marți, 30 iunie 2015

D. Lodge's Literary Criticism


Press Release
Wednesday 1 July 2015
Online Publication
Contemporary Literature Press,
under The University of Bucharest, in conjunction with The British Council, The Romanian Cultural Institute, and The Embassy of Ireland,
Announces the publication of

To Paraphrase the Unparaphrasable
David Lodge's Literary Criticism

A Reader
Selected and edited by
Lidia Vianu
ISBN 978-606-8366-89-0
          In order to make the present selection, I spent a summer reading David Lodge's books of literary criticism all over again, and have found them as theoretical as ever, and yet perfectly 'teachable'----student--friendly, to use a neologism that belongs to an area of information which has shaped the minds of the present young generation.
          I admit I compiled this selection as a guide for my own students at the University of Bucharest, most of them lost in the maze of coinages repeated with gusto by some literary critics of our times.
            Can one be theoretical and clear at the same time?
          There is no doubt that literary criticism means a lot more than the statement 'What a lovely book!'. There is no doubt that a literary critic must use theoretical tools. Are these tools any use unless they really fit the text under discussion? How does one make them fit?
        When the literary critic's mind is set on Cultural Studies, how far should this critic be allowed to stray away from the work under discussion?
          These are the questions I was asking myself while making the present selection. I was looking for an answer.
          'Fashion' used to be tyrannical. If, at some point in history, you failed to wear a wig when everybody else was wearing it, you were described as 'bizarre', a misfit. Right now, the unwritten laws of literary criticism seem to follow the old pattern of 'fashion'. When he wrote My Strange Quest for Mensonge: Structuralism's Hidden Hero (1987), Malcolm Bradbury must have sensed that.
          I have chosen a critic who was a close friend of Malcolm Bradbury's, and who writes books that are both theoretical and yet perfectly accessible at the same time.
          The title for this selection comes, in fact, from David Lodge himself. The excerpt runs as follows:
                     'It is the inevitable irony of our position as critics
        that we are obliged, whatever kind of imaginative work
        we examine, to paraphrase the unparaphrasable.' 
Lidia Vianu

To Paraphrase the Unparaphrasable. David Lodge's Literary Criticism. A Reader, Selected and edited by Lidia Vianu, is formally launched on Wednesday 1 July 2015. The book is available for consultation and downloading on receipt of this Press Release, at the following internet address:


You are kindly invited to visit the Contemporary Literature Press website at http://editura.mttlc.ro/. For comments or suggestions, please contact the publisher lidia.vianu@g.unibuc.ro.

If you want to have all the information you need
about Finnegans Wake,including the full text of Finnegans Wake, line-numbered, go to A Manual for the Advanced Study of James Joyce's Finnegans Wake in 121 Volumes
by C. George Sandulescu and Lidia Vianu,
 at the following internet addresses:
http://sandulescu.perso.monaco.mc/http://editura.mttlc.ro/Joyce%20Lexicography.html
Comunicat de Presă
miercuri 1 iulie 2015
Ediție online
Contemporary Literature Press,
sub auspiciile următoarelor foruri: Universitatea din BucureștiThe British Council, Institutul Cultural Român  și  Ambasada Irlandei,
Anunță publicarea Volumului

To Paraphrase the Unparaphrasable
David Lodge's Literary Criticism

A Reader
Selecție și editare:
Lidia Vianu
ISBN 978-606-8366-89-0
          Am lucrat la selecția pentru acest volum o vară: am recitit întreaga critică literară scrisă de David Lodge. Cărțile acestea sunt în același timp teoretice și aplicate. Sunt student--friendly, dacă e să folosesc un neologism dintre acelea care le sunt atât de familiare tinerilor din ziua de azi.
         Volumul de față are un scop clar: am căutat să alcătuiesc un ghid pentru propriii mei studenți de la Universitatea București. Prea mulți dintre ei se rătăcesc printre 'vocabulele sacre' inventate și repetate cu mare poftă de unii critici literari contemporani.
          Se poate, oare, să fim teoretici dar și pe înțelesul cititorului în același timp?
        Fără doar și poate, critica literară nu exprimă sentimentele criticului, sau, în orice caz, nu numai pe ele. Fără unelte teoretice, suntem simpli cititori, nu și critici. Cum folosim, însă, aceste unelte? Cum le alegem dacă vrem să sprijinim, nu să subminăm, textul analizat?
          Cam cât de mult pot divaga de la discursul propriu--zis al scriitorului studiat acei critici care se află într--o idilă mărturisită cu Studiile Culturale?
          Am înșirat câteva dintre întrebările care m--au preocupat în timp ce lucram la această selecție. Căutam un răspuns.
          De--a lungul istoriei, "moda" a tiranziat omul de multe ori. Dacă, de pildă, te nășteai la vemea când se purta perucă, și refuzai să ți--o pui pe cap, dezaprobarea majorității nu întârzia să se facă simțită. Trăim acum o vreme când "moda" s--a refugiat în critica literară, după ce ea a fost exilată din îmbrăcăminte, de pildă. Acest fenomen i--a apărut clar lui Malcolm Bradbury, și l--a descris într--o carte: My Strange Quest for Mensonge: Structuralism's Hidden Hero (1987).
          Iată, prin urmare, din ce cauză am ales acest critic, ale cărui cărți sunt și teoretice, dar și cât se poate de clare. Este vorba, printre altele, de un foarte bun prieten al sus--numitului Malcolm Bradbury.
          În caz că cititorul se întreabă de unde vine titlul selecției mele, și ce vrea el să spună, ei bine, răspunsul vine direct de la David Lodge:
                    "Ca o ironie a soartei, orice operă fictivă ar discuta
          criticii literari, ei se văd puși în situația de a parafraza
          ceva ce nu se poate spune cu alte cuvinte..." 
Lidia Vianu
To Paraphrase the Unparaphrasable. David Lodge's Literary Criticism. A Reader, Selecție și editare: Lidia Vianu, se lansează oficial la data de miercuri 1 iulie 2015, dar volumul poate fi consultat și descărcat din acest moment la adresa de internet:


Editura pentru Literatură Contemporană vă invită să accesați website-ul www.editura.mttlc.ro. Editura publică lucrări atât în limba engleză cât și în limba română. Pentru sugestii sau comentarii, vă rugăm să vă adresați Editurii,  lidia.vianu@g.unibuc.ro.
Contemporary Literature Press

Translation Café
Revista Masteratului pentru Traducerea Textului Literar Contemporan.

Contact

Description: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14e3f0ea88e6ef31 Vizitati-ne pe Facebook
Contact us at lidia.vianu@g.unibuc.ro | Description: https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14e3f0ea88e6ef31 Visit our Facebook page

Copyright ©2015 MTTLC All rights reserved.

NOTE: You have received this message because you or a friend of yours added your email address to our mailing list. If you do not wish to receive any further communications, please click the unsubscribe link 
http://newsletter.unibuc.ro/unsubscribe.php?M=39839&C=e564419bac24d68fc5f7829d9476e118&L=36&N=118.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu