot  atât de surprinzător pe cât a fost gestul distinsei Doamne Maria Martinescu Sadovan de a-mi dărui nu mai puțin decât cinci discuri din creația muzicală a Domniei sale , precum și  cartea partiturilor : ,,Din frumusețe și iubire”. Partituri muzicale, Editura Mirton –Timișoara, 2013.
Mă plimb fascinată în această carte cu semnul de carte,  ca să nu pierd paginile captivante. Semnul de carte reprezintă un minuscul distinctiv al cărții: flori, fluturi și eterna siglă a cântecului, primitor și elegant ,, Cheia Sol”
Autoarea nu m-a uitat, ci mi-a scris o  dedicație cu toată dragostea și prietenia nebănuind cât de mișcată voi fi la citirea versurilor sale-  poezii-partituri muzicale. Educația mea precară, liceală, muzicală,  când liceele aveau catedră obligatorie de muzică, o oră de muzică pe săptămână, nu mi-au dat îndemânarea de a solfega cursiv și nici nu am avut acea intuiție fiindcă, întâi de toate aș fi impietat frumusețea lor, apoi m-aș fi simțit un intrus și nu un  admirator al acestei sugestive, gingașe și pline de suflet creație de elan românesc.
Iubesc  românii-frații mei și de aceea  știu că fiecare dintre ei are meritul său de frate în speranță, în iubire, în muncă, dar lângă acestea există bariera care ne transpune pe fiecare în rândul hărăzit de Domnul și bunul nostru simț nu ne lasă să încălcăm , să impietăm hotarul riguros și competent meșteșugit al celuilalt,
In prefața volumului aflăm multe date și în concluzie și impresiile Doamnei Doctor Daniela Băcilă, redactor muzical la Studioul de Radio - Timișoara.  Domnia sa spune: ,, Nu numai banda magnetică îi păstrează glasul și interpretarea, simțirea și fiorul cuvântului  cântat, ci și adunarea  întregului material între coperțile acestui volum, ne oferă prilejul să analizăm și să apreciem creația Mariei Sadovan.”
De la catedra sa Doamna Dr. Daniela Băcilă a prezentat omul, poetul, talentul numit  MARIA  SDOVAN MERTINESCU,  dar noi, eu cititorul și iubitorul de muzică,  am multe de spus, de prins în suflet, de cântat în surdină, din frumusețea acestor partituri,
Mă găsesc în anii romanțelor, când visele mi se par frumoase și când tot ceeace a fost plin, frumos, mă fură odată cu amintirile.  În drum mi-au  apărut și mie imagini spuse de artista Maria Sadovan  Martiunescu în : ,,Om drag și binecuvântat”, sau în:  ,,În fiecare zi mi-e dor de tine”
În  cîntecul:   ,,În fiecare zi mi-e dor” noi ne amintim un loc unde ne-am născut,  mult prea drag nouă, și zicem precum autoarea-muziciana-poetă: ..Mi-e tare dor de satul meu”. Gândul acesta ne cearcă, uneori, cu sufletul sfâșiat.  Sau : ,,Mi-e tare drag de satul meu”.  ,,/Mi-e dor de ai mei, /Mi-e dor de câmpul înflorit” / ,,Mi-e dor de icoana luminoasă”/ … și o ascult pe poetă trăind împreună ce ea același sentiment: ,,/ Mi-e dor de mama bună/, Mi-e dor s-o văd la plita-ncinsă, /  Cu chipul drag ca o icoană” /
 În alte versuri apare sentimentul de iubire, ca o adiere :  ,,Când te tezești și mă găsești  / Alăturea de tine, / Cu ochii dragi să mă privești / Mi-ar fi atât de bine/” și iubirea este atât de dâncă încât cântecul zice: ,,Că te-am pierdut, eu sunt de vină, (Cupletul ,, Te-am pierdut”)
Iubireaadevărată este altruistă, ia asupra ei toată vina despărțirii  iar noi, trecuți prin ale vieții, știm de fapt că este un  act de mare bravură sau de totală abnegație să iei aupra ta toată vina desprțirii în iubire.
Mergând pe firul cântecelor se poate alcătui un roman cântat de un rapsod, un roman zguduitor, care ne sensibilizează până la lacrimi. Ne este greu sufletul plin de frumos, trebuind să recunoaștem versurile și muzica răscolitoare ale Mariei Martinescu Sadovan.
..În toamna vieții”, ca un refren romantic, poeta ne amintește: ,,Ca și un vis viața trece /  De te trezești însingurat, / Când toamna vieți-ii tot mai rece / Nu te-ntrista, că nu-i păcat”/
,,O, Doamne”, o rugăciune smerită și adâncă …/ …te rog  Tată ceresc / Păstrează-mi sufletul curat / Cât mai departe de păcat/……/Prin tot ce Fac să Te slăvesc”/
Totul este prea frumos pentru ca cititorul acestor poezii cuplete muzicale să se poată abține de a nu descifra și mărturisirile autoarei- muzician. Și atunci apare revelația pe care am intuit-o.
Farmecul versurilor poeta l-a adunat din copilărie, l-a perfectat cu mult drag în formațiunile muzicale din care a făcut parte, prin  instruirea permanentă.   Au urmat destăinuirea talentului care este răsplata strădaniei și înușirea unei psihologii muzicale, care știe precis unde își găsește locul fiecare piesă și notă muzicală.
Dacă fiecare artă își are substraturile sale de a capta publicul,  muzica este una din artele principale iubită de public.
Îmi lace mult sinceritatea versului strecurat în muzică, evocând sentimentele umane. Poate voi avea ocazia ca să folosesc în scrierile mele chiar un motto din versurile poetei Maria Martinescu Sadovan.
Mă gândesc la câtecele : ,,De dragul tău” și ,,Nostlgie”, ,,Dacă iubești, ,,Parfum de primăvară”.  În viață nu se poate trăi fără iubire. Iubirea are nenumărate aspecte și modalități de a exista și ea – întâi de toate – îi face pe oameni mai buni, mai poeți,  mai sensibili.
Frumosul sat  bănățean , cu specificul lui, poate fi  găsit și în romantismul celui plecat de acasă, uneori înstrăinat.
 Cât de duios se poate cânta cântecul ,,Pe deal la Cornea sunt acasă”,,Lumea mea de vis”sau amintirea sărbătorilor de iarnă, ,,Spiritul de sărbătoare” cu frumosul creștinescul   crez al Nașterii Domnului : ,,Seara de ajun”
Autoarea acordă tutuor iubirea darului său muzical cu gingășie în cuvinte și note muzicale asemenea. ( Ex. ,,Cântecel pentru Mario”).
Muzica sa este auzită și pe alte versuri, dând întâietate lui Mihai Eminescu, George Coțbuc, sau a poeților cantabili din Liga Scriitorilor Timișoara- Banat,
Un capitolul din carte care  cuprinde versurle și partiturile  de muzică populară impresionează prin compozițiile personale  Aceste compoziții sunt răsunetul fluierului, a susurului apelor, a foșnetului lanurilor, cu strlucirea cireșelor- moacrelor coapte și a florilor parfumate de corn din pădurile noastre. La  aceasta s–a adăugat suflet, inspirație,  dragostea de a transmite gânduri bune, siguranță, optimism  și alinarea iubirii uneori înșelătoare. Enumăr câtecele ,,Frumoasă-i viața”,  ,,Balda nucului”,  ,,Bade , cămașa ta nouă”, ,, Stejărelul meu” ,,Frunzuliță crin chitat”,  ,,Când îmi cântă muzica”,  ,, Dragu- mi-ii-n horă să joc” , ,,Frumos ar fi primăvara”, ,,Lumii-ntregi aș vrea să-i spun”,   cîntece care proslăvesc  dragostea de      viață împletită cu elementele naturii, astfel, fiecare cântec sugerează dorul de viață.
Cântecele ,, La nedeia-n sat la noi”,  ,,Păsărică cu cunună”,  ,,Azi în zi de sărbătoare”, ,,Dor de satul meu”, ,,Măicuța când m-a făcut”, ,,Pe la noi pe la Băcui”, ,,Garofiță din grădină”, Cine-a făcut crâșma-n drum”, ,,M-aș sui în dealul Cernii”,  toate aceste cântece amintesc scene din viața poporului nostru, harnic la muncă, petrecăreț la evenimentele vesele, îndrăgostit de viață, de frumos, de natură, colaborând cu ea și primind într-un mod miraculos și ideal energia sa de viață din aceste locuri sublime de pe terra.
Cântecele de dragoste se referă la dragostea curată a oamenilor satului. Și acel ,,bade” este uneori nesincer, dar  e prea multă omenie în jurul lui, pentruca el să poată persevera în rău.
Sunt idealizați în aceste cântece acei feciori – adevărați eroi ai satului, viitori soți, întemeietori de familie și de cuib al iubirii sincere și pentru totdeauna.
Acest volum al artistei Maria Martinescu Sadovan ne dă revigorare sufletului, bucuria vieții și dorul de întoarcere la viața idilică a satului, a naturil, a iubirii și a vieții împlinite,
                        Iulie, 2017, ST.CONSTANT, Canada

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu