duminică, 5 aprilie 2020

Adrian Munteanu - SONETOTERAPIE 21 - 30 - Țineți virusul departe cu UN SONET PE ZI!

Țineți virusul departe cu UN SONET PE ZI.
Text și interpretare
5 aprilie 2020

IDEEA MEA DE ZBOR

~*~

Ideea mea de zbor şi de fiinţă
Nu e făptura, slabă desfătare.
Ea nu-i decât arίpă plutitoare
Şi dorul de a fi, după voinţă.

Să nu mă tem de somn şi nemişcare,
De nesfârşit, de este cu putinţă,
Ca să-mi păstrez o clipă de silinţă
Pentru oprirea clipelor fugare.

Să nu mă plec când visul se ridică,
Sperând să am statornic panaceu
În bâjbâiri de gest ce se implică.

Să nu mă cred un bulgăre de seu.
La moarte de-oi gândi, fiindu-mi frică,

Nu voi putea să mă transform în zeu.


~*~
(2004 - nepublicat)

ADRIAN MUNTEANU

*


SONETOTERAPIE 22
Adrian Munteanu

Țineți virusul departe cu UN SONET PE ZI!
Text și interpretare
6 aprilie 2020
BOGAT MĂ VREAU


~*~

Bogat mă vreau pe-o scară a fiinţei,
Dar mă afund în propria-mi durere.
Înţepenesc în scheme austere,
Şi dau prinos şi jertfă neputinţei.

Nu mă disting prin rang şi prin avere
Şi nici prin gestul aprig al voinţei.
Lovesc tăcut în poarta cuviinţei
Ce nu-mi primeşte bruma de plăcere.

La colţ de gând rămân cu mâna-ntinsă,
Dar nu primesc obolul aşteptat.
Păşesc timid, cu patima învinsă,

Dar am decis să urc eliberat.
Sparg sticla-n care mintea mea e prinsă,

Din cioburi să compun un trup curat.


~*~
2004 - nepublicat)

ADRIAN MUNTEANU

*


Țineți virusul departe cu UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 24
8 aprilie 2020
DACĂ-NŢELEGI PĂMÂNTUL


~*~

Dacă-nţelegi pământul, peste toate,
Ca pe-un grăunte de nisip din slavă,
S-ar mai putea, pe-a vremurilor lavă,
Să poţi curma meschina vanitate.

Mă lauzi pentru rima mea jilavă
Ce-şi caută temeiul dând din coate
Şi-n mine cresc speranţe că se poate
Să mă ridic mai mult cu o octavă.

Dar ce sunt eu? Măruntă creatură
În smârcuri de-ntuneric devorat,
Un verb steril, trăind prin sinecură,

Molar scălâmb, ştirbit şi cariat.
Abia acum, umil şi fără ură,
Pot să mai sper că voi trăi curat.


~*~
(2004 - nepublicat)
Adrian Munteanu

https://www.facebook.com/groups/soneteadrianmunteanu/

http://www.usrbrasov.ro/adrian-munteanu/


*


Țineți virusul departe cu UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 25
9 aprilie 2020
ZIDIRE PRIMENITĂ


~*~!

Mă plec umil în faţa celui tare,
Dar şi a celui ce suflarea-şi sfarmă;
Rămân tăcut, ca ochiul să adoarmă,
Să-mi pot purta fiinţa spre-nălţare;

Supus rămân când ura-ţi este armă
Şi-atunci când vii să-mi dărui alinare,
Când ceri răspuns la simpla întrebare
Sau fără pace mă-nconjori cu larmă.

Nu fac nimic când spaima se abate
Şi dinţii ei hulpavi mă zdrenţuiesc,
Când dau în drum de porţi desferecate.

Smerit mă port şi-atunci când te iubesc.

Atâtea umilinţe revărsate
Îmi primenesc zidirea şi-o sfinţesc.


~*~
(2004 - nepublicat)

Adrian Munteanu

*


Țineți virusul departe cu UN SONET PE ZI
Sonetoterapie 26
10 aprilie 2020
RĂSTIMP NEBUN


~*~

Dacă întâi grăuntele nu moare,
Nici planta din pământ nu se iveşte.

Să smulg decis o hidră ce scânceşte

Şi rădăcina patimei ce doare,Să frâng povara care-n umbră creşte,

Strânsoarea unei clipe trecătoare,

Iubirea de speranţă şi visare,

Desfrâul, răzbunarea ce loveşte,Să risipesc stârnirile dorinţei

Şi mângâierea pe-un tăiş s-o pun,

Să curm suflarea grea a neputinţei,Neliniștitul vuiet să-l supun,

Ca să apară flacăra Fiinţei,

Vigoarea mea, într-un răstimp nebun.


~*~
(2004 - nepublicat)
Adrian Munteanu


*


Țineți virul departe cu UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 27
11 aprilie 2020
CERCUL DE FOC


~*~

În fiecare zi din timp coboară
O altă undă ce mai strâmt îl face
Şi încă una prinde să se joace
Cu noul an, ieşit din trup afară.

Ce strig, ce simt şi ce anume-mi place
Se naşte calm în fiecare seară
Şi va pieri cum trebuie să piară
Pe buza clipei ce-nlăuntru zace.

Prin aspră veghe-n mine dau de ştire
Că ce-am gândit coboară în alt loc,
În altă vreme smulsă din iubire.

De mor acum, mă rog să am noroc
Să mă înscriu în veşnica rotire,

Căci timpul e rotundul cerc de foc.


~*~
(2004 - nepublicat)

Adrian Munteanu

*

Țineți virul departe cu UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 28
12 aprilie 2020

TRĂIESC DOAR LA PARTER


~*~

Mă răsucesc în patul cu dorinţe,
Strivit de lenea care-n trup se-mplântă.
Fără de rost, un gest trândav descântă
Înşerpuiri de vorbe şi sentinţe.

Abia trezită, clipa ce cuvântă,
Îşi pierde silnic seva din semințe.
Un ceas cărunt, uitat de neputinţe,
În răsuciri de abur se frământă.

Rescriu tăcut pustiul ce m-apasă
Şi mă retrag într-un ungher ascuns
Să rânduiesc mâhniri de pus pe masă.

Odăile sunt hău de nepătruns.
Trăiesc doar la parter în a mea casă.

La catul cel de sus nu am ajuns.


~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)
Adrian Munteanu


*

Țineți virusul departe cu UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 29
13 aprilie 2020
SCRIU UN SONET


~*~

Scriu un sonet. Deplină amăgire

Că prin canon mai liber mă voi face.
Dar sunt ce vreau, ce ştiu şi ce îmi place,
Modest cârpaci de vorbe şi iubireUn gând buimac într-un ungher îmi zace
Şi nu-i găsesc firava limpezire.
Mă prinde-n gestul lui de-mpotrivire
Şi mă aruncă-n lumile opace.

Trec voci cerşind cărarea neumblată,
Dar altele, urlând, ademenesc
Cu zarea lor etern împurpurată.

Când verbe-n cuget tainic mă sfinţesc,
Nu-mi amintesc de mine niciodată.

E semn profund că-ncep să mă trezesc.


~*~
(Tăcerea clipei, Sonete 1, Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU


***

SONETOTERAPIE la Radio Târgu Mureș

De astăzi, 13/ 04/ 2020 

în fiecare zi la ora 18,30 puteți asculta la Radio Târgu Mureș rubrica SONETOTERAPIE.

Autor și interpret Adrian Munteanu.

Accesați Radio Târgu Mureș și veți fi în direct


*


UN SONET PE ZI
SONETOTERAPIE 30
14 aprilie 2020
IUBIREA MEA DE LINIŞTE DEPLINĂ


~*~

Iubirea mea de linişte deplină
Apare-n trup din legi mereu înalte.
E o iubire neoprită-n halte,
Îmbietor de tandră şi senină.

Nu caută-ntrupări din strâmbe dalte
De picurat pe suflet în surdină,
Nu se revoltă fără nicio vină
Pe cei ce vor în scări de foc să salte,

Nu osteneşte-n sine, nu abundă
În rod gustat mereu ca antidot.
Întinde-n gând cărări, ca să le-ascundă

De tot ce vreau să-mi amintesc şi pot.
Iubirea mea de linişte profundă

Mai crede totul şi îndură tot.


~*~
("Tăcerea clipei, Sonete 1", Arania, 2005)

ADRIAN MUNTEANU - Iubirea mea de liniste deplină - autor și interpretNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu