miercuri, 12 noiembrie 2014

Contemplație de George Anca
contemplațiacontemplația te va urmări

și prinzându-te se va împreuna

cu tine într-o prea curată nuntăglas înăbușit de credință

nu ne pierdem sufletele

nu băgați în seamă moartearepezea reteza voia ta

pe pământ nori de vânt

de-ngropat de sărutatvezi pământ fie fii

patru vede vanghelii

tuspatru patrii temeriilumea-i hoață biet copil

cu ochii să uită

cu inima te mănâncăn-a rămas ființă vie

nimeni n-a rămas cu viață

să mai tragă vreo speranțăcei ce-și omoară timpul

cei ce risipesc bogăția țării

cei ce predică fără a fi atins iluminareape capete ca pe tăiate

malario malariu

trăgănare clonț glonțun renunț o renunță

colaci localnici potol

boturilor miruitoarepoartă-te ca un criminal

în gesturi în înfățișare

în felul tău de a gândidacă am căzut

ne retragem în singurătate

adăugând căderii o nouă ranăîși opreau în gură

zgomotele plângerilor

până izbucneau în urletde ajuns ne va fi

să scăpăm

de mulțimea amenințărilorvai vai amar amar

cu dereptate cu dreptate

cruță-ne cruță-necondamnat la moarte

nu-i mai arde să privească

spectacolele de teatruînceputul blândeții tăcerea buzelor

mijlocul tăcerea gândurilor sfârșitul

liniștea în care este înfipt sufletulmânia aducere aminte de ură

ura aprinderea inimii

furia schimonosirea sufletuluipiatră colțuroasă

lovindu-se de amintire

și devenind rotundăe vremea potirvită

din gropaă în prăpastie

frică lângă frică venin lângă veninbucură-te cel dintâi

fii sănătos cel de-al doilea

fii fericit cel de-al treileaunul s-a simțit rănit de frică

altul s-a bucurat de ură

al treilea a plâns de iubirespune numele celui ce te-a născut

porecla celei ce rău te-a adus pe lume

necuratele nume ale fiilor și fiicelor taleparcă Dumnezeu

parcă Dumnezeu tot doarme
cu capul pe mănăstire
și de lume n-are știre

matca de repulsie a făcutului
vinovat de dedesfacerea
din mintea universului

sursa științelor este în
predispoziția naturii umane
de a realiza omnisciența divină

bucățica de Dumnezeu
dezmărginindu-se în om
în porniri idealiste

Om Dumnezeu
egal altruism
ex-om obsesie strigoi

soarele-n chindie
pui băiat în mănăstire
lua dădea cu desaga

cartea soră bună
cunună munților
nedei pe lăsători

bate ce-ai de-a bate
bate norii și luna
nu-mi bate inima

în iconomia divină
un demon vindecă răul
făcut de alt demon

ținerea de minte a răului
dulceața din amărăciunea mâniei
rușinea rugăciunii

o sinceră întoarcere
din ceata ucenicilor
în ceata ucigașilor

cine te-a născut odraslă
cine cei de te luptă
cine te ucide

de nu păcătuim
osândim pe cei ce păcătuiesc
greșind în ceasul morții

treime vioară țambal contrabas
ochii geometriilor homerice
plutindu-ne amnezie anamneză


cădere

cădere tremur spume
se ridică în picioare
în stare de inconștiență

cădeau fără de voie
alții mai nenorociți
voiau să cadă dar nu puteau

plinul de sine
recunoscător devotat al tău
sclav și prieten Plinius

simți făurarul divin
că sacra lui arcă nu este
precum o văzuse în vis

reușitele divinizării sunt
operate aproape exclusiv
pe calea cercetării experientale

reziduu irațional
refractar la orice educație
nesupus spațiului și matematicii

matematica este
cea mai clară moștenire
a omniscienței divine

dacă Dumnezeu îmi va hărăzi
mereu din rimele sale
voi umple lumea

greu să găsești în lume
și în cer pe cineva
pentru binele lumii

amintirea trebuie interpretată
prin înălțarea capului
ridicarea sprâncenelor

femeie minunat de frumoasă
la vederea ei îl cuprinse
dragostea de Dumnezeu

obișnuiesc prea ticăloșii ucigași
să ne războiască pe noi nenorociții
întru cele contrare firii

amorțește-ți mâna
spre a nu se apropia
de cele firești și nefirești

tâlharii și hoții de
morminte se întâmplă
să nu fie temători

sosind tocmai atunci unii lumeni
nenorocitul din sclav al mâniei
s-a făcut robul slavei deșarte

cucule fetele crengst
altfel cine mor mur
letanaic pe din trei


certați

certați fiind prin defăimare
putem vedea dacă inima este
așa cum o arată vorbele

altceva a te ruga împotriva
gândurilor a grăi împotriva lor
a le disprețui și învinge

pe tron pe gunoi afară din cetate
dospitu-m-am și m-am topit
și socotitu-m-am pământ și cenușă

între matematism și empirism
există exact același raport
ca între văz și pipăit

văzul ajunge la halucinații
care nu se pot controla
decât prin pipăit

el reduce volumul la suprafață
suprafața la linie
linia la punct

santal alb santal roșu
mistuitorului de sacrificii
făcătorului de ziuă

după spargerea ulciorului
maestrul artei dramatice
luminează scena cu o lampă

o voi a căror bogăție e asceza
nu voi putea nicidecum
să epuizez tema teatrului

cât de scurtă e viața
cât de trecător e tot
cât de deșartă e lumea

s-a legat să nu țină în casă
cărți de joc și băuturi alcoolice
două lucruri care i-au nenorocit bărbatul

un substantiv însuflețit fără bani
după părerea noastră medicală
este un fel de terebentină

nu există un loc
mai sigur decât cerul
de unde cad îngeri

cum poate exista fără sine
cel ce a fost pus în altul
spre a fi adăpostit

cum va tinde făptura
diferită de cea din naștere
spre ceea ce îi este înrudit

silește-te cel puțin să păzești
legea veche spunându-ți
ia seama la tine însuți


în erezie și hulă
din tulburare și veselie
cunoaștem teomahia demonilor

ne rășchirăm așchii
din ascundere neîntâlniți
neaflate idolatrii


în groapa

în groapa adâncă a necunoștinței
întru întunecatele patimi începem
să filosofăm despre cerul pe pământ

desăvârșire a celor desăvârșiți
mereu nedesăvârșită foarte
extaz până la cer a contmpla

cine mă oprește a spune și a grăi
cuvânt cu cuvânt cele ce-mi sunt cunoscute
prea minunată răpire alergătorule către cer

starea minții lui a fost
predestinată nu-l poți face să stea
nicio clipă fericit în paradis

să nu ne umilim mai mult
pentru a nu aduce cărbuni aprinși
deasupra capetelor fiilor noștri

își murmură rugăciunile
în timp ce vălurile veșmintelor ei
cad alături unul după altul

îngâna frânturi de cuvinte
râzând printre lacrimi
care-i scăldau obrazul

se înălța în văzduh și cobora
bătaia din aripi
a unei păsări săgetate

sămânța stropul episodul
incidentul deznodământul
sunt cele cinci elemente ale intrigii

pământul să fie plin de roade
să piară necazurile și bolile
pacea să domnească peste vaci

lumea lui credulus și faber
se schimbă indefinit formele
geometrice sun etern aceleași

miraculosul divin se naște
la vederea celor cerești
iar cel exultant din bucurie

anestezicul dăruiește somn fără
de somn și o sfântă orbire spre
a nu-și vedea faptele sale bune

spiritul uman nu se mulțumește
cu verităție de fapt
ci reclamă verități de drept

ordinea din natură este
manifestarea exterioară a unei
ordini logice interioare

o eră nouă cu o nouă ordine
de viață și cu o nouă înțelegere
a esenței lucrurilor

ignoranța pretext întru cele
pe care ar trebui să le știi
vei fi bătut pentru că nu ai învățat

tabloul din barieră calculul
axiome matematice înnăscute
și indemonstrabile a priori


ființa

ființa ființa pură
neantul neantul pur
sunt totuna

ființa în sine
ființa prntru altcineva
ființa pentru sine

idealitatea calitate a infinității
dar procesul devenirii
suprimarea nemărginirii

aștepta să i se vorbească
și i se părea că aude voci
care nu existau

subordonare la ideal
prezența viitorului în minte
zvârlire triumfală în acțiune

să-i apucăm de mâini
ca pe niște prunci
și să-i eliberăm de gânduri

să-i purtăm pe umeri
până vor trece pe ușa
strâmtă a intrării

aici la intrare
se întâmplă toată
înăbușirea și pimejduirea

ai văzut oarecum
luminarea cunoștinței
în viața cealaltă

prima senzație
încă de tot vagă
a tristeții sacre

această sete de răstignire
chinuiește o ființă
care nu crede în cruce

centre care nu văd
nu simt și nu există
decât într-un câmp

va interpreta înțepenirea
nemișcat și inconștient
cu membrele atârnând

scriu ca să scriu
ca să-ți scriu
măicuță

dintr-o lume într-alta
într-o realitate nouă
necunoscută până acum

inima curată este
tărâmul unde Dumnezeu
este prezent în om

nimic nu mă oprește
a continua istorisirea
în marea sărată a morții

izvor fără de apă
plin de broaște egiptene
și mai ales de cărbuni

încă povățuiești
mergi înaintea noastră
urcând scara

mentism psihopatia
ideilor învârtindu-se
în jurul cozii

redemoni predatori împrejmuire
despărțire adunată veac lăptucilor
voi treceți eu aștept platageaua


horcăitul

horcăiul se va reprezenta prin
clipiri repetate râgâit convulsii
rostirea unor sunete nedeslușite

paralizia se va interpreta
prin încetarea activității
tuturor simțurilor

producătorul de teatru
trebuie să știe că poporul
este autoritatea ultimă

nu zgomot nu mișcare
nu incident sala plină
și succesul e numit divin

defect de legalizare piesa
nu ține seamă de limbajul
și costumele regiunii

adevărații spectatori de teatru
mulțumiți de mulțumirea altora
întristați de întristarea altora

atomiștii ultim cuvânt
al concepției lumii
ca materie în mișcare

crivăț ploaie de foc
pedeapsa idolilor complexul
răzvrătirilor pedepsite

circulația folclorului
de jos în sus infirmă
teoria bunurilor decăzute

au ajuns la concepția magică
pentru a suprima numenul
lucrul în sine

a spiritualiza legile
naturii transformându-le
în legi ale gândirii

dispară fenomenele
naturale rămână
numai legile

abolindu-se lucrul în sine
s-a identificat eul
cu non eul

singura cale pentru
critica de atribuție este
însăși contemplarea artei

transformarea Acestuia
prin artă
nu este suficientă

individul cunoscând
că este pătruns
de spiritul divin

istorioarele facile
care ar putea repugna
inimii și înțelegerii

totalitate a spiritului
a simțirii pe care
noi o numim suflet

lipsa de ocupație
nu mai trecea acum
drept ceva sfânt

îl omoram cu mâna mea
la venirea nemților
dar nu-l predam comuniștilor

înjurături cu adresă anonimă
ab-reacția tensională pentru
a putea păstra răbdarea

accident rutier din cauza ta
stop cardiac în plină sănătate
sinucidere din melancolie

restant de animalitate
în actuala prezență
de homo sapiens

erori umane
avocați apărători
procurori acuzatori

autodistrugerea
din ulterior întrece
heterodistrugerea din imediat

pedepsitorul personalității
aducătorul deșertului
făcătorul de vid

a doua zi
după prigoană
diagnostic diferențial

nu ființe negative
ca în junglă
sau în iad

arta cea mai
certă certitudine
incertă incertitudine

am avut iadul
ne așteaptă deșertul
stopul cardiac în somn

excesul de zel și provocare
de ireparabil pentru a merita
favoartea ocupației sovietice

invidia celor
cu lăcomie împotriva
celor cu ideal

peste vale sabie
lumânare tradusă tradiție
ceață cetățuieNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu