vineri, 15 septembrie 2017

măreție


Incredibilă minune! Scumpă orânduire a lucrării lui Dumnezeu! O mică fărâmă de piatră, apă și foc, învelită în cerul de ploi și ninsori trecute prin soare și vis, alergând în iureșul nebun, dintr-un capăt la altul al necuprinderii.

Ne stăruie sub tălpi, vremelnic, răspunsul edificării timpului, de dinainte de a fi talpa… și ochii și mintea și inima înfiripate spre a cunoaște, până când – înainte de a lepăda praful reavăn, fertil, în care viața și-a statornicit îndurătoare și blândă nefericirea sau, dimpotrivă, imensa bucurie a zămislirii și nașterii – privim urmele pașilor ce se duc în veșnicii, cu noi sau fără de noi !

Câtă măreție și cât fior într-o lacrimă uitată de Dumnezeu peste lumea aceasta, din care nimeni nu va scăpa viu, tocmai de-aceea… că viața se mută de aici cu noi cu toți, spre dorurile cele de Sus.


S: Prof.V.L.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu