sâmbătă, 11 august 2018

Masa Rotunda si Expozitii Arta Arhitectura si Recitaluri ARA 42 Iasi 2018
[Ro]
EVENIMENTE CULTURALE

Expozitie de Arta
26-29 August, Sala Pasilor Pierduti, Campus Copou
Pictura, sculptura, fotojurnalism, design de moda
Artisti din Romania si din strainatate
Curator: Prof. Dr. Ileana Costea, SUA

Expozitie de Arhitectura
26-29 August, Sala Pasilor Pierduti, Campus Copou
Proiecte de studenti, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”, Iasi.
Coordinator: Daniel Visan, Arhitect si Sef de Lucrari, Universitatea Tehnica “Gh. Asachi”

Concert
Sala Mare a Primariei Iasi, Duminica 26 August, 6PM-7PM
Elevi ai scolilor de muzica din Iasi
Coordinator: Prof. Nina Munteanu, Collegiul National “George Enescu”

Recitaluri de poezie si muzica eminesciana:
            Lucia Olaru Nenati, scriitoare, jurnalista, cercetator, Botosani, Romania
            Lidia Lazu, artista si poeta, Bucuresti, Romania

***

RECEPTIA DE DESCHIDERE
Sala Mare a Primariei Iasi, Duminica 26 August, 6PM-7PM

[En]

CULTURAL EVENTS

Art exhibition August 26-29, 2018
Sala Pasilor Pierduti at Aula entry (Lost Steps Hall), Campus Copou, Iasi
Painting, sculpture, photojournalism, fashion design
Artists from Romania and abroad
Curator: Prof. Dr. Ileana Costea, USA

Exhibition of Architecture August 26-29, 2018
Sala Pasilor Pierduti (Lost Steps Hall) at the Aula, Campus Copou
Student projects, Technical University "Gh. Asachi ", Iasi.
Coordinator: Daniel Visan, Architect and Project Leader, Technical University "Gh. Asachi "

Concert
The Great Hall of the Iasi City Hall, Sunday 26 August, 6 PM - 7 PM
Performing students of the music schools in Iasi
Coordinator: Prof. Nina Munteanu, "George Enescu" National Collegium

Eminescu's poetry and music recitals:
Lucia Olaru Nenati, writer, journalist, researcher, Botosani, Romania
Lidia Lazu, artist and poet, Bucharest, Romania ***        

WELCOMING RECEPTION
 The Great Hall of the Iasi City Hall, Sunday 26 August, 6 PM - 7 PM

Banquet, Monday 27 August
Time/Location: TBA

***

EXPOZIȚIE DE ARTĂ
Al 42-lea Congres al
Academiei Româno-Americană de Arte și Știinte
Pictură – Sculptură - Desene de modă – Artă Fotografică
Sala Pașilor Pierduți
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“
Copou, Iași, România
26-29 August, 2018

ART EXHIBITION
The 42nd Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Science
Painting – Sculpture – Fashion Design – Photography
Sala Pașilor Pierduți
„Gh. Asachi“ Tehnical University
Copou, Iași, România
26-29 August, 2018

Artiști participanți/Participating Artists

Patriciu Mateescu – sculptor ceramist/ceramist sculptor, USA
Dinu Rădulescu – sculptor și grafician/sculptor and graphics artist, Romania
Jerry W. McDaniel – artist eterogen – artist comercial și pictor/heterogeneous artist, USA
Smaranda Schächtele – Desene de Moda/Fashion Design, Germany
Emanuel Tânjală – Artă Fotografică/Photography
PATRICIU (PATRICK) MATEESCU
Ceramic sculptor / Scultor Ceramist


Photo: Ileana Costea, Dayton, New Jersey, USA, March 2017

“Ceramics is the art that makes you believe in miracles.” [En]
"Ceramica este arta care te face să crezi in minuni". [Ro]
Patriciu (Patrick) Mateescu
[En]
Patrick (Patriciu) Mateescu, Romanian born, American ceramic sculptor, MFA Academy of Fine Arts, Bucharest, Romania. When he started his career in Romania, he transformed the ceramics into a major art, influencing a whole generation of artists. His work is very eclectic and unpredictable, going from small or large scale cast porcelain to the unique stoneware monuments in Romania, or to abstract composition. In 1999 he was awarded the NJ State Council on the Arts Fellowship, and is the recipient of numerous prizes and gold medals worldwide.  He has been invited to work at international ceramic symposiums in different countries and his work is shown in important collections and museums. Many references to his work are to be found in magazines and books.  Patriciu lives and works in Princeton, New Jersey, USA. He has reached the beautiful age of 91, and is still active every day in his studio. To help the development of the special art of ceramics, he has recently created the Hamangia Foundation that will offer awards to ceramic sculptors who do art pieces integrating well in nature or in architecture environments. The name Hamangia was chosen because it was a foundation created by the sculptor in 1970 in Medgidia, Romania, whose purpose was the development of monumental ceramic works and which continued its activity in the following years as “The International Symposium of Hamangia”. The name comes from a small neolitic sculpture, “The Thinker of Hamangia” (5000-4600 î.e.n.), which was the first known artistic expression made of ceramic (rather than objects with decoration or religious purpose). Throughout the years of living in the States, Mateescu built several monumental sculptures in his beloved country of origin. Today, Romania's cultural heritage is enriched by Mateescu's sculptures: “Eminescu” on the beach of Mangalia (1995, 10 m high), “Danubia” at Orșova (1996, 6.5 m high), “Prayer for Romania”, in Blaj (1997, 4 m height); the same smaller work at Târnăveni; “The new Romania” at Snagov (1998, 5.6m height), the “Longing for one’s country” (Dorul de Tara) at Răchitoasa, in the natal village of the sculptor, “Transylvanian Flower” at Bistrița (2016, 4m in diameter). All these large works, with a deep ideological load, were the artist's gift to the Romanians.

***
[Ro]
Patriciu (Patrick) Mateescu este un sculptor ceramist american născut în România. A obtinut un Master in Arta (MFA) de la Academia de Belle Arte, București, România. Când și-a început cariera în România, a transformat ceramica într-o artă majoră, influențând o întreagă generație de artiști. Opera sa este foarte eclectică și imprevizibilă, mergând de la porțelan turnat de dimensiuni mici sau mari la monumentele din gresie din România sau la compoziții abstracte. În 1999 a fost distins cu premiul Consiliului Statului New Jersey, SUA (NJ State Council on the Arts Fellowship). A primit numeroase premii și medalii de aur la diverse concursuri internaționale. A fost invitat să lucreze la simpozioane internaționale de ceramică din diferite țări, iar lucrările sale se află în colecții private și muzee importante. Multe referiri la opera sa se găsesc în reviste și cărți. Patriciu locuiește și lucrează în Princeton, New Jersey, SUA. A împlinit frumoasa vârsta de 91 de ani și este activ în fiecare zi în atelierul său. Recent, a creat Fundația Hamangia, care va oferi premii sculptorilor ceramici ce fac piese de artă ce se integrează armonios în natură sau în arhitectură, fundația contribuind astfel la dezvoltarea acestei arte deosebite. Numele Hamangia a fost ales dupa acela al fundației create de sculptor în 1970 la Medgidia, România, și al cărei scop era dezvoltarea de lucrări ceramice monumentale, fundație care și-a continuat activitatea în următoarele decenii sub forma "Simpozionul Internațional Hamangia". Numele vine de la o mică sculptură neolitică, "The Thinker of Hamangia" (5000-4600 î.e.n.), care reprezintă prima expresie artistică din ceramică (mai degrabă decât obiecte cu scop religios sau decorativ). De-a lungul anilor de trai in străinatate, Mateescu a construit mai multe sculpturi monumentale în iubita sa țară de origine. Astăzi patrimoniul cultural al României este îmbogățit de sculpturile lui Mateescu: “Eminescu” pe plaja de la Mangalia (1995, 10 m înălțime), “Danubia” la Orșova (1996, 6.5 m înălțime), “Rugăciune pentru România” la Blaj (1997, 4 m înălțime) și aceeași lucrare de dimensiuni mai mici la Târnăveni; “Noua Românie” la Snagov (1998, 5.6m înălțime), “Dorul de Țară” la Răchitoasa, în satul natal al sculptorului, “Floarea Transilvaniei” la Bistrița (2016, 4m diametru). Toate aceste lucrări de mari dimensiuni, cu o profundă încărcătură ideatică, au fost darul artistului pentru România.[En] "Transylvania Flower"
Modular sculpture, fountain located in Petru Rares Square, Bistrița, Romania
[Ro] ”Floarea Transilvaniei”
Sculptură modulară, Fântână,  Piața Petru Rares, Bistrița, România
Patriciu Mateescu© 2018


===
DINU RĂDULESCU
Sculptor and graphic artist / Sculptor și grafician


Photo: Mihai Constantin, Artindex - A Romanian Art Review

"Beyond form, to the mystery of being" Paul Klee
T              The motto of Dinu Rădulescu's doctoral thesis [En]

"Man and the work complement and harmonize each other in an exemplary and singular combustion.
                Bedros Horasangian about (Dinu Rădulescu) [En]

„dincolo de formă, la misterul ființei“ Paul Klee
Mottoul tezei de doctorat a lui Dinu Rădulescu [Ro]

„Om și operă se completează și se armonizează reciproc într-o exemplară și singulară combustie. 
                                                                Bedros Horasangian despre (Dinu Rădulescu) [Ro]

[En]
Dinu Rădulescu is a sculptor and graphic designer, Doctor of Visual Arts of the National University of Art, and a member of the Union of Fine Artists in Romania. He graduated at the top of his class from the Department of Sculpture of I.A.P. "Nicolae Grigorescu", under the guidance of Ion Lucian Murnu. In 1980 Dinu Rădulescu begins an uninterrupted series of exhibitions in Romania and abroad, in Bucharest at the galleries "Simeza", "Orizont", "Hainaut", and "Galateea", and abroad in Vienna, Rome, Belgrade, Budapest, Sofia, Bratislava, Venice, Moscow, Ankara, Seville, Ravena, Athens, Los Angeles, and in various places in France. He is the winner of numerous awards at national and international competitions. In 2002 he is awarded the Sculpture Prize of the Union of Fine Artists of Romania for his "Equestrian" cycle (Ecvestra). In 1990 he started a university career at the University of Arts in Bucharest. His doctoral thesis, "The Concept of Form in Modern Sculpture" (2005), is published in the same year at the Paideia Publishing House. His second book of art theory, "Manuscris", is published by the Paco Publishing House in 2006. Hee lives and works in his hometown, Bucharest.

***

[Ro]
Dinu Rădulescu este sculptor și grafician, Doctor în arte vizuale al Universității Naționale de Artă București și membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Absolvent ca șef de promoție pe țară Secția de Sculptură a I.A.P. "Nicolae Grigorescu", Clasa Ion Lucian Murnu, din 1980 Dinu Rădulescu începe o serie neîntreruptă de expoziții în țară și străinătate, în București la galeriile "Simeza", "Orizont", "Căminul Artei", "Galateea", iar în străinătate la Viena, Roma, Belgrad, Budapesta, Sofia, Bratislava, Veneția, Moscova, Ankara, Sevilla, Ravena, Atena, Los Angeles, și în diverse localități în Franța. Este câștigător a numeroase premii la competiții naționale și internaționale. În 2002 este distins cu Premiul de sculptură al Uniunii Artiștilor Plastici din România pentru ciclul “Ecvestra”. În 1990 începe o carieră universitară la Universitatea de Arte din București. Lucrarea lui de doctorat (2005) “Conceptul de formă în sculptura modernă", este publicată în același an la Editura Paideia. În 2006 publică a doua carte de teorie a artei, "Manuscris", Editura Paco. Locuiește și lucrează în orașul sau natal, București.Călăreț/Rider. Sculpture by Dinu Rădulescu
Foto/Photo: Mihai Constantin - Artindex
===

BOGDAN HOJBOTA


“Metalul materie vie si sacra prin gand si fapta exprima un simbol cosmologic”
                                                                                                               Bogdan Hojbota

[En]
Bogdan Severin Hojbota was born in Bucharest in 1954. He graduated from the Nicolae Grigorescu Institute of Fine Arts in Bucharest, 1978. He started his academic career in 1992. He became a doctor of visual arts in 2006, and continued his studies to obtain a Ph.D. 2010. He has been the coordinator of many generations of artists. He has been exhibiting works since 1977 and in 1990 becomes a full member of the Romanian Artists Union. His artistic activity includes sculpture and decorative artwork in metal, as well as graphics. His works were presented in personal and collective exhibitions in Romania and abroad (Canada, France, Germany, Greece, Holland, Portugal). He created numerous monumental works, located in various places in the country, "Portă" (Gate) Singeorz Băi Bistriţa Comparative Art Museum; "Eternal Glory of the Heroes and the Romanian Revolution of December 1989", Piața Revoluției (Revolution Square), Bucharest (main collaborator), "The Monument of Romanian Gymnastics", Onesti, Romania, "Portă" (Gate), "Alba Iulia" Park in Sibiu, Romania. He was commissioned to create many effigies (Sergiu Nicolaescu, Acad. V. N. Constantinescu, General doctor "Carol Davila") and busts: Prof. Paul Bran, Prof. Luca Paul, Mihai Tican Romano, Petre Ionescu Muscel.

Bogdan Severin Hojbota was awarded the following prizes:
2013 - The Sculpture Prize of the National Art Museum of the Republic of Moldova
2008 - Diploma of Excellence awarded by Craiova Art Museum, Romania.
2008 - Nominated for the "Ion Andreescu" Prize, Buzau, Romania.
2001 - The Prize of the Romanian Artists Union for "The Arts of Fire"
2000 - "Ion Andreescu" Prize, Buzau, Romania.

[Ro]
Bogdan Severin Hojbota s-a născut în București în anul 1954. Este absolvent al Institutului de Arte Plastice “Nicolae Grigorescu” din București, promoția 1978. Își începe cariera didactică în anul 1992. Este doctor în arte vizuale din anul 2006, continuând ca profesor doctor din anul 2010, fiind coordonator a numeroase generații de plasticieni. Expune lucrări începând cu anul 1977 și în anul 1990 devine membru definitiv al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Activitatea sa artistică cuprinde lucrări sculpturale și de artă decorativă din metal, precum și lucrări de grafică. Lucrările au fost prezentate în expoziții personale și colective, în țara și străinătate (Canada, Franța, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia). A creat multe lucrări monumnetale amplasate în diverse locuri în țară: “Poartă” Muzeul de Artă Comparată Singeorz Băi Bistrița; “Glorie eternă eroilor și Revoluției române din decembrie 1989”, Piața Revoluției, București (artist colaborator principal), “Monumentul gimnasticii românesti”, Onești, România, “Poartă”, parcul „Alba Iulia” din Sibiu, România; efigii (Sergiu Nicolaescu, Acad. V. N. Constantinescu, General doctor “Carol Davila”) și busturi: Prof. univ. “Paul Bran”, prof. Luca Paul, Mihai Tican Romano, Petre Ionescu Muscel.

Premii:
2013 – Premiul Pentru Sculptura Muzeului Național de Arta  al Republici Moldova 
2008 – Diplomă de Excelentă acordată de Muzeul de Artă Craiova, România.
2008 – Nominalizare la premiul „Ion Andreescu”, Buzau, România.
2001 – Premiul Uniunii Artistilor Plastici din România, pentru „Artele Focului”.
2000 – Premiul „Ion Andreescu”, Buzău, Romania.


Sculpture by Bogdan Severin Hojbota


JERRY W. McDANIEL
Heterogeneous Artist / Artist eterogen, USA


„Give them what they want but not what they expect“ [En]
„One style does not fit all.“ [En]
„Dă-le ceea ce doresc, dar nu ceea la ce se așteapta“ [Ro]
„Fiecare piesa de arta cere propriul ei stil.“ [Ro]
                   Jerry W. McDaniel


[En]
Jerry W. McDaniel is an American heterogeneous visual artist whose work covers many venues in graphic design, illustration & advertising: book covers and book illustrations – the entire Zane Grey western and S.S. Van Dine mystery series, corporate identity, posters, record album covers, and film titles, stamps, and fine arts. He has a large body of work on jazz and on sports – tennis, Grand Prix, horse races, football, sailing, golf, and bicycling. He became famous through his advertisement pieces for Pan American Airlines, Intercontinental Hotels and Philip Morris International and his numerous made contributions to a variety of well-known magazines, and the New York Times newspaper and its week-end magazine. He has work in numerous private & public collections, including the permanent collection of Victoria & Albert (V & A) Museum, London. He has had numerous solo exhibitions and participated at a variety of group shows. He was the Chair of the Advertising, Package, & Graphic Design Department at the Fashion Institute of Technology (FIT/SUNY), New York. He has curated and juried numerous art competitions for the New York Society of Illustrators, FIT/SUNY, and the New York Institute of Technology. Mr. McDaniel’s students at FIT won 12 consecutive annual scholarship awards sponsored by the Broadcast Design Association (BDA). Jerry was honored by BDA with the Lifetime Achievement for his contributions to broadcast design in education. He earned his BFA from the Columbus College of Art and Design (CCAD), Columbus, Ohio, and an MA from the New York Institute of Technology in computer. In recent years (2108-present) McDaniel created painting-illustrations for poems of the Romanian poets Mihai Eminescu, Octavian Goga, and Ana Blandiana.

***[Ro]
Jerry W. McDaniel este un artist vizual eterogen american, a cărui opera acoperă multe domenii în grafică, ilustrație și publicitate: ilustrații pentru reviste si cărți, coperte de carte – pentru întreaga colecție de romane Western a lui Zane Grey și seria de romane polițiste a lui a lui S. S. Van Dine, design pentru brand-uri de companii, afișe, albume de discuri și titluri de film, cât și arte plastice - pictură. Are numeroase lucrari pe temă de jazz și o variată gamă de sporturi - tenis, Grand Prix, curse de cai, fotbal, barci cu pânze, golf și ciclism. McDaniel a devenit cunoscut în rândurile ilustratorilor americani prin piesele sale de publicitate pentru Pan American Airlines, Intercontinental Hotels și Philip Morris Internațional cât și numeroasele sale contribuții la o varietate de reviste, și la ziarul New York Times și revista de sfârșit de săptămână a acestuia. McDaniel are lucrări în numeroase colecții private și publice, inclusiv în colecția permanentă a Muzeului Victoria & Albert (V&A), Londra. A fost profesor și șeful catedrei de publicitate, ambalaje și grafică din cadrul Institutului Fashion Institute of Technology/State University of New York (FIT/SUNY) din New York. A organizat și a făcut parte din juriul a numeroase concursuri de artă pentru Societatea Ilustratorilor din New York, facultatea FIT/SUNY  și Institutul de Tehnologie din New York. Studenții lui McDaniel de la FIT au câștigat 12 ani consecutivi premii de burse sponsorizate de asociația Broadcast Design Association (BDA) care i-a înmanat artistului-profesor premiul Lifetime Achievement (Realizari de-a lungul vieți) pentru contribuțiile sale în domeniul educației de design pentru televiziune. McDaniel a obținut diploma de BFA (Bachelor in Fine Art) de la școala de Arte și Design Columbus, Ohio (Collumbus College of Art and Design) și un Master în domeniul de Computer Communication (Arta de comunicare cu ajutorul computerului) de la Institutul de Tehnologie din New York. Intre 2008 si 2018 McDaniel a creat picturi-ilustrații la poezii de Mihai Eminescu, Octavian Goga, și Ana Blandiana.
Picture-illustration for the poem “The Lake” by Mihai Eminescu. [En]
Pictura-ilustrație pentru poezia lui Mihai Eminescu “Lacul”. [Ro]
Jerry W. McDaniel, © 2018


===RODICA VESCAN
Painter / Pictorita
[Ro]
Rodica Vescan a urmat un traseu dinamic după absolvirea Liceului de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Târgul Mureș, România, și apoi școala Tehnică S.T.A.C.O. din București, Secția Arta Interiorului, Mobilier, Decorațiuni interioare, și apoi a studiat la Institutul de Arte Plastice “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, secția de Design Inudstrial. A participat la expoziții personale și colective, in România, și i Ungaria, la Cluj, Bistrița, Budapesta, Keszthely. A facut excursii de documentare în numeroase țări și a participat în tabere de creație în ăși peste hotare.

Universul pictural al Rodicai Vescan vine din nevoia de recuperare a unui imaginar circumscris universului cotidian, într-un orizont divers, de la peisajul natural la cel citadin, de la portrete de anonimi la cel personalizat, cu repetate popasuri în lumea florilor, reper predilect al artistei.
                                                                      (Citat din articolul de Nicolae Baciuț, Vatra Veche, 2015)

***


[En]
Rodica Vescan followed a dynamic path after graduating from the "Ion Andreescu" Plastic Art High School in Tg. Mureş, România, and then the Technical School S.T.A.C.O. in Bucharest, the Department of Interierur Design: Furniture, Interior Decoration, and then studied at the "Ion Andreescu" Institute of Fine Arts in Cluj-Napoca, in the Inudstrial Design Department. She participated in personal exhibitions and group shows in Romania and Hungary, in Cluj, Bistrita, Budapest, Keszthely. She made documentary tours in many countries and participated in creative camps abroad. The painting universe of Rodica Vescan comes from the need to recover an imaginary reality circumscribed into the everyday universe, on a large spectrum, from natural landscape to the city universe, from anonymous portraits to personalized ones, with repeated “breaks” in the world of flowers, which represents a refernce point of the artist.  
             (Quoted in the article by Nicolae Baciuţ, Vatra Veche, 2015)

Nicolae Baciut, Cuvantul Liber - Painting Exhibition: RODICA VESCAN, "From Home", May 2015, Tg Mures, Romania.

http://www.cuvantul-liber.ro/news/83757/61/Expozi-ie-de-pictura-RODICA-VESCAN-De-acasa

OVIDIU LEBEJOARĂ
Painter / Pictor. Los Angeles, CA, USA


“I like the simple. I do not like the simplicity”, the artist confesses. ‘‘I always asked the eternal questions: Who are we? Where do we come from? Where are we going? Why do we live? With each and every work I made and I have always thought that only nature or God can answer our uncertainties”.


[En]
Born in Romania, 12/14/1952. Since 1986 he has lived in Los Angeles, California, USA. His compositions are an original approach to interpretation of nature using simple terms: water, light, food, and energy. Ranging in style from surrealism to realism, the artist has built a distilled vision of reality where nature’s lights and life’s perennial mystery compose a personal symbolism that speaks through elaborated colors and pictorial forms. Ovidiu Lebejoara forgoes the distraction of superfluous and melodramatic abstraction in favor of a cohesive portrait that gives the viewer rest from turbulent and noisy world. His strong, well-conceived and esthetically challenging paintings reveal professional attributes in style, technique and concept. Both his older work and his current ongoing series of paintings show a distinctive style and content that he developed a personally, expressive signature. providing a way for exhibitors and collectors to identify his work.
Ruthie Tuker curator,
Amsterdam Whitney Gallery - New York

Ovidiu Lebejoara studied at the Colegiul de Arte Plastice (Fine Arts School) N. Tonitza, Bucharest, Romania, then got a CT certificate in Graphic Design from Otis/Parsons Institute of Art and Design, Los Angeles, California, USA, and a Master of Arts (MA) in illustration from Syracuse University, Syracuse, New York, USA. He is present in the Enciclopedia/Dictionary of Romanian Contemporary Artist, Who is Who in American Art, and numerous books on art. He participated in many group shows, arts festivals, and had solo shows around the world.
 -
[Ro]

“Ovidiu Lebejoară s-a născut în România, 12/14/1952. Din 1986 locuieste în Los Angeles, California, SUA. Compozițiile sale reprezintă o abordare originală a interpretării naturii folosind termeni simpli: apă, lumină, hrană și energie. Stilul lui întinzându-se pe o gamă largă, de la suprarealism la realism, artistul a construit o viziune distilată a realității în care lumina naturii și misterul peren al vieții compun un simbol personal care vorbește prin culori și forme elaborate pictate. Ovidiu Lebejoara renunță la distragerea abstractizării inutile și melo-dramatice în favoarea unui portret coeziv, care îi dă privitorului odihnă din lumea turbulentă și zgomotoasă. Picturile sale puternice, bine concepute și provocatoare din punct de vedere estetic dezvăluie atribute profesionale în stil, tehnică și concept. Atât lucrările sale mai veche, cât și seria de picturi actuale în respiră un stil și un conținut distinctiv prin care artistul și-a dezvoltat o semnătură personală, expresivă. oferind o modalitate pentru expozanți și colecționari de a-I putea identifica usor creațiile.”
      Ruthie Tuker curator, Galeria Amsterdam Whitney - New York

Ovidiu Lebejoara a studiat la Colegiul de arte plastice “N. Tonitza” din Bucuresti, apoi a obținut un certificat CT in Grafică și Design de la Institutul de Artă si Design Otis / Parsons, Los Angeles, California, SUA si un Master în Arte (MA), in domeniul ilustrației de la Universitatea Syracuse, Syracuse, New York, SUA. Artistul este prezent în Enciclopedia / Dicționarul Artiștilor Contemporani români, Who is Who in American Art / Cine este Cine in Arta americana, și numeroase cărți despre artă. A participat la numeroase expoziții de grup, la festivaluri de artă și a avut expoziții solo în întreaga lume.


EMIL CRAIOVEANU
Pictor pe lemn si grafician/Painter on wood and graphics artist, Romania


“Pentru mine arta este o colorată si spontană celebrare a vieţii iar pictura este ochiul prin care o privesc. Artă, viaţă, pictură, ochi.”
                                                                                                                Emil Craioveanu
                
[En]
Emil Craioveanu was born in the town of Mizil (12/13/1954), Prahova county, Romania. He graduated the N. Tonitza High School of Fine Arts (1973). He graduated from the Academy of Arts "Luceafarul" (2005), painting department, under the guidance of professor Teodor Moraru. He also got a degree from the National Art University "Nicolaie Grigorescu" (2005). His paintings on wood (with historical and religious) were present in the stores of the “Fondul Plastic / Plastic Artists Organization”, and of the UCECOM (Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești / The Crafts National Union). Starting 1998 he participated in national group exhibitions and had personal exhibitions in Romania in the cities of Ploiesti (1998-2006-2007-2012) and Bucharest (2009). In his paintings and graphics pieces he uses artistic and thematic elements influenced by his painting on wood activity.

***

[Ro]
Emil Craioveanu s-a născut în localitatea Mizil (13.12.1954), județul Prahova, România. A absolvit Liceul de Arte plastice ”N. Tonitza”(1973). Absolvent al Academiei de Arte „Luceafarul”(2005), secția pictură, clasa profesorului Teodor Moraru. Licențiat al Universității Naționale de Arte ”Nicolaie Grigorescu”(2005). A expus lucrări de pictură pe lemn (cu teme istorice sau religioase) în cadrul magazinelor Fondului Plastic și a U.C.E.C.O.M. (Uniunea Națională a Cooperației Meșteșugărești). Din 1998 a participat la expoziti de grup naționale și a avut expoziții personale în Ploiești (1998-2006-2007-2012) și București(2009). În lucrările de pictură și grafică folosește elemente plastice și tematice influențat de activitatea din domeniul picturii pe lemn.


Painting by Emil Craioveanu. Artindex SMARANDA SCHÄCHTELE
Fashion trend notebooks creator [En]
Creatoare de caiete de tendință în modă [Ro]


„Ilustrația de modă înseamnă pentru mine o captare de o clipă a formelor, a culorilor și a proporțiilor unei siluete, pentru a reda un sentiment și o emoție a creației vestimentare.“ [Ro]
Fashion illustration means for me a moment's capture of the shapes, colors and proportions of a silhouette, to express the feeling and the emotion of the art for dressing.  [En]
 Smaranda Schächtele

[En]
Smaranda Schächtele is fashion trend notebooks creator. She studied architecture at the "Ion Mincu" Institute in Bucharest. The love for architecture was transmitted to her by her parents. Her father, Nicolae Vasilescu, is the author of the Lighthouse in Constanta, and her mother, Florica Vasilescu, architect and artist, received numerous awards for both architecture and art.

After emigrating to Germany, Smaranda Schächtele first started to work in architecture, then switched to the fashion field, discovering how closely related the two and, thus beeing able to use the rich art education of her studies in architecture. She designed and made the first German style notebook: Fashion Trends magazine / Molecule, specializing in trend visualization. By analyzing and emphasizing the main trends of the season this publication has become the main source of information for the textile industry.

***

[Ro]
Smaranda Schächtele este creatoare de caiete de tendință în modă. A urmat studiul arhitecturii la Institutul „Ion Mincu“ din București, România. Iubirea pentru arhitectură i-a fost transmisă de către părinții ei. Tatăl ei, Nicolae Vasilescu, este autorul Farului din Constanța, iar mama, Florica Vasilescu, arhitect și artist plastic, a primit nenumărate premii atît pentru arhitectură cît și pentru activitatea de artist.

După emigrarea în Germania, Smaranda Schächtele a activat la început în arhitectură, apoi în domeniul modei, descoperind cît de înrudite sînt cele două, folosind în modă bogata cultură pe care o conferă studiul arhitecturii.

A conceput și realizat primul caiet de stil german: revista „Fashion Trends“ / Molecule, specializindu-se în vizualizarea de trend. Această publicație a devenit un instrument central de informare a industriei textile, prin analiza și focusarea tendințelor din sezonul respectiv.

EMANUEL TÂNJALĂ
Photojournalist/Fotojurnalist
Site: emanuel-tanjala.artistwebsites.com


Photo: Private collection of Emanuel Tânjală

"For almost 50 years I've been photographing the world as a witness of time.
I have acquired a history book in pictures." [En]

”De aproape 50 de ani fotografiez lumea ca un martor al timpului.
Am agonisit o carte de istorie în imagini” [Ro]

[En]
Emanuel Tajala has over 35 years of experience as a Photojournalist. He started his career in his home country, Romania, where he worked for some of the most important magazines and newspapers. He escaped communism in 1981, finding a new home in the United States, where he worked as a freelance photographer. Between 2000 and 2006, he was a trainer in Photojournalism at the Independent Center of Journalism in Bucharest. His artworks were featured in numerous photo exhibitions in North America and Europe. He currently lives with his wife Irina and his two daughters, Sara and Rebeca, in Lynchburg, Virginia, USA.

[Ro]
Emanuel Tânjală are peste 35 de ani de experiență în calitate de fotojurnalist. Și-a început cariera în țara sa natală, România, unde a lucrat pentru unele dintre cele mai importante reviste și ziare. A scăpat de comunism în 1981, găsind o nouă casă în Statele Unite, unde a lucrat ca fotograf independent. Între 2000 și 2006, a fost un antrenor în fotojurnalism la Centrul Independent de Jurnalism din București. Lucrările sale de artă au fost prezentate în numeroase expoziții de fotografie din America de Nord și Europa. În prezent locuiește împreună cu soția sa Irina și cele două fiice ale sale, Sara și Rebeca, în Lynchburg, Virginia, SUA.


At the border between the Maramureș and the Năsădu regions in Romania.
La granița între Maramureș ți Năsădu. Foto: Emanuel Tânjală

EXPOZIȚIE DE PROIECTE DE ARHITECTURĂ
Proiecte realizate de studenții de la Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“

Coordonator al Expoziției
Arhitectul Daniel Vișan, Șef de Lucrări, Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”.

***

Al 42-lea Congres al
Academiei Româno-Americană de Arte și Știinte
Sala Pașilor Pierduți
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“
Copou, Iași, România
26-29 August, 2018

EXHIBITION OF ARCHITECTURE PROJECTS
By students in architecture at the
“Gh. Asachi” Technical University
Exhibition Coordinator
Architect Daniel Vișan, Șef de Lucrări (Projects Leader), Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”.

The 42nd Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Science

Sala Pașilor Pierduți
„Gh. Asachi“ Tehnical University
Copou, Iași, România
26-29 August, 2018


Facultatea de Arhitectură „G.M.Cantacuzino” din cadrul Universității  Tehnice “Gh.Asachi” din Iași  prezintă  o expoziție de proiecte realizate de studenții din diferiți ani de studiu. De la proiecte specifice primilor ani de studiu la proiecte de diplomă (sau: de finalizarea studiilor), expoziția ilustrează parcursul evolutiv al gradului de complexitate al temelor și siturilor abordate.

Anul 2 / 2nd Year: Concurs “Casa” / Competition „House“

Simona Ciosnar, Monica Zavate
Clădiri rezidențiale cu regim de înălțime scazut / Residential buildings with low height regime

Anul 3 / 3rd Year: Clădri cu regim de înălțime scăzut / Residential buildings with low height regime

Daniel Movilă Daniel, Anca Spînu
Bohemian no. 33 – Rezidență Iași
Schwab Diana
Grădiniță / Kindergarten


Anul 6 / 6th Year – Proiecte de diplomă / Diploma Projects

Tudor Nicolae Arnăutu
Co-working hub - Brașov, România
Anca Budău
Centru de dezvoltare personală și artistică pentru tineri, Bacău, România /
Center for personal and artistic development for young people, Bacău, România
Andreea  Felciuc
Centru de artă virtual, Seul, Corea
Virtual Art Center, Seoul, Korea
Laura Finkelstein
Centru Cultural, Sighișoara, România
Cultural Center, Sighișoara, România
Alexandru Vișan, Centru de arte ale spectacolului/Arts Performance Center


 Anca Budău (anul 6)
Center for personal and artistic development for young people, Bacău, România
Centru de dezvoltare personală și artistică pentru tineri - Bacău

Irina Margareta Popovici’s book: "Ages and Buildings of Natural Stone – Stereotomy”[En]
The book of architect Irina Margareta Popovici, "Ages and Buildings of Natural Stone - Stereotomy," published by Agir Publishing House in December 2017, is an original and interesting work on the subject of stereotomy science. Stereotomy was taught in the School of Architecture, following the French School model, but was abandoned as a subject after the Second World War. The author tries to bring it back to life. Based on her 40 years of activity in this field, she considers stereotomy a necessary area in the field of construction.
The book provides the minimum knowledge required for the execution of works of natural stone, as a whole structure or as decoration on a building, as well as for avoiding errors. The book also contains a brief history of important natural stone works, explained somewhat in the context of the evolution of architectural styles.
Understanding the concepts outlined in this book may be necessary to architects so that they give due weight to stone work right from the beginning of their study, giving them notions of how not to waste the material they have at their disposal and how to exploit it to the maximum. At the same time the material presenteed provides information on aesthetic elements as well as providing solutions to the principle of resistance.
In the same way, the knowledge given are useful to those working in the natural stone industry and on sites to ensure the optimal processing and installation of the pieces that make up the stone work.
At the same time, the general public can benefit from enhancing their knowledge about this field, since the book contains a history of the important works made in natural stone on the territory of Romania, as well as of Europe.
***
[Ro]
Cartea doamnei arhitect Irina Margareta Popovici, „Veacuri si zidiri din piatră naturală – Stereotomie“, publicată de editura Agir în decembrie 2017, este o lucrare inedită și originală prin tema abordată, a științei stereotomiei. Stereotomia a fost predată în Școala de Arhitectură, după Școala Franceză, fiind abandonată ca predare după al Doilea Război Mondial. Autorul încearcă reactualizarea ei, considerând-o necesară în domeniul construcțiilor după peste 40 de ani de activitate în acest domeniu.
Lucrarea de față oferă minimile cunoștințe necesare pentru executarea de lucrări din piatră naturală, integral sau ca îmbrăcare a unei construcții, inclusiv ca prevedere pentru evitarea erorilor. Cartea conține și un scurt istoric al operelor importante din piatră naturală, parțial explicate în evoluția stilurilor de arhitectură.
Cunoașterea noțiunilor expuse în această carte poate fi necesară arhitecților pentru a acorda importanța cuvenită lucrărilor prevăzute în piatră chiar de la începutul studiului, oferindu-le acestora noțiuni prin care să nu irosească materialul pe care îl au la dispoziție și să îl exploateze la maximum, oferind, de asemenea, informații cu privire la elementele de estetică și oferind soluții de principiu pentru realizarea rezistenței.
În aceeași măsură cunoștințele redate folosesc executanților în industrie și pe șantier în vederea unei optime prelucrări și puneri în operă a pieselor care formează lucrarea de pietrărie.
Totodată și publicul larg poate beneficia de o îmbogățire a culturii generale în acest domeniu, cartea conținând un istoric al lucrărilor importante realizate în piatră naturală pe teritoriul României, dar și al Europei, în general. 


Detail of sculptural elements in natural stone on the façade of the Trei Ierarhi” Monastery”, Iasi Romania – example of Stereotomy [En]
Detaliu de elemente sculpturale în piatră naturală pe fațada Mănăstirii “Trei Ierarhi”, Iași, România.
RECITALURI DE POEZIE ȘI MUZICĂ EMINESCIANĂ
Al 42-lea Congres al
Academiei Româno-Americană de Arte și Știinte
Sala Pașilor Pierduți
Universitatea Tehnică „Gh. Asachi“
Copou, Iași, România
26-29 August, 2018

EMINESCU POETRY & MUSIC MOMENTS
The 42nd Congress of the
American Romanian Academy of Arts and Science
Sala Pașilor Pierduți
„Gh. Asachi“ Tehnical University
Copou, Iași, România
26-29 August, 2018
Cornul de argint/Silver Horn
Micro-recital poetic din lirica lui Eminescu
Recită, cântă și dansează Lidia Lazu, Bucureşti, România


[En]
Silver Horn – recites, sings and dances actress Lidia Lazu, Bucharest, Romania. This poetry show is comprised of a poem and three fragments from the romantic writing of Mihai Eminescu. The recital will be spiced with improvisations and an appropriate scenic movement, in order to create a love story beyond the known boundaries. The chosen poems are:
1. Pale angel
2. The moon comes out of the woods, fragment
3. When the blizzard with winter …, fragment
4. Sarmis, fragment
5. The story of the linden tree, fragment

Lidia selected verses which should create a true Eminescian atmosphere, featuring the moon, clouds, the female lover, and the magic which impregnates everything, giving us the illusion that love can be everlasting, and can go beyond shadows, beyond one’s beeing.

[Ro]
Recitalul Cornul de argint cuprinde o poezie și patru fragmente din lirica de dragoste a lui Mihai Eminescu. Recitarea versurilor va fi potențată de improvizații și o mișcare scenică adecvată, pentru a crea o poveste de iubire dusă dincolo de hotarele știute. Poemele alese sunt:
1. Îngere palid...
2. Luna iese dintre codri, fragment
3. Când crivățul cu iarna…, fragment
4. Sarmis, fragment
5. Povestea Teiului, fragment

Lidia a ales versuri care să creeze o stare cu adevărat eminesciană, cuprinzând luna, izvoarele, norii, iubita și vraja care străbate totul, dându-ne iluzia că iubirea poate fi veșnică, poate trece dincolo de umbre, dincolo de fire.
LIDIA LAZU
Actress and poet / Actriţă si poetă


[Ro]
Lidia Lazu, membră a Uuniunii Scriitorilor din România, Filiala  poezie, din 2007.
Iniţiative culturale: Spectacolul de autor Destine bizare, prezentat la: Muzeul Ţăranului Român, Teatrul Podul, Muzeul Naţional de Istorie, Muzeul Colecţiilor, Casa Corpului Didactic Bucureşti,  Palatul Mogoşoaia (Cuhnea), Sala Dalles, Uniunea Scriitorilor (Sala Oglinzilor),  Catedrala din Satu Mare; la bibliotecile judeţene din oraşele Buzău, Rm. Vâlcea, Alexandria și Giurgiu, la Muzeul de Artă Rm. Vâlcea;  
Recitalul Izvor sonor, din lirica lui Lucian Blaga (în cadrul anului UNESCO); un număr de 15 poeme în limbile română şi franceză, spectacol cu improvizaţii pe teme folclorice, prezentat la: Teatrul Studențesc Podul, Biblioteca judeţeană Vâlcea, Rotonda Muzeului Literaturii Române - iată linkurile 
La Sebeş şi Lancrăm (inclusiv la Râpa Roșie), la Tinerimea Română, acompaniată de trei fagotişti (Blaga fagotissimo), apoi tot acolo, împreună cu corul Preludiu, dirijor Voicu Enăchescu; la inaugurarea Casei Francofoniei din Blaj. În deschidere, au conferenţiat poeții: Radu Cârneci, Ion Murgeanu, Octavian Soviany.  
La unul dintre recitalurile susținute la Rotonda MNLR a participat dna prof. univ. dr. Ileana Cistea, care, impresinontă de prestația Lidiei Lazu a promis că va fi invitată în California de Societatea Viitorul Român, a cărei directoare culturală era la acel moment. De data aceasta, recitalul a fost și în limba engleză. Iată linkul:
Recitalul Amurg violet, din lirica lui George Bacovia, la Tinerimea Română, pe data de 30 octombrie 2006, împreună cu actorul Petre Moraru şi cu participarea excepțională a pianistei Ilinca Dumitrescu şi a fagotistului Vasile Macovei, incluzând în spectacol și dipticul Bacoviana, de Vasile Timiş; iată linkurile:
Recital Iulia Hasdeu, la Opereta Română, București, 2008; la Muzeul Iulia Hasdeu din Câmpina, la Casa Domnească din Brebu.
Recitalul Frumoasa fără corp, din lirica lui Eminescu, la 120 ani de la moartea sa. Iată linkul: https://youtu.be/cdxoTgcR37o
La Muzeul Județean Alexandria, la Biblioteca A.E. Baconski din Călimănești, la Casa Eminescu din Copou-Iași, la Biblioteca Metropolitana M. Sadoveanu din București.
Lidia Lazu improvizează recitaluri în aer liber, spre exemplu un număr de 3 recitaluri pe Acropole, aplaudate la scenă deschisă. Vezi linkurile:
Multe alte filmulețe din ciclul Cântece în aer liber, cum ar fi cele din Nafplio, Tolo, Casa domnească de la Brebu, dar și la Cambria, pe țărmul Pacificului sunt de vizionat pe Youyube.com
Colaboratoare timp de 11 ani la Radio România Tineret, la Radio România Cultural (emisiunile: Diotima, despre iubire, frumos şi adevăr, Remember pentru Mileniul Trei, Conexiuni Culturale și Imago Mundi în lecturi radiofonice, împreună cu Dragoş Pâslaru, Claudiu Romila și Mihai Gafrița, realizator Maria Urbanovici), şi la Radio Actualităţi. 
În cadrul Sesiunii ARA 41 de la Sinaia, pe data de 2 august, Lidia Lazu a susținut la Sala de Muzică a Castelului Peleș un micro-recital poetic din lirica a 12 poeți români clasici și contemporani: Poema iubirii. Iată linkul: 

Tel. 021.320.63.84; 0723.392.582;
 e-mail:lazulidia@yahoo.com

***
[En]
Lidia Lazu published several volumes of poems and anthologies. She collaborated with numerous magazines: Luceafărul, Viața Românească, Poesis, România Literară, Arges, Sud, Cafeneaua literară and Curierul de Vâlcea. She gave numerous recitals with poetry of famous Romanian poets, and her own poems, in various towns in Romania and in Southern California (“I want to Dance” recitals, 2008). She also appeared on several TV shows. Among her cultural initiatives are: The Izvor sonor recital, for the poetry of Lucian Blaga; Blaga fagottisimo, (during the UNESCO year; The Amurg violet recital, from the poetry of George Bacovia; recital Mihai Eminescu – The bodyless beauty/Frumoasa fără corp; recitals at TVRM Ilinca Dumitrescu and her guests / Ilinca Dumitrescu și invitații săi, etc. For the past 19 years she was a collaborator at Radio Youth, Radio Romania Cultural (the show Diotima, about love, beauty and truth, reading from universal literature); Remember for the Third millenium and Imago mundi - radio shows by Maria Urbanovici at Radio News.
===[Ro]
Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii
Modul artistic eminescian de Lucia Olaru Nenati

“ Cel ce cântă se dezmiardă şi pe el şi pe ceilalţi “
                                                               Mihai  Eminescu

Sub auspiciile acestui aforism eminescian, poeta Lucia Olaru Nenati evocă într-un medalion sui-generis pasiunea Poetului pentru muzică, inclusiv pentru interpretarea unor vechi cântece populare reconstituite acum in interpretarea ei in albumul intitulat CÂNTECELE LUI EMINESCU, cântându-i versurile sau evocându-i aura în chip muzical. Dansa va canta si cantece pe versurile poetului dar pe muzica realizata de dansa, si va presenta un poem compus in intregime de dansa cu versuri, muzica si interpretare.

***

[En]
Eminescu. From the poetry of music to the music of poetry
Eminescu's artistic module by Lucia Olaru Nenati

"The one who sings is disillusioning himself and the others"
                                                               Mihai Eminescu

Under the auspices of this eminescian aphorism, poet Lucia Olaru Nenati recalls in a sui-generis medallion the passion of the Poet for music, including the interpretation of old folk songs reconstituted in her performance as it appears in the album entitled EMINESCU'S SONGS, singing her lyrics or evoking the musical aura. She will sing also songs on the lyrics of the Poet but on the music composed by her, and she will also present, through lyrics, music and interpretation, a poem created by her.
[En]
Opinions about Lucia's similar recitals:

"This performance was one of a kind, in any case, very unusual, because it is difficult to invoke other examples in which someone meets in such a spontaneous and flexible manner so many identities in front of the audien: poet, orator, actor, professor, museographer, lawyer, preacher, singer, composer, stage director ... And all of these were concentrated together towards a single goal, successfully achieved, to demonstrate Eminescu's universal value and, implicitly, that of the Romanian culture. The culture show offered by Mrs. Lucia Olaru Nenati was so intense, so well structured and impeccably interpreted that the audience applauded her for several minutes, for her stage presence, her gorgeous voice, and the quality of the her presentation and the body of information offered with so much humor, professionalism, and tenderness. Lucian HETCO, Under the Sign of the Lime tree flowers, in AGERO, June, 2007, Stuttgart, Germany.

„The monumental stage presence of the poet (Lucia Olaru Nenati), her warm and tantalizing voice have rebuilt an ever-needed route of initiation, and thus the beauty of the lyrics was amplified by the well-timed inflections of the singer. The show was, indeed, a delight, being a song evocation of the profound euphoria of Eminescu's lyrics. I had the feeling that Lucia Olaru Nenati is a real one person show capable of retaining attention and directing it to the territory of the ineffable. It was a great revelation to me to listen through her voice to this  so far from us now,she was able to bring back to us. I think this is an event that casts glory on Lucia Olaru Nenati, a doctor in literature, a poet, a prose writer, a writer of children's literature, and so on. After all, if you will not tae it as an exageration, she is the ideal feminine representation of Renaissance: an „universal uomo” (...) L.O.N is undoubtedly a remarkable cultural presence, both nationally and internationally. In the wide sphere of culture she presented herslef like a true ambassador of Romanian perennial values open to the multicultural dialogue. Valentin CIUCĂ in the book Selective Vernissages, Art XXI, Iaşi, 2010 and in Ateneu, Bacău "

***

[Ro]

Opinii despre recitaluri similare ale Luciei:

“Acest spectacol a fost unul de o factură unică sau, în orice caz, foarte neobişnuită, căci e greu de invocat alte exemple în care cineva întruneşte în faţa publicului într-un mod atât de spontan şi flexibil atâtea identităţi: cea de poet, orator, actor, profesor, muzeograf, avocat, predicator, cântăreţ, compozitor, regizor s.a… Şi toate acestea au fost concentrate laolaltă într-un singur scop atins cu brio: demonstrarea valorii universale dăinuitoare a lui Eminescu şi implicit, a culturii române.  Spectacolul cultural oferit de doamna dr. Lucia Olaru Nenati, a fost atât de intens, bine structurat şi impecabil interpretat, încât publicul a ovaţionat minute în şir prezenţa scenică, superba voce şi calitatea expunerii şi informaţiei oferite cu atâta smerenie, profesionalism şi tandreţe. Lucian HETCO, Sub semnul florilor de tei, în AGERO, iunie, 2007, Stuttgart, Germania.

Prezenţa scenică monumentală a poetei, vocea caldă şi învăluitoare au refăcut un mereu necesar traseu de iniţiere şi, astfel, frumuseţea versurilor, s-a amplificat prin inflexiunile bine timbrate ale cântăreţei. A fost, realmente o încântare, o evocare prin cântec a euforiilor profunde ale liricii eminesciene. Am avut sentimentul că Lucia Olaru Nenati este un veritabil one show capabil să reţină atenţia şi să o dirijeze către teritoriile inefabilului. A fost pentru mine o mare revelaţie să ascult prin vocea domniei sale aceste lumi depărtate pentru noi, aduse în prim plan. Socotesc că acesta este un eveniment care o onorează pe Lucia Olaru Nenati, doctor în literatură, poetă, prozatoare, autoare de literatură pentru copii ş.a. La urma urmei, dacă nu vi s-ar părea enorm, ea este, în variantă feminină, idealul Renaşterii: uomo universale (…) L.O.N este, neîndoielnic o prezenţă culturală remarcată şi remarcabilă, atât în plan naţional, cât şi internaţional. În spaţiul larg al culturii ea s-a comportat ca un veritabil ambasador al valorilor perene româneşti deschis dialogului multicultural. Valentin CIUCĂ în cartea Vernisaje selective, Ed. Art XXI, Iaşi, 2010 şi  în Ateneu, Bacău“LUCIA OLARU NENATI
Poetă, jurnalistă, doctor în litere
londimitrie@yahoo.com[En]
Lucia Olaru Nenati is a writter, poet, novelist, literary resercher, jurnalist, and cultural promoter. She was born on 20 feb 1949 in Rădăuți, Bucovina, România.
Areas of Interest:
Culture, museography, education, theatre, literature (poetry, prose, essays, children literature), literary history, literary criticism, translations, journalism, music.
Education:
PhD in Romanian Literature, "University Al. I. Cuza", 2002; BA in Romanian and Latin, "University Al. I. Cuza"; 1972, Graduate Certificate in Journalism, University of Chico, California, 1995.
Professional Experience:
Member of the Professional Writers’ Union and of the Professional Journalists Union of Romania; former professor at the Teacher Training College of Botosani of the "Al.I.Cuza" University, Iasi; former journalist and director of "Gazette of Botosani"; former director of "Mihai Eminescu" Drama Theater of Botosani; former director of "Vasilache" Puppet Theater; museographer, former researcher and coordinator of "Mihai Eminescu" National Museum.
Literary Publications:
Published 33 books of poetry, prose, essays, children literature, literary research, musical albums (1975-2018): “Singing Shells”, “The Hidden Glass Case” (online book, Netherlands); (poetry); “The Corridors between Clock” (prose); “When a Lady Bird Falls Asleep”; (children literature); “From the Music of Poetry to the Poetry of Music” (essay) accompanied by the musical audiocassette “The Songs of Eminescu” (a first reconstruction of the songs sung by the national poet Mihai Eminescu more than a century ago); “Septentrional arcade”s, Publishing house of the Romanian Academy (literary research); “The poetic existence of Bacovia” (French translation); “The North Academy” (literary history); “The feeling of the spiral” (poetic anthology of  author); “Letters from my present” (journalistic) etc. More than 3000 articles, literary pieces, studies in Romania and abroad. Present în more than 50 antology and collective books and others.
Sumary of Critical Interpretation:
Many literary critics and writers cited and emphasized the profoundness and harmony of her work in journals, dictionaries and books of literary history and criticism.
Cultural Activity
She also has performed a constant cultural activity and numerous scientific studies
 and communications, academic lectures, conferences (especially about Eminescu!),
 literary and musical recitals, cultural performances in the country and abroad. For 
his literary and cultural work he has been awarded over 60 awards at literary contests, 
book fairs and other events in the country and abroad, among which: 
"Mihai Eminescu’s 150th Anniversary" through PRESIDENTIAL DECREE of the 
President of Romania "for the special contribution to the promotion of the 
Eminescu’s work", in 2000; Honorary Diploma "for his contribution to the promotion 
of Romanian culture (FAR) Montréal, Canada, 2004; Diploma of Excellence for 
"Contribution to the Founding of the Museum "Mihai Eminescu" in Ipoteşti and for 
the propagation of the Eminescian spirit in the world", Romanian Association for 
Heritage, Bucharest, 2005; Diploma of Excellency of the General Consulate of Romania 
in Cernăuţi "for outstanding merits in the promotion of Romanian language, culture 
and spirituality" Cernăuţi,  2005; Romanian Writers Union Prize - Iasi, for the book 
“Septentrional Arcad”, edited by the Romanian Academy Editing House, 2008; 
The Prize for translation from French in Romanian, and Diploma of Excellence for 
revealing the first Bacovia exegesis for “Bacovia's Poetic Existenc”e by Svetlana 
Paleologu Matta from Switherland,  2012, THE BREVET and MEDAL "Mihai Eminescu
", by PRESIDENTIAL DECREE of the President of the Republic of Moldova “in the sign 
of high appreciation of the Eminescu’s opera and the contribution to the development
 of intercultural relations ", Chisinau, 2013, the Diploma and the Trophy "for the love 
of Eminescu, for poetry and talent, for a life dedicated to the beauty ", given by the 
daily Monitorul de Botoşani, 2015; DIPLOMA of honorary citizen of city Botosani, 
2014 and others.
 
***
 
[Ro]
Lucia Olaru Nenati

Scriitoare, poetă, cercetător literar, jurnalist, promotor cultural. Născută la 20 fenruarie 1949 în Rădăuți, Bucovina, România.
Domenii de activitate: Cultură, muzeografie, educație, teatru, literatură (poezie, proză, eseu, literatură pentru copii), istorie literară, critică literară, traducere, jurnalism, muzică.
Studii: Doctorat în filologie, Literatură română, la Universitatea ”Al.I.Cuza” Iași, 2002; Absolventă a secției de filologie română-latină a Universității Al.I.Cuza, Iași;  Absolventă a Cursului de Jurnalism la Universitatea Chico , California 1995.

Experiență profesională:
Membră a Uniunii Scriitorilor din România; Membră a Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; fost  profesor la Colegiul Universitar de Institutori, Botoşani, al Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi; jurnalist şi apoi director al societăţii editoare a ziarului Gazeta de Botoşani, director al Teatrului dramatic  “Mihai Eminescu” din Botoşani, secretar literar şi director al Teatrului de păpuşi “Vasilache” Botoşani, muzeograf, dar ca atare, şi cercetător şi coordonator al  Muzeului “Mihai Eminescu” de la Ipotesti – Botoşani.

Activitate literară:
     A publicat 33 cărţi de poezie, proză, eseu, literatură pentru copii, cercetare literară şi albume muzicale, între anii 1975 şi 2016,printre care: Cochilii cîntătoare, Vitrina ascunsă (poezii, carte pe internet) Coridorul dintre ceasuri (proză), Cînd adoarme o buburuză (carte pentru copii) Eminescu. De la muzica poeziei la poezia muzicii (eseu, având ca anexă caseta muzicală Cântecele  lui Eminescu ce conţine reconstituirea în premieră absolută a repertoriului muzical eminescian, cu mai mult de un secol în urmă; Arcade septentrionale, (istorie literară), Editura Academiei Române, Existenţa poetică a lui Bacovia, (traducere din limba franceză), Academia nordului (istorie literară), Sentimentul spiralei (Antologie poetică de autor), Scrisori din prezentul meu, (publicistică) ș.a. A publicat circa 3000 de articole, studii,  etc., în presă, în ţară şi în străinătate. Este prezentă în peste 50 de antologii  şi volume colective din ţară şi străinătate.
Activitate culturală
     A susţinut numeroase studii şi comunicări ştiinţifice, prelegeri academice, expuneri, conferinţe (cu precădere despre Eminescu), recitaluri literare şi muzicale, prezentări de carte, spectacole culturale,  în ţară şi în străinătate, Pentru activitatea sa literară, culturală şi de reprezentare a valorilor româneşti a fost distinsă cu peste 60 de premii, distincţii, ordine, medalii, diplome de onoare si de excelenţă etc, la concursuri naţionale literare, la saloane de carte şi alte manifestări, în ţară şi străinătate, printre care: BREVETUL şi  MEDALIA COMEMORATIVĂ “150 de ani de la naşterea lui Mihai Eminescu” prin DECRET PREZIDENŢIAL al preşedintelui ţarii “pentru contribuţia  deosebită la promovarea  operei eminesciene”,   Diploma de Onoare „pentru contribuţia sa la promovarea culturii române în străinătate” şi calitatea de membru de onoare a Federaţiei Asociaţiilor Române din Canada (FAR) precum şi Medalia de aur “Crenguţa de tei - Eminescu - Copou”, Montréal, Canada, 2004, Diploma de Excelenţă pentru “contribuţia la fondarea aşezământului muzeal ”Mihai Eminescu” din Ipoteşti şi pentru propagarea spiritului eminescian în lume”, Asociaţia română pentru patrimoniu, Bucureşti, sept. 2005, Diploma de Excelenţă a Consulatului General al României din Cernăuţi “pentru merite deosebite în promovarea limbii, culturii şi spiritualităţii româneşti” Cernăuţi, 15 ianuarie 2005, Diploma de Excelenţă pentru promovarea culturii şi valorilor spirituale botoşănene, pe plan naţional si internaţional, Primăria municipiului Botoşani, 2008, Premiul Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Iaşi, pentru volumul Arcade septentrionale, Editura Academiei Române, 2008, Premiul pentru traducere din limba franceză în limba română şi Diploma de excelenţă pentru revelarea primei exegeze bacoviene, pentru cartea Existenţa poetică a lui Bacovia de Svetlana Paleologu Matta, la Festivalul Toamna Bacoviană, Bacău, 2012,BREVETUL şi MEDALIA  “Mihai Eminescu”,  prin DECRET  PREZIDENŢIAL al Preşedintelui  Republicii Moldova “în semn de înaltă apreciere a operei eminesciene şi la contribuţia dezvoltarea relaţiilor interculturale”, Chişinău, septembrie, 2013, Diploma şi Trofeul GALA 10 PENTRU BOTOŞANI „pentru iubirea de Eminescu, pentru poezie şi talent, pentru o viaţă închinată frumosului” acordată de cotidianul Monitorul de Botoşani, iunie, 2015,  Diploma de excelenţă pentru publicistică acordată la Institutul Cultural Român de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România la apariţia volumului „Scrisori din prezentul meu”, aprilie 2016; Premiul Naţional «Eminescu, Ziaristul » acordat de Uniunea Ziariştilor Profesionişti din România, 28 iunie 2016.Diploma de CETĂŢEAN de ONOARE al municipiului BOTOŞANI,  24 aprilie 2014, ş.a.


------


Valori tradiționale în arta contemporană
 Sculpturul Dinu Rădulescu
 
Vara aceasta, între 26-29 August, 2018, organizez și conduc (ca “General Chair”) Congresul ARA (Academia Româno-Americană de Arte și Științe) la Universitatea Tehnică “Gh. Asachi”, Iași, România. (http://ara42congress.tuiasi.ro/) La Congresul de anul acesta, ca și la Congresul ARA 41 de anul trecut de la Sinaia http://main.ara-as.org/2017-congress/ și https://ileanacostea.wixsite.com/mymainsite/ara-41-exhibitions, vom avea și expoziții de artă și de carte, în plus una de arhitectură (a lucrărilor studenților din grupul profesorului Daniel Vișan din Iași). Și cu această ocazie l-am invitat să participe la expoziția de artă și pe sculptorul român, care locuiește la București, Dinu Rădulescu. 

Dinu mi-a fost coleg de clasă la liceul Spiru Haret, dar motivul invitației la ARA 42 nu este acesta. Intr-o prezentare la televiziunea română a expoziției “Ecvestra” a lui Dinu Rădulescu în 2012 la Librăria Cărturești, București, criticul de artă Adriana Crainic Botez spune despre artist că “este unul dintre cei mai buni sculptori de la noi. Este unul din artiștii de elită. Este un plastician care stăpânește problemele cele mai complicate ale sculpturii și mai mult decât atât este un om de cultură.” (https://www.youtube.com/watch?v=-XkwdcryI-k) Și ce se potrivește mai bine pentru o Academie ca ARA decât prezența creațiilor unui artist-om de cultură în expoziția congresului ?!


Cimpoier – sculptură în bronz de Dinu Rădulescu, expusă printre altele la Expoziția de Artă, Congresul ARA 17, CSUN, 1992 și la expoziția de la Sala Simeza (pe tema muzicii), București. Colecție privată, Los Angeles, USA.

Dinu Rădulescu se distinge printre artiști prin diverse trăsături pe care nu mulți dintre colegii lui de breaslă le au: o vastă cultură, o capacitate de a articula ce simte și gândește, și “discreția este curajul acestuia” (Andr ei Pleșu, 1989). Artistul are capacitatea să analizeze, atât piesele lui cât și arta în general, și asta a culminat cu teza lui de doctorat Conceptul de formă în sculptura modernă, apărută la Editura Pleiada, 2005.


Dinu Radulescu in atelierul lui. Foto: Mihai Costantin – Artindex http://artindex.ro/tag/dinu-radulescu/Sculptura de Dinu Radulescu. Mihai Costantin – Artindex


Simțul estetic, energia și pasiunea lui Dinu le-am admirat de foarte aproape când a venit invitat de mine la congresul ARA 17 pe care l-am organizat în 1992, în zona Los Angelesului la facultatea la care predau “de o viata” (36 + ani), California State University, Northridge (CSUN). Dinu a participat cu câteva sculpturi mici de bronz și desene care au fost mult apreciate. Dar contribuția lui cea mai importantă la acel congres a fost că el a montat cele două expoziții de artă la CSUN, cu lucrări de artiști români din California și Europa. Prin felul în care a ales ce și cum să aranjeze operele de artă Dinu a reușit să creeze două săli de expoziție de adevărată calitate muzeistică.

Ca artist Dinu a creat în două direcții importante, sculptură (în principal) și desen. Este deci considerat sculptor și grafician. Expzoția lui Dinu de la Simeza (2008) a fost specială prin faptul că i-a prezentat artistului cele două moduri diferite de exprimare. Pornind de la schițele de dimensiuni mici necesare pentru înțelegerea volumelor înainte de a porni la sculptat, Dinu are și multe desene de dimensiuni mai mari, demne de apreciat ca grafică în sine. Desenele sale reflectă aceeași înțelegere a anatomiei corpului uman și a cailor, și sunt la fel de expresive și dinamice ca și piesele lui tridimensionale. Reprezentările sale "nu sunt realiste, ci mai degrabă interpretări artistice știintifice”, (și) „au un dinamism interior dramatic, ... sugerând ... esența vieții (și) condiția umană" (Luiza Barcan, 2014). Găsim la Dinu o “expresivitate controlată intelectual” spune criticul de artă Maria Magdalena Crișan (2008).

Artistul a rămas conescvent în întreaga lui operă (care acoperă mai bine de 40 ani) unor subiecte clasice: corpul uman, portrete tridimensionale, cai, călăreți, muzicieni. Are un stil delicat și puternic în același timp, și cu o netă amprentă personală ce face ca orice creație a sa, fie ea tri-dimensională sau bidimensională, să fie imediat recunoscută ca fiind de mâna lui. Acest lucru se întâlnește doar la marii artiști, ca Giacometti, Henry Moore, de exemplu.
http://patzeltart.ro/v/radulescu+dinu/album+despre+dinu+radulescu/ - Album despre Dinu Rădulescu în Colecția Patzelt.

În sculptura lui Dinu Rădulescu găsim o întreagă gamă de materiale, tehnici, și dimensiuni: de la piese cioplite prin taietură directă sau piese turnate, piese din piatră, marmură, lemn sau bronz, sau modelate în ghips, de la sculpturi de mici dimensiuni până la cele de scară monumentală.

Iată parte din ce a spus Cornel Radu Constantinescu în articolul din noiembrie 1998 cu ocazia expoziției lui Dinu de la Galeria de Artă “Orizont”: “Acest sculptor al nuanței, al interiorității umane, poematic în numeroasele sale ecvestre, transfigurand ca stare afectivă, bucuria victoriei și tristețea înfrângerii, vertijul, galopul, mișcarea fără sfârșit ca formă de expansiune a materiei, se apleacă mai nou și asupra cioplirii marmurei, a efortului fizic, îndelungat, ce schimbă respirația, ritmul biologic al creației sale, ba chiar și, inevitabil habitudinile stilistice. Dinu Rădulescu în cele trei lucrări masive de marmură închipuie, cu nu știu ce ținută princiară, războinicul înfrânt, centaurul îngenuncheat, închis tensionat în robustețea blocului de piatră, animat de detalii anatomice cu ambiguități de logică realist-constructivă și de perspective spațiale (părând doar reliefuri înalte ori “desen” pe volum). … El cioplește cu vizibilă fervoare, dar și cu acea dispoziție nativă a modelajului ce mângâie tandru materia. Dalta se comportă vibrant asemeni mâinii.”

Documentându-mă despre arta lui Dinu Rădulescu am descoperit că are o prezență bogată pe Internet, cu diverse pagini de Web care ii prezintă piesele, cu multe articole de diverse persoane cunoscute în lumea de cultură românească (de exemplu scriitorii Andrei Pleșu, Bedros Horasangian și criticii de artă Cornel Radu Constantinescu, Maria Magdalena Crișan), e bogat prezentat pe blogul Artindex - Revista de Artă Românească a lui Mihai Constantin, și apare în enciclopediile / dicționarele sculptorilor publicate în România și în câteva emisiuni de televiziune.

În 2012 Rădulescu a fost invitat la Telecultura să vorbească despre “Cum se naște o sculptură”. Imaginile au fost filmate în decurs de un an și prezintă parcursul unei sculpturi tăiate în piatră. Este vorba despre tema “Convertirii lui Saul”, devenit ulterior Apostolul Pavel. (https://www.youtube.com/watch?v=0wZLZWoIlho) Sculptorul explică procesul lent și complicat, care începe cu alegerea bucății de piatră (culoare, mărime, formă, proporții), care “speri să se potrivească cu ce ai tu în cap”. Urmează nedumerirea artistului despre cum va face sculptura, și apoi prima fază a cioplitului cu forme mari, după numeroase schițe din diferite unghiuri, pentru a stabili volumele principale. Mi-a fost dat să văd cum se naște una din lucrările masive ale lui Dinu, din marmură albă, comandată de orașul Plouescat, pe când l-am vizitat în timpul uneia dintre cele câteva stagiuni ale sale de “Artist în Rezidență” în Bretania (1996).

În interviul de la televiziune (2012) Dinu conclude că motivul pentru care cel ce se apucă de această artă grea, sculptura prin cioplire, nu se lasă, deși finalizarea unei opere poate dura ani întregi, este pasiunea. Evident asta este ceea ce îl face pe Dinu Rădulescu să continue să sculpteze. În lucrările lui artistul abordează subiecte clasice dar la el este vorba de fapt de o modernitate întoarsă spre valori tradiționale. Dinu Rădulescu este un artist contemporan excepțional, care merită vizibilitate și recunoaștere.


© Autoarea reţine drepturile de copyright pentru textul din acest material.*The 17th ARA Congress, California 1992

Ileana Costea
California State University, Northridge (CSUN), Northridge CA 91331, USA
icostea@csun.edu
Abstract


The author of this presentation has been a member of ARA for dozen of years. She participated at numerous ARA Congresses, making presentations, organizing and leading sessions. She has also held different official positions in ARA leadership. In 1992 she was the General Chair of the 17th ARA Congress at the university where she has been teaching
for 35 years, California State University, Northridge (CSUN).

This talk presents the 1992 ARA Congress. ARA has a beautiful long history, with numerous Romanian personalities as members and participants. It was a pillar for sharing and spreading Romanian culture abroad. Immediately after 1989 ARA was still very well attended, both by people from all over the world, as well as by Romanians from Romania. Several well-known Romanian writers, such as Augustin Buzura, Adrian Dohotaru and Ioana Ieronim, as well as Bujor Ripeanu from “Editura Video,” Bucharest, Rodica Mihaila (Univ. of Bucharest), and a team from the Romanian Television were present. Gabriel Andreescu (Univ. of California, Irvine), and other Fullbright scholars at various USA universities participated. 100 people made presentations, and 400 people attended. Some non-Romanians were involved too: The CSUN VP for Research, Mack Johnson attended the opening session; Robert Bassler, Professor of Sculpture at CSUN wrote the preface to the Art Catalog. and collaborated at the organization of the ARA Art Exhibitions with Ileana Costea, professor CSUN, and General Congress Chair, Dinu Radulescu, sculptor from Romania, and Ioana Sturza, artist living in Los Angeles. Maria Manoliu-Manea, the well-known linguist, Professor at University of California at Davis was the ARA President then. The attendees were greeted by messages from Monsignor Octavian Bârlea, first President of the Academy, and the Mayor of Los Angeles, Tom Bradley, wishing the Congress success.


College of Engineering and Computer Science, California State University, Northridge (CSUN).

Covers of the printed material for the ARA 17 Congress, CSUN, 1992, General Chair Ileana Costea, PhD, CSUN Professor


At the 17th ARA Congress there were two art exhibitions, one exhibit of architecture and design, and a very large book exhibit in which Georgiana Fârnoagă, Fullbright scholar at UCLA, played a useful role. The writers Petru Popescu. Los Angeles, California, and Bujor Nedelcovici, Paris, France, autographed their latest works. Apart from the ARA Journal/Proceedings for that year, a Catalogue of the ART exhibition was published. ARA awards were given: for literature, Bujor Nedelcovici, France, for his novel “The Second Messenger”; for scientific research, Andrei Bejan, J. A. Jones professor at Duke University, USA; for art, sculptor Andreia Bove, Switzerland, notably for her works “lie,” “Cojoc,” and the bust of Eugene Ionesco. The book award went to the newscaster Nestor Ratesh from Radio “Free Europe”, for his volume The Entangled Revolution, published by Washington Press. Presentations of the honorees were made by professors Ionel Jianu, Constantin Corduneanu, Gail Kligman, Elena Cautis, Domniţa Dumitrescu and the writer L. M. Arcade, Director of the Paris “Hyperion” Center. The well-known poet Stefan Baciu (University of Hawai) and Nicolae Ţimiraş (one of the founding members of ARA), were elected honorary members of the Academy.


Dinu Radulescu’s pages in the ART Catalog of the art exhibitions at the ARA 17 Congess, California State University, Northridge (CSUN), 1992. Curator: Ileana Costea, Professor CSUN. Exhibition Coordinator: Robert Bassler, Professor CSUN (who also wrote the preface of the catalogue), Northridge, CA. Installation of exhibition: sculptor Dinu Radulescu, Bucharest, Romania.


A concert of classical Romanian music took place with pianist Lory Wallfish, the soloist Julien Musafia from California State University, Long Beach, the teenager pianist Virginia Munteanu, a winner of several international competitions and awards, and the mezzo soprano Georgetta Psaros, a former soloist of the Royal Opera House (Covent Garden, London). The concert was a great success.

The Congress ended with the traditional banquet where the ARA members were entertained by the actor Florin Piersic and the singers Maria Ciobanu and Corina Chiriac.


Ileana Costea is a full professor of Automation Engineering at California State University, Northridge (CSUN). She has a Master Degree of Architecture from the Institute of Architecture and Urban Planning “Ion Mincu”, Bucharest, Romania (1972), a Master of Art in Industrial Design from the University of California at Los Angeles (UCLA, 1982), and a Doctorate in Design Analysis from UCLA (1982). She has been the Chair of the Manufacturing Systems and Management department at CSUN. She has been active and in leadership positions with many organizations: National Computer Graphics Organization (NCGA), Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – Man Systems and Cybernetics, American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA), Society of Manufacturing Engineers (SME), American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), and Viitorul Roman Society (VRS). She created several Wikipedia pages, websites, and videos. She has published numerous papers and book chapters, organized sessions, and made presentations at conferences in the fields of: computer graphics (CG), computer-aided design & manufacturing (CAD/CAM), artificial intelligence (AI), and art.
Since 1998 she has published articles in various Romanian magazines and journals on her self-imposed mission of discovering Romanian cultural presence abroad. In 2015 she has published the 1st volume of her articles “Exercitii de Neuitare” (to be found on Amazon). She is working now on the 2nd volume, and on two books on the commercial and fine art of American heterogeneous artist Jerry W. McDaniel. She lived for one year in Paris, France (1972-1973), where she worked as an architect. She then moved to Los Angeles, California, where she married her late husband, Nicolas V. Costea, MD, Hematologist-Oncologist, Professor of Medicine, at UCLA.

Along the years she organized numerous Romanian events in Los Angeles, among which The ARA Congress in 1992 at CSUN, sculpture exhibitions of Patriciu Mateescu (1985 & 2005), and a poetry event on the occasion of Ana Blandiana and Romulus Rusan’s visit to the US West Coast (2015). She lives in Los Angeles, and divides her time into teaching manufacturing engineering at CSUN and working in the field of her other passion, art. Not being able to forget the first place where she landed as a refugee, she spends every year some months in Paris, France. She also returned to visit Romania often after 1989.


The author maintains the copyright of the content of this article.Ó 2018 Ileana Costea  
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu