duminică, 20 iunie 2021

Vasilica Grigoraș - IUBIREA, OȘTEAN LA POARTA DĂRUIRII

 IUBIREA, OȘTEAN LA POARTA DĂRUIRII

 

Întâlnim în viață nenumărate persoane, însă numai cu unele rezonăm și rămânem prieteni. Sunt o norocoasă și prin faptul că bunul Dumnezeu m-a binecuvântat cu prieteni de suflet, pe care i-am simțit permanent aproape în momente de bucurie și în clipe mai puțin plăcute. Printre aceștia se numără la loc de cinste profesoara de educație fizică și sport, Elena Anușca-Doglan. PRIETENIA noastră s-a înfiripat cu multe decenii în urmă și își are izvorul într-un bloc turn, (fiind colocatare), din târgul moldav, Vaslui, revărsându-se asemenea unui

„Râu de gânduri adânci

dansând cu grație

pe pânza sufletului

într-un balet

al lebedelor”.

            Amândouă, mame a câte doi copii de vârste apropiate aveam preocupări profesionale, familiale și personale atât de multe încât anii au trecut pe neobservate. Născute în același an, la distanță de doar trei săptămâni, facem parte din aceeași generație, cu valori, dorințe și idealuri asemănătoate. Mai mult decât atât, ne unește și faptul că și-a împlinit visul de a-și face carieră în domeniul educației fizice și sportului, iar eu urmând în adolescență cursurile unui liceu cu program de educație fizică și sport, jucând baschet de performanță. Într-o oarecare măsură vorbim un limbaj cunoscut amândurora, deși soarta a făcut ca eu să îmbrățișez o altă ramură a cunoașterii umane.

Ca elevă, studentă, apoi în cei câțiva ani în care am lucrat în învățământ, am înțeles că școala este un for educațional de comunicare între dascăli și elevi, între educatori și copii. Școala este o familie. În această mare familie, slujitorii ei sunt oameni cu har divin și cu o menire specială, asemenea prietenei mele. Domnia sa își iubește profesia și trudește cu dragoste și pasiune pentru a-i ajuta pe ceilalți în procesul de informare și formare, instrucție și educație. Împlicată cu întreaga sa ființă în această „misiune” nobilă, prietena mea a prins rădăcini într-un sol fertil și a rodit la timp potrivit îndrumând și influențând destinul multor generații de copii. În sufletul său arde continuu FLACĂRA pasiunii pentru mișcare, dans și armonie.

„O muzică astrală

pe versantul împădurit

al muntelui

flacără vie

a unei durabile iubiri”.

Spirit stimulativ, nu s-a mărginit doar la a se prezenta la orele de curs conform orarului și programei școlare, ci a căutat permanent să călăuzească pașii copiilor și adolescenților spre un tărâm vibrant și înălțător. Inițiativa face parte din ființa sa, având întotdeauna la purtător recuzita potrivită locului și momentului. Astfel a inițiat și a desfășurat activități și proiecte de anvergură pe plan local, național și internațional. Acesta este modul său de a aduna prietenii într-un crez și a dărui tuturor bucuria împlinirii. Pentru viața sa, acest lucru este o NECESITATE care-i asigură confortul de a trăi, de a făptui lucruri spre încântarea și mângâierea celorlalți.

„Pe ogorul nins

își încălzește

măreața necesitate

pentru a dobândi

confortul implinirii”.

Inițiatoarea și coordonatoarea multor concursuri, festivaluri, acțiuni interactive, întreceri și confruntări sportive a atras copiii și elevii spre mișcare și sport de masă, însă a descoperit și adevărate talente într-ale domeniului, pe care le-a îndrumat, antrenat, motivat și modelat în funcție de aptitudinile fiecăruia spre a-și atinge adevăratul potențial. De la înțelegerea importanței mișcării pentru organism, cu pași siguri s-au îndreptat spre performanță; performanțe ale învățăceilor săi și ale echipelor coordonate, dar și o performanță a dascălului și antrenorului.

În timp, am identificat în structura sa profesională o îngemănare a profesorului clasic și a celui modern în aceeași măsură. A păstrat permanent legătura cu profesorii și mentorii săi (prof. Aurelia Suciu, prof. Vasile Ungureanu și mulți alții), însă dornică să fie la curent cu noutățile a îmbinat ceea ce a învățat cândva cu inovațiile din domeniu, studiind literatura de specialitate și inițiind publicații periodice, printre care „Fii activ, fii performant!”, revistă națională bianuală de informare, documentare profesională, comunicare didactică și științifică. Ca redactor șef, a invitat numeroase și prestigioase nume care au semnat articole deosebit de interesante. 

Elena Anușca-Doglan este o optimistă incurabilă. Și-n cele mai noduroase situații știe să proiecteze SCENARIUL potrivit:

„Dacă gândurile oscilează

într-un scenariu

prestabilit de viaţă,

arheologia sentimentelor

are ca temelie speranţa verde.”

Excelent proiectant al aspirațiilor sale în perspectiva devenirii umane, educaționale și profesionale a participat la concursuri, întreceri și festivaluri, prilejuri faste în a-și împlini visuri și a se bucura de multe și mari satisfacții. A promovat multiculturalismul pe plan artistic în rândul copiilor și adolescenților, dar și a celor maturi. A imprimat cu dibăcie specificul național, jocul, cântul și portul românesc în sufletul celorlalți. A promovat tradițiile și obiceiurile într-o limbă română și linie melodică născătoare de vii și profunde sentimente și trăiri. Astfel face cinste orașului, județului și țării. Eu, însămi sunt un beneficiar al dărniciei prietenei mele dragi. I-am fost alături la multe ediții ale Festivalului de gimnastică și dans „Prietenia”, însă prin generozitatea sa am participat la concursuri și festivaluri naționale (Sibiu, Timișoara, Baraolt, Salonta, Iași...) și internaționale (Ungaria, Ucraina, Grecia).

Are merite deosebite pe plan profesional, ca profesor și antrenor la Colegiul „Anghel Rugină” și la Palatul Copiilor din Vaslui, dar și mentor, inițiator, îndrumător și colaborator strălucit și de nădejde pentru mai tinerii învățăcei, antrenori, profesori... Oficialitățile municipiului și județului, conducători ai unor instituții importante din oraș și județ i-au fost aproape sprijinind-o în demersurile sale, iar pentru contribuția sa de a face cunoscut românismul autohton peste fruntariile zonei moldave și ale țării, în anul 2020 a primit distincția civică, titlul de „Cetățean de Onoare” al municipiului Vaslui. Înduhovnicită de un patriotism curat și sincer a contribuit la o reală ŞLEFUIRE a multor români și ar putea spune oricând:

„Răsfoind cartea neamului

am senzaţia mândră

că descopăr un adevăr

şlefuit de-atâta vreme

de roata olarului”.

Deosebit de onorată să-i fiu prietenă, vecină, colaboratoare, să-i fiu alături ca membru fondator al Asociației județene sportul pentru toți, Filiala Vaslui, o ZBURDĂLNICIE neaoș românească:

„Frunzele plopilor tremură

în adierea vântului

cu inocenţa

ţâncului zburdalnic

pe imaşul copilăriei”.

Prin sfaturile sale i-a ajutat să înțeleagă cum se cuvine actul magic al practicării unui sport, o artă înmiresmată de poezie și senin,  de sunet și culoare de mare folos vieții omului. Desfășoară o muncă diferențiată în funcție de vârsta, potențialul, pregătirea și dorința de mișcare ale elevilor, corelând toate acestea cu antrenamentul bine ticluit și utilizând cele mai variate modalități de antrenare specifică. Astfel generații de copii și elevi au crescut VISÂND DANS și spunând:

„Somnul nedormit

mă îndeamnă către vis

unde prin megafoanele inimii

răsună ritmuri de dans

descoperite cu îndemânare”.

Elena Anușca-Doglan a dovedit permanent o bună cunoaștere a psihologiei copilului pe grupe de vârstă, s-a apropiat cu căldură, blândețe și răbdare de copii și adolescenți. A avut și are în continuare disponibilitatea și calmul de a-i asculta, spijini în găsirea sau regăsirea busolei de orientare în lumea sportului și în viață. I-a învățat un lucru esențial, și anume că sporturile sunt adevărații prieteni ai omului care-i ajută să crească frumos și armonios, să se dezvolte, să evolueze și îi formează în așa fel încât să fie ei înșiși, să aibă coloană vertebrală și verticalitate în orice împrejurare, îmbrăcând și purtând cu cinste cămașa fairplay-ului. Și, dacă noi, oamenii ne mai înșelăm unii pe alții, sportul, jocul niciodată, iar în RĂSTIMPURI

„Pe toboganul vieții

între două stele

patinează vânjos

un răstimp sentimental

cu tonuri înalte ”.

A devenit un animator cultural important, un intelectual informat și dinamic. Prin efortul și comportamentul său onest a creat în Vaslui o adevărată și vivantă școală slujită de un cod integru de conduită sportivă și profesională. Generozitatea și seriozitatea în muncă sunt coordonatele esențiale ale personalității sale. Întotdeauna adepta armoniei, bunei înțelegeri, cooperării și comunicării oneste a declanșat EMOŢII pozitive:

„Zâmbetul unei emoţii

conjugă focul

hipnotizează vântul

şi se înfruptă

din spuma fericirii”.

Maestru de ceremonii pe scena activității sportive și culturale a Vasluiului și a țării se bucură de atenția, prietenia, respectul și prețuirea tuturor celor care o cunosc. Felul de a fi se bazează permanent pe respect și iubire. Este dispusă mereu să se implice și să colaboreze profesional. Acolo unde este solicitată și invitată răspunde cu promtitudine și profesionalism. Inițiativele personale sunt dintre cele mai inspirate și de folos „micilor sau mai marilor artiști”, cu toții simțind acea ÎNVIORARE binefăcătoare:

„Pe prispa anilor

înviorați de cântecul greierilor

își deapănă murmurul paşilor

prin nisipul auriu

iremediabil romantic”.

Ultimele descoperiri științifice au demonstrat că mișcarea este factorul esențial în păstrarea sănătății trupului, neuronii se refac prin muncă intelectuală, iar iubirea a tot ce ne înconjoară, natura cu toate frumusețile ei, plantele, animalele, oamenii și mai ales iubirea de Dumnezeu sunt esențiale vieții. Momentul acesta să fie un nou și bun început în a găsi modalitatea de a-și revigora și revitaliza trupul, sufletul și spiritul, întru BLÂNDEȚEA viitorului:

„Puritatea blândeţii

umple prin cuvânt

cupa inimii

şi hoinăreşte miraculos

dincolo de timp şi spaţiu”.

Cu nostalgia clipei prezente, dar și cu bucuria misiunii împlinite îi doresc din tot sufletul să facă un inventar a tot ceea ce a muncit, trăit, simțit și dăruit în întreaga carieră. Din acestea să facă o selecție riguroasă a experiențelor pozitive, plăcute și să le stocheze de-a pururea în mintea și inima sa, iar dacă a fost și ceva care i-a umbrit, într-un fel sau altul viața și cariera profesională să le caseze pe motiv de uzură fizică și/sau morală. În urma selecției, să-și construiască o „bază de date”, o colecție de gânduri, imagini și sentimente care vor constitui zile și ani de frumoase aduceri aminte. Acest minunat album al împlinirilor să-l dezvolte, adăugând în fiecare zi alte fapte, gesturi generoase, alte sentimente și gânduri optimiste!

Pe lângă tradiționalele urări de La mulți ani, sănătate, îți doresc, dragă prietenă zile însorite în care să te bucuri de căldură pentru a-ți păstra bunătatea și altruismul, de lumină pentru a-ți spori virtuțile și de adiere de vânt care să-ți susțină elanul și puterea pentru noi proiecte, visuri și aspirații întru DĂRUIRE semenilor. Astfel

„Sub sălcii revărsate

în oglinda râului vieții

un blând vitraliu

în zorii fiecărei zile

îmbrățișează trăinicia dăruirii”

în spiritul PRIETENIEI care a aprins și întreținut FLACĂRA vie a vieții ca pe o NECESITATE a construirii SCENARIULUI de ȘLEFUIRE de sine și a celorlalți cuprinși de fiorul ZBURDĂLNICIEI tinereții trupului și sufletului VISÂND DANS, iar în RĂSTIMPURI valuri de EMOȚII pline de ÎNVIORARE  rostogolindu-se cu BLÂNDEȚE spre DĂRUIREA celor mai frumoase  și binefăcătoare fapte.

 

Prof. Vasilica GrigorașCOMENTARII:


La mulți, plini de rod și de satisfacții, ani, stimată dnă Elena-Anușca Doglan! Dragostea de viață și de oameni să vă însoțească de-a lungul anilor care urmează să vină, la fel de captivanți și insuficienți pentru energia și setea de transmitere a cunoștințelor acumulat în timp generațiilor în creștere!
Profund respect,
Nicolae Mătcaș.


Îmbrățișăm cu bucurie Vasluiul, plaiul românesc și frații noștri de acolo!
 Este o bucurie să sărbătorim evenimente și români care ne asigură prin comportamentul lor,  prin munca lor, un prestigiu la palmaresului românesc.
 La Mulți Ani Stimate Doamne profesoare Anușca Dolgan și Vasilica Grigoraș!
 Primiți, vă rog, un buchet de îmbrățișări și de vară fericită!
 Cu stimă,
 Melania Rusu Caragioiu,
(Canada- România-Timișoara) 


BUNA DIMINEATA, LA MULTI ANI  TOTI MINUNATI, DOAMNEI ANUSCA.
LA MULTI ANI TUTUROR ROMANILOR MINUNATI CARE MAI IUBESC TARA ACEASTA SI SUNT DISPUSI SA FACA CEVA PENTRU SALVAREA EI.
FIE CA DOMNUL SA NE AJUTE SA SALVAM ROMANIA !
Stefan Dumitrescu


VA MULTUMESC PENTRU TOT !
IMBRATISARI !
AnuscaNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu