vineri, 27 august 2021

Melania Rusu Caragioiu - NICOLAE CONSTANTIN BATZARIA, O VIAȚĂ ÎN SACRIFICIUL CULTURII

 
NICOLAE CONSTANTIN BATZARIA, O VIAȚĂ ÎN SACRIFICIUL CULTURII,

 

Melania Rusu Caragioiu,

 

28 August 2021

 

 

 

Era pentru mine, copil fiind, perioada anilor de război, în care din 1939 până în 1945, tatăl meu cumpăra de la un chioșc din Radna-Arad, Revista ,,Universul copiilor” ,,scris” de Moș Nae- Ali Baba- Maica Lina, despre care mai târziu am aflat că se numea cu numele său adevărat ,,Nicolae Batzaria”.

Impresia care mi-a rămas din copilărie nu mă poate părăsi nici astăzi și încântarea paginilor pe care le sorbeam cu nesaț, în claustrarea de război, pentru mine, a celor ani.

Această revistă a fost primul meu mentor. ,,Universul copiilor” apărea săptămânal, în ziua de miercuri, pe o hârtie de criză de război, poroasă, dar prin grija autorului ilustrată bogat, cu imagini create de pictorul Pascal M. Rădulescu.

 Luam în mână, în suflet și pentru citit, revista fără grija și fără cunoașterea pericolului coloritului cu plumb, mai mult decât al ziarelor, ele neavând poze color! Revista era o parte din viața copilăriei mele.

Pe verso-ul copertei pagina cu ,, De toate de pretutindeni” era buletinul meu de știri și de primele noțiuni așa zise enciclopedice, care formau, pentru mine, tot ce era ,,nemaivăzut și nemaiauzit”, completate cu pătratul jocurilor imaginative, care se pot desfășura în casă, copiii trebuind a fi bine păziți de pericolele de afară.

 Apoi deschideam revista ca să întâlnesc personajele hazlii, pe Haplea, pisica Minina și o mulțime de eroi, povești și întâmplări scrise de ,, oamenii mari”- adică de adulți, pentru noi copiii. 

În decursul timpului, după atâtea mutări cu familia și atâtea evenimente, astăzi, după aproape optezeci de ani. mi-au mai rpmas doar patru coperte ilustate, din care doar una, mai poartă semnătura Pascal, fiind vorba de anul 1945, când Moș Nae al nostru era în închisoare în București, încă din anul 1944.

Tot cam în acceeași perioadă ,,cade” de la Revista ,,Universul copiilor” și pictorul Pascal, se crede, din cauza benzilor desenate: ,,Oamenii roșii”.

Despre arestarea lui Nicolae Batzaria, descopăr în informații acuzația împotriva sa, sau, poate, numai una din cele multe, care sună astfel: ,,Se pedepsește cu închisoare orice manifestare de propagandă orală sau scrisă în favoarea creării de nucleie sau asociații contra organizației statului sau a proprietății!” Mai sună strident și altă acuzație ivită după articole, precum formularea: ,,pentru timpuri bolșeviste”, dintr-un articol apărut în editura moldo-ucraineană: ,, Bucovina literară, Societatea Scriitorilor bucovineni”, 1944. Sau  ,,greșealele hazlii a doi copii, roșii...” și multe altele, asemenea, Moș Nae-Nicolae Batzaria publicând nu numai în revista sa ,,Dmineața copiilor”apărută în 1924 și în ,,Universul copiilor” înființat în 1926 și condus până în 1944, dar și în mai mult de patruzeci de publicații, ziare lși reviste în perioada dintre cele două războaie mondiale.

El era de formațiune politică național -liberal.

După arestarea sa, incepând din 1945 Revista s-a încadrat în maniera presei vremii , iar după 1948 a apărut sub titlul de ,,Pogonici”.

Nicolae Batzaria, de origine român- macedonean de cetățenie turcă, scriitor aromân, s-a născut la 20 noiembrie 1874 în Krusevo- Macedonia și a murit în 28 inuarie 1952 în închisoare, în București. A fost prozator, publicist, poet, jurnalist, în 1908 senator în Parlamentul otoman de la Constantinopol pentru interesele românilor, a participat la ,,Revoluția junilor turci” și la semnarea Tratatului de Pace  de la Londra. În anul 1908 publică în Salonic-Grecia, Ziarul ,,Deșteptarea”, primul ziar românesc editat în România.

Opera sa este apreciată de critici ca fiind un scriitor cu înclinații culturale și lingvistice între proza lui Ion Luca Caragiale și cea orientală.

 Personajul Haplea, de natură balcanică, fiind prezentat copiilor ca un personaj negativ, al cărui comportament nu trebuie urmat ,,de nimeni și niciodată!”.

După absolvirea liceului din Bitolia, lucrează un timp ca profesor și apoi inspector al școlilor din vilaietele Salonic și Kosovo.În aceeași perioadă debutează în literatură în Revista ,,Șezătoarea” din Fălticeni-România, cu proză pentru copii.

Il mai găsim în conducerea publicațiilor: ,,Frățil ia”, ,,Lumina”-Bitolia, ,,Românul”-Pind, ,,Peninsula balcană”, ,,Almanah aromânesc”, ,,Flambura Pindului” , ,,Dimândarea”, ,,Grai bun”.

După încetarea primului război mondial se stablește în România.

Se înscrie la facultatea de drept în București, dar nu o termină pentrucă își începe și în România activitatea sa prolifică de scriitor.

 Conduce publicația,,Dimineața copiilor”-1924 și ,,Universul copiilor” 1926-1944. 

În Bucovina îl cunoaște pe tânărul Mihai Gafița și îl angajează ca redactor, ridicându-l la funcția de redactor șef și după condamnarea lui Nicolae Batzaria, acesta rămâne în continuare director al Revistei ,,Universul copiilor” .

Opera vastă a lui Nicolae Batzaria este repertoriată de Scriitorul Tache Papahagi, în 1935, acesta adunându-i toate publicațiile aromâne, toată opera de scrjitor din materiale politice, sociale, culturale, diverisment, prinsă în publicațiile timpului.  

Pentru copii publicațiile lui Nicolae Batzaria se compun și din cărți, cea mai impresionantă apariție fiind suita de volume ,,Povești de aur” din care am avut norocul de a primi și eu, o singură dată, de la părtinții mei, de un Crăciun, o asemenea carte.

Nicolae Batzaria susținea foarte multe articole din revistă semnate cu pseudonimele: ,,Ali Baba”, ,,Moș Nae”, ,,Maica Lina”. 

Aduna în revista sa ,,Universul Copiilor” tot ce putea fi distractiv, pedagogic și folositor cititorilor, material creat de el, sau oferit de colaboratori.

Pe parcurs, cu trecerea de ani, din micii săi cititori, unii au devenit colaboratori.

Revista, înainte de toate era bogat ilustrată color. Prezenta proză și versuri, basme, povești, poezii,  curiozități, cuvinte încrucișate, bricolaj și ceva atrgător pentru copii, vorbirea în versuri, din care îmi amintesc. El zcea hâtru: ,,De e laie, de-i bălaie, este scrisă de Moș Naie!”

Exemplific , din memorie și câteva pasaje scurte: Redau un fragmnent de povestire în versuri: ... ,,Dar deodată, la fereastră, văd ceva băieții, /Capul celui ce spoiește cu var alb pereții; / Și-avea omul o mustață albă și prea lungă / Și miscând creștea într-una pân- la brău s-ajungă! /,...  (și ca să se încheie povestea ,,șugubeață” spun sfârșitul): ,,Coada, doar pisoiul Guță i-o plimba prin față!”/.

Sau șaradele care făceau epocă, punând mintea la contribuție. Exemplific tot din memorie: ,,Mână iute măi Ioane caii, ca s-o ia la goană,/ Că zării colo -n-nainte, parca-ar fi o coțăfană! / Dar cu toate că Ion, caii iute i-a mânat,/ Totul fu doar arătare, că... peste-o ... ciupercă-au dat!„/ .  Tot eu vă dau și cheia răspunsului: ,,mână, țarcă...=...mână+ tarcă, egal mânătarcă, ciuperca.

Cu totul îngrijit și plin de exemple sunt prezentate și serialele cu educația englezească a guvernantei.

Mă refer la personajul Miss Minchin.

Subliniez încăodată și efectul pe care îl are stilul celor scrise și prezentarea grafică și coloritul, toate contribuind la a atrage și a fixa atenția copilului.

Dar cum viața este foarte complicată pentru un spirit bogat înzestrat, dragul nostru Moș Nae activând și prin celelalte sfere ale vieții, apărându-și principiile, acelea neplăcând împrejurărilor, l-au dus la sfârșitul său tragic, închis fiind, dar sigur nu de iubiții săi discipoli, copiii!

În încheiere amintesc cărțile publicate ale autorului Nicolae Constantin Batzaria.

Cărți antume: ,,Anecdote”, 1985; ,,Haplea la București”, ,,Paravulii”, ,,Importanța Aromânilor pentru România”, ,,Turcia Junilor Turci din lumea Islamului”, ,,Povești de aur”,

 ,,Spovedanii de cadâne”, 1921; ,,Turcoaicele”, 1921; ,,Colina îndrăgostiților”, 1923.

Cărți postume: ,,Genoveva de Brabant”, 1993; ,,Din lumea Islamului”, 2003.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu