sâmbătă, 28 august 2021

Al. Stănciulescu-Bârda - SCRISOARE PASTORALĂ - 451

 FURNICA

Sfantul Vasile cel Mare

 

 

Luând, omule, pilda de la furnica nu te vei osteni pentru tine si nu-ti vei depozita, oare, în viata de aici odihnele veacului ce va sa fie? Ca furnica îsi aduna vara hrana pentru iarna; nu-si amâna din lene timpul, pentru ca n-au venit înca greutatile iernii; dimpotriva, munceste cu foarte mare sârguinta pâna ce îsi aduna în camarile ei hrana îndestulatoare. Si nu face asta cu trândavie, ci, cu gând întelept, mestesugeste ca sa se pastreze hrana cât mai multa vreme; taie cu clestii sai partea din mijloc a boabelor, ca nu cumva sa încolteasca si sa nu fie bune de mâncare; când simte ca sunt umede, le usuca; dar nu le întinde în orice vreme, ci când presimte ca vazduhul are sa fie mai mult timp frumos. Fii linistit, n-ai sa vezi ploaie cazând din nori câta vreme furnicile au grâul întins afara!

 

Ce cuvânt va fi îndestulator, ce auz va putea cuprinde, ce timp ne va ajunge sa spunem si sa istorisim toate minunile Marelui Mester? Sa spunem si noi cu profetul: „Cât s-au marit lucrurile Tale, Doamne! Toate întru întelepciune le-ai facut!” (Psalm 103, 25) Asadar nu ne putem apara îndestulator ca n-am fost învatati din carti cele ce ne sunt spre folos, când legea cea nescrisa a naturii ne învata sa alegem cele ce ne folosesc.

 

Stii ce bine sa faci aproapelui? Acela pe care vrei sa ti-l faca altul tie! Stii ce este raul? Ceea ce nu vrei sa suferi de la altul! Nici arta care se ocupa cu strângerea plantelor pentru studii, nici stiinta despre plante n-au învatat pe cele necuvântatoare la ce folosesc plantele; si totusi fiecare vietuitoare are în chip firesc priceperea de a-si procura ce este spre folosul si mântuirea ei; are în ea ceva tainic care îi spune ce se potriveste cu firea ei.

 

Sfantul Vasile cel Mare, Omilii la Hexaemeron, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, Ed. IBMBOR, Bucuresti, 1986, p. 173-174

 

 

 

Scrisoare pastorală

Foaie periodică,  gratuită a Parohiei Malovăţ-Mehedinţi

Anul XXI(2021),  nr. 451(1 –15 August)

 

 

Dragii mei enoriași!

Biserică ortodoxă, ori catolică?  De câțiva ani s-a renovat și s-a pus în circuitul turistic Cetatea Medievală a Severinului. Este un obiectiv măreț, care, alături de Muzeul Județean și castrul roman vorbesc de istoria acestor locuri și a locuitorilor lor.

Cetatea aceasta a fost construită de unguri în vremea regelui Ladislau I(1040-1095), ca fortăreață la Dunăre, ca punct strategic de importanță majoră pentru regatul maghiar, care asigura controlul Dunării și culoarului Timiș – Cerna, dar era și punct de sprijin în luptele cu pecenegii și cumanii, sau, după înființarea formațiunilor politice românești, cu românii. Nu a aparținut însă numai ungurilor, fiindcă atât Severinul, cât și Banatul de Severin, adică o bună parte din Oltenia și o parte din Banatul de azi, a revenit în repetate rânduri și românilor. Aici au adus ungurii trupele puternice ale cavalerilor ioaniți și ale cavalerilor teutoni. Odată cu creșterea pericolului turcesc, Cetatea Severinului a căpătat o importanță extraordinară nu numai pentru Țara Românească și pentru Ungaria, ci și pentru Europa însăși.

Sunt multe de spus despre istoria cetății Severinului. În rândurile de față mă opresc însă asupra unui aspect aproape neobservat de cei ce s-au ocupat de această problemă. În incinta cetății se află fondația unei biserici. Zidurile se ridică până la aproape un metru, dar e suficient ca să  ne dăm seama despre ce e vorba. În scrierile pe care le-am consultat, cât și în explicațiile date de către ghizii cetății, - istorici de formație de altfel -, am găsit precizarea expresă: biserică catolică. Mai mult, o doamnă care funcționa pe post de ghid adăuga că biserica este ,,o îngemănare între Occident și Orient, între lumea catolică și cea ortodoxă!”

Îmi permit să afirm și să susțin, că biserica din incinta Cetății Severinului nu este catolică, ci ortodoxă. Pentru aceasta mă bazez pe următoarele argumente:

- biserica din incinta Cetății Severinului este orientată cu altarul spre răsărit. Acest element este specific bisericilor ortodoxe. Numai în situația în care configurația terenului sau alte motive obiective împiedică orientarea altarului spre răsărit, el poate fi orientat spre sud, dar aceasta este o excepție. Bisericile catolice sunt orientate cu altarul spre Roma, acolo unde își are reședința papa, mai-marele acestei Biserici;

- biserica din incinta Cetății Severinului are formă de cruce. Este știut că în tradiția arhitecturii bisericești ortodoxe, bisericile pot avea două forme: 1) de cruce, amintind de jertfa Mântuitorului pe cruce; 2) de navă sau corabie, amintind de rolul Bisericii de a conduce pe enoriașii săi pe marea acestei vieți spre limanul Hristos. Aceste biserici reprezintă stilul bizantin de construcție, având ca punct de reper biserica ,,Sfânta Sofia” din Constantinopol, construită de împăratul Justinian(527-565) în secolul al VI-lea. În Apus s-a dezvoltat în primul mileniu stilul romanic, având ca specific construcțiile dreptunghiulare, în care predomină unghiurile și liniile drepte. Din secolul al X-lea se dezvoltă stilul gotic, având ca specific unghiurile frânte la arcadele ușilor, ferestrelor, bolților, vitraliile la ferestre etc.

- Biserica din incinta Cetății Severinului este împărțită în interior în cel mai curat stil arhitectonic ortodox în: altar, naos și pronaos. Intrarea e pe partea de apus;

- În zidăria bisericii din incinta Cetății Severinului se îmbină piatra cu cărămida arsă. Aceeași metodă de  lucru o întâlnim și la biserica Mănăstirii Cozia din sec. XIV și la biserica Mănăstirii Coșuna Bucovățul Vechi de lângă Craiova, din sec. XV-XVI, cât și la alte biserici românești din Evul Mediu.  Așadar, era o tehnică des întâlnită și frecvent folosită în construcția bisericilor românești ortodoxe din Țara Românească.

La biserica din Cetatea Severinului găsim toate elementele specifice stilului bizantin, dar nu găsim nimic specific stilurilor catolice. Nu negăm faptul că biserica putea fi folosită și de catolici în timpul cât cetatea era stăpânită de maghiari. Asta mai ales că în anumite perioade aici au funcționat chiar si episcopi catolici.  Totuși, bisericile se despărțiseră de la 1054, așa că lucrurile erau clare din punct de vedere dogmatic, liturgic, canonic etc.

Nu știm dacă aceasta a fost catedrala mitropolitană a Severinului, mai ales că în apropierea cetății, în grădina de azi a Liceului ,,Traian”, este fondația unei alte biserici ortodoxe mai mari. Cu siguranță că au mai fost și altele în zonă. Adăugăm și biserica ortodoxă din curtea Muzeului Județean, datată din secolul al VI-lea. Aceasta este numită însă în toată literatura de specialitate ,,bazilică bizantină”. Cei care au cultură istorică și teologică înțeleg bine despre ce este vorba. Aș ruga însă factorii de decizie ai muzeului, pe autorii care vor mai scrie despre această biserică, să aibă curajul și s-o numească …. biserică ortodoxă, ca să înțeleagă și omul cel mai simplu despre ce este vorba.

Din păcate, literatura de specialitate insistă asupra rolului Mănăstirii Vodița în stăvilirea expansiunii catolice, în răspândirea învățăturii creștine în părțile mehedințene. Insistă, de asemenea, asupra rolului extraordinar pe care l-a avut Sfântul Nicodim în construcția Mănăstirilor Vodița(1369-1374), Tismana(1378), Prislop și altele, despre care ne spune doar memoria locurilor și a oamenilor. Foarte bine! Sfântul Nicodim își desfășura însă misiunea sub oblăduirea voievodului Vladislav Vodă(1364-1377) și a urmașilor acestuia la tron. Se înscria pe linia unei viziuni politice. În spiritul acestei viziuni se înființează la Tr. Severin a doua Mitropolie din Țara Românească în 1370, Mitropolia Severinului. Este numit mitropolit de Severin  Antim Critopulos, care păstorește zece ani(1370-1380), devenind apoi mitropolit al Ungrovlahiei (1380-1401). Acesta era un grec învățat de la Constantinopol, care avusese acolo funcția de dicheofilax al patriarhiei ecumenice, adică avocat/jurist. La moartea mitropolitului Țării Românești (Ungrovlahiei), Hariton, este numit în locul lui de Patriarhia de Constantinopol, la cererea domnului Țării Românești și a boierilor țării, mitropolitul de Severin, Antim. La Severin va veni mitropolit  Atanasie(1382-1403), un ierarh cărturar, care va renova mănăstirile Vodița, Tismana și altele, dar va genera și o mișcare culturală în zonă fără precedent. Cei doi mitropoliți se regăsesc în documentele Patriarhiei Ecumenice ca participanți la ședințele sinodului patriarhal, deținând chiar locuri fruntașe(VI și VII) în ordinea ierarhică a membrilor acestuia. Se mai păstrează în arhive fragmente din corespondența acestor mitropoliți cu patriarhul Eftimie de Târnovo, care dovedesc înalta cultură teologică a  ierarhilor severineni.

Chiar și numai aceste biserici ne îndreptățesc să credem că  aici, la Severin,  a fost un puternic centru religios ortodox susținut material și politic de către autoritățile românești locale și centrale. Dacă acestea se luptau pentru a îndepărta stăpânirea și influența maghiară în zonă, Biserica se alătura acestui efort cu mijloacele și posibilitățile ei, contracarând prozelitismul catolic, zăgăzuind propaganda și interesele papalității de a-și întinde stăpânirea în spațiul carpato-danubian. 

Respectăm valorile celorlalți, dar avem datoria sfântă față de adevăr și față de strămoși să apărăm propriile noastre valori și să nu le lăsăm terfelite și falsificate de către neaveniți.

*

Lume zdrențuită. Priveam la televizor câteva secvențe din parada care a avut loc pe 14 august pe străzile capitalei. Priveam cu durere, cum niște tineri îmbrăcați foarte ciudat, indecent, bâțâiau din fund și din buric, se pupau, se strâmbau spre camerele de filmat. Din comentariile reporterilor, am înțeles că acei tineri erau susținătorii împerecherilor de genul bărbat cu bărbat și femeie cu femeie. Îmi dădeam seama că tinerii aceia nu porniseră parada din convingeri proprii, din dorința lor de a impune omenirii o nouă formă de viață, de reproducere, ci erau niște oameni manipulați din umbră. Pentru o nimica toată își perverteau sufletele, încercau să convingă că sunt mulți, că sunt puternici, că sunt siguri pe situație, că sunt conștienți de măreția ,,idealului” lor!

Copii sărmani! Cu siguranță că cei mai mulți erau selectați din rândul acelora care nu mai pot suferi pe ei hainele întregi, ci doar pe cele rupte, multicolore, dezlânate,  mototolite, croite și cârpite anapoda. Sunt selectați din rândul celor care se tund foarte straniu, sfidând orice noțiune de estetic și util, din rândul celor ce se tatuează, celor ce se droghează. Cu siguranță că majoritatea lor erau tineri debusolați, decepționați, bâjbâind în căutarea unui ideal iluzoriu. Poate în copilărie fuseseră copii de bani gata, neobișnuiți cu munca și cu greutățile, cu cartea și cu disciplina. Acum, sub umbrela democrației, drepturilor și libertăților, mărșăluiau în dezordine prin capitală, vrând să ne arate că nu dau doi bani pe regulile noastre, ale celor mulți, privind viața, comportamentul, morala, religia, bunul simț. Priveam cu durere acel convoi al înaintemergătorilor morții și destrămării sociale, ai destrăbălării fără precedent și mă gândeam că, pentru ca acești indivizi să aibă dreptul să facă o asemenea manifestare, au murit nenumărați tineri curați sufletește, martiri ai neamului, care au sperat că prin moartea lor vor asigura generațiilor viitoare o viață mai prosperă, mai frumoasă, cu o cultură mai vastă, neîncorsetată de  dogme politice și de filozofii aberante! Și iată ce-a ieșit!

Priveam cu durere la tinerețea acelor frați creștini. La vârsta lor oamenii își croiesc un drum în viață, pun bazele unei cariere, învață pe brânci pentru a reuși la niște examene hotărâtoare, își întemeiază familii bazate pe dragoste adevărată, din care să rezulte apoi copii, care să le umple casa și viața de bucurii. La vârsta lor milioane  de tineri își pun întrebări fundamentale privitoare la viață și la moarte, frecventează școlile, universitățile, bisericile, mănăstirile, teatrele și celelalte instituții de cultură cu sufletul însetat de cunoaștere, de credință. Mii de tineri trudesc din greu ca să reușească la olimpiade naționale și internaționale, să reușească la competiții sportive de anvergură și nu sunt puțini  care se situează pe primele locuri  în țară și în lume.

Doamne, ce frumoasă-i tinerețea și cât de minunată este dragostea! Sunt adevărate picături de dumnezeire, ce-au fost revărsate în viața noastră. De toate ne-am bătut joc, măcar de-ar fi scăpat neterfelite acestea două! 

Priveam cu durere pe acei rătăciți cum își risipesc anii tinereții bâțâind din fund și din buric, încercând să ne convingă de măreția ,,cauzei” pe care o susțin. Nu puteam să fac mai mult decât să mă rog la Dumnezeu să-i ierte că nu știu ce fac, să le dea minte ca să înțeleagă c-au luat-o razna și să-i ajute să revină pe drumul cel bun, pe calea normalității. Ajută-le, Doamne!

*

Sfaturi părintești. Redăm mai jos un cuvânt plin de înțelepciune al Arhimandritului Efrem de la mănăstirea Vatoped din Sf. Munte Athos. El îi sfătuieşte pe bărbaţi să-şi asume partea mare de  responsabilitate pe care o au pentru bunul mers al căsniciei, devenind adevăraţi lideri şi modele în familie, după modelul Domnului Hristos. Iată 11 sfaturi pentru bărbaţii care şi-au întemeiat o căsnicie, de la stareţul Efrem:

 ,,1. Dacă deja eşti căsătorit, nu-ţi rămâne decât să pui în aplicare următoarele 11 sfaturi. Dar, dacă încă nu te-ai căsătorit, înainte de a o face, primul lucru pe care trebuia să-l puneţi în discuţie este credinţa voastră. Este fata cu care vorbeşti credincioasă, merge la biserică? Dacă nu vă identificaţi în lucrurile duhovniceşti, în credinţă, atunci căsătoria voastră va fi mai greu să dureze.

2. Într-o căsnicie, dragostea trebuie să vină, îndeosebi dinspre bărbat spre femeie. Acest lucru l-a făcut şi Hristos faţă de Biserica Sa. S-a dat pe Sine Însuşi ca să o facă slăvită.

3. Bărbatul să nu înceteze să-i arate soţiei dragostea sa, precum şi faptul că toată truda şi toată strădania lui au un singur scop: ca ea să fie fericită.

4. Soţul ar trebui să fie pentru soţie – în funcţie de împrejurări – uneori tată, alteori frate, altădată prieten şi întotdeauna bărbat al ei. Dacă va face asta, va avea parte de o atitudine netulburată şi armonioasă din partea soţiei, care, de multe ori este mai binevoitoare şi mai jertfelnică, dar alteori, în faţa unor evenimente neînsemnate, se descurajează şi se teme.

5. Bărbatul, care este cap familiei, să nu trădeze dragostea şi legătura cu soţia, deoarece diavolul şi slujitorii lui nu vor înceta niciodată să-i războiască, pentru a lovi însăşi rădăcina vieţii.

6. Bărbatul „Să trăiască în înţelepciune cu femeia sa, ca fiind făptură mai slabă”(I Petru, III,7). Asta înseamnă că înstrăinarea femeii se vindecă prin iubire şi prin delicateţe, nu prin dojană şi mânie.

7. Firea femeii este atât de slabă, încât îndată ce vede că soţul arată o oarecare amabilitate unei alte femei, fie colegă de serviciu, fie prietenă, în sufletul femeii se aprinde invidia. Nu pentru că ar fi o pornire pătimaşă, ci din pricina dragostei ce i-o poartă soţului. De aceea soţul trebuie, prin tandreţe, să găsească „butonul” de îmblânzire a soţiei.

8. Femeia, după naşterea primului copil, nu mai doreşte atât rolul sexual al soţului, cât tandreţea şi afectivitatea acestuia. De aceea soţul trebuie să cunoască acest lucru şi să fie tandru cu soţia sa.

9. Niciodată nu trebuie ca soţul să-i facă observaţie soţiei în prezenţa altora, pentru că de multe ori, din egoism, soţii îşi mustră soţiile mai ales în prezenţa propriilor rude.

10. Sau, dacă soţia dă telefon soţului la serviciu, acesta să nu-i răspundă răstit: „Lasă-mă, n-am timp acum!”, vorbindu-i cu asprime. Ci să-i spună: „Iubito, am treabă acum, însă te voi suna eu puţin mai târziu”. Când soţia va înţelege şi se va convinge că soţul o iubeşte, atunci devine de bunăvoie aşternut picioarelor lui, gata de orice jertfă.

11. Soţiei nu trebuie să-i ascundeţi nimic, pentru că va veni vremea când veţi fi descoperiţi. Să-i spuneţi totul şi să vă consultaţi cu ea în toate. Nu e bine ca soţia să afle cele ascunse ale voastre de la rude, de la colegi, ori de la prieteni.

 Dacă femeia nu simte tandreţea soţului, golul din inima ei nu va fi umplut nici de dragostea părinţilor, nici a propriilor copii. Atât de mare e taina căsătoriei, încât golul creat în inima femeii de lipsa afectivităţii soţului nu poate fi umplut nici măcar de dragostea propriilor copii!

 Așadar, cea mai mare responsabilitate pentru orice rău care intervine în căsătorie o au bărbaţii, deoarece nu îşi manifestă dragostea faţă de soţiile lor. Iubesc femeile, dar, din nefericire, nu pe ale lor. Aceasta este rădăcina răutăţii. Atunci apar gelozia şi bănuiala.”

*

Ziua de Sfânta Maria. Redăm mai jos o frumoasă poezie cu acest titlu, semnată de poetul Adrian Păunescu. Este dedicată Adormirii Maicii Domnului. Iat-o!

 

*

,,Nici pe tine moartea nu te cruţă,

mori acum, dar Fiul tău e sus,

noapte bună, somn uşor, Măicuţă

a Mântuitorului Iisus.

 

Tu n-aveai dreptul să adormi, Marie,

şi ochii ţi se împăienjenesc

şi mori şi tu, lumina noastră vie,

gravida unui gând dumnezeiesc.

 

Te pleci divinităţii suverane,

ca un pământ în alt pământ apui

şi Fiul tău te plânge în icoane

şi îngerii sunt toţi de partea lui.

 

O clipă, toate nu mai au lumină

şi noi primim ca pe-o osândă grea

şi noi primim cu linişte străină,

fără speranţă, adormirea ta.

 

La moartea ta, Maria noastră Sfântă,

toţi cei ce te-au iubit te înţeleg

şi mor cu tine şi murind te cântă

femeile pământului întreg.

 

Te duci cu vara, viaţa te condamnă

să pleci cu cel din ceruri dintre noi

şi să te naşti în fiecare toamnă,

ca să ni-l dai la iarnă înapoi.

 

Tu mori, acum, ca Fiul să-ţi trăiască,

ne laşi aici, la margini de destin,

îngenunchem la groapa ta cerească,

Marie-a calendarului creştin.”

 

*

 

File de jurnal – 17 Septembrie 1982. ,,Părintele Jinga ne-a povestit câteva cazuri citite de el în reviste cu privire la posibilitățile unor indivizi de a cunoaște în trecut și viitor. Astfel de oameni, duși la locul unei crime, își ,,reamintesc” făptașii, ori indică exact unde se află obiecte furate. Un asemenea om ar fi prin Suedia. Într-un oraș oarecare au avut loc o serie de jafuri. Necunoscuți mascați pătrundeau în case, ucideau cu pistoale cu amortizor de zgomot, luau ce credeau că e mai de preț, după care dădeau foc la clădire. Mai multe cazuri de felul acesta, nerezolvate, au alertat autoritățile. A fost chemat Interpolul și acesta a apelat la sprijinul personajului misterios. Acesta a venit în orașul cu pricina și șeful poliției de acolo l-a purtat la fiecare loc unde fuseseră crime de acest fel. Omul se îngălbenea, punea mâna la ochi și exclama îngrozit:

,,- Vai, vai, vai, ce atrocități, ce jale și cât sânge a curs aici!”

A motivat că nu poate depista nimic, deoarece s-a dat foc clădirilor și au fost șterse urmele. Când a ajuns la hotel, a chemat ziariștii și le-a spus că adevăratul făptaș este însuși inspectorul de poliție din oraș. Între timp, comandantul se înecase.

Mașina o am tot stricată. Și ieri și azi fulia de la ventilatorul radiatorului mi-a făcut serioase probleme. Azi am reparat la mașină de dimineață. După-amiază am făcut înmormântarea lui Bazavan Gh. Gheorghe din Malovăț. Era ca un munte omul acesta. Înalt și gras, ai fi crezut că va atinge 100 de ani. Fusese pensionat în urmă cu câțiva ani din cauza diabetului. Acum a murit în spital la Timișoara la vârsta de 46 de ani de insuficiență renală acută. A fost jale mare.

Seara am fost la oraș cu mămica. A vândut brânza cu 70 lei/kg și strugurii cu 18 lei/kg. Nu se mai leagă nimeni de prețurile acestea destul de ridicate.

L-am întâlnit pe Domnul Romulus Cojocaru, avocatul, scriitorul și poetul severinean. Mi-a spus că dacă-mi apare volumul II din Coloana Infinitului, mă va înscrie în Uniunea Scriitorilor cu titlul de ,,supleant”, iar dacă-mi apare Nicolae Iorga. Concepția istorică, mă va face membru titular. El face parte din conducerea Uniunii. Printre alte avantaje ale unei astfel de apartenențe, este și aceea că-ți completează pensia până la 4.000 lei pe lună, indiferent cât ai avea-o. Mda! Merită efortul!

Domnul Cojocaru s-a oferit să vorbească la telefon cu directorul Editurii ,,Junimea” pentru lucrarea mea Dimitrie Cantemir. Cugetări. Directorul îi este bun prieten și m-ar putea ajuta să scot cartea mai curând. Domnul Cojocaru și-a lăsat o barbă care o întrece pe-a mitropolitului, iar pletele-i bat pe umeri. E o apariție stranie pe străzile Severinului.

Recoltările de toamnă sunt în toi. Școlile, instituțiile industriale și unitățile militare participă din plin la lucrări. Localnicii nu pot fura nimic. Au fost chemați la recoltarea porumbului, promițându-li-se că li se vor da penele porumbilor, iar la coceni 10%. Oamenii au refuzat să mai iasă la lucru în asemenea condiții. Porumbii pleacă din câmp direct la ,,bază” în Severin, fără să se mai oprească la C. A. P.

Luni tăticu a fost chemat, împreună cu alți muncitori de la fermă, la postul de miliție al comunei. A venit Domnul Rotaru, comandantul miliției și securității din Mehedinți. Le-a vorbit despre obligațiile paznicilor. A îndemnat și a ordonat la vigilență. Le-a promis că le va da arme ca să ,,tragă în plin” în ,,hoți”.

*

Ajutoare și donații. Parohia noastră a primit câteva ajutoare și donații, astfel: Doamna Ramona Sprijan din Cluj-Napoca: 15.000 lei; Doamna Dr. Ionescu Mihaela-Aritina din Curtea de Argeș: 1.000 lei; Domnul Popescu Dumitru-Adelin din Italia, fiu al satului Malovăț: 250 lei; Doamna Elisabeta Leferenz din Nürnberg(Germania): 242 lei; Doamna Cioloca Polina din Timișoara, fiică a satului Bârda, Domnul Ionașcu Marinelu din Londra, fiu al satului Malovăț, Domnul Lupșa Claudiu din Tr. Severin, fiu al satului Malovăț, Domnul Lupșa Ionuț din Timișoara, fiu al satului Malovăț, Domnul Gheran Nelcuță din Tr. Severin, fiu al satului Malovăț, Doamna Apostol Maria din Șimian(MH), Doamna Gherghescu Mihaela din Godeanu(MH), Domnul Bârliba Dumitru-Neluțu din Tr. Severin, Domnul Voican Nicușor-Marian din Tr. Severin, fiu al satului Malovăț: câte 100 lei; Doamna Valentina Toma din București: 80 lei; Doamna Rolea Viorica din București, fiică a satului Bârda, Domnul Diaconu Mădălin din Italia, fiu al satului Malovăț: câte 50 lei;

Un fiu al satului Bârda, care nu vrea să i se știe numele a donat 200 lei pentru Azilul de bătrâni de la Vânjuleț; Domnul Baltac George-Claudiu  din Malovăț a donat 50 lei pentru Azilul de bătrâni din Vânjuleț.   

Domnul Stănciulescu Tănase a mai adăugat 100 lei pentru contribuția de cult, totalizând până acum  220 lei.

Dumnezeu să le răsplătească tuturor!

*

Se apropie începerea școlii. Rugăm pe enoriașii parohiei noastre, care n-au posibilități materiale ca să le asigure copiilor lor cele necesare pentru a merge la școală, să ia legătura cu preotul și împreună vor găsi soluțiile potrivite. Important este să nu întrerupă copiii școala!

*

Publicații. În această perioadă  preotul Dvs. a reușit să mai publice câteva materiale astfel: ,,Scrisoare pastorală” – 450, în ,,Bibliotheca Septentrionalis”, Baia Mare, 4 aug. 2021, ediție și on-line (https://ebibliothecaseptentrionalis.wordpress.com); în ,,Observatorul”, Toronto(Canada), 8 aug. 2021, ediție și on-line(http://www.observatorul.com); Dedublarea, în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XXIII(2021), nr. 1090(5 aug.), p. 12; Gadarenii din noi, în ,,Națiunea”, București, 5 aug. 2021, ediție on-line(https://ziarulnatiunea.ro/ category/religiespiritualitate); Ghinionul, în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XXIII(2021), nr. 1091(12 aug.), p. 12; Suflet călător, în ,,Răstimp”, Tr. Severin, an. XXIV(2021), nr. 2(apr.-iun.), pp. 18-24; Înălțarea și prăbușirea unui Neam, în ,,Obiectiv mehedințean”, Tr. Severin, an. XXIII(2021), nr. 1092(19 aug.), p. 12; Superstiții, în ,,Obiectiv mehedințean”, an. XXIII(2021), nr. 1093(26 aug.), p. 12.

Parohia noastră a publicat ediția a II-a din Gh. Duncea, Tudor Vladimirescu, așa cum l-am cunoscut și a retipărit  următoarele cărți: Bibliografia Revistei ,,Mitropoliei Olteniei”(1948-2008), 2 vol., Călăuză Biblică, Călăuză patristică, Bucate de post, Viața Cuvioasei Teofana Basarab și Șiragul mărgăritarului.

*

Excursii – pelerinaj. ♦Pentru Duminică, 25 Iulie, am organizat o excursie – pelerinaj la Mănăstirea ,,Sf. Ana” de la Orșova, cu prilejul hramului. Parohia s-a oferit să pună la dispoziție un autocar. Așadar, participarea a fost gratuită. S-au înscris doar șase enoriași!

Pentru Joi, 26 August, organizăm o excursie-pelerinaj pe următorul traseu: Bârda – Malovăț - Tr. Severin - Mănăstirea Vodița - Orșova(Mănăstirile ,,Sf. Ana” și Mraconia), Valea Dunării – Mănăstirea Nera – Moldova Nouă – Oravița – Mănăstirea Călugăra  – Munții Banatului – Bozovici – Mănăstirea Putna – Cascada Bigăr – Orșova – Tr. Severin – Malovăț – Bârda. Excursia se face într-o zi și costă 60 lei/persoană. S-au înscris până acum 54 enoriași.

Duminică, 29 August, se va prezenta dimineața, la ora 8, un autocar la biserica de la Bârda și se vor îmbarca toți enoriașii care vor binevoi să meargă la slujbă la Mănăstirea Schitul Topolnița. Cei de la Malovăț vor aștepta la Glavani, la intersecție. Dacă numărul participanților  va depăși capacitatea autocarului, acesta va mai face o cursă. Transportul este gratuit. După ce se va termina slujba la mănăstire, autocarul îi va aduce pe enoriașii participanți la Malovăț, respectiv la biserica de la Bârda. Între timp, la biserica de la Bârda se va prezenta mașina brutăriei și va aduce pâine, la fel ca în duminicile când este slujbă la Bârda. Participanții la slujba de la mănăstire vor primi pâine  gratuită, ca-n duminicile obișnuite. S-au înscris 31 enoriași. Lista încă e deschisă.

*

Lucrări la biserică. În această perioadă am reușit să schimbăm acoperișul copertinei de la intrarea bisericii din Malovăț. Am pus tablă groasă, ondulată, Lyndab. Lucrarea a executat-o, gratuit, Domnul  Popescu Iulian-Constantin din Malovăț. Dumnezeu să-i răsplătească!

*

Zâmbete. Femeia a fost întotdeauna răsfățată. Dumnezeu i-a dăruit viață, sănătate și frumusețe; dracul i-a făcut cont pe facebook; ☺Eu, chestia asta n-am înțeles-o. Când împlinești anii, stingi lumânarea, iar când mori ți-o aprinde! ☺ Creierul este organul cel mai remarcabil. El funcţionează 24 de ore pe zi, 365 de zile pe an, de la naştere până când te îndrăgosteşti; ☺ Nu e trist să ai bani. E trist să ai DOAR bani; ☺ Dacă tac, nu înseamnă că ai dreptate. Înseamnă că am înţeles că degeaba îţi explic...; ☺Avantajul când eşti inteligent, este că poţi face oricând pe prostul…, ceea ce invers este imposibil; ☺Bărbaţii au descoperit focul, dar femeile au descoperit cum să se joace cu el; ☺Nu există întâlniri întâmplătoare. Orice om din viaţa noastră este un test, o pedeapsă sau un cadou…; ☺ Să ai o inimă bună într-o lume atât de rea înseamnă curaj, nu slăbiciune!

*

         Anunțuri.  ► Rugăm pe toți cei interesați să evite să facă nunți și botezuri duminică, 29 August, fiindcă este zi de post.

        ►Începând cu 1 Septembrie, slujbele din duminici și sărbători vor începe la ora 9.

*

Spovediri și împărtășiri. În zilele rânduite și nu numai au fost spovediți și împărtășiți 27+35+39+1+1=103 enoriași. Dintre aceștia 33 au fost copii.

*

 Înmormântări. În ziua de 12 August am oficiat slujba înmormântării pentru  Odoleanu Valerică(52 ani) din Malovăț. Dumnezeu să-l ierte!

*

Program. În cursul lunii Septembrie avem următorul program de slujbe: 4 Sept.(Malovăț-Bârda); 5 Sept.(Malovăț); 8 Sept.(pomeniri dimineața la Bârda; slujbă la Malovăț); 11  Sept.(Malovăț-Bârda); 12 Sept.(Bârda); 14 Sept.(slujbă la Bârda; pomeniri la Malovăț, la ora 12); 18 Sept.(Malovăț-Bârda); 19 Sept.(Malovăț); 25 Sept.(Malovăț-Bârda); 26 Sept.(Bârda).  În restul  timpului, la orice oră din zi sau din noapte, preotul poate fi găsit la biserică, acasă, la telefon: 0724. 99. 80. 86, ori pe adresa de e-mail: stanciulescubarda@gmail.com.

Sănătate, pace și bucurii să vă dea Dumnezeu!

Pr. Al. Stănciulescu-Bârda

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu