duminică, 24 aprilie 2016

Celălalt trup ~ o nouă viaţă

Celălalt trup ~ o nouă viaţă


Vuietul veşniciei, auzit noaptea, tăia timpul în două,
coborât din cer pe p
ământ, împungându-l ca un ac.

Calea lacrimilor suspin
ă pe cer,
Iute ca privirea femeii, un sunet sub
ţire
îndoi cerul-n lumin
ă şi întuneric.

Dintr-o îndep
ărtată nostalgie, o tristă melodie
voia s
ă cârpească viaţa
acolo unde sunetul o sfâşiase în două.

La stânga sunetului era noaptea,
la dreapta lui era ziua,
univers pres
ărat cu picături de apă şi prezenturi.

Începând s
ă respire, muzica se strecură prin labirint,
c
ălcându-şi umbra plină de apă în Canalul Miracolelor.
Timpul femeii nu curge
pe aceeaşi cale cu timpul bărbatului, spre celălalt trup.

Adev
ărul e în cuvânt, piatră şi apă,
un distih în oglind
ă - Milee dugento con sessanta sei
prin Surâsul Cybelei!

Între cer
şi pământ, între El şi Ea, doar un timp!
Voalul a c
ăzut, dând deoparte cioburile,
întunericul deveni lumin
ă,
disperarea – speran
ţă,
durerea – bucurie,
dep
ărtarea – simbioză,
singur
ătatea – întreg.
- Voi fi cu tine pân
ă la sfârşitul Timpului!

În palma ei atingerea literei-mam
ă ebraice Shin.
Îi citi s
ărutul: - Să fii fericită cât îţi stă în putinţă!

C
ălător în univers după sufletul stelar spre noul acum,
sufletul încarcerat, eliberat de trup,
caută un strop de apă şi-un strop de timp,
înghi
ţind din lacrimile Maicii Domnului
în sec
ţiunea de aur a Timpului cu Veşnicia.Irina Lucia Mihalca
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu