miercuri, 21 octombrie 2020

ADRIAN MUNTEANU - SONETOTERAPIE 221 - 230 - text și interpretarea autorului -

 SONETOTERAPIE 221

- text și interpretarea autorului -

 


 

PE FUNIA SECUNDEI

 

 

 

~*~

 

 

Pe funia secundei pun piciorul.

Încerc balansul peste râpi abrupte

Când taine-n trup se sfarmă întrerupte

De zbaterea ce-a năpădit pridvorul.

 

Între dorinţi, urzeli vor să se-nfrupte

Din rănile însângerând covorul.

M-a biciuit în trist manej dresorul

Ispitelor, purtând deșarte lupte.

 

Sub mine focul mistuieşte groapa

Nădejdilor din zborul decăzut.

Pe glodul sterp se zbate-n chinuri apa

 

Şi-n lânced mâl puhav s-a prefăcut.

Un bob de rouă îmi străpunge pleoapa,

Purtând mirarea ei în neştiut.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 222

- text și interpretarea autorului -

 


 

Brașov,  aleea de Sub Tâmpa, duminica

 

 

~*~

 

Talaz de oameni, menajere-n ţoale

Obraznice prin dezgoliri de pulpe,

Adolescente jinduind să-ntrulpe

Femei mature de la sfârc la poale.

 

Nu-i nici un loc pe bănci. Priviri de vulpe

Trimit săgeţi. Răspund cu-n zâmbet moale,

Să nu-mi aşez trăiri pe stânci domoale,

Ca să-mi preschimb traseu-n mii de culpe.

 

Târziu dispar. Rămân să-mi urc ţinutul

Printre mirări din ochi de prunc nătâng.

Am pus sonetul pe hotar drept scutul

 

De istoviri, în veci să nu mă plâng.

L-am zămislit pe-alei şi-mi e avutul

Ce-ntr-un târziu m-am nevoit să-l strâng.

 

 

~*~

("Ferestre în cetate, Sonete 4", Arania, 2008)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 223

- text și interpretarea autorului -

 


 

VECERNIA ZĂPEZII

 

 

~*~

 

Cerbul stelat coboară către poale,

Învins de foamea neagră ce-l pătrunde.

Amurguri reci stau gata să inunde

Stafii de nori cu burţi de-apururi goale.

 

Pe coarne neaua mieilor se-ascunde,

În preajmă ţipă mânzul în ocoale.

Tăcute case-nalţă rotocoale

De fum năuc, suit în triste unde.

 

Şoapte răzleţe-n tainele livezii

Roiesc într-una, ca-n bezmetic stup

Şi-l prind hain în chingile amiezii.

 

Mirări târzii în carnea lui irup.

Se spulberă vecernia zăpezii

În goana unei sfâşieri de lup.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 224

- text și interpretarea autorului - 

 

VEGHEZĂ HUMA

 

~*~

 

Veghează huma şi ascultă-i glasul

Ce către mâine din adânc vibrează.

Răsuflă rar sub talpă, stând de pază,

În ritm spasmodic măsurându-ţi pasul.

 

Va fi un ceas când lutul întrupează,

Tot priveghind cu-nverşunare vasul,

Ca mirul sfânt să-şi aibă-n trup popasul,

Să ne cunune vrerea pururi trează.

 

Nimic în jur. Doar tu în dimineaţă,

Mireasmă nouă de nevârstnic rod,

Binecuvântă ţărna şi răsfaţă

 

Nădejdea prinsă-n viguros năvod.

Tu cel ce singur ai trecut prin viaţă

Vei fi-ntr-o zi însufleţit norod.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 225

- text și interpretarea autorului -

 


 

DUH TÂRZIU

 

 

~*~

 

Un tânăr pin a sângerat în ploaie

Cu lacrimi calde ostoind frunzarul.

A scăpărat din înălţimi amnarul

Izbind în nori ce au pornit războaie.

 

S-a năruit între copaci hotarul

Şi braţe verzi fac pod peste noroaie.

Fior învins, cutremurat, înmoaie

Cămaşa tainei ce-a-mbrăcat stejarul.

 

Păduri scâncind şi-au adâncit făgaşul,

Deasupra beznei s-a-nvârtit un stol,

Un fir de iarbă s-a trezit ostaşul

 

Împins de-arcaşul toamnei înspre gol.

Din murul dens ce-a sfâşiat sălaşul

Un duh târziu luminii dă ocol.

 

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 226

- text și interpretarea autorului -

 

 

 

ŢÂŞNESC ARTIFICII

antisonet 8

 

 

~*~

 

Ţâşnesc în buza serii artificii.

Ah, pân-aici mi-a fost, la o adică!

Îmi sare-n braţe câinele de frică

Şi intră-n casă-ngrijoraţi amicii.

 

În piept bătaia pulsului indică

Izbiri de gong, de parcă-s plin de vicii.

Ce fel de rost e-acesta, ce delicii

Să slobozeşti catran, ca pe-o alică?

 

E zi festivă. Gloanţe-mpuşcă cerul

De parc-ar fi trasate în orar.

Alungă norul, se porneşte gerul

 

Şi nu am lemne-n sobă şi nici jar.

Pândeşte-n colţ, sătul de laţ, hingherul....

Beau ceai sălciu din frunze de arţar.

 

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2",Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANU


SONETOTERAPIE 227

- text și interpretarea autorului -

 


 

T A I N A

 

~*~

 

Iată făgaşul, iată şi izvorul

Rostogolit sub malurile supte;

Iată şi munţii gata să se-nfrupe

Din râvna pietrei sângerând piciorul.

 

Iată scânteia printre vreascuri rupte

Din rariştea ce-a străjuit ponorul

Şi primăvara ce şi-a-ntins covorul

Să calci solemn prigoanele abrupte.

 

Veghez la tot şi te aştept în toate,

În şoaptele ce se preling cu zel.

Din palma ta lumina geamăt scoate

 

Să-nvingi decis al nopţilor măcel.

Din inima ce-n piept cu trudă bate

Aștern spre tine taina drept inel.

 

~*~

("Femeie!.., Sonete 5", Minerva, 2009)

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 228

- text și interpretarea autorului -

 


 

DE CE MAI SCRIU SONETE

 

 

~*~

 

De ce mai scriu sonete azi, când veacuri

De gesturi tandre-au devenit istorii,

Când melosul suavelor prigorii

A fost ucis în silnice atacuri?

 

Ca să mai simt parfumul fin al florii,

Să urc visări de taină în hamacuri

Şi magice săruturi din iatacuri

Să le prefac pe toate în victorii.

 

Ca să-mi cultiv râvnirile ascunse,

Uitate-atât sub un tărâm anost,

Prin văgăuni cu umbre reci împunse

 

De gândul blând, cel ce cândva a fost.

Zvârlind poveri în bezne nepătrunse,

Mai scriu sonete, să-mplinesc un rost.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2", Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANUSONETOTERAPIE 229

- text și interpretarea autorului -

 


 

CÂT MAI DEVREME

 

 

~*~

 

Cât mai devreme-n adieri tăcute,

Pornim pe câmp spre via-nmugurită.

Străbatem sate vechi într-o clipită,

Uitând de noi, de zvonuri neștiute.

 

Când vom sosi pe-a astrelor orbită,

Voi ține-n palme taine prefăcute

În văl țesut din fire nevăzute.

Te simt. Ți-e gura mie hărăzită.

 

Mă dau deplin şi cerul clipei cade

Pe ochii tăi, târându-mă-n păcat,

Închipuind gigantice cascade.

 

Te ştiu femeie şi mă simt bărbat.

Am prins tăcerea-n magice năvoade

Şi-un strigăt surd în vers s-a preschimbat.

 

~*~

( „Femeie!..., Sonete 5”, Minerva, 2009 – modificat)

ADRIAN MUNTEANU
SONETOTERAPIE 230

- text și interpretarea autorului -

 


 

ROST TÂRZIU

 

~*~

 

Sonetul meu s-a ridicat pe schele,

A ros din tihna anilor şi-a minţii,

Şi-a ascuţit cu-nverşunare dinţii,

Tânjind să smulgă lenea din prăsele.

 

Nu l-au sedus nici fala, nici arginţii.

S-a copt în umbra vrerilor rebele;

A devenit  fântână din castele,

Să bea din ea şi sluga, dar şi prinţii.

 

Nu i-am cerut nici vamă, nici chirie

Decât un vârf de paloş înroşit

În jarul blând ce tâmpla mi-o îmbie

 

Cu slova smulsă trupului sleit.

Sonetul scris cu sânge pe-o hârtie

Abia târziu un rost mi-a hărăzit.

 

~*~

("Casa fără ziduri, Sonete 2"; Arania, 2006)

ADRIAN MUNTEANU

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu