joi, 30 noiembrie 2017

IISUSE, ȚIE ÎȚI ÎNCHIN O POEZIE                                             SFÂNTĂ  SEARĂ  DE  AJUN
                                                           Grupaj de poeme și colinde de Crăciun
                                                                     de Melania Rusu Caragioiu       

                                  

 IISUSE,  ȚIE  ÎȚI  ÎNCHIN  O  POEZIE

                 De mică, făptura mea a învățat de toate,
                  Dar n-am putut a le pătrunde sensul, poate
                  Necunoscându-Te îndeajuns pe Tine,
                  Nediscernând prea clar ce este rău sau bine...

                Încet, încet, când pomul mic se face mare,
                Prin șovăiri, prin întuneric, iată, apare
                Un gând de pioșenie, un licăr de lumină
               Ce m-au urcat mai sus de stratul meu umil, de tină...

              În jur te cunoșteau ai case, dragi ai mei;
              Stam mută. Mă-ntrebam ce e cu ei
              Când îi vedeam prinși în adorarea pioasă,
              Ingenuncheați în fața patului,
              Sau citind  Testamentul,  pe masă.

              Valurile vieții m-au lovit în furtuni trecătoare;
              Întâi i-am rugat pe ai mei să mă ia din vâltoare,
             Dar mai târziu s-au risipit, departe, din jurul meu,
             Atunci prima dată, sincer, l-am chemat pe Dumnezeu !

              M-a auzit de multe ori, mai curând, sau târziu,
              De-atâtea ori că mi-ar fi imposibil să știu...
              Încet, am început să-l caut și când eram fericită,
              Nu numai când cruzimea vieții mă ducea pe mine
                                      și pe alții în ispită...

              Au trecut anii și-am început să fac legăminte,
              Că toate am să respect, pe cele drepte și sfinte...
              Cu greu am început să mă apropii de Tine:
                                Mântuitorule,  Duh, Tatăl Ceresc,
               Să te caut, să te iubesc, să te slăvesc:
                                  ,, Sfântă treime” !

              Îmi place fastul rugăciunilor în mulțime,
              Freamătul Duhului Sfânt în înălțime,
              Evanghelizările în seri de adâncă adorare,
              Convorbirea cu Tine Iisuse, până la epuizare...
              T-am chemat din ce în ce mai des să vii la mine,
              Te-am văzut sub pleoape, în vise, în gândurile mele line,
              Minunile Tale le-am simțit deseori atingându-mă,
              Și iată-mă aci, mărturisindu-Ți Ție
              Că văd credința, ușor,  invăluindu-mă...

             A fost atât de lung un drum,  de ani, până la Tine,
             Când  îmi doresc sa fi peste tot, să ne salți din ruine,
              Acum Te pot găsi, urma;  mă pot cenzura mai bine,
              Prea des să nu mai greșesc,  cu  greu am învățat,
            Cu zel și sacrificiu...
         Cât sunt de fericită,  că pot să te iubesc !
                                      Timișoara,  vara 1993    
   

 

CALEA   VIEȚII   MELE

                                      Mi-e atât de frică, singur,
                                      În casă, pe stradă, oriunde
                                      Și grijile mă copleșesc;
                                       Azi spaima mă pătrunde.

                                      Un zvon a zburat către mine
                                      Pe-un petec pierdut de hărtie,
                                      Scria pe el pentru noi toți:
                                     ,,Veniți in Cortul cu apă vie !”
                                      ,, Întruniți-vă în cânt, rugăciune,
                                      ,, Voi fi cu voi, prin Duhul cel Sfânt,
                                      ,, Tatăl a auzit suspinul vostru
                                      ,, Și mă va trimite iar, pe pământ !
                                      ,, Până la venirea mea să veghiați,
                                      ,, Sufletul, ca lacrima să vă fie curat,
                                      ,, Luptați-vă să-l nimiciți pe Satan                
                                       ,, Casa inimii să vă fie fără păcat !

                                       ,, De două mii de ani te veghez, te ajut
                                       ,, Să-ți duci spre lumină visarea,
                                       ,, Ai căzut, te-am ridicat,  mi-ai cerut...
                                       ,, Cheamă-mă  și  îți dau și iertarea !”

                                         Așa am simțit mâna Ta, blând Iisuse,
                                        Nevrednic mă port de acest ajutor,
                                        Dar cartea cea sfântă mi-a spus adevărul:
                                        Sângele ți l-ai dat să-mi fi Mântuitor !

                                       De mână cu alți oprimați, credincioși,
                                       În brațele Tale milostive venim;
                                       Spinoasă este calea convertirii,
                                       Prin ea urcăm spre Tine, să trăim !
                                                 Timișoara, vara 1993
                                             

                                        COLIND                              

                                 Cad din ceru-acoperit
                                       Fulgi de argint zimţuit
                                       Peste mărul plin de stele
                                       Al copilăriei mele..

                                        Astăzi s-a născut un rege
                                        Undeva, la Btleem.
                                        S-a promis de mult ... o lege;
                                       
                                       ,, Unde-i Pruncul ? Să-L vedem !”

                                        Cântă zarea în surdină:
                                        Trâmbiţe, îngeri, colind,
                                        Steaua se scaldă-n lumină,
                                        Magii se grăbesc venind...

                                       Vin păstorii să se-nchine
                                       Fiului cel din Vecie :
                                       ,,Doamne, Te primim pe Tine !
                                       ,,Voia Tatălui să fie !”   
                                         CU  VICLEEMUL

                                         Prin nămeţi grei pe tot drumul,
                                                  Leru-i ler, o stea pe cer,
                                         Vă aducem azi Crăciunul,
                                                  Leru-i ler, o stea pe cer.

                                          Am venit cu Vicleemul,
                                                   Leru-i ler, o stea pe cer,
                                          Vicleemul – Betleemul,
                                                   Leru-i ler, o stea din cer,
                                          Să vă cântăm o poveste
                                                   Leru-i ler, o stea din cer,
                                          Ce a fost şi astăzi este,
                                                   Leru-i ler şi leru-i ler.

                                           Iată-L,  Pruncul mic, Iisus
                                                    Leru-i ler, o stea de sus,
                                           Precum proorocii au spus,
                                                    Leru-i ler, o stea de sus !

                                           A venit mieluşel blând,
                                                     Leru-i ler, o stea din cer,
                                           Cu iubirea pe pământ,
                                                     Leru-i ler, mieluşel blând.

                                            Şi-a venit ca blând păstor,
                                                       Leru-i ler, ca blând păstor,
                                            Să-şi ia turma la izvor !
                                                       Leru-i ler, un blând  Păstor !                                           

                                                DOAMNE,  EU  DORESC       ÎȚI  SCRIU

                                                Doamne, Dumnezeul meu, doresc să îți scriu,
                                                 Chiar acuma, in noapte, târziu,
                                                 Când după oboseala istovitoare a zilei
                                                  Mă retrag în rugăciune și milei
                                                  Tale, cea pururea trează
                                                  Mă supun. Tu, Te rog, mă veghează !

                                                 Grijile zilnice mă copleșesc;
                                                 Voiesc să-mplinesc multe, dar nu reușesc !
                                                 Aș vrea să-i ajut pe cei dragi ai mei
                                                  Măcar cu sfaturi multe și bune, dar ei
                                                  Zburdă în necunoaștere și tinerețe
                                                  Și n-au gândul la tihnă și povețe…
                                                  Tu, Doamne, ajută-i să fie sănătoși,
                                                  Cuminți. harnici, deștepți, credincioși !

                                                  Tu ne-ai dat de toate, Doamne, îți mulțumim,
                                                  Dar fă te rog, o minune și învață-ne să fim
                                                  Credincioși, milostivi, evlavioși, buni,
                                                  Să ajutăm  prin rugăciune, puțin, și noi, acestei lumi !
                                                  Salvează-ne Doamne, nu ne lăsa la rău,
                                                  Și să trăim întotdeauna după Cuvântul Tău !                                                 
 
                                                                                             SLĂVIT    FIE  DOMNUL
                   ( Adaptare După un  Cântec Religios cunoscut)
                                Slăvit să fie Domnul
                                     Si marea Lui putere
                                Doar el ne-a dat viaţa.
                                      Nădejdea în durere

                                Slăvit sa fie Domnul
                                     Şi marea-I îndurare
                                Doar El ne dă iubire,
                                      Pace şi alinare.

                                Slăvit să fie Domnul
                                      Atotputernic Tată,
                                Ce n-a uitat pe nimeni
                                       Nicicând şi niciodată.

                                Slăvit să fie Domnul
                                        Cu braţ de mângâiere;
                                Doar El ne ocroteşte,
                                         Ne-alină în durere.

                                  Slăvit să fie Domnul
                                         Ce mâna ne-o întinde
                                  Să depăşim prăpăstii
                                         Cu inimi tremurânde.

                                  Slăvit să fie Domnul
                                          Lumina veşniciei;
                                  El ne deschide drumul
                                          Spre porţile Tăriei.

                                  Slăvit să fie Domnul !
                                          Minunile Lui multe !
                                  Noi ÎL rugăm pe Tatăl
                                          Durerea să ne-asculte.                                  El, Domnul ne iubeşte;
                                          Laudă a-i aduce !
                                  Iubit Mântuitorul
                                          S-a răstignit pe cruce.
                                   
                                  Slăvit să fie Domnul !
                                          In dragostea Lui mare
                                  Deschide veşniciei, speranţei
                                             O cărare...

                                   Slăvit să fie Domnul !
                                           El drumul netezeşte.
                                   Tu, frate ia aminte,
                                           Şi-n bine izbândeşte !

                                   Slăvit să fie Domnul !
                                           Sub a Lui ocrotire
                                   Noi ne găsim azi scutul;
                                            Deci să-I cântăm mărire !

                                   Slăvit să fie Domnul !
                                            În marea Sa iubire        
                                   Mereu ne ocroteşte  şi
                                             Ne dă fericire.

                                  Slăvit să fie Domnul !
                                             El  toate ne învaţă
                                  Şi pe cărarea vieţii
                                             Ne dă mereu povaţă.
                                Slăvit să fie Domnul !
                                           In marea lui blândeţe
                                Veghează asupra noastră: 
                                            Prunci, ori la bătrâneţe.

                                 Slăvit să fie Domnul
                                            Ce calea ne-o păzeşte
                                 Şi-n drumul greu al sorţii
                                            Cărări ne netezeşte !!!         
                                      
                                               Timişoara, 1988
 
                                       

                   VORBIND  CU  IISUS

Iisuse, pentru marea-Ţi bunătate îţi mulîumesc !
Simt cât de profund Te iubesc !
Îmi eşti atât de aproape, mereu,
Stai ziua şi noaptea în sufletul meu.
Cu Tine vorbesc cum vrea Tatăl  Ceresc,
Tot ce mă frământă îţi povestesc,
Mă simt înţeleaptă în toate ce fac :
Tu mă sfătuieşti să lucrez după-al legilor plac.
Vreau să trăiesc fericită pe acest pământ,
Cu ai mei toţi, după legământ
Şi când vom pleca în Ţinutul Tău
Să stăm nevinovaţi in cerul lui Dumnezeu.

E atât de bine să ai cugetul curat,
Aici să fi drept şi dincolo neîntinat...


                       Timişoara, 1987
                           


                                                                                CÂNTEC   MISTIC  

                                                           Ce bine-ar fi dacă pe cer
                                                          Ar exista mereu o cruce
                                                           Şi-ar străluci în plin eter,
                                                           Eu să-mi plec fruntea şi să-i cer
                                                           Să-mi ia poveri – ce nu pot duice...
                                           
                                                           Ce bine-ar fi ca îngeri puri
                                                           S-o-mpodobească-n flori de crin;
                                                           Imnuri, din miile de guri,
                                                           Ce din înalt să curgă lin,
                                                           Să cânte rolul ei divin.

                                                           E bine-ar fi să-mbrăţişîm
                                                           A suferinţei ei povară.
                                                           Urcând a penitenţei scară,
                                                           În pulbere să ne-nchinăm
                                                           Cu lacrimi aurii, de ceară.

                                                           Ce bine-ar fi s-o luăm cu noi
                                                           Purtând-o pe al vieţii drum,
                                                           Zdrobind păcatele de scrum,
                                                           Iar timpul să-l dăm înapoi
                                                           Şi tot ce-i rău să piară-n fum !      

                                                             


CÂNTĂ  CERUL  ŞI  PĂMÂNTUL

Cântă cerul şi pământul imn de slavă Tatălui;
Azi am depus legământul
Și-mi predau sufletul Lui.

Sunt acum îndepărtate
Slăbiciunile ce-au fost;
Ca un vis le simt uitate :
Am acum un nobil rost !

Buzele-mi rostesc cuvinte
Culese-n pomul credinţei
Şi privirea-mi stă cuminte
Citind cartea biruinţei.

M -am rugat şi doar minunea
De la Salvatorul meu
Mi-a indepărtat genunea...
Cât de bun e Dumnezeu !

La fereastra casei mele
Am pus paznică dreptatea,
Inger îmbrăcat in stele,
Umilinţa, bunătatea.

Cine sufletu-mi îndreaptă
Către cer curat şi sus ?
Este Domnul ce m-aşteaptă,
Mântuitorul  Iisus.

       Timişoara, 1985

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu