duminică, 14 iunie 2015

Pseudonime literare românești

Paul Suditu

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, pseudonimul este un nume creat, sau adoptat de cineva care vrea să-şi ascundă adevărata identitate. În atare situaţie, cînd pseudonimul este folosit de scriitori, ca o alternativă la numele legal, avem de-a face cu un hibrid de natură literară.

Cînd este folosit de un actor sau de un cîntăreţ, termenul se numeşte nume de scenă, ca de exemplu: actorul francez Bourvil (Philippe Raimbourg), cîntăreţele Dalida (Iolanda Gigliotti), Madonna (Louise Ciccone); Lady Gaga (Stefani Joanne Angelina Germanotta) ş.a.

Şi în lumea sportului întîlnim destule pseudonime, cu precădere la fotbaliştii brazilieni: Pele (Edson Arantes do Nascimento) şi Zico (Arthur Antunes Coimbra).

La evrei, care se tem de antisemitism, pseudonimele sînt folosite pentru a-i proteja împotriva unor posibile persecuţii, după cum vom vedea, mai departe, la unii scriitori români de origine semită.


***

Bogdan Amaru (Alexandru Pîrîianu): 1907-1936, poet, prozator, publicist.

***

Tudor Arghezi (Ion N. Teodorescu): 1880-1967, poet, prozator şi gazetar. Marele poet şi-a luat pseudonimul de la bunicul dinspre tată, care se numea Tudor, sau e vorba, poate, de un hibrid, de la „Teodorescu“.

***
Arthur Maria Arsene (Arthur Leibovici): 1907-1975, poet.

***

George Bacovia (Gheorghe Vasiliu): 1881-1957, poet simbolist.

***

Camil Baltazar (Leopold Goldstein): 1902-1977, prozator de la „Sburătorul“.

***

Aurel Baranga (Aurel Leibovici): 1913-1979, dramaturg şi fabulist.

***
Ion Barbu (Dan Barbilian): 1895-1961, poet ermetic şi matematician.

***
Gheorghe Bariţiu (Gheorghe Popoviciu): 1812-1893, istoric, publicist şi luptător pentru drepturile culturale ale românilor din Transilvania.

***
Jean Bart (Eugeniu Botez): 1874-1933, prozator din cercul Revistei „Viaţa românească“.

***

Ion Băieşu (Ion Mihalache): 1935-1992, prozator şi dramaturg.

***
Ury Benador (Simon Schmidt): 1895-1971, prozator.

***

Ana Blandiana (Otilia Coman): 1942, poetă.

***
Dimitrie Bolintineanu (Dimitrie Cosmad): 1819-1872, poet şi prozator.

***
Marcel Breslaşu (M. Bresliska): 1903-1966, poet de factură proletcultistă.

***
Brunea-Fox (Filip Brauner): 1898-1977, jurnalist.

***

Nina Cassian (Reneé Annie Katz): 1924- 2014, poetă şi prozatoare.

***

Ion Caraion (Stelian Diaconescu): 1923-1986, poet.

***
Otilia Cazimir (Alexandra Gavrilescu): 1895-1967, poetă.

***

Ştefan Cazimir (Iţic Ştrul): 1932, critic literar.

***
Ion Călugăru (Ştrul Leiba Croitoru): 1902-1956, prozator.

***
Panait Cerna (Panait Stanciof): 1881-1913, poet.

***
Gheorghe Ciprian (Gheorghe Constantinescu): 1883-1968, actor şi dramaturg.

***
Dumitru Corbea (Dumitru Cobzaru): 1910-2002, poet şi prozator proletcultist.

***

Dan Coridaleu (Todor Kralev): 1916-1998, prozator avangardist.

***

Radu Cosaşu (Oscar Rohrlich): 1930, prozator şi publicist.

***

Nicolae Crevedia (Ion Cîrstea): 1902-1978, prozator.

***

Nichifor Crainic (Ion N. Dobre): 1889-1972, poet şi jurnalist.

***
Ovid S. Crohmălniceanu (Moise Cohn): 1921-2000, critic literar.

***

Mircea Damian (Constantin Mătuşa): 1899-1948, prozator.

***

Mihail Davidoglu (Moise Davidson): 1910-1987, dramaturg.

***

Barbu Delavrancea (Barbu Ştefănescu): 1858-1918, prozator şi dramaturg.

***
Vasile Demetrius (Vasile Ogea): 1878-1942, poet şi prozator.

***

Dora D’Istria (Elena Ghica): 1828-1888, pictoriţă, poetă, memorialistă.

***
Constantin Dobrogeanu-Gherea (Solomon Katz): 1855-1920, critic literar.

***

Ştefan Augustin-Doinaş (Ştefan Popa): 1922-2002, poet.

***

Mitropolitul Dosoftei (Dimitrie Barila): 1624-1693. Întrucît a transcris „Psaltirea“ în versuri, mulţi îl consideră întîiul nostru poet.

***
Mihu Dragomir (Mihail Dragomirescu):1919-1964, poet.

***

Mihai Eminescu (Mihai Eminovici): 1850-1889, poet, prozator şi ziarist. A debutat în 1866 cu poezia „De-aş avea“, publicată în Revista „Familia“. Directorul revistei, cărturarul Iosif Vulcan, considerînd că sună mai româneşte, i-a schimbat numele Eminovici în Eminescu.

***

Ion Dragoslav (Vasile Sumariu Ivanciuc): 1875-1928, prozator.

***
Paul Everac (Petre Constantinescu): 1924-2011, dramaturg.

***
Elena Farago (Elena Paximade): 1878-1957, poetă.

***

Laurenţiu Fulga (Laurenţiu Ionescu): 1916-1984, prozator.

***
Benjamin Fundoianu (Benjamin Wechsler): 1898-1944, poet.

***

Gala Galaction (Grigore Pişculescu): 1879-1961, prozator.

***
Gheorghe din Moldova (Gheorghe Kernbach): 1859-1905, poet.

***
Ion Gorun (Alexandru Hodoş): 1863-1929, poet şi prozator.

***
Radu Gyr (Radu Demetrescu): 1905-1975, poet.

***
August Treboniu Laurian (Augustin Trifan): 1810-1881, lingvist.

***

Oscar Lemnaru (Oscar Holtzman): 1907-1968, poet şi prozator.

***

Gherasim Luca (Zelman Locker): 1913-1994, poet avangardist.

***

Lucia Mantu (Camelia Nădejde): 1888-1971, prozatoare.

***

Veronica Micle (Ana Câmpeanu): 1850-1889, poetă.

***

Dumitru Micu (Dumitru Chiş): 1928, critic literar.

***
Gib Mihăescu (Gheorghe Mihăescu): 1894-1935, prozator.

***
Emilia St. Milicescu (Emilia Sadoveanu): 1908-1990, editor, traducător, istoric literar.

***

Ion Minulescu (Ion Minculescu): 1881-1944, poet simbolist.

***
I.I. Mironescu (Eugen Mironescu): 1883-1939, prozator din cercul „Vieţii româneşti“.

***
Virgil Monda (Zelling Moscovici): 1898-1991, poet, nepotul lui A. Toma.

***
Sanda Movilă (Maria Ionescu): 1900-1970, poetă, prozatoare, traducătoare de la „Sburătorul“, soţia criticului Felix Aderca.

***
Anişoara Odeanu (Doina Stella Graziana Peteanu): 1912-1972, poetă şi prozatoare.

***
Alice Orient (Alice Stănescu Călugăru): 1886-1934?, poetă şi prozatoare.

***
Ada Orleanu (Zoe Marinescu Boicescu): 1916-1990, poetă.

***
Zigu Ornea (Zigu Orenstein): 1930-2001, critic literar.

***
Petre Pandrea (Petre Marcu): 1904-1968, prozator, memorialist.

***
Anton Pann (Antonie Pantaleon Petroveanu): 1797-1854, poet.

***
Ion Pas (Ion Pascu): 1895-1974, poet.

***
Perpessicius (Dumitru Panaitescu): 1891-1971, critic şi istoric literar.

***

Dan Petraşincu (Angelo Moretta): 1910-1997, poet.

***

Augustin Z.N. Pop (Augustin Z.N. Popescu): 1910-1988, istoric literar.

***

Constantin Popescu (Cadem): 1928-2014, poet, critic şi istoric literar.

***

Veronica Porumbacu (Veronica Schwefelberg): 1921-1977, poetă.

***

Ioana Postelnicu (Eugenia Banu): 1910-2004, poetă şi prozatoare.

***
Ştefan Roll (Gheorghe Dinu): 1903-1974, poet şi prozator.

***

Ion Marin Sadoveanu (Iancu Leonte Marinescu): 1893-1964, prozator.

***

Mihail Sadoveanu (Mihail Ursachi): 1880-1961, prozator. În anul 1942, cînd s-a căsătorit a doua oară, cu Valeria Mitru, scriitorul Mihail Sadoveanu a prezentat documente de stare civilă pe numele „Mihail Ursachi”. La data naşterii sale, 5 noiembrie 1880, el a fost declarat cu numele mamei – „Ursachi“, întrucît părinţii săi biologici nu erau căsătoriţi legal. (La fel au stat lucrurile şi cu Marin Preda, care a primit, la naştere, numele de familie al mamei, „Preda“, nu al tatălui, „Călăraşu“ – nici ei nu erau căsătoriţi legal). Aceasta înseamnă că „Ursachi“ a constituit numele de referinţă al identităţii scriitorului, iar „Sadoveanu“ a fost doar o particulă adiţională la numele de familie, sau un pseudonim.

***
Mihail Sebastian (Iosif Hechter): 1907-1945, prozator şi dramaturg.

***

Sărmanul Klopstock (Paul Mihăescu): 1879-1954, prozator.

 ***
Mihail Sorbul (Mihail Smolski): 1885-1966, dramaturg.

***
Maica Smara (Smaranda Gheorghiu): 1857-1944, poetă. Se pare că Eminescu i-ar fi găsit acest pseudonim.

***

Dimitrie Stelaru (Dumitru Petrescu): 1917-1971, poet.

***

Vladimir Streinu (Nicolae Iordache): 1902-1970, poet şi critic literar.

***

Pamfil Şeicaru (Paul Popescu): 1894-1980, jurnalist, poet şi prozator.

***

Dumitru Teleor (Dimitrie Constantinescu): 1858-1920, prozator şi publicist, unul dintre apropiaţii lui Caragiale. „Ia mai adu un urcior, că plăteşte Teleor!“; „Teleor n-are parale, plăteşte Caragiale!“.

***

Ticu Archip (Ticu Sevastia): 1891-1965, prozatoare.

***
A. Toma (Solomon Moscovici): 1875-1954, poet proletcultist.

***

Radu Tudoran (Nicolae Bogza): 1910-1992, prozator.

***

Tristan Tzara (Sami Rosenstock): 1896-1963. După cum spunea G. Călinescu, „A inventat la Zürich dadaismul şi poezia hazardului exotic“.

***

Urmuz (Dem Demetrescu-Buzău): 1863-1923. Tot Călinescu: „Prin Urmuz, suprarealismul român este anterior celui francez şi independent“.

***
Ion Valerian (Valeriu Ionescu): 1895-1980, poet şi critic literar.

***

Valjean (Ioan Alexandru Vasilescu): 1881-1960, dramaturg.

***
Ştefana Velisar Teodoreanu (Maria Ştefania Lupescu): 1897-1995, poetă şi prozatoare.

***

Ion Vinea (Eugen Iovanaki): 1893-1964, prozator.

***
I.C. Vissarion (Iancu C. Vissarion): 1879-1951, prozator.

***
Ion Vitner (Iacob Winter): 1914-1991, critic literar de tristă amintire. Dentist de meserie, între alte isprăvi, el i-a luat locul lui G. Călinescu la catedra de Literatură Română, de la Universitatea din Bucureşti.

***

Ilarie Voronca (Eduard Marcus): 1903-1946, poet avangardist.
2 comentarii:

  1. La fotografia cu denumirea Gala Galation este afisata - gresit - o fotografie a lui Bartolomeu Anania fost mitropolit al CLujului.

    RăspundețiȘtergere