joi, 10 iunie 2021

Adrian Botez - JURNALUL UNUI TĂIETOR DE LEMNE (degete între solstiții) -partea a IV-a-

 Adrian Botez

JURNALUL UNUI TĂIETOR DE LEMNE

(degete între solstiții)

-partea a IV-a-

 

 

 

30 Mai 2021

LUCRĂTOR DE SCHELE – pentru LUMILE CE-OR FI

 

m-am îndepărtat de Ceasuri - cum de Năluciri Hidoase

și-am peregrinat Mii Țărmuri - și Popoarele Frumoase :

fără Vreme – le-am fost REGE – Blând Stăpân Atâtor Vise

am cernut Nisip din Ceruri – împlinind URSITORIA : EVANGHELII VII – NESCRISE

 

MUNȚII MARII IPOTEZE m-au apropiat de Stele :

Toate LUMILE SUAVE au – în Glasuri – DOR și JELE

…dar și-Acolo am fost REGE : interzis-am RĂSTIGNIRI

și-am înlocuit GOLGOTA – cu MINUNILE-IUBIRI !

 

…mă vedeți Sărac și-n Zdrențe ? - …SÂNGERAI spre a fi REGE :

RĂSTIGNIRII dăruit-am AL MEU Trup – spre a-nțelege

ce înseamnă MĂRGINIREA – în NEMĂRGINIRI SIREPE :

 

ZEULUI cântat-am ROSTUL : Semn îmi face că ”PRICEPE !

COLBULCRIMA – adorați voi : Lumea ASTA n-are altfel - cum se-AUTO-DEFINI…

eu – sunt LUCRĂTOR DE SCHELE – pentru LUMILE CE-OR FI !

***

 

31 Mai 2021

DISCURS DESPRE MOFTURI

 

vă e prea Greu – pentru că vi-e Prea Bine :

stimate Doamne – Umbre – Prințese și Jupâne !

hai să schimbăm – noi – Locul – Istoria din Soartă :

EU să fiu VOI – iar VOI să fiți EU : UȘĂ SPARTĂ

 

prin care – Turbat – doar VIFOR năvălește :

nu uită și nu cruță – ci - -ntr-una – BICIUIEȘTE

Viața-ți sfărâmă Țăndări – de Duh își bate joc :

Vise – Frumos – Credințe – le-azvârle – TOATE ! - -n FOC !

 

…Ah ! – vi se face Frig – așa… - …cam…”dintr-odată” ?!

ce-i Bine :  -i că vă-nviorai – pe dată :

vă pedepsii SĂ RIDICAȚI CORTINA

vă pedepsii să vă-nviați RETINA

 

și să priviți spre Munte – Pădure - și spre Cer

cu o VOINȚĂ NOUĂ… - …care nu-i chiar… ” DE FIER”…

…vă pedepsii să renunțați la MOFTURI

IPOCRIZII – SCENETE FĂRĂ ROSTURI…

 

…acum – că s-a mai strâns – din COLȚURI – TEMĂTOR NOROD

vă spun ”pe șleau” - TIRAN MOLATIC – cum a fost IROD :

voi – JUMĂTĂȚI DE OAMENI – smulși HÂTRULUI NĂVOD :

decât să fiți PAIAȚE – mai bine : UN SCHILOD !

***

 

31 Mai 2021

NOU DOR DE CER

 

ard Misticii MACI – printre Fire de GRÂU…

mânios pe-Evanghelii – scot Cuțitul din Brâu !

bate VÂNTUL RĂSCOALEI – peste Câmpi Somnoroși :

Cimitirul iscat-a FĂCLII-CHIPAROȘI…

 

DUHU-ascute TOPOARE – în VII COVĂLII :

înțeleg de ce REGII-și ascund Scăfârlii

înțeleg de ce FOCUL se suie în GRÂU

de ce SÂNGE  - descântă IZVOARE și RÂU !

 

…nu vor fi numai BRAZDE – ci și MARI RĂSTURNĂRI :

privegheați – la ALTARE – doar COSMICE ZĂRI !

vor veni ZEII BRUMEI – preschimbați în CABIRI[1] :

 

NICOVALE IZBITE – tot adună la FIRI !

…ICOANELE SFINTE – privegheate de GER

vor aduce – în TOATE – un NOU DOR DE CER !

***

 

31 Mai 2021

AȘTEPTĂRI ÎN RĂSTIGNIRE

 

tot mai Încet - și tot mai Greu – se mișcă HARDUGHIA

fiece GEST – oricât de Scurt – începe LITURGHIA

STAPANI DE SUS – Nepăsători – omis-au ARIPI SFINTE :

când MĂDULARELE adorm – orice PUTINȚĂ minte…

 

înhaț un PISC (cât mai sunt Brav !) :  PUTREDE HUMI să-mi scutur !

…dar cad - în Rugăciune-nfrânt – când văd scriind – UN FLUTUR !

Teancuri – RATARILE se strâng – în Mintea-nnebunită…

…nu-s Vals – la Pian : Degete-mi joc pe-Ncinsa – Roșă Plită !

 

…și-atuncea Cânt și Povestesc – despre ce-a fost odată

când ÎNGER și-OM nu se-osebeau : erau dintr-o Bucată !

și dacă uită Paradisul – spre mine să privească

 

în Cer - măcar – mai mult de-atât - SĂ NU MĂ UMILEASCA :

mai pot PRIVI – încă mai SCRIU – pe STELE și DESTINE

mai pot UCIDE - ori IUBI – în VISE CLANDESTINE

 

…e Greu – e Greu – dar eu aștept DUHUL să mi se-ASCUTĂ :

s-aud – în Cer – SERAFII BLÂNZI – de mine cum discută…

***

 

31 Mai 2021

NE PRIVIM ÎN NOUA FIRE

 

din LOTUS – LEAGĂNUL PĂMÂNTULUI

te voi vedea : un Viermișor…– …viermuind Vântului…

da – din Corabia Stelară - -ascuțind Blânde Priviri

te văd – Aici – cum viermuiești – pângărind  la TRANDAFIRI

 

am coborât – în Mine – din MUNȚII FĂRĂ PISC

să te mai văd o dată – CAVALER-FĂRĂ-ARMURĂ : strașnic RISC !

nu de FRUMOS – nici de VITEAZ -  îți fac – AZI – Curte :

în LUMEA CE A FOST”PREDICA NU-MI ASCULTE !

 

strigai spre BIETE MOLII - spre TURME-FĂRĂ-MINTE :

Acuma vezi – cu Firea-ți fără Văluri : CINE MINTE !

…aș zăbovi GRĂIRE - și pe la MELCIGÂNDACI

 

dar până și Aicea – își trag – pe-URECHE – SACI

…”nu strica ORZ -  pe GÂȘTE” – a zis MÂNTUITORUL :

ORIUNDE - știu ce sunt : DE LEMNE TĂIETORUL !

 

(…adic' – pentru Furnici : FĂR' DE RĂGAZ -ASCUȚITORUL !)

***

 

1 Iunie 2021

AUTOMUSTRARE  DIVINĂ

 

din CREATOR – a devenit CONTEMPLATOR :

din Infinit – un Ochi privește – MUSTRĂTOR

dar nu pe noi ne mustră – ci pe Sine

că – Singur - și-a iscat  - din FACERE - RUȘINE

 

...și – doar - știa atât de bine…tot ce vine…

 

în ZIUA-A ȘASEA – de ce n-o fi dormit…tăcut ?

de ce s-a aplecat – îngândurat… – …ca-n Vis… – …spre LUT ?

Suflare de Sfânt Duh – PESTE STRIGOIU-ETERN AL CRIMEI !

…chiar nu putea să lase-a curge – Liber -  FLUVIUL RIMEI ?

 

…Își face Dumnezeu Aspră Mustrare

privind – GREȘEALA Lui – cât s-a umflat de tare…

BLESTEM !- Tentacule-ale CRONICII AKASHA[2]

 

încolăcesc  RETINA SFÂNTĂ : ”…ce ZI !… : LAȘA !!!”

ISTORIA E SÂNGE – scurs Nesăbuit

din MONSTRUOASE RĂNI – la care n-a râvnit…

***

 

1 Iunie 2021

DOINA LUI DUMNEZEU

 

stai în Beznă și privești

la trecutele-Ți  Nădejdi :

n-a fost ”SEARA – DIMINEAȚA

ci doar BEZNĂ-aveai în Față…

 

…curge Sânge din Copaci :

Răstignit – ce să mai faci ?

curge Sânge – umple-Oceane :

stai – chiar Tu – sub Sorți Tirane…

 

…să fi devenit – EL – LUT

după toate ce-a făcut ?

ZIUA-A ȘASEA – Blestemata !

pentru Ea – crudă I-e Plata…

 

Dumnezeul Cunoscut

devenit …”PROCES PIERDUT”…

…ai schimbat – Soarta-Ți – cu Omul

și-acu-i Vinovat…TOT POMUL ?!

 

…n-ai ce face – doar privești

Universul plin de VEȘTI

de BÂRFE și de POVEȘTI… :

ai fost REGE – ești OCARĂ

 

ai fost ORB – devii POVARĂ :

SALAȘUL Ți-e – NU CUM VREI :

printre VEȘNICI FARISEI !

***

 

1 Iunie 2021

MOFLUZILOR SCRIITORI CONTEMPORANI

 

ce știți voi ce e Durerea – MARȚAFOI FĂCUȚI DIN ZDRENȚE ?!

voi nu aveți DUH – ori SUFLET – ci – mereu – aveți…”POTENȚE” !!!

SCORPIONI și SCOLOPENDRE – Amarnica voastră SETE

azvârli-vom pe FEREASTRĂ : SCÂRBĂ OARBĂ  -   învelită-ntr-un BURETE !

 

SCLIFOSIȚI făr'-IDEALURI – râgâiți ”BEȚII CARNALE” :

dintr-o BANALĂ RĂCEALĂ – clădiți…MII DE CATEDRALE !

…dar ce-ați mai putea aduce – din GUNOIUL vostru MUCED

decât ”MIORLĂIELI DE-AFECTE” – când – în voi – TOTUL E PUTRED ?!

 

ce știți voi de BICIUIRE – ce știți despre-o RĂSTIGNIRE

CARE NU SE MAI SFÂRȘEȘTE – aducând doar UMILIRE

ZVÂRCOLIRE DE COȘMARE… ? (...preschimbăm – prin SUFERINȚĂ – LUMILE - -n MINUNI și-UIMIRE !)

 

…ați trăit – voi – în NOROAIE – azvârliți din PARADIS ?

încercat-ați – voi – vreodată – PRĂBUȘIRI – DIN ORICE VIS ?

…nu ”crăpăm” – cum ați fi vrut-o : ALCHIMIE DE FRUMOS

 

CÂNTEC DE NĂIERI – pe Mare : noi uităm Cuvântul ”JOS” !

…ne disprețuiți – (”SCHILOZII !”) – pentru că râvnim la RAZĂ

DORUL NOSTRU DE-ARMONIE – îl scuipați – de sus - cu-EMFAZĂ !

 

SUFLETUL - din noi – călcat-ați – cu BOCANCI ÎNSÂNGERAȚI

da-n VĂPAIA OBIDIRII – OSÂNDIȚI NEVINOVAȚI

învăța-vom RĂZBUNAREA – învăța-vom să fim FRAȚI !

 

NOI vom fi FOCUL CEL VEȘNIC  - IZMENIȚILOR CĂLĂI !

AROGANȚA și PROSTIA -  ”DECONTAȚI LA CUCUVĂI” !

…vă vom arde – cu încetul -  în DUHUL DE VÂLVĂTĂI !

***

 

2 Iunie 2021

LOGICA TICĂLOȘIEI

 

când Jungla Vieții te cuprinde – ce poți să faci – decât să fugi ?

să fugi spre Câmpuri Limpezite – spre Oameni Beți și Ochi Frumoși !

pe orice Umbră-ți se năzare că vrea să-ți ia din Caltaboși

doboar-o și măcelărește-o : cu Săbii - Șișuri – Pietre – Drugi !

 

ești un VITEAZ DE BĂCĂNIE : scuipi ZDREȚĂROȘI CU RĂU-N  LUPTĂ

batjocorești – cu-EMFAZĂ LAȘĂ – pe-oricine are FAȚA SUPTĂ

DE GRIJI – NECAZURI – RĂSTIGNIRI : ce este el – TU puteai fi

de înfruntai Lumea Trădării – făcând – din Noapte – iarăși Zi !

 

”-…dar sunt atâtea de-apărat : sunt Scări de Duh – Sfinți – Dimineață…”

”-ia mai lăsați-mă în pace : eu însumi sunt…un Sfânt-Paiață !”

”-…dar – uite – Soarele se stinge – când vede-n noi doar niște Fiare :

n-ar fi cu cale – din Preamultu-ți – să mai și dai – la Fiecare ?!”

 

”-scârț ! – Lumea – din Jur – să se descurce : eu am o Burtă de umflat

și-ale-Altora – Rubine-a' Muncii…și câte alte-s de furat !”

TICĂLOȘIA E O ARTĂ - și are LOGICĂ – în Tot :

”…ucid – înșel – trădez - mănânc – de l-Alții – cât pot – SAVANT  DE HUNI și HOTENTOT :

 

cât nu – ÎNGROP ! – dar – niciodată – cu nime-mpart ce am DOBÂNDĂ :

căci Noaptea-mi ocrotește TOTUL : Cadavre  -  -Averi... - ...când mor – DE FAPT – EU STAU LA PÂNDĂ !”

...FIȚI  TICĂLOȘI ! – căci – AZI – de ești FLĂMÂND  -  adică : VISĂTOR !  – ești CEL MAI PROST :

FURĂ – UCIDE – AMĂGEȘTE : DOAR CRIMA-ȚI DĂ – ÎN LUME – ”PANAȘ” ȘI ROST !

***

 

2 Iunie 2021

DEGETE ÎNTRE SOLSTIȚII

 

pentru oricine zici că ESTE

vom face -  -ndată – o POVESTE :

Poveste Scrisă și în Stele

dusă de Vânturi Bune-Rele

 

Poveștile ne vin din SOARE

unde oricare RAZĂ - doare :

POVEȘTILE-NFLORESC – SE COC !

…și vin în FIRE – la MIJLOC !

 

SCRISUL Poveștii cere DEGET

SA ADANCEASCA SLOVA-PREGET !

fiece SLOVĂ e un ZEU

ce strigă LUMI – din BURȚI DE LEU :

 

Această VOCE de POVESTE

E PRIMA – -N  COSMOS : PRIMA VESTE !

…astfel – la ”PRIME AUDIȚII

amestec DEGETE - -N SOLSTIȚII !

***

 

2 Iunie 2021

GĂURI ÎN GARD

 

ce faci din…”ASCUȚITOARE” ?

Margine de Duh ?

tot cioplind la Lumea Asta

am ajuns…VĂZDUH !

 

da – sunt TĂIETOR DE LEMNE

Lemne Ignorante :

dar cioplite – arat' a SEMNE

pentru NOPȚI GALANTE !

 

dacă tai un LEMN-ORBIRE

nu dau chiar de FERICIRE

dar – decât să-mi bâjbâi TRAIUL

să mă-ndop doar cu MĂLAIUL

 

mai bine fac GĂURI MICI

să văd Zâne și Pitici

și fac GĂURI – în tot GARDUL

ca să-L văd pe… PREAÎNALTUL !

 

tai – fac GĂURI – strecor OCHIUL

să nu mă ia DEDEOCHIUL :

să i-o iau EU înainte

să văd INOROG CUMINTE

 

să-l încalec – să mă duc

unde-aud CÂNTEC DE CUC !

să sar peste PATRU PORȚI !

alte LUMI – aceleași ROȚI !

***

 

3 Iunie 2021

COSMIC NEMULȚUMIT

 

Văr de Șarpe – Unchi de Urs

am strivit - și m-am tot scurs

până Somnu-am biruit

spre Noi Lumi am pornit…

 

nicio Lume nu-mi convine

pentru că - -n toate – se vine

faci POPAS - și – apoi – pleci :

nimeni nu-ntreabă de REGI !

 

oriunde-am călătorit

ocărâtu-m-au  - OPRIT

tocmai când mă lămuream

în ce parte să pun GEAM !

 

când să-ncep a zugrăvi

mă cheamă a socoti

ce-am făcut în STÂNGA – -n DREAPTA

…am pierdut – sub mine – TREAPTA !

 

…am cerut – mereu – LUMINĂ :

amânat înc-o STUPINĂ

singur îmi fac LUMÂNĂRI

și grăbesc : SOSIRI – PLECĂRI

 

vreau să fac – în ”CIRCUIT

TURUL de SFÂNT INFINIT :

din păcate – bag de seamă

peste tot – BANALA DRAMĂ

îmi stoarce PUTERI – la VAMĂ !

 

…n-ați putea – voi – CEI CĂRUNȚI

s-amânați a' voastre NUNȚI ?

că eu – unul – nu-s BERBANT :

vreau BILET – pentru…NEANT !

 

CIOARĂ – CIOARĂ – SOARTĂ CHIOARĂ

cum e VREMEA – pe AFARĂ ?

mi-e LIMBA mult prea AMARĂ

să vorbesc cu ZEI-DE-SEARĂ :

 

croncăne tu-o VORBĂ BUNĂ

să-mi ia VIAȚĂ – să-mi ia STRUNĂ :

REGIA” de prin CETĂȚI

să-mi șteargă…IDENTITĂȚI !

***

 

3 Iunie 2021

CANDELE DE LILIAC

 

CANDELE DE LILIAC se-aprind în GRĂDINĂ

vrea să fie MULTA NOAPTE – da-i MULTĂ LUMINĂ !

Nevăzutul GREIER cântă – precum la o NUNTĂ

Stelele – pe Cer – se-opresc : ele văd și-ascultă…

 

VĂPAIE DE LILIAC își arde TĂMÂIA :

va dispărea – în curând : NU ȘI VEȘNICIA !

cine a trecut prin FOCUL de-AMETIST și STRUNE

molipsit e de VĂPAIE și de ZÂNE BUNE !

 

să-nvățăm să ÎNFLORIM – măcar PRIMĂVARA

PARFUMUL DE OM să țină – măcar ASTĂ-SARA !

acordați  STRUNE DE GREIER – lăsați la URMAȘI

 

DORUL după SÂNT' GRĂDINA : ARDEȚI PĂTIMAȘI !

CANDELE DE LILIAC biruit-au CEASUL :

CRIST la ele se-ncălzește - și își face MASUL !

***

 

3 Iunie 2021

PERSECUȚIE DIVINĂ

 

de câte ori am eu dreptate (foarte des !) – ”și brusc și dintr-odată” : PIERD TOT !

or fi având – prin Cer – vreun DRAC CONTABIL – cu Barba de un COT

care e angajat doar pentru ASTA : în GRIJĂDOAR PE MINE-A MĂ AVEA

ca nu cumva s-ajung – măre ! – RĂSTURNĂTOR DE TEORII DIVINE : ÎNȚELEPT

și să m-apuc a reclama ce văd  - sau intuiesc - prin Cer - că nu e DREPT !

…sau să m-orientez să cer ce nu am meritat – nu merit : să zicem : SFÂNTĂ STEA !

 

…de-aceea – și ÎNFRICAT  - și pus la STRAȘNIC ADĂPOSTEU TAC !

…chiar și când aș avea de zis – mă rog ! - mai mult decât SIMPATICUL BROTAC !

nu de-alta – dar în ”LUMEA LIPSEI LEFII

să nu te pui  - Doamne ferește ! – chiar cu…”ȘEFII” !

 

…mai bine făr' de STEA – de SOARTĂ bine-ascuns

și-s REGE-N LEGEA MEA ! – căci EU ÎNSUMINEMERNICUL ! - …m-am UNS !

…stau și-n GRĂMADA DE GUNOI – ca IOV - și mă distrez TERIBIL

de PERSECUȚIA DIVINĂ APLICATĂ – mai vajnic decât orice EXPLOZIBIL !

***

 

4 Iunie 2021

ÎNTRISTARE ȘI BUCURIE - ÎNTRU ROST

 

la FOI VERZI m-am plâns în VIAȚĂ :

cu ce m-am ales ? – c-o AȚĂ !

am doinit și pe COLNIC

în PALAT - m-am făcut MIC :

 

și ce-am dobândit – ca PLATĂ ?

DOMNII : -o  PRIVIRE SĂRATĂ

peste mine aruncată

ca un PREȘ - ca o PRELATĂ

 

m-au ascuns POPOARELOR

depărtat TOPOARELOR

cu care voiam să SCHIMB

SCÂRNA LUMII – într-un NIMB !

 

…atuncea – mi-am luat LĂUTA

și-am plecat la DRUM – ”de-a surda

și m-am dus  – pe APA REA

în SUS – pân' la STEAUA mea

 

și-o-ntrebai – ca pe-o SIBILĂ :

”-mă-nvățași să CÂNT – din MILĂ ?

grăiși să fac LUMII – SILĂ

și s-o luminez cu VIERSUL

 

c-o să-și schimbe OMUL – MERSUL !

nu și l-a schimbat – vezi bine :

îi cad OCHII tot în VINE

pe MINTE - abia se ține!

 

STEAUA-a prins a mustăci :

”-și-acum te răzbuni pe mine :

TE-AI IMBOLNĂVIT DE TINE ?!

tu aveai un ROST în LUME :

 

l-ai împlinit foarte bine :

AI CÂNTAT – AI TOT SPERAT

apoi – la mine-ai plecat !

du-te-acu' la DOMN' HRISTOS

 

unge-i RANĂ – unge-i OS

(…nu le fă – TOATE – PE DOS !)

cu-ARMONIA STRUNEI tale !

și-apoi – ia-o – iar – LA VALE

și-ai să vezi : căci URMA TA

 

de CÂNTEC – va lumina

NOUL DRUM AL LUI HRISTOS

care va veni cu tine

să-ți 'plinească ROSTUL – BINE !

 

tu-ai CÂNTAT – El va ROSTI

tot ce-n LUME va lipsi !

TU L-ai pregătit pe CRIST

prin VIERSU-ți de AMETIST

 

fără  ȘIROAIE DE SÂNGE

ROSTUL LUMII de-AZI va FRÂNGE

și – de-acum și pân' la CINĂ

LĂUTA-ți va fi REGINĂ :

 

CRIST – plutind pe ce-ai CÂNTAT

NOUĂ LEGE și BUN SFAT

va da LUMILOR CĂPOASE

la LUMINĂ – iarăși – SCOASE !

 

nu mai PLÂNGE – nu mai FRÂNGE

CRINII Lui – stropiți cu SÂNGE :

du-te cu El - și-mpliniți

RÂNDUIELI DATE DE SFINȚI !”

 

…bucurat că nu-s DEGEABA

nici OCARA - și nici TREABA

mă prefăcui în FĂCLIE :

VOIA LUI HRISTOS SĂ FIE !

 

…bucurat că mi-e dat mie

(…un SCRIPCAR de ARMONIE…)

să-i fiu TORȚĂ OMULUI

să-i fiu ROADĂ – POMULUI !

***

 

4 Iunie 2021

LUPTA PENTRU RECUPERAREA CUNOAȘTERII

 

TĂIȘUL TOPOARELOR : ETRAVELE NAVELOR !

CĂI tăind în NECUPRINS – în PÂNTECUL BEZNELOR :

FULGERAREA DE TĂIȘ : înc-un ADEVĂR CUPRINS

înc-un VIS adus la Matcă – înc-un TRĂDĂTOR ÎNVINS !

 

…demult s-au dus Acele Vremuri – când POMUL COSMIC - SFÂNT-ȘTIINȚA

era – pentru-ORICE DUH  - DOICA-LUMINĂ : și CALUL - și PUTINȚA !

dar îndemnați am fost de-un Demon - și ne-am luptat INVERS :  ARMELE NOASTRE – ÎMPOTRIVA NOASTRĂ !

…și – iată c-am închis – PĂGÂN ! – spre FERICIRIORICE FEREASTRĂ !

 

(…TOTUL S-A DEPĂRTAT DE NOI ! – căci TOTUL simte-n noi O LEPRĂ :

nu mai vedem – CURAT -  LUMINA ! – ci – TOTU-ntrezărim – ca…ZEBRĂ !)

 

…Acum – din SÂNFURIȘ - și LA GRĂMADĂ – toți ne scoatem

FULGERE MII : CUNOAȘTEREA-TĂIȘ ! –CUMPLIT NE BATEM !

BEZNĂ cu BEZNĂ doborâm – SCÂNTEIE CU SCÂNTEIE strângem :

 

refacem FOCUL de-NCEPUT – cu care RĂU-l FULGERĂM - și-l FRÂNGEM !

…FULGERĂ – OMULE – cu DUHU-ȚI – orice tu simți că-i POTICNEALĂ :

doară FIERARUL  - ce învață IZBIT DE LUMI - PE NICOVALĂ

 

va LUMINA-TRĂSNI - în COSMOS : VA-NTREZĂRI – DIN NOU – WALHALLĂ !

***

 

4 Iunie 2021

AM VOBIT –ASTĂZI – CU MORȚII

 

am vobit –astăzi – cu Morții : sunt Oameni de Treabă – TOȚI !

ei nu știu ce-i aia CRIMĂ – printre ei n-ăi găsi HOȚI

nu sunt ABURI : sunt de PIATRĂ – dar nu știm noi să-i găsim :

eu – cu ei – am stat de vorbă – ne-am trezit – chiar – că glumim…

 

nu vă temeți – voi – de Moarte – când ei sunt ZEI FERICIȚI !

mai uitați – puțin – de MAȚE – iar de DUH – nu vă feriți !

…am ținut să spun acestea – pentru TOȚI – căci TOȚI murim :

învățați ce-i FERICIREA : Morții și cu mine - -o știm !

 

cine-i TRIST - și-a-adus TRISTEȚEA din ADÂNCUL LUI DE IAD !

doar  FRUMOSUL te iubește - -ți viersuiește : TĂMĂDUITORUL BARD !

du-te-n MUNȚI – să-nveți ce-i CERULMĂREȚIA și LUMINA

 

altfel – vei BOCI o VIAȚĂSTAND PE FUND – căutându-ți VINA

…nu lipsiți : e NUNTA LUNII - și a SOARELUI-AED !

…doar pec el ce-aude CÂNTULorice-ar spune – EU ÎL CRED !

*

…nu târâți SOARTA la NUNTĂ : vine singură – cu GLIA !

TĂMĂDUITORITRUVERII o învață VEȘNICIA !

***

 

4 Iunie 2021

PACE ȘI ARMONIE DIVINĂ

 

toți câți sunteți și vă văd – refuz să mai tragem SORȚII :

nu sunt OAMENI – nu e BINE : COOPERATIVA MORȚII !

UNUL n-am văzut – din voi – să își recunoască CRIMA

ba – DIN CONTRA ! – se fălește – cere-ntregii GAȘTESTIMA !

 

…nu mai vreau a vă cunoaște : merg în MUNȚI - și la IZVOARE

unde TOTU-I ARMONIE : e BINE și e RĂCOARE

nu mai vreau niciun TĂIȘ : liniștit – mă culc în IARBĂ

vindecat de LEPRA LUMII – VÂNTURILE să mă soarbă

 

să mă scurgă  - O LICOARE ! -  până unde-i LUNA OARBĂ :

să grăiesc cu MOȘII mei – cari – cu MILĂ – să m-adoarmă…

…nu voi lua – din LUMEA voastră – nicio AȚĂ – niciun CIOB

 

căci nu vreau – PETEC DIN MINE – să vă fie – vouă – ROB !

vreau doar PACE – vreau LUMINĂ – dar LUMINĂ ce suspină :

o – da-da ! – LUMINĂ LINĂ – la care HRISTOS să vină

 

și cu SÀRICA pe UMERI – încălzit la FOC-CUVÂNTUL

să CINEZE și cu mine – chiar de nu mi-a venit RÂNDUL !

…dar e-atât de SUAV – CRISTUL – că nu știu de-i El – ori…GÂNDUL…

***

 

4 Iunie 2021

DURERE ȘI PROSTIE

 

DURERE și PROSTIE : astea vin…”LA PACHET” !

cine nu recunoaște – e doar un Biet Cochet…

de nu vrei să te doară – privește MERII-N FLOARE

privește RASARITUL – în MUNȚI – chiar la IZVOARE

 

căci nu e vreo DURERE – să-ndure MĂREȚIA

iar SUFLETU-ȘI IA ZBORUL : ”găsește-i PĂLĂRIA” !

PROSTIA cere Lanțuri - și cere Pușcăria

se lamentează Cosmic – ba CUMPĂRĂTRISTEȚE

 

și-o vinde la LOCALNICI – aduce BĂTRÂNEȚEA

…de ai SUFLET DE RAZE – du-te-n Zori – la FÂNTÂNĂ

și strigă s-urce DUHUL – măcar pe-o SĂPTĂMÂNĂ :

 

E SĂPTĂMÂNA MARE – A FACERII-N VECIE !

DURERE – n-ai Putere să-mi smulgi TOATELE RAMURI : GRĂDINA – doar – s-aprinzi :

 

dansează cu Copacii : tu vei vedea HRISTOSUL – ca… PARADIS CU GRINZI !

***

 

4 Iunie 2021

VIERSUIRE

 

scrie – scrie – nu te-opri :

toți TRUVERII vor veni

și vor VIERSUISUFLARE

și-ți vor arăta – CĂRARE !

 

scrie – scrie CARTEA VIEȚII

ca să crape toți BUREȚII !

…iar CONDEIUL tău – din MÂNĂ

să ți-l danseze o ZÂNĂ !

 

scrie – scrie-n NEMURIRE

să se-aducă NOUA FIRE

căci e CINĂ – cu HRISTOS

căci CINĂ-i cu FĂT-FRUMOS !

 

STRUNELE s-au scos din FIRE :

cântă despre…FERICIRE !

da – din STRUNĂ curge SÂNGE

dar NU MOARE – NU SE PLÂNGE :

 

SÂNGELE TRUVERILOR

în GRĂDINA MERILOR :

SÂNGELE nu-i RĂSTIGNIRE :

e a LACRIMII BOLTIRE

 

când BUTOI de FERICIRE

a crăpat – în NOUA FIRE !

e o LACRIMĂ-BOLTIRE

e LACRIMA LUI HRISTOS

 

când – cu BUCURII și VIS

cheamă – iar – în PARADIS !

…hai SICTIR – DURERE – MOARTE :

eu TREC : DAȚI-VĂ DE-O PARTE !

***

 

5 Iunie 2021

CUMPĂNIRI

 

totul – făcut cu Socoteală – când în PĂDURE te înfunzi !

ce-a fost odată - -n Lumea Asta – cu ce va fi – să nu confunzi :

să nu urăști pân' la Delir – căci AMINTIREA e o UMBRĂ

dar nici să uiți ce te-ajutară – cândva – să treci prin VALEA SUMBRĂ !

 

caută – în tine – VECHI DURERI : din ele scaperi spre LUMINĂ !

nu scormoni prin OSEMINTE – căci ai să dai doar de VERMINĂ

să treci PĂDUREA – către PISCURIMISIUNEA să ți-o împlinești :

doar asta fie-ți DOR și RÂVNĂ : ȘI CINE EȘTI – SĂ HOTĂRĂȘTI !

 

nu te grăbi – nu zăbovi : ai grijă cum pui ÎNTREBAREA !

căci LUCRURILE îți răspund – dar numai când le-arăți și ZAREA !

peste PRĂPĂSTIICUMPĂNIT – așterne PODURI – cum pe MAREA !

…în LABIRINTUL INFERNAL – să cânți CU DE CUTREMUR VOCE

 

numai așa vei strânge-n tine -  PUTERI ! – din SUFERINȚE-ATROCE !

AMURG se lasă peste FAPTE - și CEAȚA-acoperă ce-ai SPUS :

nu te supune ÎNTÂMPLĂRII : te-ai SCRIS – CURAT – ACOLO SUS !

*

din FRAZA DRUMULUI prin BEZNE – CUVÂNTUL l-ai făcut PORȚI-RAIURI :

tu EȘTI – căci ai știut să cânți – să potrivești – la HORĂ – NAIURI !

la fiece POARTĂ ai ales – să fii UN OM ! – nu GLOATE-ALAIURI !

***

 

5 Iunie 2021

SONETUL NIMICNICIEI

 

se-nvârte MOARTEA-n jurul meu – ca BEATĂ :

NEHOTĂRÂTĂ – tot întinde  Mâna-Uscată !

de ce nu poate să apuce – PROASTA ?

…sau nu voi fi-existând ? - și cu-asta – BASTA !

 

ce FERICIT sunt – spunând că NU EXIST !

ce FERICIT sunt – că nu mai pot fi TRIST !

e RUȘINOS – dar – încă – mai ADEVĂRAT

că nici cât BALA MELCULUI  - în URMĂ-mi n-am lăsat !

 

NIMENI – NIMIC n-a folosit – din mine :

un POM USCAT : nici FRUNZE – nici tu RIME !

…doar GÂNDURI NEBUNEȘTI…niscaiva CRIME…

 

VIAȚĂ nu am avut – doar  BĂTRÂNEȚE

FILE ce-am scris – zburat-au cu CIORI CREȚE !

am dezlegat MISTERUL NEMURIRII

 

pentru-a-ncăpea – mai bine - -n BURTA FIRII…

…cu nimeni nu m-am întâlnit – în LUME…

…plutesc – în URMA VALURILOR – ZOAIELE DE SPUME…

***

 

6 Iunie 2021

DIN  ABISURI  FĂRĂ  VLAGĂ

 

pipăi CĂRAREA cu MUCHIA – cu TĂIȘUL și cu FRUNTEA

…cât de greu : păli PUSTIA - și îmi prăbuși chiar PUNTEA !

din ABISURI-fără-VLAGĂ – m-am întors – din nou – la VIAȚĂ :

tot ce-a fost – cu BARBARIE – prădat și strâmbat – în LIPSA-mi – să ORÂNDUI : PUSTIIREA și OCEANUL CEL DE GHEAȚĂ

 

…vin  -  acum – din VECHI ISTORII – din MOCIRLĂ și  TRECUT :

cât pe ce să pierd TOPORUL – cum îmi pierdui BRAVUL SCUT !

trag  NĂDEJDEA că – la LUPTĂDEMONII BEZNEI să vină :

unde - -acum – MUNTE-i GUNOIUL – să-ntocmesc – din nou – STUPINĂ !

 

…am căzut ușor : mai greu e să-mi ridic – spre ARIPIHOITUL

să fiu – iar – ce-am fost ODATĂ : un HAIDUC – mânându-mi ROIBUL !

mă agăț de-un SMOC DE IARBĂ  :  tot voi răzbi – până-n PISC :

 

redevin ZĂLOGUL FIRII – cum c-accept ORICARE RISC !

FÂLFÂIREA DE PORUMBI – ALBĂ : SEMNÎNGERII-s aproape :

mai am de trecut un MUNTE - și – apoi – SUTE DE APE

***

 

6 Iunie 2021

ÎN MII TURNIRURI

 

în mii TURNIRURIPAVEZE-am izbit

căci LUMEA nu iubește-un RĂZVRĂTIT :

dacă el SIMTE – dacă PLÂNGE – dacă SCRIE

BATJOCURA întrece FANTEZIE

 

iar dacă – pe deasupra – tot ce SCRIECÂNTĂ

încep POPOARE-NTREGI de se frământă :

n-au liniște OCEANELE și MUNȚII

pân' nu-mi găsesc STEAUA – din FRUNTEA FRUNȚII !

 

…mi-e tot mai greu - și nu mai ies din CASĂ :

LUMINILE CÂMPIEI nu mă lasă

și-ncepe SÂNGELE – din RĂNI – să-mi curgă :

 

SOARELE ÎNSUȘI s-a chircit - și-amurgă…

VĂZDUHUL simte RĂZVRĂTITUL RĂSTIGNIT

că-i găzduit la mine : mi-e FRATELE SFINȚIT !

 

o – CRISTE ! – cât avem de pătimit !

dar EL mă-ndeamnă să gătesc de CINĂ

și-mi RĂSTIGNEȘTE SUFLET – PE LUMINĂ !

***

 

7 Iunie 2021

TATĂL PAJURII

 

am ajuns PĂSTOR de PAJURI – în RĂSTITUL CER CU NORI :

așa ți se-ntâmplă-n LUME – când nu poți decât să ZBORI

TRĂSNETELE-s OCHII MEI – eu nu iau în seamă SORI :

m-am îndrăgostit – ROMANTIC – doar de PREACURAȚII ZORI !

 

…chiar de zbor – cu STRĂȘNICIE - și am PAJURI împrejur

eu tot SINGUR îmi duc GÂNDUL – spre un TAINIC MON AMOUR”…

niciodată n-or atinge – ARIPA MEA  – cum și GHEARA

vreo GLODOASĂ-NGRĂMĂDIRE : PĂMÂNTUL nu-mi este ȚARA !

 

eu am MUNȚII – ca SPRIJOANĂ – am IZVOARE – să m-adap

și – de-aud un FOȘNET RÂNCED – spre CERURI mă-nalț - ”LA TRAP” :

nu accept vreo PÂNGĂRIRE – mai curând o RĂSTIGNIRE :

 

tot ce e de LUT și CRIMĂ – eu trăsnesc – cu o PRIVIRE

fie OM – MOCIRLĂ – BALTĂ – toate-s RĂU-AFUND din FIRE

TATĂL-PAJURĂ” îmi zice : totdeauna – eu sunt MIRE !

*

…a trecut ȘUVOI de VREME – eu tot TÂNĂR CAVALER !

sprijinindu-mă de PAJURI – limpezesc oricare CER

și preschimb POPOARE HÂDE – într-o RUGINĂ de FIER !

 

…PATRIA eu mi-am adus-o – SUS – în MÂNDRUL EMPIREU

la TAIFAS să stea - -ntre STELE – tot cu BUNUL DUMNEZEU !

…când văd SFÂNTUL EI ALTAR – plâng furiș : CRIST e al meu !

…cum  și  FĂT-FRUMOS-CU-PALOȘ  :  când  PATRIA-N RAI și-o vede – redevine ce-a fost : ZEU !

***

 

7 Iunie 2021

CERȘETORI CELEȘTI

 

voi fi un CERȘETOR – cu-o SCRIPCĂ-N MÂNĂ

(căzut din OCHII ORBI – iar nu din LUNĂ !)

și voi cerși – cu toți NEFERICIȚII  LUMII :

nimeni se uită (…crede că-i din CARTE !)

 

FLĂMÂNZII LUMII – când plutesc spre MOARTE…

(…spre MOARTEA cea MILOASĂ și FRUMOASĂ

cum COSÂNZEANA - …știe : NOI NU MAI AVEM CASĂ…

…care BATJOCURII ne smulge - și ne-alină :

ne strânge-n BRAȚE – ca pe COPII-DE-CRINĂ !)

 

…ne vom târî – în PRAF și în LUMINĂ

cu BUBE COAPTE – pline de ȚĂRÂNĂ :

căci auzim – mai clar ca orișicine

cum dârdâie PĂMÂNTUL – de RUȘINE

 

și auzim un GLAS care ne cheamă

spre CODRII-ALBAȘTRI – unde nu e LARMĂ

și unde PLÂNSUL SCRIPCII se preschimbă

 

în STELE - -n ÎNGERI : CLOPOT-CU-LĂMURITĂ-LIMBĂ !

…cântăm DUREREA NOASTRĂ – și CRISTUL ne ascultă

cu-ATÂTA-NȚELEPCIUNE - și MILĂ MULTĂ…MULTĂ :

BOGAȚII NESIMȚIRII – n-or mai avea vreo NUNTĂ !

***

 

8 Iunie 2021

STARE DE URGIE

 

latră – CÂINI mâncați de VIERMI – drept în CRUCEA NOPȚII

și vomită ZGURĂ – -n – DRUM – furișat – ca HOȚII

ȘERPII se rostogolesc  – căci au stat sub CRUCE :

SÂNGELE – ce curge VEȘNIC – l-au linchit - și-i DULCE

 

SCORPIONII duc – în CLEȘTI – MOARTEA – ca pe FLAMURI !

MONȘTRII MĂRII se răscoală : nimeresc pe RAMURI !

zvârcolit – CARÀCATIȚA suie prin ARTERE !

REGULA DE BAZĂ-I BEZNA – TERORILE-APTERE !

 

…au murit toți CAVALERII – în CETATEA CIUMEI :

supraviețuiesc HINGHERIIBORBOROS-ul URMEI

nu CĂLCAȚI : ZBURAȚI – spre CERURI – de-aveți LUMÂNARE

FEMEILE nasc – într-una – GĂURI DE TURBARE

 

…zac – în ȘANȚURI – STELE MOARTE – HOITURI DE MÂNIE…

stă  să sară-n aer – COSMOS – de-atâta URGIE :

simți – pe PIELE : te furnică VÂNT DE NEBUNIE

 

exploda-va CARNEA VIE -  -n NEAGRĂ GALAXIE !

…și acolo - -n CER – de ajungi – ce-i găsi ? – ce SCRIE ?

DUMNEZEU – STANĂ DE BEZNĂ – a uitat că ȘTIE !

***

 

Adrian Botez[1] -CABIRI, divinități misterioase, de origine obscură – probabil feniciană – și despre care există foarte puține date. Se pare că descindeau din HEPHAISTOS și că erau invocate, pe mare, de către corăbierii surprinși de furtună. Li se aduceau onoruri, cu precădere la Samothrace, în Lemnos și la Imbros.

[2] -”AKASHIC RECORD, CRONICA AKASHA sau ÎNREGISTRĂRILE AKASHICE - sunt sintagme de sorginte teozofică, ce definesc un sistem universal de fişiere. Aceste fișiere înregistrează orice gând, cuvânt, sau acţiune creată, vreodată. Suportul material de înregistrare este, de fapt, nematerial - şi anume, ETERUL. ETERUL este o substanţă subtilă, numită şi AKASHA sau ETERUL CONDUCTOR FONIC.

În misticismul hindus, această AKASHA este considerată a fi PRINCIPIUL PRIMAR AL NATURII. Din acest principiu, sunt create celelalte patru principii naturale : foc, aer, pământ şi apă. Aceste cinci principii sunt corelate, de asemenea, cu cele cinci simţuri ale fiinţei omeneşti– cf. Memoria ancestral universală AKASHA, de dr. Teodor VASILE - http://www.vasileteodor.ro

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu