duminică, 7 iulie 2024

Ioan Scurtu - Istorie și actualitate: unitatea națională și „sacrificiul istoric” (2)

 Istorie și actualitate: unitatea națională și „sacrificiul istoric” (2)

Prof. univ. dr. Ioan Scurtu, Membru A.O.Ş.R.

07 Iulie 2024

 

În decembrie 1996, în România a avut loc o schimbare de putere, funcția de președinte fiind preluată de Emil Constantinescu, iar cea de prim-ministru de Victor Ciorbea, care s-au angajat, încă din timpul campaniei electorale, să încheie cât mai grabnic Tratatul cu Ucraina. Am rămas surprins când președintele Emil Constantinescu a căutat să-și convingă concetățenii, prin repetate intervenții publice, că România trebuia să facă un „sacrificiu istoric” pentru a obține invitația de la adera la N.A.T.O., cu prilejul summit-ului de la Madrid din iulie 1997. Mai mult, președintele a  declarat că nu trebuia invocat trecutul, deoarece „istoria nu ne învață nimic”.

 

M-am simțit jignit de o asemenea aprecieri și m-am implicat în promovarea adevărului despre istoria Bucovinei. În ziua de 7 februarie 1997 am fost prezent, împreună cu Viorica Moisuc, la o emisiune în direct găzduită de „Radio România Cultural”. Au fost zeci de telefoane prin care ascultătorii se declarau indignați de pretențiile Ucrainei și cereau guvernanților să nu cedeze. Noi, din studio, am evocat istoria Bucovinei, care nu a aparținut niciodată Ucrainei, ci a fost ocupată de Armata Roșie în 1940 și inclusă de Stalin în Republica Sovietică Socialistă Ucraineană, care făcea parte din U.R.S.S. Am cerut guvernanților români să dea dovadă de responbsabilitate și de patriotism. La 15 mai 1997 am participat la o emisiune organizată de „TELE-7 ABC” privind negocierea tratatului cu Ucraina la care am evocat cuvintele lui Lucian Blaga scria: „Există două realități a căror imensă, zdrobitoare greutate nu o simțim, dar fără de care nu putem trăi: aerul și istoria”. De asemenea, l-am citat pe N. Iorga care  aprecia că „istoria este o mare carte de învățătură”. Am ținut să subliniez că „istoria nu-i învață nimic pe cei care nu sunt în stare să o înțeleagă și să-i priceapă sensurile ei profunde”.

 

Emil Constantinescu și-a continuat campania mediatică de susținere a tratatului pe baza propunerilor guvernului de la Kiev. El a declarat: „Suntem dispuși să recunoaștem granița actuală. Această recunoaștere a realității va forma, într-adevăr, baza tratatului. Insula Șerpilor este teritoriu ucrainean”. Tratativele româno-ucrainene înaintau greu, diplomații români urmărind să obțină formulări prin care să lase deschisă calea viitorului. Șeful delegației,  Dumitru Ciaușu, avea să scrie că factorii de decizie de la București au adoptat „o atitudine voluntaristă, contrară intereselor României”. Ministrul de externe Adrian Severin a argumentat că trebuia respectată decizia marilor puteri „vizând succesiunea statelor [fostei U.R.S.S.] în frontierele existente”, adăugând cu mâna sa la textul privind Insula Șerpilor: „care aparține Ucrainei”. Așadar, nu interesele poporului român contau pentru oficialii români,  ci decizia marilor puteri. Ca urmare, Dumitru Ceaușu și-a dat demisia și nu a mai participat la discuții[5].

 

Guvernul Victor Ciorbea, prin ministrul de externe Adrian Severin,  a  parafat la 3 mai 1997, la Kiev, „Tratatul cu privire la relațiile de bună vecinătate și cooperare dintre România și Ucraina”. Președinții Emil Constantinescu și Leonid Kucima au semnat la Neptun în  ziua de 2 iunie  1997acest tratat în care se menționează: interesul strategic comun în consolidarea „integrității teritoriale” a României și Ucrainei; angajamentul reciproc de a respecta „inviolabilitatea frontierelor și integritatea teritorială" a celor două state (art. 1); Părțile contractante „reafirmă că frontiera existentă între ele este inviolabilă și de aceea se vor abține, acum și în viitor de la orice atentat împotriva acestei frontiere” (art. 2);  se angajează să nu recurgă la amenințarea cu forța sau la folosirea forței îndreptate „împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a celeilalte părți” (art. 3).

 

Prin astfel de formulări, se recunoștea dreptul de succesiune a Ucrainei asupra teritoriilor românești ocupate de fosta U.R.S.S. și anume Bucovina de Nord (cu orașul Cernăuți, unde la 28 noiembrie 1918 s-a votat unirea acestei provincii istorice cu România), Ținutul Herța, județul Hotin, sudul Basarabiei (cu orașele Ismail, Chilia, Cetatea Albă, Reni, Bolgrad) și Insula Șerpilor, care a fost inclusă în raionul Ismail al regiunii Odesa.

 

În aceeași zi, președintele S.U.A., Bill Clinton, a transmis un mesaj personal de felicitări celor doi președinți.  Emil Constantinescu a prezentat  tratatul ca un mare succes, care a netezit drumul României spre N.A.T.O. Profesorul Tiberiu Tudor aprecia că votul a reprezentat „Victoria Ucrainei asupra României”[6]. În prefaţa la cartea acestuia - intitulată Istoria unei trădări naţionale. Tratatul cu Ucraina - istoricul Florin Constantiniu aprecia: „În 1997, pentru prima dată de la constituirea României Mari, un guvern român a cedat părţi din teritoriu naţional fără a fi ameninţat cu agresiunea (ca în 1940) sau fără a se găsi sub presiunea ocupantului străin (ca în 1944 şi 1947)”.

 

 „Sacrificiul istoric” nu a folosit la nimic. La summitt-ul de la Madrid din 8 - 9 iulie 1997, Ungaria, Polonia și Cehia au primit invitația de a începe negocierile pentru aderarea  la N.A.T.O., în timp ce România a fost respinsă prin vetto-ul lui Bill Clinton.  După reuniunea de la Madrid, președintele S.U.A. a vizitat Varșovia pentru i-a felicita de polonezi pentru succesul obțiunut.  Apoi s-a deplasat la București, unde Emil Constantinescu i-a aranjat o  primire fastuoasă. Cei convocați la „marea adunare populară” din Piața Universității i-au ovaționat pe cei doi președinți până și în timp ce se intonau Imnurile de Stat ale S.U.A. și României. În cuvântul său, Emil Constantinescu i-a mulțumit lui Bill Clinton pentru „onoarea” de a vizita România și l-a asigurat că, în calitatea sa de președinte, va acționa pentru realizărarea unui „parteneriat strategic” între cele două state.  Urmărind să-i consoleze pe participanți, întrucât la Madrid s-a opus invitării României de a începe negocierile pentru aderarea la N.A.T.O.,  Clinton a declarat: „Țineți această direcție. Viitorul este al vostru”. Spectacolul din Piața Universității a fost mai mult decât penibl. Deși la Madrid, România a suferit o gravă înfrângere, prezența timp de 8 ore a lui Clinton la București era prezentată  de Emil Constantinescu ca un mare succes și o istorică realizare personală, deoarece a pus bazele „parteneriatului strategic” între România și S.U.A.

 

Viața a demonstrat că acesta însemna supunerea necondiționată a guvernelor de la București față de directivele transmise de la Washington. Aderarea României la N.A.T.O. avea să se realizeze abia peste șapte ani, în 2004. Efectele s-au produs în foarte scurt timp: au fost pensionați ofițerii și generalii „nesiguri” (unii la 40 de ani), au fost desființată armata națională și industria de armament sub motivul că „ne apără N.A.T.O.”.

 

O justificare a Tratatului din 1997 a fost că acesta prevedea drepturi pentru minoritartea română din Ucraina și pentru  minoritatea uncraineamă din România. În timp ce România a respectat întrutotul aceste drepturi, Ucraina nu numai că nu s-a conformat celor stabilite, dar a promovat agresivă politică de desnaționalizare, pe care guvernanții de la București au acceptat-o. Profesoara Alexandra Cernova mi-a relatat că a condus o delegație de români bucovineni, care a fost primită la Cotroceni și a solicitat sprijinul președintelui Emil Constantinescu pentru școlile românești. Drept răspuns, acesta s-a răsucit în fotoliu și s-a uitat în spatele acestuia, după care li s-a adresat: „Am crezut că am un sac cu bani la spate, dar nu e! Atunci de unde să iau bani pentru ce vreți Dvs?”[7].  În septembrie 2017, parlamentul din Kiev a adoptat  legea prin care s-a interzis folosirea limbii minorităților naționale în școală,  elevii fiind obligați să învețe numai în limba ucraineană. În 2019, poetul Vasile Tărâțeanu - cu care eram în relații apropiate – mi-a relatat că în Cernăuți nu mai apare nici un ziar în limba română și că „ultimii români din nordul Bucovinei și sudul Basarabiei  se zbat să supraviețuiască în sânul barbariei lustruite cu  dreprtuile omului din vremurile noastre”. Nu vedea nici o speranță și a evocat faptul că a solicitat președitelui Iohannis să primească o delegație de români din Ucraina cu prilejul vizitei sale la Kiev, dar i  s-a răspuns că  o asemenea activitate nu putea fi înscrisă în program.

 

Faptele concrete arată că președintele Iohannis și guvernele sale au promovat o atitudine slugarnică nu numai față de „aliatul strategic”, ci și față de Ucraina, care a încălcat flagrant  drepturile românilor din Ucraina, precum și ale României. Exemple sunt multiple. Cităm doar construirea canalului Bâstroie, fără a informa măcar oficialitățile române și invadarea piețelor din Romănia cu produse neconforme exigențelor stabilite de Uniunea Europeană.

 

Războiului între Rusia și Ucraina declanșlat în 2022 a devenit terenul de confruntare  pentru supremația mondială. „Aliatul strategic” a cerut U.E. și statelor membre N.A.T.O. să sprijine Ucraina, iar România s-a conformat. Președintele Klaus Iohannis  a afirmat că „susținerea Ucrainei reprezintă un interes strategic pentru România”. Cu prilejul vizitei sale la București, în ziua de 9 octombrie 2023, președintele Zelinski a declarat că problema situației românilor din Ucraina „nu este presantă. Îmi pare rău că nu mă pot gândi la toate problemele mici,  deoarece pentru o țară în război asta nu e o problemă”. În comunicatul comun semnat la încheierea vizitei se menționează că „președintele României, Klaus Iohannis, l-a asigurat pe omologul său, președintele Volodimir Zelinski, de sprijinul necondiționat (s.n. - I.S.) al României pentru Ucraina, în contextul războiului ilegal al Rusiei împotriva Ucrainei”[8]. 

 

Declarația nu a generat nici o reacție din partea liderilor politici români și a mass-media. Este o dovadă că  istoria nu-i învață nimic pe cei care din oportunism sau din interes personal se supun unor directive străine, ignorând sau disprețuind realitatea. În mintea captivă a politicienilor de la București, românii vin de nicăeri și se îndreaptă spre niciunde. Ei nu pot sau nu vor să priceapă că  au ajuns la conducerea statului ca urmare a faptului că acel stat a fost înființat și s-a menținut cu prețul unor îndelungate lupte și grele jertfe ale înaintașilor.  George Orwell scria că pentru asemenea oameni „nu există nimic în afara prezentului”[9]. Ca urmare, liderii politici ai României s-au mulțumit și chiar sunt mândri și fericiți că primesc directive  din afară,  mulțumindu-se să fie executanți fideli, asigurându-și astfel prezentul.

 

-----------------------------------------

[5] Dumitru Ciaușu, Vecin nou, probleme vechi, în „Studii și Articole de Istorie”,  2011

[6] Vezi, pe larg, Tiberiu Tudor, Istoria unei trădări naţionale. Tratatul cu Ucraina, Bucureşti, Editura 1997

[7] Aceast relatare a fost făcută și profesoarei Viorica Moisil, în „ART-EMIS” din 9 iunie 2024

[8] Presidency.ro/ro/media/primire-de-către-președintele-româniei-Klaus-iohannis, 9 octombrie 2023

[9] George Orwell, 1984. Traducere de Raluca Gențulescu. Studiu introductiv de Lucian Pricop, București, Editura Cartex, 2000, p. 161
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu