sâmbătă, 29 iunie 2019

Adrian Botez - CRIZE DE ROMANTISM NOSTALGIC
CRIZE  DE  ROMANTISM  NOSTALGIC


~*~

CRIZE  DE  ROMANTISM  NOSTALGIC

crize  - cu spume – de romantism nostalgic
nu are – unul dintre voi – antinevralgic ?
e-o seară presărată – prin păduri – cu inorogi
iar Catedrala-i Piramidă de Ologi...

...o  –  Valuri – înghiţiţi găluşca şi nisipul
să nu-i cruţaţi pe cei ce-şi uită slipul
în larg se-aprinde – vast – Congresul de Corăbii :
toţi Cavaleri-Matrozii poartă Săbii !

opriţi – în turnuri – ceasurile vieţii
culegeţi Ochii-nlăcrimaţi – din Mâlul Pieţii
...să nu vă prindă Sânziana dimineţii...

...Stele de Var se răstignesc Săgeţii
(...şi cad la pace cu boieri-bureţii...)

...de-a mai rămas vreun vreasc – Inima voastră
să-l ţină-aprins – la miezul nopţii – în fereastră...
***

VÂSLIŢI – VÂSLIŢI BOREALE-AURORE – FLĂCĂI

vâsliţi – vâsliţi boreale-aurore – flăcăi
aprige – apele-i îneacă pe răi
voi sunteţi Cavalerii Spânelor Valuri
voi sunteţi legătura-ntre Ieri  - Azi şi Mâinele : Maluri...

voi – Cavalerii Nautici ai Apocalipsei
voi nicicând poposit-aţi în Scripturi de Profeţi
dar inima mea ştie unde cobolzii ascund Rana Lipsei
dar inima mea ştie : prin voi – spre Noi Dimineţi !

vâsliţi – vâsliţi cu temei - spulberând Finală Vâltoarea
vâsliţi :  înlănţuiţi de-orice ţărm – Asasin-Vânătoarea !
...va fi după Porunca voastră - şi-a Lui :

din lumea toată – rămâne-va un Grui...
...Crist îşi roteşte Crucea – o – Crucea Nimănui
căci dintr-o Mână Dreaptă - i-a fost ieşit un Cui...
***ÎN  OGLINDA STRĂBUNĂ

doar păduchii - voma - îmi satură-azi privirea :
am şi uitat de când – în aştri – am fost citit Uimirea
...sinucideri şi crime au fost pe-aici  – sodom :
eu port cu mine – însă - înverşunat  – Chip de-Om

când voi vedea cum îngeri – cu limba scoasă – plouă
croi-voi  – pe ape înţelepte – senină Casă Nouă
când smoala isca-va - din paradis – cazane
mă voi pleca-ntru Cântec – deasupra-oricărei Rane...

pădurea fojgăieşte lumină de-Inorogi
pleacă genunchii-n plaiuri : Focului să te rogi
astfel Păstor-Hristosul va pogorî tot cerul

şi cei ce vor să moară simţi-vor numai gerul...
...nu pângări văpaia  - în toi de Vatră-Lună :
Chip de-Aur m-arăt  - iarăşi - în  Oglinda Străbună !
***

LUMII DOAR PĂRUIALA SE VEDE CĂ-I PRIEŞTE…

nu voi aştri prieteni – ci – doar – un strop de rouă
să vină zâne bune – făcând Fântână nouă…
nu strig – nu vă cutremur – sunt numai o petală
în Colierul Florii – deci – o Lumină-Egală

nu voi nici duşmănia să curgă în bulbuci :
Raze aştept să-mi plouă – curat – de la uluci…
e Sărbătoare-n mine – deci eu vă scriu o Carte
vă-mpărtăşesc şi Slova – de ea toţi s-aveţi parte

ce-i scriitorul – astăzi ? – un biet însingurat
şi vrea izbândă bună – pornindu-se pe-arat :
Crist mână – cu blândeţe – trei lebede – pe filă

Timpul îl îmblânzeşte în Cântecul de Milă…
…dar cine-ascultă Cântul? – cine se miruieşte ?
lumii doar păruiala se vede că-i prieşte…
***

CU TINE – VIAŢĂ – RECUNOSC – M-AM ARS

cu tine – Viaţă – recunosc – m-am ars :
m-ai tras în piept oricând şi cu orice...
...”să nu-ţi doreşti nimic – e idealul
dar n-am crezut să-mi cobori halul

piesă cu piesă – m-ai azvârlit în mlaştini :
din Şah Regal – iar am ajuns la baştini...
c-un ochi de sticlă mă priveşte soarta
la orice drum – îmi fură – senin – Harta...

noapte” îmi strigă - -n orice punct – fiinţa
faţă ascunsă-a Lunii” m-am cernit  :
nimic din mine nu-şi mai vrea priinţa

până şi aerul din nări mi-a-ncremenit...
...escroacă Viaţă – nu vreau răscumpărare
ci doar un colţ de linişti – fără zare...
***

LA TEIUL VECHI VISEZ – MEREU

la Teiul Vechi visez – mereu
şi-mi este silă – şi mi-e greu
că Teiul Vechi a fost ucis :
nu voi urca în paradis...

la Teiul Vechi mă-nchin – de-o viaţă
n-are nici Trup – n-are nici Faţă
dar numai Teiul m-a chemat :
la Dumnezeu des am urcat !

...stau – trist – lângă un trunchi tăiat
de oameni răi – de-un zeu blazat :
închipui şi-azi împărăţìi
grele parfumuri şi frăţìi

...nu te voi părăsi în iarnă
trup nu vei fi ce se descarnă
ci  - Milostiv - Teiul Divin
la care necăjiţii vin...

...sălaşul meu e-Nchipuirea
iar Viaţă : cea de Tei  - Dorirea
Credinţa-n Tei e Nemurirea...
...sunt Zeu de Trăsnet – nu bandit :
staţi – toţi – pe un' v-am priponit !
***LUNĂ LEHUZĂ – LUNĂ BUBUROASĂ

Lună lehuză – Lună buburoasă
se preling din tine viermi şi-o lepră grasă
pântecul de Lună s-a întors pe dos
ca să işte Claunul - şi un Sfânt mai gros...

e beznă deasă în Ştiinţa noastră
Regina Bolilor s-a fost iscat din glastră
cine-are Carte – e pierdut veciei :
închizi Ceaslovul – dedă-te Fanteziei !

totu-i umbros – nocturn şi-mbălsămat
din Glie pân' la Lună te desfaci strat cu strat
acolo sus ajungi Schelet curat-uscat

acolo sus eşti – cel puţin! – un Secretar de Stat!
...nu tre' să mori ca să le ştii pe toate
căci Fantezia Neagră hrăneşte vremi castrate...
***

LUNTRE TRISTĂ TRECE RÂURI

luntre tristă trece Râuri – Luntraşu-a pierit
al meu suflet – zbucium harnic – mult a hoinărit
cu o luntre părăsită – lumi am bântuit :
niciun ţărm nu-i cu priinţă – duhu-i ostenit...

păsări – neguri – şi senilii aştri de ţărână
se înghesuie deasupră-mi – tot mai nezăbavnici :
în curând – din preajma veche – nimic să rămână...
...nu mai sunt Învăţătorii – nu mai sunt nici Paznici...

unda Râului de Fiere nu are oglindă :
şi priviri – şi amintirea – degeaba colindă...
poticneşte gându-n bezne – ca un ciot în plauri

duhuri de cenuşi se sfarmă – izbescu-se tauri...
...printre lumi fără miresme – eu sunt Călătorul
care – oricât rătăceşte – nu-şi află Izvorul...
***

RENAŞTERE

cu pestriţe vânturi rele îmi petrec eu vremea
dispar păsări din lumină – iar copacii-şi plinesc lenea...
nu mai ştiu să număr stele – nici nisip de-oceane
nu mai eşti zeu – n-ai cunună : fugi de-aici – golane !

alungat din lume-n lume m-aleg doar cu spinii
sânge-mi curge sub sprâncene – ochii-s albi cum crinii...
sunt vătaf de suferinţe – nu – însă – şi rege
pipăi după-un foc năprasnic : numa-aşa m-aş drege...

...cântă – Greiere de Taină – noaptea mi-e deplină
am ieşit – cu preţ de sânge – din Cartea de Tină :
stele-mi ard coaja de trupuri – mă scap de zădufuri

printre gene – ca o ceaţă - -mi regăsesc nădufuri...
...iată că nu-s gelatină : Foc înalt – miresme
i-au dat Prunc – iarăşi – Grădinii – râuri de aghesme...
***

SĂ LĂSĂM MODESTIA DE-O PARTE !”

să lăsăm modestia
de-o parte !

...păi – sigur – complet de
Acord – cum de nu ! – ...dar – mai întâi
pune (cât te văd!) jos
marafeţii – ...da
cum ziceam – s-o
lăsăm – de-o parte şi de
cealaltă – a
vieţii

numai aşa vom auzi – cu precizie
astronomică (...unii zic şi
matematică”...: „Eh – vă daţi seama că-i un
biet pleonasm...!” – zise
doctoral - Viezurele – cu
sarcasm) – da – vom auzi
toţi – cum cresc – sub pământ
Bureţii...

...”da – dar şi
Frumoşi-Feţii !”– ne
completară – tumultuoşi - de prin
văzduh – de pe
ramuri de
zbor şi de
stele  – „băieţii” ...
***

VIS TREAZ

Motto :
vis treaz
vis breaz
negru de năcaz :
arde temelii
sfredeleşte glii
stele prorocìi...

clopote şi frunze-n dungă  - mărturìi
curând voi pleca la Stână – în tărìi...
mestecă – în ceruri – un ursuz Ursar
şi mi-arată Carul Mare : un hambar...

Regi Arthùr şi colonii de împăraţi
mă aşteaptă în altare – să fim fraţi :
simt Coroana că m-apasă pe sprâncene
piesa are mult prea multe scene...

mă voi preschimba în fiară de lumină
spada mi-o voi înmuia în unda lină :
astea-s semne de plecare amânate

voi domni peste popoare-nflăcărate...
...ce visezi coleà – străine – sus pe grui ?
tocmai ţi-a căzut - din palmă – frate - sângeratul cui...
***

SANCTA SIMPLICITAS

insecte medievale
desfundă – azi – la haznale
un măgar a răguşit :
toată lumea a pierit !

...alt măgar a strănutat :
iată – lumea a-nviat !
***
RECLAMĂ ULTRAMODERNĂ

azi
vă  oferim
speranţă

mâine
vă vom oferi
disperare

iar poimâine
vă vom oferi - fiecăruia
câte un ştreang nou-nouţ şi
drăguţ – frumos
înnodat – şi complet
antiseptic
***

SCURTE ARIPI ARE OMUL : ARĂTAŢI-I MUNŢII

scurte aripi are omul : arătaţi-i munţii
şi lăsaţi-l să asculte Cântarea Pădurii...
s-or lungi aripi'-acelea ca-n Magia Nunţii
Armonia va fi vraja ce-l redă Făpturii !

...omule cu aripi scurte – Cristal fii  - senin :
când un înger bate-n uşă – nu-l primi meschin...
omu-adevărat s-aprinde când aude Cântec :
bestia - doar  - amuşìnă gunoi pentru pântec...

...Stihuri-Vulturi – vă-nălţarăţi – sus – la Dumnezeu
şi L-aţi pus – iarăşi – pe gânduri : Ziua-Ntâi de Greu...
Viers-de-Cântec  - Zidul sparge – tulbură ţeapăna pace

Acvilei-Duh dă putere – şi Minuni Ea face...
...azvârliţi-vă-n Oceanul care umple Cerul
Armonie-Mântuire : eh...s-a zis cu gerul...!
***

...PACE ŢIE – OM DE SPAIME – NU TE-OBLIG LA CALE

Apa n-are amintire” – ne spun înţelepţii
Cerul are – însă – stele” – şoptitu-mi-au drepţii...
...voi pleca între văzduhuri – nu mă vede Luna :
Foc cumplit de Armonie îmi va umple Struna !

nu ştiu de-oi clinti vreo fire – Dumnezeu o ştie
dar voi fi Păstor-de-Aştri – Hristos aşa scrie...
nu se pârjoleşte locul dacă-ating Arheii
cel mult îmi vor fraţi Zeii : Zeii – numai Zeii !

mă urmaţi  - ori blestemaţi : inimi cum vă lasă...
eu tot voi zbura cu-Atlanţii – m-oi întoarce-acasă...
pe poteca ce-oi deschide vă las sfinte semne

de-or veni înfriguraţii – în Cântări Solemne...
...pace ţie – om de spaime – nu te-oblig la Cale
dar nu sta numai prin Mlaştini – că te-i face Vale...!
***

APOGEUL ÎNJOSIRII

...pùrpura şi coroana-mi fulgerau cumplit
când mă suiam pe tron – diriguind popoare...
...a fost în veacuri 'nalte – dar sunt – deja – un mit :
rana din frunte - tot mai des - mă doare...

...am fost – apoi – Divin Ocean : mânia-mi spărgea baluri
am îngropat în mine albe neamuri – continente...
...astăzi sunt ostenit – doar şopotesc din valuri
Poveştile Titanilor : pigmeii zic că-s doar...impertinente...

...să fii Vătaf-de-Stele – ori Împărat Oceanic
să fii Heruv-de-Fulger – ori Dumnezeu Tiranic...
viermii te-or sfredeli-n huliri – măscări – amarnice batjocuri

de nu eşti Rege-Vierme – în Marele Nimic
zguduitor de nu eşti  - între maţe -  Principe-Limbric –
....caută-ţi istoria prin munţi – pe la mitocuri...
***

ZEU DE-ALDEBARAN

sunt mort de foame – c-oi crăpa de sete
fantomele din somn se tot strâng – cete-cete
şi burniţează cu strigoi în bătătură
încât m-apuc cu cleştele de gură

astâmpăraţi moroii de pe plită :
îmi joacă tontoroiu-n foc de-ursită
valuri de ştime-mi trec peste urechi
aud doar hohote şi hule vechi-străvechi

aş vrea de toate – şi nu pot nimic
gàleşei nebunii mă prinsei ucenic
sunt văr primar cu un Fierar din Luna

eu nu vă mint – ci doar repet minciuna
pe care veacurile-o modeleaz' într-una...

...”staţi – toţi vecinii-urmăritori – cu ochii pe burlan
căci  va cădea pe-acolo Zeu de-Aldebaran[1]...”

...se uită – toţi – la mine – -n mod profan :
„...tu cine eşti ? - pe-unde-ai venit ?”„păi...pe burlan...!”
***
IEŞIT-AU PAŢACHINE LA PARADĂ

ieşit-au paţachine la paradă
şi nu le-ncape nici măcar o stradă
în frunte-s iude – zarafii şi călăii
laşii – amăgitorii şi toţi răii

...dar unde-s Mitralierele de Curăţenii
şi unde-s Gunoierii-Zeii – cu dârzenii ?
când se comandă „foc!” – pentru Miriapodul
Monstru ? – căci „vot” – „democraţie” -  -aduc exodul...

(...exodul Îngerilor Armoniei :
exod Luminii şi al Alb-Frăţiei...)

trăsneşte-i – Criste – pe „călduţii” lumii
grămezi-grămezi – Cenuşa Mătrăgunii
metodic să se-nşire – ca pe funii

explozii de schelete : Măscăricii Lunii !
...aştept o judecată-a Nebunilor Sublimi...
...aştept zadarnic : doar Păduchi şi Mimi !
***

MATROZI SUBLIMII

scăpaţi din naufragiul unei lumi
Matrozi Sublimi – cu rănile-n văpăi
ne luminează Calea către Noul Luni
şi ne şoptesc despre-alte – mii de Căi...

zdrenţoşi – bărboşi – cu ochi arzând vedenii
Matrozi Sublimii ocrotesc – cum Genii
şi sunt Învăţătorii Vieţii şi ai Morţii
sunt Ucenici Lui Crist – Sculptori ai Sorţii !

din Port în Port – ei îşi sporesc lumina
din Port în Port – topesc păcatul – vina :
da – Sfinţii noştri cresc din Naufragii

adaugă Cărţii - fulgere-pasagii...
...n-avem nevoie de Muşi-Pupe : Prova Înfruntării
s-o înălţaţi - cumpliţi : Mântuitorii Mării...
***

ADEVĂR  – ATLETUL PÂINII

caracatiţe hidoase ne-nvelesc cu-ai lor tentaculi
şi ne leagănă-ipocrite – ca s-uităm Nava sfărmată...
jos – în beznele de-oceane – ca în somn – plângem ridiculi :
primul diavol ce ne-ascultă ni-e o Mumă Nestemată...

sus – pe Punţi – eram Titanii – de ne-nvins şi bătăioşi
jos – în Pântecul Terorii – doar un cârd de viermi băloşi...
cum să urci – din Hăul Morţii – spre Lumina Cea Curată ?
Candela de Călăuză s-a fost stins – înnegurată...

...supunerea n-am în sânge – nu-s din sclavii răbdători :
un Cuţit – şi spintec Bezne – şi pe Monştrii Sfidători !
un Cuţit – şi Val e Cerul – dau năvală peste zei !

sunt Matroz – ce nu se teme de furtună – ori de stei...
...voi muri – dar nu în Cuşcă – precum – fără vlagă – Câinii
orbi ce-ar veşnici în lanţuri – numai să le promiţi...osul...

...răcnetu-mi spulber' laşi Zeii : va rămâne doar Hristosul
Război întru Buna Pace : Adevăr  – Atletul Pâinii !
***
SADISMUL CREAŢIEI COSMICE

recapitulându-Ţi – pentru a nu ştiu câta
oară – Creaţia – ai văzut – deodată – undeva – cu
totul înafara şi împotriva
Voinţei Tale – un Rai : şi-ai
Implantat – în el
Iadul : Specia
Umană
***

CÂT ŞI CUM VIBREAZĂ-ARMONIA DIN NOI

...cât şi cum vibrează-Armonia din noi – vom coborî sau urca :
multe lumi – infinite-alte lumi – fiecare – în Centru - cu-o Stea...
vom coborî sau urca nu doar la plecarea „de-aici” :
şi-„acolo” – „dincolo” – vom fi Călători – Alpinişti – Invitaţi – Venetici...

făr' de răgaz vom scrie – cu Sânge-de-Lumină – Slovele Zărilor :
Carte-afla-vom – despre – veşnice – Reptiloza - şi despre Proteus al Mărilor...
...povârneşte-ne-ntr-una – Criste – cel aflat în Mare Spital – Vizitator-de-Saloane :
Bolnavii-nghit - ori scot – pe gură – Astrale – Perfect Sferice Baloane...

...Crist sunt eu – Crist eşti tu – de-aceea cântăm – amândoi – pe O Singură Strună :
dacă te-ai întoarce „aici” – în papucii cretinilor - ai fi numit „arătare nebună”...
...e bine – e cald – Veşnic Maraton al Energiilor :

adică – Forme – Forţe – Infinit Modelate Artistic (...nevoilor...)
– Coafuri ale Florilor – Salamandrelor - Silfilor şi Ondinelor...
...povestea aceasta se tace - nu se spune copiilor...
***

15-VISUL MEU DE ARMONIE – CEL FRUMOS

pe ritmuri vechi – dansează Stele şi Corăbii
ţin pasul – după Stele – Bătrâne Nave-Săbii :
astfel – Poem se scrie – în cer şi pre pământ
filele Cărţii – scrise – se răsfoiesc în vânt...

capul cine înalţă – îşi va citi Ursita
neteamă-se de Moarte : e-o vrajă – prigonita...
seninul cer voieşte ce vreau – mereu – şi eu :
Corăbiile-Harfe Îl caut' pe Dumnezeu...

triumful Pânzelor-de-Zbor e Luminosul Vânt
veghează îngereşte – în cer şi pre pământ...
e Visul meu de Armonie – Cel Frumos

sunt biruinţi de Crist – pe-Oceanul Neguros...
...Matrozii – toţi – aşteaptă dorinţe din pământ :
Ne-nduplecaţii - -s gata de Fulger-Jurământ!
***

PANORAMARE ŞI RUGĂ CIUNE

javre – jigodii şi jigănii : aceasta-i lepra pământească...
cine-a creat-o – răzgâiat-o : slăvit să fie şi...trăiască !
...cumplit deşertu-i Rai – de Armonii Serene
faţă de-această Faună Divină – doar de şacali şi hiene...

din liniştit Neant – am poposit în toi de bestii şi mârâituri
(...cei ce-au păţit ca mine – să se adăpostească în...sculpturi !)
...cum mişc din Deget ori din Minte  – pe mine Haita sare :
să nu cumva s-ajung în Soare – s-ating – măcar – vreo Zare...

...ură – venin – invidie şi ură – perfect aristocratic
pândesc intruşii : „nu molipsim o lume-ntreagă de morbul cel socratic !
...ploaie de vomă dăruiesc călăilor samariteni

fertilizez – astfel – pământul – cu spumi de-alţi pământeni !
...voi – Aştri – Stele – ce ne-atrageţi Oceanul către Lună
la Crist – şi pentru mine puneţi – măcar o vorbă bună...!
***


Adrian Botez
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu