vineri, 21 iunie 2019

Un eveniment cultural științific de anvergură națională, al IX-lea Congres Național de Istoria Medicinei la Vaslui
       Un eveniment cultural științific de anvergură națională,
            al IX-lea Congres Național de Istoria Medicinei
                                              la Vaslui

                                                ”Oricât noroi va fi fost pe ulițele târgului Vaslui la sfârșitul
                                                secolului al XIX-lea și începutul secolului XX, acela nu putea
                                                astupa urmele pașilor lăsați de marile personalități ale
                                                literaturii, artei,  culturii și științei românești în trecere prin
                                                vechiul târg moldovenesc”
                                                                                                            George Topârceanu

          Realitate subliniată de marele poet, care avea să se vădească încă odată ca adevărată cu ocazia celui de al IX-lea Congres Național de Istoria Medicinei, desfășurat la Vaslui în perioada 23 – 25 mai 2019. Într-un ambient cu totul special, asigurat de parteneriatul cu Primăria Municipiului Vaslui, Consiliul Județean, Spitalul Județean de Urgență Vaslui, Colegiul Medicilor Vaslui, Episcopia Hușilor, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” congresul Societății Române de Istoria Medicinei avea să-și desfășoare lucrările în sala de consiliu a Primăriei Municipiului Vaslui.
Derulate pe parcursul a trei zile, cu o deschidere fastuoasă în saloanele hotelului Racova (gazda oaspeților), în prezența autorităților locale, lucrările aveau să înceapă chiar din seara deschiderii oficiale printr-un excurs istoric privind ținutul Vasluiului, prezentat de doctor în istorie profesor Laurențiu Chiriac și un documentar filmat al istoriei medico-sanitare al locului, prezentat de președintele Comitetului de Organizare, dr. Valeriu Lupu. Familiarizați cu noțiuni de istorie locală, participanții își vor derula în următoarele două zile (24-25 mai) maratonul comunicărilor, prezentărilor și lansărilor de carte, care aveau să acopere nu mai puțin de 82 de lucrări și șapte lansări de carte.
Cu o participare de excepție; peste 70% personalități cu titluri universitare și academice, de asemeni, personalități cu vechi preocupări în domeniu, acoperind practic toate județele țării; de la Nord la Sud și de Est la Vest, congresul va avea privilegiul să găzduiască și oaspeți din Republica Moldova și Germania. Această amplă participare se explică prin tematica deosebit de generoasă propusă spre dezbatere, iar numărul mare de lucrări au determinat organizatorii să le împartă în șase sesiuni care se vor derula succesiv.
În prima sesiune, sub titlul ”Istoria de 90 de ani al Societății Române de Istoria Medicinei” s-a evocat parcursul istoric de excepție a acestei societăți, considerată astăzi ca cea mai activă din cadrul Asociației Medicale Române sub egida căreia funcționează, ceea ce la prima vedere ar părea un paradox dat fiind vârsta membrilor săi. Au fost evocate, pe lângă realizările societății și personalități de referință a iatroistoriografiei românești precum; Constantin Severeanu, Victor Gomoiu, Mihail Manicatide etc.
A doua sesiune a avut ca subiect ”Medicina românească-medicină europeană”, sesiune în care, prin numeroase lucrări, s-a subliniat contribuția românească la progresele medicinei europene și mondiale prin nume de referință ca Nicolae C Paulescu, Victor Babeș, Ioan Cantacuzino, Grigore T Popa, Constantin Parhon, George Palade, etc. O dovadă în plus, sunt și performanțele unor medici români care lucrează în străinătate, purtând peste hotare geniul și talentul medical al acestui popor.
O sesiune specială (a treia) întitulată ”Simpozion dedicat profesorului Nicolae C Paulescu – 150 de ani de la naștere” a fost dedicată celui mai mare savant român al tuturor timpurilor; Nicolae C Paulescu, la aniversarea a 150 de ani de la naștere (1869). Evocarea sa s-a făcut printr-o serie de lucrări de înaltă ținută care i-au prezentat contribuțiile sale în domeniile medicinei, fiziologiei (științei vieții), biologiei, filosofiei, psihologiei, sociologiei, istoriei și teologiei. Ideea celebrării lui Paulescu la Vaslui se leagă și de faptul că aici s-a realizat cea mai completă monografie a marelui savant, lansată în 1918 la a 47-a Reuniune Națională de Istoria Medicinei de la Roman. Este o monografie care redă exhaustiv personalitatea marelui savant  la adevărata sa dimensiune științifică și umanistă.
          Dat fiind că organizatorul congresului a fost și este pediatru, o sesiune specială (a patra) sub genericul ”Istoria pediatriei în România” a fost dedicată pediatriei românești, prilej cu care au fost evocați, prin lucrări de substanță, corifeii acestei specialități, la rândul lor alcătuind o elită națională, precum; Mihail Manicatide, Ioan Nicolau, Titu Gane, Alfred Rusescu, Gheorghe Goldiș, Emil Hurmuzache, Marcel Burdea etc. Pe lângă evocările prezentate, au fost subliniate și provocările actuale, ca și perspectivele privind, de pildă, vaccinarea și medicina personalizată.
Ziua de sâmbătă, 25 mai, a fost consacrată ultimelor două sesiuni. Sesiunea a V-a, a cărei temă a fost ”Medicina și Farmacia în orașul și județul Vaslui” în care au fost evocate și aduse în actualitate ca antemergătoare, personalități locale  subliniindu-se rolul și implicarea lor în treburile cetății, precum Gheorghe Andreescu de pildă, căruia, în semn de recunoștință pentru contribuția sa la emanciparea societății vasluiene, i se va ridica un bust într-unul din parcurile orașului sculptat de maestrul Gheorghe Alupoaie.
Ultima sesiune (a VI-a), avea să fie consacrată învățământului medical  sub titlul ”Istoria învățământului medical în România” prilejuit și de aniversarea a 140 de ani de la înființarea Facultății de Medicină de la Iași (1879), în care s-au prezentat personalități de referință în domeniul învățământului și creatorilor de școală medicală ieșeană, bucureșteană, timișoreană, clujeană, brașoveană, tomitană etc.
O notă aparte în derularea lucrărilor congresului au făcut-o lansările de carte în care, autori de prestigiu și-au prezentat operele lor literar-istorice și medicale, sub formă de monografii, eseistică, romane memorialistice, colecții de documente, în care talentul literar și acribia științifică se îmbină cu măiestrie. Ni se pare util să le cităm mai ales pentru semnificația lor istorico-literară;
1. Trecute vieți de medici romașcani. Poveștile medicinii, autor Dan Gabriel Arvetescu.
2. Mihai Ștefănescu Galați. Răniți și ranițe. Chirurgia de război (editor Richard Constantinescu).
3. Mihai Ștefănescu Galați, Amintiri din Marele Război (editor Richard Constantinescu).
4. Nicolae Leon. Rectorul Unirii (editor Richard Constantinescu.
5. Înainte să fie prea târziu (autor Ioan Iețcu)
6. Medicamentul de-a lungul vremii (autor Marțian Cotrău). 
7. De la ”Spitalul lui Drăghici” la Spitalul de Urgență Vaslui (autori; Valeriu Lupu, Nicolae Bârlădeanu, Mihai Ciobanu).
Cu această ocazie s-a înmânat pentru prima dată premiul ”Epifanie Cozărescu” instituit de filiala Roman a Societății Române de Istoria Medicinii, la inițiativa președintelui acesteia, dr. Dan Arvetescu, menit să răsplătească autorul (autorii) celei mai bune cărți din domeniul iatroistoriografiei românești. Primul premiu a revenit cărții ”Marea Unire și Medicina Românească” scrisă de Benone Duțescu, Mircea Beuran, Sabina Stănescu și Rodica Duțescu-Zăvoianu  
          Evenimentul avea să se încheie cu o excursie spirituală la Mănăstirea Florești, cunoscută în lumea specialiștilor ca o perlă arhitectonică (Goticul de Vaslui) și spirituală a ținutului Vaslui ce avea să impresioneze vizitatorii prin frumusețe și grandoare.
Trebuie subliniată percepția evenimentului în rândul participanților, care spre satisfacția organizatorilor a fost una extrem de pozitivă. În primul rând din partea oaspeților care, spre surprinderea lor, aveau să descopere un oraș modern, curat, deosebit de cochet, cu oameni harnici, pașnici, ospitalieri, cu deschidere pentru comunicare și socializare. În al doilea rând din partea audienței (record în prima zi), care a avut satisfacția unei întruniri academice în care iatroistoriografia românească, Vasluiul și istoria lui, au constituit centrul atenției.
Ecourile, mai ales pe rețelele de socializare, sunt unanime în aprecierea la superlativ a evenimentului, ceea ce constituie un prilej de satisfacție pentru locuitorii urbei și ținutului vasluiului. Pentru edificare reproducem mesajul unuia din participanții activi la congresul nostru, mesaj care exprimă cum nu se poate mai convingător, impresia pe care urbea și ținuturile noastre o produce în sufletul călătorului. ”A fost o mare plăcere participarea la Congresul pentru Istoria Medicinei organizat impecabil de Dvs. Vă mulțumesc pentru generoasa ospitalitate și căldură tipic moldovenească, vă mulțumesc pentru redactarea impecabilă a materialului congresului, a programării prezentărilor cu paciență pentru nerespectarea spațiilor recomandate prezentării, vă mulțumesc pentru valoarea invitaților și a bogatei informații științifice, vă mulțumesc pentru atmosfera de amicală comunicare, pentru implicarea instituțiilor administrative și nu în ultimul rând, pentru oportunitatea de a descoperi un oraș atât de frumos, curat, organizat, îngrijit cu mare dragoste de locuitorii lui, de biserica lui Ștefan cel Mare și Sfânt, de siturile arheologice, de Mănăstirea Florești și generosul și documentatului ghidaj al domnului istoric (prof. dr. Laurențiu Chiriac n.n.), de minunatul Copou al Vasluiului. Am plecat cu sufletul plin de încântarea de a fi descoperit acest colțișor românesc de rai, înflorit și iubit de vasluieni.
Cu cele mai alese gânduri și mulțumiri, Dvs și colaboratorilor Dvs. Dumnezeu să vă dea sănătate și mulțumire. Cu stimă și recunoștință, prof. dr. Clementina Timuș, SRIM, București” (https//mail yahoo.com).
                                    Dr. Valeriu Lupu
      Președintele Comitetului de Organizare  al Congresului
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu