sâmbătă, 22 iunie 2019

DOINELE MELE, de ADRIAN BOTEZ - DORINŢĂ DE PURITATE
DOINELE MELE, de ADRIAN BOTEZ


Adrian Botez este un poet incomod şi original. Scrie poezie de multă vreme, a publicat numeroase volume dense, cu mesaj. Poezia este un mod de viaţă, un loc unde el pune în lumină o viziune proprie.
În cartea Doinele mele*, apărută la Editura Rafet, în anul 2019, el îşi aşează cuvintele în palma cititorului, lămurind o bună parte din tot ce petrece cu fiecare, cu tot ce se întâmplă în lume. Viziunea este una de ansamblu, poezia aducând tuşele necesare, pentru a evidenţia căderea istoriei în superficialitate, durerea schimbării de la o epocă la alta, loviturile primite de mintea omului, în plină mişcare, pe trecerea de pietoni. El lansează şi un avertisment, teama de un final incomod a lumii este persistentă. Căderea se simte în fiinţa omului, o boală devine viaţa trăită într-un stil aleatoriu.
Volumul este structurat pe mai multe nivele, autorul fiind atent la mesajul general al cărţii:
1.    Doinele mele;
2.    Lume, lume;
3.    Poeţilor doinei, în veşnicie;
4.    Epilog.
La finalul cărţii, avem o scurtă biobibliografie a poetului, o personalitate complexă şi dedicată a literaturii de azi, cu un titlu expresiv: Cine este Adrian Botez?
Răspunsul vine, în principal, din lectura poemelor prezente.
Titlul volumului este deschis, autorul face trimitere la influenţele folclorului asupra poeziei sale, la sinceritate, la totala deschidere faţă de problemele spirituale ale cititorului şi ale lumii. Partea spirituală domină poezia, un dor special, după o lume pierdută, mătură cuvintele cu o iubire secretă, după un Dumnezeu depărtat. O revoltă faţă de căderea în ruină a lumii, o reacţie de suprasaturaţie faţă de acţiunea demonică, din viaţa oamenilor. O lume otrăvită de superficialitate, de diletantism, de lipsa de cultură - se relevă din conţinutul poemelor. Pe de altă parte, cultura poetului, un cărturar de ţinută, cu proiecte proprii, cu dedicare pentru actul artistic, răzbate din volum. El nu se joacă de-a poezia, mesajul are ceva din soliditatea unui demers religios. Misticul are un loc aparte, versurile fiind potenţate de marile mituri ale lumii, de legendele valahe bine structurate, de tainele creştine. Suferinţa domină cunoaşterea, iubirea, revolta, cântecul de jale.
Valorile spirituale domină peisajul poemelor, un romantism bine modelat de un realism dur şi un existenţialism elegant fac, din fiecare poem, un ŢIPĂT. Lumea se mişcă într-un amurg temperat, un cântec de jale atinge fiinţele, există o poartă a luminii, ceva de demult şi de departe, care bântuie totul.
Lumea este în evidentă cădere, resturile otrăvesc totul, până la stele, universul pare că nu se mai susţine, este un frig universal, o toamnă întârziată în poeme - ...şi, iată, GHILOTINA, în toiul zăpezilor. Semnul revoltei celui integru în  faţa minciunii, a ipocriziei, a luării în posesie a întregii istorii, de către omul căzut.
Pentru Adrian Botez, Poetul este personajul vremurilor, el comunică, asemenea profeţilor, în vârful picioarelor... - ...lumea se blochează, în indivizi care nu mai ajung maturi. Personajul este Bătrânul poet tânăr (titlul unui poem)…
Umbrele pun în evidenţă epilogul, unul al sfârşitului de lume, prezis de profeţi, de gânditorii de toate religiile, de oamenii de ştiinţă. Este un secret care stă în spatele sărbătorilor, poetul exclamă disperat: Ce lume ticăloasă oamenii-şi făcură! Şi, totuşi – mai supravieţuieşte PATRIA, locul unde există saltul spre Hristos, spre arhetipul integru, neatins de mizeria lumii. Moartea este învinsă de cântec, de armonie, de starea de graţie.
În unele poeme, Adrian Botez foloseşte cuvinte luate din activităţile zilnice, din revoltele curente, din tristeţile provinciale. El le integrează în corpul acestora, ca anticorpi meniţi să apere FRUMOSUL, după un stil care îi este inconfundabil. Se recunoaşte modul de a scrie al Poetului, încrâncenarea şi indignarea, suferinţa, aşa cum am arătat mai sus.
Un poem dens, reprezentativ pentru viaţa artistului, este bine pus în pagină: „bagajele vieţii mi le duce/ altcineva – înainte: eu/ rămân   într-un/ clarobscur odihnitor/ liniştitor - şi privesc din/ urmă – complet detaşat – cum nişte/ bagaje – ale/ unei vieţi – înaintează/ singure – spre o calmă/ autoiertătoare lumină…” (Bagajele vieţii, p.44). Poemul acesta condensează în el credinţele poetului, grafia lui este modernă, eliberată de rigorile normelor literare obişnuite, deschisă mesajului spre absolut.
Absolutul, iată, îl urmăreşte pe Poet, exercită o atracţie puternică: „e frig – cuţitele se-ascut în viciu/ şi singuri înjunghia-ne-vom pe-altare/ e frig - şi dumnezeul de serviciu/ s-a îmbrăcat în raze solitare” (Frig zelos, p. 48).
Atmosfera este creionată cu tuşe groase, evidente: „…e o înserare/ perpetuă – înserare/ grea şi/ firoscos gânditoare – ca nişte/ turme de bolovani – întorşi/ pe dos…” (E o înserare perpetuă, p. 58). Chiar Dumnezeu se revoltă în sine, entropia divină se descoperă poetului. Aceste teme au marcat poezia lui Bacovia, bine analizată de critica literară. La fel, poetul Aurel Pantea reia temele în cărţile sale. Titlurile lor sunt expresive: Negru pe negru, Nimicitorul, O înserare nepământeană. La Adrian Botez, putem observa rădăcinile crezurilor valahe, influenţa folclorului, ideile care au marcat evul mediu, preocupat de o viitoare globalizare prin religie (Cabala Nebunilor; Nălucirile abatelui Bernardo; Ion - Patria mea etc).
Marile mesaje se comunică în stări dureros de reale: „acum e linişte de/ catedrală – printre/ moleculele din sânge –mereu/ învrăjbite – ale staturii mele de/ ceas” (Comunicate celeste în vârful picioarelor, p. 77). Epica poemelor este escatologică, totul se petrece într-un timp stabilit de Creator, un timp ieşit de sub controlul oamenilor: „cu un ceas după/ Sfârşitul Lumii” (p. 78).
Poetul, ca personaj în dinamica istoriei, are Chivără de Poet, cu o privire de sus asupra cosmosului. Nimeni nu priveşte în ochi FULGERUL! Poetul, asemenea soldatului, are coiful armatei divine, mintea îi este apărată, el se simte sub vraja luptelor spirituale, peste zări alpine, peste zări marine… Este imaginea preluată din valorile vechii lumi, a celor chemaţi.
Imaginea morţii dezvăluie echilibrul între viu şi absenţă, între albastru şi neant. Cităm: „te rezemi – cu spinarea – de un/ oarecare copac din pădure – vertical – dar/ imemorial – asasinat de toamnă: pentru tine – însă/ acel copac fără viaţă – e-un/ altar – o întreagă/ religie (falsificată – fireşte – de/ teoriile tale): te simţi nevinovat ca un/ prunc - şi vinovat ca un diavol – în/ acelaşi timp/ întomnat” (Moartea – superb inumană, p. 82). 
De reţinut grafia poemului, versurile frânte de o forţă iraţional de raţională, linioare care leagă ideile, în timp ce cuvintele sunt limitate - totul exprimă un zbucium, o frământare care răscoleşte fiinţa. Este tehnica poetului de a lansa ŢIPĂTUL, semnul artistului aflat pe un pod între două lumi. El nu cerşeşte, el dăruieşte, simte seminţele cum mişcă între aceste lumi, nu există sfârşit, e doar o treaptă, viaţa are regulile ei, care se perfecţionează, pentru că: „lumină ce-i tot mai crină/ scris şi lacrimă ce-alină/ nu vorbi – numai priveşte/ sufletul tău povesteşte” (Drum spre lir, p. 106).
Cititorul iniţiat va descoperi o lume în mişcare, o lume complexă, rădăcinile venite din folclor sunt evidente, mesajul bazat pe cunoaştere exhaustivă, tonurile de doină şi imprecaţie dau o lumină specială Cărţii. Sunt exerciţii, rugăciuni şi chemări asupra fanteziei, un jurnal al unui prizonier al cărţilor, ruptă din Cartea Eternă. El se revoltă scriind, se eliberează prin iluziile asupra adevărului brut. Martorii invocaţi de poet sunt munţii, natura, apele, zăpezile atinse de ghilotinele istoriei.
El exclamă cu pasiune: „în amurg adânc de seară/ sihăstriţi – hulubii cântă/ dar nu-i văd – pe drum de ceară/ cântul mistic mă-nveşmântă/ păşesc lin – ca împăraţii/ prin mulţimea de tăceri:/ am fost vis al unei Graţii/ în grădina unei veri…” (În amurg adânc de seară, p. 10).
Poetul poate avea un loc în Raiul promis, chiar pe un drum de ceară…


Constantin Stancu
Iunie 2019 *Adrian Botez, Doinele mele (poeme), 142 pagini, Râmnicu Sărat: Editura Rafet, 2019; coperta I: Peisaj de iarnă, la munte. O carte dedicată soţiei, Elena; carte sponsorizată de Iustinian Botez, fratele autorului. 

DORINŢĂ DE PURITATE

grădini lehuze – aşteptând sorocul
văzduhul să vădească-n ele Fructul :
în stele-şi osteniră Sorţii – jocul
Ondine-au reparat – azi – apeductul...

e-un mâl – fecund şi verde – pomi plini de prihană
iar duhuri deşucheate se azvârl la hrană :
e Mâlul Vieţii – Verdele Otrăvii
Ospăţ de Vară... - ...vin – deja – Corăbii...

anahoreţii – scuturaţi de luturi
privesc – scârbiţi – vomele grele-a' humei...
...spre cerul bântuit de Duh şi Fluturi

au predicat sfârşit Nesfintei – Ciumei...
...nu vă-nşelaţi cu Mâzga de Născare  :
va ninge Timpul – fără lupanare...
***

NU JUDECAŢI, CA SĂ NU FIŢI JUDECAŢI

Motto: “Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi. Căci cu ce judecată judecaţi, veţi fi judecaţi; şi cu ce măsură măsuraţi, vi se va măsura” (Matei.7:1-2)

bieţi copii de cioară
în lumina chioară
din pădurea rară
- frunze-ncep să doară...

bieţi copii de cioară
în lumina chioară -
sau feţi logofeţi
prinţi printre sticleţi
regi în travestire
zbor fraged de fire ?

orice în orice
tot trec apele :
trec spetite-n goană
noimă şi icoană...
orice în oricine
vine – pleacă – vine...
n-aveţi de-unde şti
că nu-s feţi de zi
că voi vedeţi prost
din jurul de rost

e lumina chioară :
ochi o să vă doară
când vă dumiriţi
c-aţi fost amăgiţi
de lumina chioară
şi-aţi lăsat să moară
cuvintele sfinte
şi v-aţi sprijonit
pe vorbe ce mint...

dar le-aţi scos din gură
presărat-aţi zgură
împrejur de fire
fără stăpânire...
şi aţi condamnat
pe nevinovat
şi l-aţi osândit
şi l-aţi umilit
...dintr-un ochi greşit...

ia – priviţi din munte
sfinţi cu mii şi sute :
copiii de cioară
din lumina chioară...

floare şi iar floare
fiţi buni de la-izvoare
nu năpăstuiţi
şi nu obidiţi
nu iar răstigniţi
Boarea Domnului
Duhul Cristului :
în cerdac de fire
toţi vor leac de Mire
în cerdac de ceruri
toţi visează leruri...

să nu vă pripiţi
să nu-ngăduiţi
judecată strâmbă
pornită din drâmbă
iar nu din vioară
ochi de căprioară...

decât să greşiţi
şi să umiliţi
şi să răstigniţi
mai bine iubiţi
căci toţi suntem fraţi
de rele scurtaţi...

...şi vă minunaţi
şi vă bucuraţi –
de rai luminaţi...
***

SUS – PE COPOU – SE  PLIMBĂ-NDRĂGOSTIŢII

sus – pe Copou – se  plimbă-ndrăgostiţii
parfum de flori de tei filtrând halucinaţii :
plutesc prin raiul fără interstiţii
surâd – din lume duşi – ieşiţi din spaţii...

sus – pe Copou – e pururi primăvară
nicio fărâmă de-ntuneric se strecoară :
doar umbrele celor ce ştiu că n-or să moară
şi-o boare de Sfânt Duh – din cer pogoară...

şoptesc copacii – înţelepţi – versete
dar tinerii îndrăgostiţi ştiu altă limbă
cari – cu săruturi – ne-ncetat se schimbă...

...stau şi privesc : „îmbătrânişi – Poete...”...
...nu poţi îmbătrâni în Paradis :
dau filele zăbavnic : câtă lumină-n scris !

...ca un proroc localnic – văd visul după vis...
***

DE ZIUA TA
soţiei mele iubite, ELENA - 21 Mai 2019

în calendar nu-i – azi – Dumìnică
tu – Lebădă-ntre aştri – tu - Liră Imnică...
dar suferit-ai vieţi prea multe – deci : SĂ FIE!
...să fie Sărbătoare şi Făclie !

tot ce iubeşti – vină-n dumbrăvi – acum – Alai !
Copacii  -  Liliacul – să-nflorească :
fii binecuvântată-n Pământescul Rai
MunţiOameni şi Jivine : toţi sărbătorească !

e-o zi în an când ceru-i mai înalt
şi când ţi-s CandelabreRazele de Soare...
tu eşti Făclie[1]Sfântă Stea iscată-n Mare

şi tot ce vine către tine-i Cânt de Psalt...
...fii fericită-n Sănătatea Învierii
fii luminoasă – chiar şi-n Pragul Serii...!
***

O – LUME-AIURITĂ !

inorogul plouă
luna stă să ouă
măscărici de rouă...
trandafirii se bătură
şi-au plecat într-o trăsură

munţii am bifat
contabil-argat...
rugi se strecurară
în biserica de ceară :
Crinul stă – iar – să răsară

Crist
Sublimul Colecist
de Tămâie-Ametist
învie suflet de şist :
de-aia-i Cosmicul Artist !

vagabonzii regi
magi – trufaşii blegi
se mănâncă-ntregi :
la priveghi de stele
veniţi cu gamele !

crimă în salată
o balenă beată
sânge şi răcori
menestreli în nori

păstori turnători
cununaţi cu flori
înfulecă ciori :
nu se mai iubeşte
decât în poveste...

o amigdalită
fierbe viermi pe plită
iar privighetoarea
strică sărbătoarea :
varsă-n mare – sarea..

...mă veţi viziona
pe solz de sardea :
Cartea-Validè
e creier-panè...
...şi-alte boacăne...

peştii răzgâiaţi
scuipă elefanţi
molusca minoră
deveni sonoră
flască auroră...

...loc de baştină
loc de Mlaştină
pe coclauri sterpi
înfloriţi cu Şerpi :
Prinţii Spinilor
Fùrii Stelelor...

strămoşi şi voievozi
au răzbit irozi
şi toţi au plecat
după Cerb Rotat
spre ceresc Palat...

...o – lume-aiurită !
demenţă-aurită...
lună cufurită
şi neisprăvită
de tot îmbeznită :
nu vezi Crizantema
nu simţi Anatèma...

...refuz să mai scriu
pe nisip pustiu
Foi de Copârşeu :
Măgarul – din Leu...

...aştept Foc
aştept Loc
pentru Scoc
pentru Proră
(...Sfântă Floră...)
pentru Steaua-Soră
pentru Vulturii Pribegi
să se-aşeze-n Crengi
Autentici Regi...

...pân-atunci
te usuci
te aburci
pân' la Stânca de Lumină
s-o înveţi Slova Senină
Slovă : Plodul de Hermină...
***

RĂMAS BUN

am plecat :
oameni şi dumnezei – să vă ia
dracul - pe toţi
deopotrivă !

...acum - chiar de n-o fi nici ea
bună (şi n-o merge
strună!) – am – totuşi - ALTĂ
locomotivă...
***

TERATOLOGIE

broscovenii-nghit lumina şi orăcăie la Lună
templu înglodat în monştri – uitând lumii să-i dea-arvună
aschimodii trag la dible – să acopere-infracţiunea
un călugăr scoate coarne – zeii-s traşi în piept – într-una

crengi de melci zornăie linişti – în palatul de strigoaie
căpcăunică e umbra – şi pe toţi dracii-i înmoaie
Talaleu şi Paraleu – îmi plătiţi voi datoria
faţă de Luntraş-Leprosul – mormăindu-şi omilìa...

nu-ţi căuta în buzunare – dai liber la crocodili
pui – la un cazan de smoală – Paiaţa  - plus trei edili :
e prea mare-nghesuiala în acest infern ad hoc

e diluviu-aghezmuiala – ca să-ţi cumperi un biet loc...
...eu mă duc la concurenţă – cu Serafii să mă joc...

...uimitoare e iubirea : când îi tragi două la ceafă
dau năvală – peste tine – zeci zeiţe – şi o Scroafă!
***

LEAGĂNĂ-TE – LUNTRE SCUNDĂ – PRINTRE CERURI

leagănă-te – luntre-ngustă – printre ceruri
fii urmaşa Păsării-ngheţate-n geruri...
hai – străbate-apoteozele de flori
smulge-mă din lut : voi naviga prin nori...

arăta-se-va Zenitul de Comori
oşti de-arhangheli mă-nsoţiră până-n zori :
leagănă-te – luntre-ngustă – şi mă lasă
la picior de Munte Vrednic – pe mătasă...

dispărut-au cobitorii – sus – în Lojă
vor rămâne Sceptre – şi Porunci – şi Roză...
spada mea voi fulgera-o-n toi de umbre

îşi iau zborul – tot spre bezne – cioare sumbre...
...la mijloc de Horă Vie  - Voievodală
Bradul-Crist e Poartă - şi e Şcoală...
***
DEMENTĂ SCULPTURĂ

acum
părul tău iese din
gură :
dementă
sculptură
cu umplutură
***

DIN CADOURI SE MOARE

din cadouri se
moare : îmi strănută – în
faţă – o
gigantică boare
***

BULĂ DE RAI

bulă de rai – scrisă pe
Nai

negustorii de
piane – precum şi
negustorii de
sfade ca
hrane – şi-au întrerupt
antrenamentul cu
purici :
pe pasarelă – au înnebunit
comete şi
muzici

se lansează – imediat
intestine
serpentine – pe
cerul tău iscat de
tine – cea aflată în
coproducţie cu
descuamate
albine
***

BOLI RIVERANE

macrouri marocane – lansez din
sarbacane

boli riverane
alint de
tavane

bărzoi de
durere – zboară peste
fiere

alunecă alintul – ucide - peste
lintea mea din
blide

binele-l faci
sorilor săraci : chelălăind îi
auzi – pe nebuni – pe
regi  - şi pe
surzii străbuni

asteroizii – ne-mblânziţi
îţi rânjesc – scoţând capul din
propriile-ţi
vintre – aducători
aminte
fierbinte – ba chiar
arzători şi
rânjitor-cruzi

...ling leşin
odor de-asin...
***

AM DETONAT O VEŞNICIE

am detonat o veşnicie
deci - mă-nchid în
magazie

ramură de
sfeşnic – vecernii de
lut – scut - pentr-un
dumnezeu slut

...nu : mut...

sfinte crizanteme
la mine-n izmene

Astaroth
o ia la
bot – Azazel
o ia la
fel – înafară de-un
gazel – cântărind cât un
căţel...
***

LUME DEPLINĂ...

licărul de liră
plânge şi
transpiră :
dumnezeu de
cauciuc – fără roţi – fără
muştiuc...

clironomii de
cler – umplute cu
piper : gol de
varză – plin de
barză : vin păduchii să ne
piarză

copiii să depene
inimile ţepene...
***

PLOI  RÂNCEDE

ploi râncede tot bâlbâie pământul
cu ploi de sânge îi răspunde gândul
s-au cocoţat pe Stâlpul Morţii o Pasăre şi-un Nume
iar Clopotul se-nverşunează  - acolo - -n fund de lume

mai vin – din când în când – pe râu în jos
unelte-a lui Manole – Sfântul Cavernos
meşterii se târăsc – noroiul îi înghite
iar Negru Vodă se îmbată şi sughite...

...o  -  nu-i Sfârşitul – doar amestecătură
de Frunză Alburie – cu Lamură de Zgură
ridicole mâzgâlituri de Floare

cu un Hopa-Mitică – numit „Soare”...
...degeaba te tot zgâlţâi în mormânt
Cenzura Presei Morţii striveşte-orice Cuvânt...
***

ÎN LUMEA BUNĂ

damă c-un
dam – ambii cu
păr în formă de
salam : nu am decât să mai privesc pe
geam – să văd cum trece-o
Codobatură-Contesă : nonconformist
cuplată cu un
Gunoier : cel care are doar o
tresă

...în minţi de criminali ciripesc
chipsuri : viaţa – în general – vădeşte numai
lipsuri
***

MATROZII  SE SFINŢESC CU FIECARE PORT

Matrozii  se sfinţesc cu fiecare Port
căci fiecare Port e cu o Mare mai înalt
iar cerul nu e boltă – nu e cort :
e Înşeptitul Voal – tot mai învoalt...

...pe jos – reptilele se-nghit – cu reciprocitate
iar Vântul Veninos pătrunde-n toate
pe jos e Mlaştina : Matrozii s-au trezit
Agheasma din Corăbii le-a dat Rit !

nu e o bătălie între Jos şi Sus :
e hotărârea Răstignirii lui Iisus
ca-mbrăţişare pentru Stele – Munţi şi Oameni...

...când te opreşti din vis – cu-o Luntre sameni...
...voi – Haită – nu viermuiţi şi nu huliţi :
ci – trişti – priviţi Minunea-n care vă chirciţi...
***

VIN DE DEPARTE – DE FOARTE DEPARTE

vin de departe – de foarte departe
nu-s învăţat să leg lucruri – aici :
toate rămân dezmembrate – în Carte
eu – primul – mă strâng : un arici

nu mă-nvăţa – o - străine – limba iubirii
nu vreau să mă-ncurc în capriciile firii
rămân orb – şi sărac – trist – vag şi prost :
numai aşa port – aici – absurdă – nădejdea-ntr-un rost...

citeşte-mă – citeşte-mă – slovă cu slovă
şi vei afla că n-am pupă – nici provă...
sunt un flutur nebun şi iscat dintr-un vierme
fără să ştiu că-a fi vierme... - ...aici şi aiurea... - ......sunt lucruri eterne...

...nu-ţi bate capul cu mine : curând – voi pleca
revoltat de o lume „a mea” – şi „a ta”...
...morţii cleioşi chiar – în şiruri - încep pe mine-a urca....
*
...atâtea lumi – şi doar sărăcie de rosturi :
Cristul şi-alege – oriunde – mereu – alte posturi...
*
...ascult tot (...chiar mai mult...) - dar nimic nu aud :
mi-am ales – dintre toţi – Dumnezeu mut şi crud...
***

...TOT MAI CINSTIT E SOMNUL – DECÂT GÂNDUL

...tot mai cinstit e Somnul – decât Gândul :
într-unul te scufunzi ca şi în Moarte
şi nu poţi vinovat să fii – măcar cu rândul !... –
...cel'alt : Izvorul de-Amăgiri – nu încă Fapte...

Gândul – trândav – şopteşte-ţi să te sinucizi
Somnul nu-ţi are grija - în bezne te doboară :
terorizat  şi-orbit – deci - alegi între Atrizi...
...nici nu bagi seamă Noaptea cum – parşiv – scoboară...

...de ce n-ai aripi – pe o rază-sfoară
să te înalţi deasupra Loteriei : „Legământul”...?
...Zeii Plictisului – în cer – joacă la zaruri – într-o doară :

nici capul nu îi doare că e loc – Pământul
unde se-ncaier' Criminalii – Vântul şi Cuvântul...
... momâie nevricoasă – nu eşti decât o Umbră

în plină criză de-nţelepciune vizionară – sumbră...
***


DA – SUNT DEASUPRA DE TOT CE MINTE – AMĂGEŞTE ŞI UCIDE

Motto :
prostul – prostul :
nu ştie nici ce-i Rostul !

da – sunt deasupra de tot ce minte – amăgeşte şi ucide :
nemuritor – cum zeii cei ieşiţi din crisalide
şi vizionar dement – în lumi fără planete
fără de gânduri – visuri... : făr' de marionete !

însemn ce vreau – cât vreau – păşind pe capete divine :
să îndrăznească dumnezeii să suspine
după perechea lor – burlescă – de patine :
...că „li s-a luat tot Monopolul Hotărârii şi Normării
Imaginării în Porunci” -  tradus :  Destrăbălării !

...sunt Vultur – sunt Ocean - sunt Vântul Nemuririi
o – sunt deasupra de lumi – strivind orice-omenire
şi pe oricine refuză Creaţia-Mi s-admire ! :

sunt Dumnezeul meu – dement – şi singur şi absurd :
sunt Tatăl Sorţii – Mumă Nesfârşirii...!
...la orice comentariu – rămân solemn şi...surd !

...deci – recunoaşteţi : sunt un Model de Dumnezeu al Firii!...
***

Adrian Botez[1] - ELENA - Străvechiul nume HELÉNE este explicat, de unii, prin gr. HELÁNE (“TORŢĂ”, “FĂCLIE”, dar şi „FOC SACRU”, la sărbătorile numite HELENÈIA, dedicate zeiţei Artemis), iar de alţii, prin gr. HÉLE (“lumină arzătoare a soarelui”), cu presupunerea că HELENA ar fi fost o străveche divinitate indo-europeană, a luminii solare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu