joi, 6 august 2015

Legea ... „săltării”!


Legea nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii”
În vigoare de la 30.07.2015

3. La articolul 2, literele a) -c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
" a) prin organizaţie cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi mişcările politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta literă;
b) prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);
c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română ori străină sau prin orice hotărâre recunoscută în România, potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război, precum şi persoana din conducerea unei organizaţii al cărei caracter criminal a fost constatat prin hotărârea unei instanţe penale internaţionale”.

*

Auzi, cică: “…prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război se înţelege ORICE PERSOANĂ CONDAMNATĂ DEFINITIV DE CĂTRE O INSTANŢĂ JUDECĂTOREASCĂ ROMÂNĂ ORI STRĂINĂ SAU PRIN ORICE HOTĂRÂRE RECUNOSCUTĂ ÎN ROMÂNIA”- …şi, după cum se va preciza, verbal şi prin “necesare addende şi marginalii” verbale (uite, aşa se fac, azi, legile TERORII!), de către un “maestru” de “institut eliewiesel-ian”…aceste “instanţe” pot fi, la rigoare (şi încă ce rigoare…!) şi sunt/vor fi “dumnezeieşte” recunoscute! - … chiar dacă se numeau, pe atunci, “tribunalele poporului” - …şi erau, de fapt, “instanţele” cele sovieto-staliniste, instituite, în România, după invadarea şi ocuparea ţării noastre (pe atunci, da! – era, încă, “a noastră”…) - de către generalissimul Stalin şi de către Armata Roşie, în urma trădării din noaptea de 23 August 1944…
...Iată în ce hal poate arăta o lege, in Anno Domini 2015...
Expresia sintagmatică „orice grup format DIN TREI SAU MAI MULTE PERSOANE” îmi aduce aminte, cu putere de coşmar, de momentele de teroare din 16-22 Decembrie 1989, când funcţiona, în România Socialistă, decretul (dat, se pare, de Ceauşescu...zic „se pare”, pentru că, în legătură cu acele vremuri lucrurile vor fi, dintotdeauna pentru totdeauna, extrem de tulburi...), prin care nu aveam voie, pe stradă, ca şi acasă, să mă întâlnesc cu mai mult de „TREI PERSOANE”... - ...primul lucru, când ne întâlneam pe stradă: NE NUMĂRAM!
Constat, cu satisfacţie, că au revenit acele vremuri ale „numărătorii stradale”...Zic ”cu satisfacţie”, pentru că simt, da, simt, cu maximă căldură, că există „cineva”! – „cineva” există, mereu există „cineva”, pentru noi, valaho-românii (...”persoană însemnată, nu spui ţine...DA'  BECHER LA/DE  SUFLET VALAH”!), de 25 de ani încoace... – „cineva” care nu ne lasă a uita...
Acest verb, „a uita”,  ne este interzis, „pe calea politică..., socială…economică…, administrativă…şi…şi...Bravo! Bravo! URA!”...
Da, mai ales - URA...!!!
Acest „cineva” a răbdat prea mult, după 1989, „libertatea valahă de exprimare”! Noi, ziariştii, ziceam, ca fraierii, precum că degeaba scriem, degeaba vorbim, nimeni nu ne ia în seamă, ba, mai mult (şi mai rău!), toţi cei vizaţi...râd, râd (pe sub mustaţă, sau în hohote...) de noi: „Câinii latră, caravana trece...!” – ...vă mai amintiţi tâmpenia asta, pe care o invocam, cu toţii, frustraţi fiind noi de inutilitatea „libertăţii cuvântului” (gol şi neînarmat!), a „dreptului la exprimare liberă”...?!
Or, acum abia, prin vălurile mistice, care se pogoară din textul acestui TUR DE FORŢĂ, în ce priveşte evanescenţa semantică, cacofonia semantică şi vagul/confuzul/difuzul sugestiv” (premeditat!)...care este „Legea nr. 217/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2002…” – ne dăm seama că am greşit…amarnic ce-am mai greşit!
Cineva, “de sus” (nu te uita spre cer…că te uiţi degeaba: mai corect am zice: “din cele mai adânci văi şi bezne terestro-satanice”!) era şi este din ce în ce mai deranjat până şi de …“vorbele noastre goale”! Dar de ce se ascunde (acest teribil de supărăcios “cineva”!) sub vălurile zeiţei Isis…ale vagului şi ale vacuum-ului semantic? Pentru că, nu-i aşa, chestia aia, cu “câinii şi caravana”, este, până la urmă, un adevăr şi o realitate…?!
Păi, nu-ţi dai seama, monşer? - …dacă se zicea, totul, “în clar”, unde mai încăpea TEROAREA?! Teroarea se iscă şi persistă, ca un mucegai intrat în pereţi, tocmai prin ameninţările cât mai vagi, diseminate, pulverizate şi …“deşirate” semantic! Când vom mai vrea să vorbim (…dar am impresia că, de-acum, vom fi, iarăşi, un “popor vegetal”, un “popor de muţi metaforici”…care nu se va mai “răsufla” decât prin bancuri şi alegorii, parabole, metafore…ce mai, un adevărat “popor de poeţi”, cum afirma “sireacul”… “venerabilul”  Vasile Alecsandri: “românul e născut poet”! – …fără să indice şi CAUZA acestui poetism generalizat, deşi rădăcinile ei existau, încă de la masonicul an 1848…precedat de anii Revoluţiei Franceze Deicide şi Regicide - şi, apoi, ai TERORII IACOBINO-MASONICE - 1789-1794: “Ca să nu-l pape lupu' ”! – adicătelea, “nenea Lupu, de la Secu…”!)….vom şti că “tăcerea e de aur”… - …iar cătuşele, DE OŢEL!
Şi, dintr-o diplomaticească frică “osuară”, vom tăcea, zâmbind ca nişte păpuşi chinezeşti… Asta, şi din pricină că, atâta vreme cât ni s-a “slăbit lanţu' ” (…”cu voie de la Poliţie…” – adicătelea, pricepi mata: DE LA SECU…) şi am vorbit liber, n-am ştiut a pune mâna, concomitent, ŞI PE TOROIPAN…în mod SOLIDAR…şi să-i cocoşăm NOI pe ei, iar nu EI pe noi…definitiv! Nooo, păi noi am tooot bârfit şi am tooot râs…şi, din nou, am tooot bârfit şi am tooot înjurat…”nefertil”! Ca şi pe vremea lui Pisistrate, TEROAREA s-a infiltrat, TREPTAT (lui Pisistrate i-a luat vreo 40 de ani, să ajungă “tiranul Athenei”…”ăştia” de-acum sunt mult mai grăbiţi, mai  expeditivo-rezoluţi şi mai eficienţi, deci…!) – şi ne-a confiscat până şi această fragilă “armă” – CUVÂNTUL LIBER!
Cine ştie? Probabil că acest “cineva” se pregăteşte de o “INVAZIE GENERALĂ” a Daco-Valahiei (…pe la Urziceni, se spune…) - …şi, când e vorba de “aşa ceva”… -”VORRRRBA!
(…cum se exprimă, zborşit teatral,  escrocul şi teroristul de “ipistat” - “bătând din picior şi din mână, aspru…”-  în D'ale carnavalului…!)
Nici musca nu se va mai auzi…doar, cel mult, cântecul dulceag al lirelor lingăilor… - … ajunşi, din nou… poeţi de curte!
Dar nu poţi fi sigur de nimic, atunci CÂND UN POPOR  ÎNTREG TACE…ŞI TACE…ŞI IAR TACE… ŞI TOT TACE, CU CERBICIE!...căci, se ştie, vorba cea proastă a valahului nu minte: “PÂNĂ LA URMĂ, TOT VA CRĂPA MĂGĂREAŢA!”
Numai că “voi” (?!) nu veţi şti/afla, niciodată - NICI CÂND, ŞI NICI…PE UNDE!

*

Băi, ăştia, valahi împuţiţi, care o tot daţi cu <<Patria>> şi cu <<Neamul>>! Lasă, că vă aducem noi în halul în care să nu ştiţi nici cum se cheamă pământul în care v-aţi născut...şi nici mamei din care v-aţi iscat să nu-i ştiţi pronunţa numele... - ... SĂ NU MAI FIŢI ÎN STARE să pronunţaţi numele Mamei, şi nici pe-al Tatălui, şi nici pe-al Sfântului Duh... - ...lăsaţi pe noi, că NOI suntem naşii voştri, dintotdeauna! O să tăceţi ca moartea, ca pământul şi ca mormântul mamei voastre de bandiţi... - ...care v-a făcut şi, acuma, uite, s-a lepădat de voi, fraierilor!
Cam acesta este conţinutul, simplificat („ad usum delphini”!), al Legii nr. 217/2015  - ...lege tot strecurată, aşa, cu ţârâita, vreo 13-14 ani în şir, fără ca vreun om de omenie, din Daco-Valaho-România, să ştie de ea... Ce „dezbatere publică”, ce opinie a „poporului”?! Ptiuu...”boborul” - hmmm!
Un soi de re-editare (prin LEGEA ASTA!) a Piteştiului Pătimitor-Experimentator/Re-Educator... – când „cobaii umani” erau „re-educaţi”, până-i ziceau mamei – „curvă ordinară”, până-l identificau pe tatăl lor biologic, cu... „banditul şi criminalul ăla!”... -  ...iar pe HRISTOS erau dascăliţi cum să-l afle în...CUMINECĂTURA CU EXCREMENTE!!!
„...Iese el, Hopa-Mitică, /Nu se sparge, nu se strică!.../Îl isc oameni de nemică!” – mormăia un beţiv, săracul, în tramvai, pe când eu citeam conţinutul Legii nr. 217/2015...
Până şi domnii profesori-istorici CRISTIAN TRONCOTĂ şi MARIUS OPREA recunosc, cu francheţe liminară, la unele posturi TV, că „nu sunt siguri dacă vor mai putea vorbi deschis studenţilor, la cursuri...dacă vor mai putea cerceta şi scrie despre cele cercetate, fără să se gândească şi, cel mai probabil, AUTOCENZUREZE-ABŢINĂ... - ...pentru că această lege LE INFLUENŢEAZĂ discursul...” – ca pe vremurile „iepocii de aur”  - ...REDIVIVA!
*

Imaginaţi-vă că s-ar fi făcut experimentarea acestei legi (absolut staliniste şi, deci, lege ANTI-POPOR DACO-VALAHO-ROMÂN şi LEGE GENOCIDICĂ/Ucigătoare de Neam şi de DUH AL NEAMULUI DACO-VALAHO-ROMÂN...) - ...imaginaţi-vă, ziceam, că s-ar fi făcut experimentarea acestei legi, Legea nr. 217/2015 - pe greci, ori pe unguri...ori chiar pe francezi! Ce scandal monstruos s-ar fi iscat, în toată lumea şi în toată mass media mondială! - ...de s-ar fi sculat până şi morţii din morminte, nu doar funcţionarii de prin anumite ...„institute eliewiesel-ene”, care să rostească vorbe care incită (s-a premeditat, fireşte, „incitarea”!) la reacţii viscerale, vehemente şi radicale/radicalizate!
De ce, cu ce scop anume, această lege ARE ROLUL DE A PROVOCA? Pentru că, în felul ăsta, provocarea va duce la condamnarea, ÎN MASĂ, a poporului daco-valaho-român, pentru atitudine...”anti-semită” - ... şi va confirma, „à la Păcală”,  justeţea emiterii/promulgării şi aplicării legii cu pricina...”ANTE-POST-FACTUM – ...mai exact, DUPĂ ce s-a iscat şi creat (aparent din „nimic”!) POTENŢIALUL efectelor ei...  - ...efecte exprimate NU în mod real, ci prin acuzarea „incendiar-previzionară” (de către cititorii „legii”! - din pricina TERORII „DIFUZULUI  SUGESTIV”!), de abuzuri şi absurdităţi PREVIZIBIL-abuzive (iar nu REALE/EFECTIVE!). Oricând, „legea” cu pricina „amintind, COŞMARESC, de timpuri crezut-revolute” - ...conţinând, adică, POTENŢIAL MAXIM de răstălmăcire şi de agresivitate brutală, „stalinistoidă”... - ...”într-un viitor neprecizat”!
ACESTA (...potenţialul PREMEDITAT DIFUZ şi PREMEDITAT CONFUZ, conţinut în modul de „sugestie”, al „legii” nr. 217/2015!) este TERORISMUL AUTENTIC!!!
Prin ceea ce cuprinde/conţine/SUGEREAZĂ (şi nu exprimă, clar!) legea, ca ABERAŢII POTENŢIAL-PROVOCATOARE DE REACTIVITATE (deci, FĂRĂ A SE AŞTEPTA APLICAREA EI!) – ...sunt de prevăzut (?!) reacţii imprevizibile...de la „tăcerea apăsătoare şi sugestivă”  - şi până la...”rebelie, în stradă, în pat ori în genunchi”!
O „lege” (Legea nr. 217/2015) mai curând TERORIZANTĂ ŞI PARALIZANTĂ, deci... - ...DECÂT DE PUS ÎN APLICAŢIE DIRECTĂ!!!
Nici nu mai era nevoie de „DIRECTEŢE ŞI APLICABILITATE BRUTALĂ”, după atâta confuzie premeditat-subtilă şi teroare diseminată „în toate cele patru colţuri ale lumii”...!

*

NICHIFOR CRAINIC are placă pusă de Academia Română cu aprobarea Primăriei pe strada Vasile Conta, Nichifor Crainic care a făcut parte din guvernarea Antonescu; mai este un bust al lui MIRCEA VULCĂNESCU în sectorul 2, fost subsecretar de stat la Ministerul de Finanțe și condamnat pentru crime de război în baza Legii 312/1945 cu modificările ulterioare. Menționez că legile în baza cărora au fost condamnați în procesele după Al Doilea Război Mondial sînt și azi în vigoare, iar deciziile definitive sînt și astăzi valabile. Toți cei care le pun în discuție minimalizează o legislație care a fost recunoscută de către trupele Aliate — SUA, URSS, Marea Britanie — împotriva Germaniei naziste, deci verdictele date în 1945 și după sunt perfect legale și astăzi și trebuie să ținem seama de ele”, a adăugat (…păi, zic unii, de ce să nu “adauge” omul, în definitiv, la o aşa “lege” haotic-semantică… - …poate că lămureşte, ceva, cât de cât, “omul cu pricina”…?!) domnul ALEXANDRU FLORIAN, directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR), într-o conferinţă de presă şi a fost consemnată afirmaţia sa, de AGERPRES.
Deci, domnul ALEXANDRU FLORIAN (directorul general al Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”…), FĂRĂ NICIUN DREPT JURIDICO-LEGISLATIV, afirmă, APODICTIC, că “legile în baza cărora au fost condamnați în procesele după Al Doilea Război Mondial SUNT ȘI AZI ÎN VIGOARE, IAR DECIZIILE DEFINITIVE SUNT ȘI ASTĂZI VALABILE. Toți cei care le pun în discuție minimalizează o legislație care a fost recunoscută de către trupele Aliate — SUA, URSS, Marea Britanie — împotriva Germaniei naziste, deci VERDICTELE DATE ÎN 1945 ȘI DUPĂ SUNT PERFECT LEGALE ȘI ASTĂZI ȘI TREBUIE SĂ ȚINEM SEAMA DE ELE”. …Măi, să fie! Deci, cu alte cuvinte: “TRĂIASCĂ TOVARĂŞUL STALIN-GIUGAŞVILI!” (…ce dacă a fost “genocidic”, ÎN SPECIAL “tovărăşia sa”!)?! N-o fi voie la “cultul” (?!) [1] personalităţilor legionare (“efective”, simpatizante sau nu…), dar al naibii ce cult al lui Stalin se instituie, în Daco-Valaho-România anului de graţie 2015: “Deci, VERDICTELE DATE ÎN 1945 ȘI DUPĂ SUNT PERFECT LEGALE ȘI ASTĂZI ȘI TREBUIE SĂ ȚINEM SEAMA DE ELE”! Păi, cum altfel? Ce “democraţie”? Ce “liberă exprimare”, ce “libertate a opiniei” şi “libertate a cuvântului”? “PUŞCĂRIE PE VIAŢĂ, HUOOO, LA OASE, VALAHI ÎMPUŢIŢI, GOIMILOR!
Când o să fie secetă, vara asta, scoateţi, dragi tovarăşi, PORTRETELE-ICOANE ale lui “SVETI” STALIN-GIUGAŞVILI…precum şi ale “TRISFETITEI: ANA PAUKER [2]- VASILE LUCA[3]- TEOHARI GEORGESCU [4]”! …Paradoxal, dar cât se poate de real!
Iar Tribunalele Staliniste ale Poporului, din anii '40-'50, au luat, “mereu şi pururi”, decizii sfinte! - … şi, deci, CU VALABILITATE ETERNĂ…pentru fraieri, cum sunt tăcăreţii şi răbdăreţii de daco-valaho-români!
După cum se vede, această LEGE (nr. 217/2015, completare a OUG 31 2002) o fac, mai curând, DIN GURĂ (prin “declaraţii de presă”, cică… - …“ceva teribel de belicoase, bre şmangliule, bre!”), domnul ALEXANDRU FLORIAN şi Institutul său! -  …decât Comisiile (specializate şi acreditate!) Juridice ale Parlamentului Daco-Valaho-României…!!!
Legea asta este tot atât de agramată şi de rea-credinţă, cât şi domnul ANDREI PLEŞU, când vorbeşte, cică, despre „legionarii fascişti”...şi despre „legionarii ne-ortodocşi” şi „ne-români”! Domnule PLEŞU, ori eşti  total incult (...şi n-aş vrea să cred aşa ceva...de dragul cărţilor citite de domnia ta, în timpul unor prânzuri pantagruelice... - ...ospătând, exclusiv, ochişori de GODACI ROŞII...!), ori eşti de o rea-credinţă rarissimă, chiar şi în Daco-Valaho-România contemporană, şi de o liguşitorie specifică intelectualului valah din zilele acestei apocalipsemoderne”(...”lingău”, pe lângă şi prin posterioarele ex-comuniştilor şi mongolilor-khazari, de tip Iliescu, Constantinescu, ori Băsescu...) – ...ABSOLUT GREŢOASĂ, linguşeala asta...parol!
Şi condamnarea asta aberantă (...în care legionarismul Duhului Arhanghelic[5] este confundat, PREMEDITAT, cu nazismul [6] rasei superioare şi al sângelui..., şi cu fascismul economic corporatist [7]... - ...în care nu mai poţi deosebi victimele de călăi, şi, năucit, îi feliciţi, în transă, şi-i decorezi, cu Meritul Socialist Clasa I...pe călăi, ca Vişinescu, Nikolski şi toată şleahta lor!!!) - ...pe când comunismul, bolşevismul stalinist (mai cu seamă!), valsează, teribil de gras şi chipeş, în România anului de graţie 2015!
Au ajuns staliniştii de pe la televiziunile valahe să refuze discuţia despre evrei, pe motiv că „nu erau evrei cei care au născut comunismul” (cf. Rareş Bogdan, Realitatea TV, Luni, 3 August 2015, ora 22, 30)! Deşi, în PMR-ul de până în 1958, numai Gheorghe Gheorghiu-Dej era român...deşi pe părinţii comunismului terestru nu-i cheamă nici Gheorghe, nici Ioan... – ...ci Karl Marx şi Friederich Engels...deşi Lenin-Ulianov, Stalin-Giugaşvili şi camarilele lor (Beria & Comp.) erau, în totalitate...pakistaneze, nigeriene şi laoţiene, nu?
Nu, fireşte, cei care-au născut comunismul erau TATĂL şi MAMA mea: tatăl meu, ofiţer superior în armata valaho-română A CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (...armată valaho-română condusă/comandată, fireşte, de Ben Gurion, Menahem Begin şi de către...Elie Wiesel, personal! - ...cum altfel?!), şi-a riscat şi vărsat sângele, în fiece zi, pentru ca Basarabia, Bucovina, Herţa, Ardealul de Nord etc. să revină  „ACASĂ”, ca patrii daco-valaho-româneşti... - ...iar mama mea, ai cărei veri, TOŢI, erau „fascişti”...legionari, adică! - ...torturaţi şi exterminaţi, prin închisorile şi lagărele comuniştilor stalinişti, din România şi din Siberia URSS-ului bolşevico-bolşevizato-stalinizat...!
HAIDEŢI, CĂ M-AM AUTO-DENUNŢAT! – ...deci, ce faceţi, măi, „Serviciilor Vigilente ale DEMOCRAŢIEI VALAHO-ROMÂNEŞTI” - ...ce mai aşteptaţi?! Puneţi-mă, prin arestare, în mod zdrobitor de onorabil, alături de GENII CULTURALE (ameţitoare!) şi MARTIRI - precum Mircea Eliade, Petre Ţuţea, Radu Gyr, Lucian Blaga, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Vasile Voiculescu, Tudor Arghezi, Ion Barbu..., precum Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca, Arsenie Papacioc, Iustin Pârvu..., precum Elisabeta Rizea, Ioan Gavrilă-Ogoranu...precum toţi ţăranii mei eroici, din „REPUBLICA” Păuneşti /VRANCEA!
N-are nicio importanţă faptul că, în 1943-'44, în Bucovina mea natală, aflată sub jurisdicţie nazistă, bunicii mei după mamă (...deci, „născători” de legionari... - ...azi, fantome!) au ascuns (SALVÂNDU-LE VIAŢA ŞI AVUTUL!), în pivniţa casei lor din Valea Seacă, sute şi sute de familii evreieşti... - ...SUNT, ŞI EU, „OMUL GRĂMEZII” DE „SCELERAŢI” (...nici nu mă născusem, măcar, când Mişcarea Legionară dispăruse, CU TOTUL...şi SUB ORICE FORMĂ!), - „SCELERAŢI” aparţinând „CULTULUI EXTREMEI DREPTE” – SINGURA AUTENTIC-ANTI-BOLŞEVICĂ!
Ce dacă Tribunalul de la Nürnberg (...lui, Tribunalului de la Nürnberg, nu trebuie, ÎN MOD ARBITRAR „alexandroflorianesc”, să i se aplice afirmaţia apodictică, rostită TOT de “cavalerul cel alexandroflorianesc”, “sans peur et sans reproche”  - “VERDICTELE DATE ÎN 1945 ȘI DUPĂ SUNT PERFECT LEGALE ȘI ASTĂZI ȘI TREBUIE SĂ ȚINEM SEAMA DE ELE”!!!) - A ELIMINAT ORICE ACUZĂ (CRIMĂ DE RĂZBOI, GENOCID, ANTISEMITISM, XENOFOBIE), DORITE A FI PUSE ÎN SEAMA MIŞCĂRII LEGIONARE: “Pentru Mişcarea Legionară, esenţa problemei nu se reducea la un aspect evreiesc, ci se prezenta, în general, ca o restabilire a echilibrului politic şi economic, deplasat, până atunci în defavoarea Poporului Român. Metoda urmată, spre deosebire de acelea ale mişcărilor rasiste, era întărirea, în primul rând, pe cale organică şi de liberă concurenţă, a poziţiei elementelor româneşti, iar nu de slăbire silită a elementelor alogene. Pe această cale de liberă întrecere, se vizau evreii numai în măsura în care poziţiile lor se găseau pe traiectoria noilor poziţii româneşti. Tot aşa de bine, această metodă privea pe saşi, pe unguri sau pe şvabi, fără ca, prin aceasta, să se poată vorbi de anti-saşitismul, anti-ungurismul sau anti-şvabismul Gărzii de Fier, sau de o persecuţie a acestor minorităţi, din partea Mişcării Legionare. Acestor naţionalităţi, fără excepţie li se lasă deplina folosinţă a poziţiilor câştigate şi numai posibilitatea de a abuza de călcarea legilor în dauna Poporului Român, cu ajutorul unei administraţii corupte, li se retrăgea, prin opera de dreptate socială a Mişcării Legionare, pentru toţi deopotrivă. Ridicarea Poporului Român, după sistemul legionar, urma să apară, treptat, prin construirea de noi poziţii, folosind noi valori nefructificate într-un spaţiu încă virgin, iar nu prin confiscarea altor poziţii, deja existente. Dinamizarea Poporului Român, pe terenul general al construcţiei, trebuia deci să crească, printr-un proces de concurs şi, deci, de stimulare a tuturor forţelor existente, a căror îndepărtare din acest concurs ar fi atras după sine slăbirea economiei generale. Conducerea Mişcării Legionare era prea realistă ca să creadă că România, cu puternicul ei potenţial economic şi cu funcţiunea ei de tranzit, poate fi izolată de Europa printr-un monopol al producţiei şi transformată, astfel, într-o Mecca economică. Se caută numai preemţiunea legitimă, ca în toate ţările democratice sau nu, a populaţiei autohtone în distribuţia naturală a mijloacelor de producţie, spre a se evita menţinerea poporului român într-o stare de pauperitate, de pe urma tendinţelor acaparatoare ale unor naţionalităţi minoritare, mai bine organizate economic, datorită unui lung trecut de privilegii, sau unui puternic sprijin, de ordin internaţional. Corneliu Codreanu însuşi şi-a exprimat, în mai multe rânduri, faţă de intimii săi, intenţia de colaborare a unei Românii, întărită economiceşte, cu un capital străin serios, care ar avea mai mult de câştigat, în acelaşi timp cu Poporul Român, de pe urma colaborării cu un stat puternic şi onest condus, decât cu un stat anemiat de o administraţie coruptibilă şi indiferentă.
Sistemul legionar urmărea, deci, prin sporirea activităţii în toate direcţiile, fără excluderea nimănui, să întărească poziţia Poporului Român, ca factor pozitiv de progres, în spaţiul înconjurător. Acest drept şi această datorie a Poporului Român de a-şi asigura libertatea de ridicare a indicelui său de randament, pe propriul pământ şi, deci, de mărire a contribuţiei sale la ordinea multiplă a Europei, credem că nu pot fi negate de nimeni şi mai puţin încă, desigur, de exponenţii principiilor democratice.
Aşadar, Mişcarea Legionară n-a urmărit, în tratarea problemei evreieşti, regimul legilor speciale, al câmpurilor de concentrare, sau al stelelor hexagonale. Ceva mai mult, încă, legislaţia în vigoare, cu cele trei categorii de evrei şi instituţiile de românizare oficiale, nu a aparţinut Mişcării Legionare, ci guvernului precedent, cât şi celui ulterior. Această precizare nu urmăreşte o repudiere, ci o relevare a nepotrivirii acestei legislaţii, cu spiritul şi cu tactica Mişcării Legionare, care, după cum se vede din expunerea de mai sus, a fost urmată, în practică, şi trebuia să fie continuată şi la guvern, în această materie. Singura lege de esenţă legionară, inspirată din tactica amintită, dar neaplicată, încă, a fost aceea întocmită de Ministrul Muncii de atunci, Vasile Iasinschi, care prevedea folosirea minimală a elementelor româneşti, în intreprinderile comerciale, indiferent de originea etnică a proprietarilor.
Aşadar, şi în problema evreiască, mai bine spus românească, Mişcarea Legionară se conduce cu acelaşi simţ al echilibrului, al realităţilor şi al principiilor morale, ca şi în celelalte probleme importante, româneşti sau europene”…?!
Şi nu contează, fireşte (pentru “cavalerul  cel alexandroflorianesc”), nici concluziile studiului:
“Acest document a fost îndrumat la Comisia Instructorie de pe lângă Tribunalul Internaţional de la Nürnberg, care, odată cu exonerarea legionarilor de orice culpă, a scos din cauză şi entităţile pe care le reprezenta Mişcarea Legionară: Guvernul Legionar şi Armata Naţională. Aceste entităţi nu sunt culpabile nici de <<crime de razboi>>, nu sunt nici <<FASCISTE>>, nici <<NAZISTE>>, nici <<COLABORAŢIONISTE>>. Orice calomnie împotriva Mişcării Legionare cade, în faţa faptului că, încă din faza preliminară a Procesului de la Nürnberg, aceasta [n.n.: Mişcarea Legionară] A FOST ABSOLVITĂ DE ORICE ACUZĂ. Dacă cei ce ne-au calomniat, şi continuă să o facă, ar avea în vedere numai acest document, ar fi fost de ajuns să nu fi apărut şi să nu se mai pună, vreodată, problema <<CRIMELOR>>, <<VIOLENŢELOR>> şi a atâtor alte calomnii, atribuite Mişcării Legionare. Repet: Mişcării Legionare! (fragment din volumul „Mişcarea Legionară şi evreii“, de Flor Strejnicu, Ed. Imago, Sibiu 1996)”…!!!

*

„SĂLTAŢI-MĂ”! - şi asta, CÂT DE URGENT!!! - pentru că „legea” asta vă permite ORICE! Şi dacă strănut sau tuşesc, voi veţi tălmăci că am înjurat guvernul actual (...ori preşedinţia „româno-săsească” a României de azi!) şi că l-am „cultivat”, „pe sub mână şi pe sub bărbie”, pe „cetăţeanul Codreanu Zelea...şi antisemitismul său inexistent”[8]! - ...iar foarte curând (...cât veţi constata VOI că se poate de curând, în daco-valaho-românimea asta mancurtizato-paralizată cerebral!), legea asta vă va permite să vă duceţi până şi la Putna, pentru a-l „SĂLTA” din groapă, cu tot cu oase şi fără drept de/la (dr)apel (...şi fără asistenţă avocaţială!), pe „numitul Ştefan al III-lea Muşatin, pentru opinii nedemocratice şi pentru genocidul trădătorilor Moldovei şi al ucigaşilor tatălui său, Bogdan”...: ”(...) DE MULTE ORI, LA OSPEŢE OMORÂEA FĂRĂ JUDEŢU”... – ...ABSOLUT INCRIMINANT! - ... NU-I AŞA?!
Ce „sveti”, ce tot „sveti-sveti”, ha?! – ...”o bestie de legionar scelerat şi fanatic”, ăsta e „cetăţeanul Ştefan al III-lea Muşatin”, din gropniţa de la Putna...un impostor anti-democrat şi un infractor de opinie... – ...pentru că habar n-avea, nemernicul, de HOLOCAUST (sic! – cu majusculă la majusculă...)!
La fel, habar n-aveau de „democraţie” ipocrită, ori de HOLOCAUST - nici „legionarii” Lui Dumnezeu („Voievozii Legionari”!): MIRCEA, MIHAI, IOAN-Vodă („sfârtecatul/răstignitul de/pe patru cămile”...), Sfinţii Martiri BRÂNCOVENI...!!!
*

Şi pentru că veni vorba de HOLOCAUST şi de „genocid” – domnul Rareş Bogdan, realizatorul  Jocurilor de putere (de pe Realitatea TV, de Luni, 3 August, ora 22, 30) afirma că „nu-i decent să numărăm, pentru comparare, victimele”...Dar, oare, n-ar fi decent să comparăm nu numere, ci FENOMENE DE ACELAŞI FEL?
Prin ce anume HOLOCAUSTUL evreiesc este el mai...HOLOCAUST („holos”+”haustos”=ARDERE DE TOT!), decât „acţiunea” SUA (prin decizia lui Harry S. Truman!), de a volatiliza populaţia a două oraşe japoneze (...cca 300.000 de oameni, transformaţi, într-o clipită, în...”văzduh” şi-n... „fotografii de stafii, pe pereţii rămaşi în picioare”...!) – HIROSHIMA şi NAGASAKI?!


Şi prin ce este „genocidul asupra evreilor” mai...”genocidic”, decât masacrarea (până la extincţia TOTALĂ, a sute şi mii de triburi şi de popoare, EXTREM DE CIVILIZATE, precum mayaşii, aztecii, incaşii etc.!), a indienilor din toate cele trei Americi, de către Spania, Portugalia, Anglia/SUA, Franţa ... sau decât măcelărirea a mii şi mii de triburi, din Africa şi Australia, de către „emisarii” din Anglia, în primul rând...dar şi din Franţa, Belgia, Germania, Spania, Portugalia, Olanda...sau decât diversele încercări de aneantizare, a fel şi soi de populaţii, din toate continentele Terrei, de către „rasele reunite”, prin lăcomie, prin crimă şi prin apărarea  „intereselor spaţiului vital”... prin „nazismul avant la lettre”, caracterizat prin concepţia despre „RASA SUPERIOARĂ”! - ...şi avem în vedere, aici, atât cazul SUA (în Vietnam, Coreea, Cambodgia etc.  - ...sub „egida” sloganului „maimuţele galbene să dispară!”), cât şi cel al Turciei, în Armenia („...armenii sunt calamitatea noastră, de veacuri!”) – cât şi, de asemenea, cazul Israelului în Teritoriile Palestiniene, dar nu numai...! - ...CONFORM UNOR DECLARAŢII OFICIALE,  ALE  UNOR LIDERI  POLITICI ISRAELIENI, DE MAXIMĂ ANVERGURĂ: - „Rasa noastră este rasa Lui Dumnezeu. NOI, EVREII, SUNTEM ZEII DIVINI PE ACEASTĂ PLANETĂ. Suntem la fel de diferiţi de rasele inferioare cum acestea sunt de insecte. De fapt, în comparaţie cu neamul nostru, alte rase sunt fiare şi animale, bovine în cel mai bun caz. ALTE RASE SUNT CONSIDERATE, PE LÂNGĂ NOI,  CA EXCREMENTE UMANE. Destinul NOSTRU ESTE DE A DOMNI ASUPRA RASELOR INFERIOARE. Regatul nostru pământesc va fi condus de liderul nostru cu un toiag de fier. Masele vor linge picioarele noastre şi ne vor servi ca sclavi ai nostri” – cf. Prim-ministrul israelian MENACHEM BEGIN (1977-1983), într-un Discurs in fata Knesset-ului[ Parlamentul] israelian… - ş.a., ş.a., ş.a. - ...???!!!
Şi prin ce anume genocidul stalinisto-comunist din România (...precum şi toate „genocidicele” PĂTIMIRI ALE  VALAHILOR, din ultimele trei-patru sute de ani... – ...sute şi sute de ani, în care au fost tăiaţi, sfârtecaţi, răstigniţi, îngropaţi de vii, arşi de vii, asasinaţi şi ucişi în mii de feluri şi-n mii de cazne  MILIOANELE ŞI MILIOANELE DE „CIVILI”- ŢĂRANI VALAHO-ARDELENI „NĂCĂJIŢI”... – ...trataţi ca ”NAŢIUNE TOLERATĂ”, ÎN ARDEAL!!!), a fost el/au fost ele mai prejos, de toate aceste genociduri „străineşti”, amintite de noi, mai sus...?!

*

Şi, oare, ce fel de nume voi avea eu, condamnatul, DUPĂ arestare... -  ...conform infracţiunii comise de mine, acum? Pentru că nu v-am sugrumato-înjunghiato-împuşcat, şi nici nu v-am întors portofelele pe dos, nu v-am furat nici găinile, şi nici boarfele (de tot soiul...!)!
AM EMIS OPINII, doar! - ...opinii pornite din CONŞTIINŢA MEA...dar şi din informaţiile mele, BAZATE PE DOCUMENTE OLOGRAFE! Deci, voi fi numit, conform infracţiunii comise de mine, acum:
1-fie „prizonier de conştiinţă”,
2-fie „deţinut politic”!
Deci, „Vivat stalinismul ETERNIZAT PRIN...INSTITUTE „ELIE WIESEL”!”
Reamintesc că, în 1964, prin ordinul expres al unui vestit „post-legionar”, pe care-l renegaţi, azi... – anume, NICOLAE CEAUŞESCU! – s-au golit complet închisorile politice! Deci, se pare că, necondamnând, explicit, comunismul - Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „ELIE WIESEL” condamnă, în schimb (şi de facto!), „genocidul” (?!), pentru a-l cuprinde, astfel, şi pe...NICOLAE CEAUŞESCU, în lege...
Dar nu pe CEAUŞESCU-COMUNISTUL, ci pe CEAUŞESCU-„NAŢIONALISTUL” (cu merite indiscutabile, în expresia politică a României anului 1968 şi în combaterea FMI-ului, mai cu seamă: este ADEVĂRATUL motiv al asasinării sale, din Crăciunul-25 Decembrie, al fatidicului an 1989 ...care se traduce prin...1789+200!) - ...eu nu am nicio încredere în acest termen iudeo-mason, de „naţiune” – şi zic ...ca mine şi ca strămoşii mei: „PATRIE-PATRIOTISM”, sau: „IUBIRE DE MOŞIE”... - ...îl citez (vedeţi bine!)  pe proto-legionarul (cum îi ziceţi voi) MIHAI EMINESCU...!
Sunt atât de mândru de poporul meu...mai cu seamă, de istoricii curajoşi ai daco-valaho-românimii contemporane, precum domnul ...ALEXANDRU FLORIAN!
Deci, domnul ANDREI PLEŞU m-a dat de ruşine (...şi-i sunt dator scuze, fireşte...văd eu când i le voi cere... - ...îi voi consulta, întru asta, pe astrologii Babilonului Trans-Atlantic!): da, Mişcarea Legionară NICI NU SE PUTEA COMPARA, întru „ORTODOXIE” şi „ROMÂNISM”, cu domnii de la Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” (INSHR)…! (…ĂŞTIA, de la Institutul cu pricina, zic şi eu: ORTODOCŞI! -  …precum şi ROMÂNI “verzi”…pardon, auto-pictaţi cu GALBEN!)…
Cel mult, se poate compara, probabil, cu parlamentarii (senatorii şi deputaţii) României anului de graţie 2015…CEI CARE NE FURĂ SFINŢII, ziua 'namiaza mare… - PRIN VOT UNANIM!!!

*

Apariţia acestei LEGI-„CUIBAR DE ŞERPI” (nr. 217/2015) naşte, în mine, temeri adânci. Aceste temeri sunt legate de paradoxul adamic...paradoxul binecunoscut, aflat în potirul  firii umane, ca balaurul ascuns printre petalele corolei strălucitoare : „Dacă interzici – greu  ispiteşti!”
În ultimii 50 de ani, în Daco-Valaho-România existau doar extrem de slabe urme de aşa-zis „antisemitism” (de fapt, corect: „anti-evreism”[9]!). Dar în momentul când un „institut”, complet străin de interesele ţării şi ale poporului daco-valaho-român, se amestecă, ABSOLUT FĂRĂ DREPT, ROST ORI SENS (vizibil...), în Justiţia României...este foarte posibil ca „anti-semitismul” să renască (din cenuşa răscolită!), inconştient, ca reacţie „de auto-conservare”, faţă de un abuz juridic  - şi faţă de potenţialul ENORM de samavolnicie, „gestant” în aceste formulări de abuz... formulări PREMEDITAT ”vagi, confuze şi difuze semantic”...precum ziceam mai sus!
Eu am mai spus nişte vorbe, cândva, şi aş dori să se ia aminte la ele, pentru că nu sunt ale mele, ci aparţin înţelepciunii unui popor greu încercat de istorie (...şi de laşitatea majorităţii  istoricilor autohtoni!): „Cine seamănă vânt, culege furtună!” N-a fost, până acuma, decât „pace”...şi un picuş, numai, de mârâială... - ...DAR DACĂ AŢÂŢAŢI, PE NEDREPT, SPIRITELE... – ...apoi, atunci, e posibil ca MÂRÂIALA SĂ SE POATĂ TRANSFORMA, CUM BINE ŞTIŢI, ÎN URLET DE FIARĂ APOCALIPTICĂ!
Valahii vor fi fiind ei încetiniţi în reacţie, de o istorie a falselor înţelepciuni (de tipul „Capul plecat, sabia nu-l taie...”) – ...DAR NU E UN POPOR DE TÂMPIŢI - ...ÎNCĂ!!!
Vă rog mult, pe toţi cei care aveţi forţă, minte şi influenţă (...pe lângă acestea, ar fi bună şi vreo inimă, ba chiar mai multe, de român adevărat, cu durere şi înfiorată grijă, pentru tot ce-i românesc...!) :  NU FACEŢI PROSTIA SĂ NU RETRAGEŢI ACEASTĂ LEGE!  - ...care lege, prin incredibilele ei stângăcii şi prin evazivul iresponsabil (?!), conţinut în textul ei, combinat cu nu îndestul chibzuitele declaraţii, din presă, ale domnului ALEXANDRU FLORIAN - vor da naştere la unele abuzuri şi samavolnicii juridice de necontrolat şi la altele (fără de capăt vizibil!), încă de neimaginat, în etapa actuală de conştientizare a acestei cu totul inutile şi periculoase legi... – O ADEVĂRATĂ BOMBĂ CU CEAS!
IREPARABILUL ABISAL pândeşte, din textul acestei nechibzuite, neconstituţionale, antidemocratice, antiromâneşti şi fatale, ameninţătoare legi - ca un tigru din hăţişurile junglei!
Neretrăgând-o, naşteţi UN HĂU INCONTROLABIL, EXTREM DE LABIL ŞI PRIMEJDIOS... – ...un hău de „necunoscute ale haosului” şi de instabilităţi, de sensibilităţi abisale...un hău în care atât de firava democraţie daco-valaho-românească se topeşte şi dispare complet, dar şi este/va deveni adânc-întunecată, de vinovăţii greu de decelat, la o primă vedere!
Fac apel, pentru acest gest ferm al retragerii legii (nr. 217/2015), NU la trădătorii mei şi ai tuturor românilor (...trădători conştienţi au ba – asta nu mai interesează pe nimeni, acum!)  - trădători care s-au oploşit în Parlamentul şi-n Guvernul României – ...ci fac apel la cel mai înţelept popor de pe Terra, la atât de patriotul şi iscusitul popor al evreilor biblici: NU VĂ UITAŢI PROFEŢII VETEROTESTAMENTARI!  - ...şi, mai cu seamă, pe Profetul ISAIA, atunci când încercaţi să continuaţi un rău început, faţă de un popor anume, dar şi faţă de TOATE popoarele lumii terestre: „ ÎNVĂŢAŢI SĂ FACEŢI BINELE, CĂUTAŢI DREPTATEA, AJUTAŢI PE CEL APĂSAT, FACEŢI DREPTATE ORFANULUI, APĂRAŢI PE VĂDUVĂ”...:
„(...) 4. Vai ţie, neam păcătos, popor împovărat de nedreptate, soi rău, fii ai pieirii! Ei au părăsit pe Domnul, tăgăduit-au pe Sfântul lui Israel, întorsu-I-au spatele.
5. Pe unde să mai fiţi loviţi voi, cei ce mereu va răzvrătiţi? Tot capul vă este numai răni şi toată inima slăbănogită.
6. Din creştet până în tălpile picioarelor nu-i niciun loc sănătos; totul este numai plăgi, vânătăi şi răni pline de puroi, necurăţate, nemuiate cu untdelemn şi nelegate.
7. Ţara voastră este pustiită, cetăţile voastre arse cu foc, ţarinile voastre le mănâncă străinii înaintea ochilor voştri, totul este pustiit, ca la nimicirea Sodomei.
8. Sionul ajuns-a ca o colibă într-o vie, ca o covercă într-o bostănărie, ca o cetate impresurată!
9. Dacă Domnul Savaot nu ne-ar fi lăsat o rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.
10. Ascultaţi cuvântul Domnului, voi conducători ai Sodomei, luaţi aminte la învăţătura Domnului, voi popor al Gomorei!
11. Ce-mi foloseşte mulţimea jertfelor voastre? - zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci şi de grăsimea viţeilor graşi şi nu mai vreau sânge de tauri, de miei şi de ţapi!
12. Când veneaţi să le aduceţi, cine vi le ceruse? Nu mai călcaţi în curtea templului Meu!
13. Nu mai aduceţi daruri zadarnice! Tămâierile Îmi sunt dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă şi adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însăşi prăznuirea voastră e nelegiuire!
14. Urăsc lunile noi şi sărbătorile voastre sunt pentru Mine o povară. Ajunge!
15. Când ridicaţi mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, şi când înmulţiţi rugăciunile voastre, nu le ascult. MÂINILE VOASTRE SUNT PLINE DE SÂNGE; SPĂLAŢI-VĂ, CURĂŢIŢI-VĂ!
16. NU MAI FACEŢI RĂU ÎNAINTEA OCHILOR MEI. ÎNCETAŢI ODATĂ!
17. ÎNVĂŢAŢI SĂ FACEŢI BINELE, CĂUTAŢI DREPTATEA, AJUTAŢI PE CEL APĂSAT, FACEŢI DREPTATE ORFANULUI, APĂRAŢI PE VĂDUVĂ”... (cf. Isaia, cap. I, vss. 4-17).
*

Cine va lua aminte la aceste cuvinte, cu văpăi înalt-profetice într-însele, va înţelege că Dumnezeu are, şi El, LIMITE DE RĂBDARE...dincolo de care să ne înspăimântăm..., SĂ NE TEMEM CUMPLIT A TRECE DE ELE!

***

prof. dr. Adrian Botez


NOTE

1-...Ce-o fi însemnând, în limbajul de lemn al şefului Institutului cu pricina, „CULT”?! „Tovărăşia sa”  ştie, oare, de icoane, de lumânări puse la icoane, de rugăciuni înălţate către icoane...etc. etc. etc.?! – ...DAR ALE CUI ICOANE SĂ FIE, NEICĂ ZAHARIO...prezidentule de „comitete şi comiţii”, teribil de  obscure, în lucrare şi scop...?!
2-…Recte, HANNA RABINSOHN…
3-…Recte, LASZLO LUKA…
4-... Recte, BURACH TESCOVICH…!
5- Iată ce-şi spun, reciproc, la Casa Verde din Bucureşti (n.n.: sediul legionarilor), CORNELIU ZELEA CODREANU şi rabinul-student, de-atunci (mai târziu, în 1948, a fost contracandidatul lui MOSES ROSEN, la şef-rabinatul României...), DAVID ŞAFRAN, nepot al şef-rabinului ALEXANDRU ŞAFRAN (...discuţia este pe 11 Februarie 1937...un an înainte de asasinarea Căpitanului!):
DAVID ŞAFRAN: „Îl văd cum se ridică, îmi întinde mâna şi îmi spune”:
CORNELIU ZELEA CODREANU: “Am avut mare plăcere de întâlnirea noastră. Nu ştiu dacă am rezolvat probleme, DAR AM ÎNVĂŢAT FĂRÂME DIN TAINA INFINITĂ A CREDINŢEI (s.n.). Eu n-am vrut SĂ PROVOC (s.n.) ură şi răzbunare. MI-E SUFLETUL CURAT (s.n.). Nu ştiu dacă toţi legionarii gândesc ca mine. Dacă UN EVREU (s.n.) a fost lovit sau rănit ori jignit PE PLAN MORAL (s.n.), iartă-i pe RĂU FĂCĂTORI (s.n.). Ei nu-s decât oameni, poate chiar BUNI CREŞTINI (s.n. – plus: atenţie!): “NU PE OMUL SUPERIOR
ÎNCERCĂM NOI SĂ-L ŞLEFUIM, CI PE OMUL-OM (s.n.).”
N.N.: Deci, tragem o concluzie provizorie (revenind cu cea esoterică): în cercurile esoterice ale LEGIUNII lui CZC, gen AXA- Bucureşti, problema metafizică a semitismului fusese pusă, deja, sau de mult, în termenii ei corecţi şi finali – termeni care EXCLUDEAU TOTAL ANTISEMITISMUL GLOBAL, şi presupuneau o atitudine strict şi pur spiritual-metafizică, faţă de fenomenul în cauză.
…Reluăm mărturia şef-rabinului:
-DAVID ŞAFRAN: “Am plecat. Am cântărit mult ultimul său răspuns. Am văzut în TRĂIREA LUI (s.n.) un început de logică. APOI A VENIT TĂVĂLUGUL: CODREANU A FOST UCIS DIN ORDINUL LUI CAROL AL
II-LEA, ÎN 1938 (s.n.) ”  - cf. Legionarii noştri, de Ion Coja, Ed. Kogaion, în colaborare cu Fundaţia Culturală Buna Vestire – Buc., 1997, p. 123.
6- NAZÍSM s.n. : “Doctrină politică a fascismului german fondată de Hitler, profund antiumană, care, susținând superioritatea rasei ariene, al cărei reprezentant <<pur>> ar fi poporul german, încerca să justifice violența, rasismul, genocidul, războaiele de cotropire; național-socialism” – cf. DEX şi wikipedia. Deci, NIMIC comun cu legionarismul-“ŞCOALĂ SPIRITUALĂ”, a lui CZC!
7--„CORPORATISMUL reprezintă sistemul economic, social și politic care încearcă înlocuirea sistemului pieței libere cu organizațiile profesionale din care fac parte atît sindicatele muncitorești cît și asociațiile patronale, precum și înlocuirea sistemului democratic parlamentar cu o uniune naţională a corporațiilor.
Acest sistem economic a fost rezultatul unui curent de gîndire apărut după Primul Război Mondial, ce propunea o ”cale de mijloc”, între vechiul sistem liberal și afirmarea comunismului. (…) Fascismul devine un sistem conceptual prin respingerea materialismului şi raţionalismului, devine esenţa unei perspective politice totale, un punct central pentru nominalizarea sprijinului maselor şi un instrument de atac împotriva principiile liberalismului, marxismului şi democraţiei. Apariţia fascismului a devenit inevitabilă atunci când aceasta a respins complet patrimoniul Iluminismului, fiind însoţită de un pesimism cultural puternic, bine adaptat la tehnologia momentului şi avînd un cult al elitismului şi violenţei. Rebeliunea culturală nu a fost în sine, fascism, dar subminarea de către aceasta a principiilor modernităţii, formate în secolul al XVIII-lea şi puse în practică de Revoluţia franceză, au deschis calea fascismului. Şi într-adevăr, mai mult decît oricare alt fenomen istoric, apariţia fascismului ne forţează să observăm rolul jucat de către numeroșii săi aliaţi şi simpatizanţi şi, de asemenea, potenţialul distructiv al respingerii utopiei raţionaliste a Iluminismului.(…) Conform propagandei și teoriei oficiale, fascismul a fost un sistem totalitar care solicita nu doar conformarea pasivă a tuturor italienilor, ci și angajamentul sincer și participarea activă la activitatea eroică de refacere națională. În realitate fascismul nu era atît de totalitar precum pretindea -  ÎNTRUCÎT NAȘTEREA SA A AVUT UN CARACTER CONFUZ ȘI AU FOST FĂCUTE COMPROMISURI CU CENTRELE DE PUTERE, PENTRU A OBȚINE PUTEREA POLITICĂ. POLITICILE ECONOMICE CARE AU URMAT ANULUI 1925 AU FOST ÎN PARTE ADOPTATE PENTRU A COOPTA INDUSTRIAȘII ȘI PROPRIETARII DE TERENURI MARI, în timp ce în 1929 a fost semnat un acord cu papalitatea, cunoscut ca „acordurile laterane”. Acest acord crea statul Vatican și crea un cadru pentru relația Stat-Biserică,  în Italia. Mussolini s-a asigurat ,prin această alianță, cu forțele conservatoare și cu catolicii italieni, care altfel i-ar fi putut fi ostili.(…) Majoritatea istoricilor consideră că fasciștii au irosit sume imense de bani și AU ÎNCURAJAT ALOCAREA ARBITRARĂ A RESURSELOR.  (…)PLANIFICAREA RESTRICŢIILOR ERA UŞOR DE ELUDAT, DE CĂTRE MARILE FIRME” – cf. Sistemul economic din Italia fascistă.
…Adică, exact ce fac, azi, corporaţiile multinaţionalele/megacorporaţiile americano-iudaice şi ale UE… - …impregnate, după cum se vede, deosebit de  puternic, de FASCINAŢIA ECONOMICO-FASCISTĂ…!!! Din păcate, ele, aceste multinaţionale (…extrem de precis “naţionale”, de facto!), se pare, nu vor intra sub incidenţa Legii nr. 217/20125, din Daco-Valaho-România…!!!  Şi, în niciun caz, legionarismul (cel puţin, cel tip CZC!) nu are astfel de trăsături şi legături, fiind o ŞCOALĂ SPIRITUALĂ…!
8-…Portdrapelul Mişcării Legionare, Poetul Legiunii, RADU GYR, autor al Imnului Mişcării Legionare („Sfântă tinereţe legionară”) a creat SINGURUL TEATRU EVREIESC DIN ŢĂRILE EUROPEI, din acea perioadă tulbure, în care puterea o deţineau regimuri autoritare şi fasciste (TEATRUL BARAŞEUM şi-a început activitatea la 1 martie 1941, cu revista Ce faci astă seară? ).
9-...În ce priveşte lipsa de proprietate a termenului „antisemitism”. Sem (ebraică: שם, standard: Shem, tiberiană: Šēm; greacă: Σημ Sēm; arabă: سام Sām; Ge'ez: Sēm) este unul din cei trei fii ai lui Noe, alături de Ham şi Iafet. Conform Genezei 10:22, „fiii lui Sem au fost: Elam, Asur, Arpacşad, Lud şi Aram”. Sem, considerat STRĂMOŞUL RASEI GALBENE, a fost primul fiu al lui Noe”.
Or, evreii NU sunt de rasă galbenă. Dacă nu luăm în seamă, cumva, problema evreizării mongolo-turcicilor, numiţi aşkenazi (khazari)[1] – “trecerea la iudaism a khazarilor s-a petrecut în jurul anului 740, fiind iniţiată de hanul Bulan” – cf. wikipedia. Mai curând, “semiţi” ar trebui să se considere arabii…!!!

...................................

[1] -Chazarii, khazarii sau hazarii (Ebraică sing. "Kuzari" כוזרי plur. "Kuzarim" כוזרים; Turcă sing. "Hazar" plur. Hazarlar; Rusă Хазары; Tătară sing. Xäzär plur. Xäzärlär; limba tătară crimeeană: sing. Hazar, plur. Hazarlar; Greacă Χαζάροι/Χάζαροι· Arabă خزر; Persanăخزر; Latină "Gazari" or "Cosri") au fost un popor turcic seminomad, cu ascendență scită, din Asia Centrală a cărui majoritate s-a convertit la iudaism. Numele 'hazar' pare a fi legat de o formă a unui verb turcic care înseamnă a umbla (gezer în turca modernă).


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu