sâmbătă, 16 septembrie 2017

Căutând după mere 7


Căutând după mere 7
"Vezi,c-o mai stat unul la balcon, dar l-au puşcat", a rămas vorbele aiestea având o teamă, o sfială, să-i rostească numele scestui erou național, erou al neamului, deşi pe urma (cine râde la urmă, râde mai bine) pe urma lui ne-o rămas o bogată zestre: blocuri, fabrici giganți obiective a muncii cu firea liturgică a păcii, locuri de muncă petru tineret şi pentru toată lumea la ei acasă la iarba verde de acasă şi a rămas o rezervă în tezaurul țării, statului, ca să-l pape, distrugă şi risipească corupții de pomină, deşi se zice, că talanții nu se îngroapă, ci se înmulțesc întru răsărit de soare, de binecuvântare şi s-a achitat Nicolae Ceauşescu strâgând cureaua poporului, cu eforturi omeneşti şi suferințe, suferința fiind doină, lumină şi brend al României noastre dragi şi cu istorie poveste cu făinoşag şi cu bogăție fară pereche, fercheşă şi neaoşă Cristos-Eminescu al LIMBII ROMÂNE, s-a achitat ca un om necăjit de datoria țării, ca cei care l-au omorât călcând crud, sadic, barbar, strain de firea daco-românească, ieşiți din tipar, din firesc, au călcat dumnezăiască poruncă lipsiți de sfințenie, de scupule şi de omenesc, lacomi, gurmanzi, din înteres personal egoist au risipit tot, fără un Dumnezeu, mai şi împrumutându-se la Fondul Monetar Internațional şi la mama dracului, deşi au pus economia cu fabrici, uzine, combinate şi ce am mai avut bun, vânzând pământurile, glia, țării, ca cei mai ordinari trădători, uşurând globalizatorilor-colonializatori globalizarea, colonizarea, noastră, noi încetul pe încetul pierzându-ne indentitatea națională şi din distincție, din personalitatea deosebită, unică şi specifică României multi dezvoltată siritual raportată la universal aur strecurat cum Dumnezeu democratic şi pragmatic lumii ne-a dat pace şi pâine, corolă a luminii.Pavel Ferghete-Ratundeanu
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu