duminică, 20 noiembrie 2022

Guy Mettan - Europa: riscul unei retrogradări majore

 Europa: riscul unei retrogradări majore

Guy Mettan, Jurnalist, Elveția

20 Noiembrie 2022

 

„În timp ce Uniunea Europeană duce un război, Asia face comerț”. Acesta este modul în care marele academician singaporez Kishore Mahbubani rezumă situația actuală. Mahbubani nu este chiar oricine, e fost ambasador și președinte al Consiliului de Securitate, academician de renume, clasat printre cei mai influenți 100 de intelectuali din lume și cei mai importanți 50 de gânditori ai capitalismului, deci el nu este un teoretician al conspirației.

 

El crede că Europa a făcut o greșeală uriașă în dorința de a exclude Rusia din sfera sa economică, dar și că Statele Unite greșesc azi crezând că vor câștiga Războiul Rece 2.0, care tocmai a început, doar pentru că l-a câștigat pe primul. Argumentele lui? În anii 1950, China nu a însemnat mare lucru în economia mondială. Nici India, Asia de Sud-Est sau alte țări din B.R.I.C.S. Ultima perioadă arată însă alte ierarhii. Spre exemplu, o veste ce a trecut neobservată în Occident, a remarcat că în august  2022 India a detronat Marea Britanie ca a cincea cea mai mare economie a lumii. În plus, în mod ironic, acum o lună un fiu al unui imigrant indian a devenit prim-ministru al Majestății Sale Charles al III-lea. Când metropola este înlocuită de fosta sa colonie și viața politică britanică se scufundă în mediocritate și insignifianță, devine clar pericolul decăderii.

 

Aceeași nenorocire se întâmplă și cu Germania care, din fanatismul atlantist, și-a lăsat conducta Nordstream să fie sabotată fără să reacționeze, izolându-se astfel de sursele sale de energie ieftine pentru a se conecta la gazele de șist americane, dar și la mult mai scumpul GNL qatarez. Oricum, nu călătoria lui Olaf Scholz în China va restabili situația.

 

În ceea ce privește Franța, care a permis flotei sale nucleare să se deterioreze în cel mai prost moment posibil, fiind și contestată în majoritatea țărilor africane care sunt fostele sale colonii, situația franceză nu este deloc mai bună. Chiar și francofonia se ofilește vizibil, țările membre considerând că nu mai rentează să învețe limba franceză, deoarece chiar și companiile franceze preferă să angajeze anglofoni.

 

Provocator, Mahbubani detonează o concluzie bombă. După performanțele din China și India (1,4 și 1,3 miliarde de locuitori fiecare), chiar și discretul Asean (care include Malaezia, Indonezia și Singapore) depășește acum Europa, cu cei 655 de milioane de locuitori și rata sa de creștere de două ori mai mare decât a noastră. Mai zice singaporezul că, în secolul al XXI-lea, S.U.A. sunt cele care joacă rolul din secolul al XX-lea al fostului U.R.S.S., dar americanii au ca rival acum axa ruso-chineză.

 

Întrebarea cheie este cine se izolează de fapt astăzi? În 1961, blocul sovietic a fost cel care a construit Zidul Berlinului și s-a desprins de lume. În 2022, șaizeci de ani mai târziu, europenii sunt cei care își acoperă granițele estice cu sârmă ghimpată și își alungă vecinii ruși de pe teritoriul lor, în timp ce Statele Unite fac același lucru cu zidul său anti-imigranți din America Latină. Motivele expuse public sunt foarte similare: la acea vreme, Uniunea Sovietică a pretins că se protejează de fascismul occidental (Antifaschistischer Schutzwall), în timp ce astăzi Europa este cea care pretinde că își „protejează valorile” amenințate de fascismul rusesc.

 

Această simbolistică este devastatoare pentru cei ce-i pricep consecințele[1].

 

-----------------------------------

[1] Sursa - https://arretsurinfo.ch/europe-le-risque-du-grand-declassement/ - 11 noiembrie 2022 și https://solidnews.ro/parteneri/2022/11/14/europa-se-izoleaza-in-mod-fatal-apare-riscul-de-dezafectare-majora/ - 14 noiembrie 2022.

Versiunea originală în limba franceză

 

Europe : le risque du grand déclassement

Par  Guy Metan, journaliste indépendant

« Alors que l’Union européenne fait la guerre, l’Asie fait du commerce. » C’est ainsi que le grand universitaire singapourien Kishore Mahbubani résume la situation actuelle. Mahbubani n’est pas n’importe qui. Ancien ambassadeur et président du Conseil de sécurité, universitaire renommé, classé parmi les 100 intellectuels le plus influents du monde et les 50 plus grands penseurs du capitalisme, il n’est pas précisément un complotiste décliniste et antimondialiste.

Et pourtant il estime que l’Europe a commis une énorme erreur en voulant exclure la Russie de sa sphère économique et que les Etats-Unis se trompent en pensant qu’ils vont gagner la guerre froide 2.0 qu’ils viennent d’initier juste parce qu’ils ont remporté la première. Ses arguments ? Dans les années 1950, la Chine ne pesait presque rien dans l’économie mondiale. Pas plus que l’Inde, le Sud-Est asiatique ou les autres BRICS. Ces dernières semaines lui donnent raison. La nouvelle est passée inaperçue en Occident, mais qui a noté qu’en août l’Inde avait détrôné la Grande-Bretagne comme cinquième économie mondiale ? Et que, comble d’ironie, en octobre un fils d’immigré indien succédait à une Britannique pur sucre comme premier ministre de Sa Majesté Charles III ? Quand la métropole se fait supplanter par son ancienne colonie et que sa vie politique sombre dans la médiocrité et l’insignifiance, c’est qu’il y a péril en la demeure.

La même mésaventure est en train d’arriver à l’Allemagne, qui, par fanatisme atlantiste, a laissé saboter son pipeline Nordstream sans réagir et vient de se couper de ses sources d’énergie bon marché pour se brancher sur le gaz de schiste américain et le LNG qatari beaucoup plus cher. Ce n’est pas le voyage bienvenu mais fort critiqué d’Olaf Scholz en Chine qui va rétablir la situation.

Quant à la France, qui laissé son parc nucléaire se dégrader au plus mauvais moment et se voit contestée dans la majorité des pays d’Afrique, sa situation est à peine meilleure. Même la francophonie est à la peine, les pays membres se plaignant qu’il ne vaut plus la peine d’apprendre le français puisque même les entreprises françaises préfèrent engager des anglophones. 

Provocateur, Mahbubani enfonce le clou. Après la Chine et l’Inde (1,4 et 1,3 milliard d’habitants chacun), la discrète Asean (qui comprend notamment la Malaisie, l’Indonésie et Singapour) est en train de surclasser l’Europe, avec ses 655 millions d’habitants et son taux de croissance deux fois supérieur au nôtre. Et d’affirmer tranquillement qu’au XXIe siècle, ce sont les USA qui jouent le rôle de l’URSS et la Chine celui des USA dans la rivalité qui les oppose.

Un petit signe qui devrait interroger : qui s’isole aujourd’hui ? En 1961, c’était le bloc soviétique qui construisait le Mur de Berlin et se coupait du monde. En 2021, soixante plus tard, ce sont les Européens qui garnissent leurs frontières orientales de barbelés et bannissent leurs voisins russes de leur territoire tandis que les Etats-Unis font de même avec leur mur anti-immigrés latino-américains. Pour des raisons très similaires : à l’époque l’Union soviétique prétendait se protéger du fascisme occidental (Antifaschistischer Schutzwall) tandis qu’aujourd’hui c’est l’Europe qui prétend « protéger ses valeurs » menacées par le fascisme russe.

Il y a des symboles ravageurs.

Kishore Mahbubani and Steven Okun, USA = USSR, China = USA if Cold War 2.0? August, 1, 2022


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu