marți, 5 aprilie 2016

Eugen Enciu la VasluiDepărtările nu pot fi scrise în agenda uitării,
Eugen Enciu, din nou la VasluiSub genericul “Depărtările nu pot fi scrise în agenda uitării”, bibliotecari și cadre didactice s-au întâlnit cu scriitorul Eugen Enciu, revenit pentru a treia oară în județul Vaslui, revenire datorata  prof. Antipa Lolica Gabriela, de la Scoala Gimnaziala “Stefan cel Mare” Vaslui, care i-a editat cartile si ABR-Filiala Vaslui.
 Deși peregrinând prin lume, Eugen Enciu este marcat de trăirile copilăriei și amintirile tinereții petrecute în România, de peste douăzeci de ani, se întoarce în vatra strămoșească românească, fiind foarte atras de istoria și meleagurile moldovenești, numind oamenii locului, “oștenii Măriei Sale, Ștefan Vodă”. Trăind în Maroc, în ultimii șase ani, într-o cultură total diferită de cea românească, a reușit prin creația sa literară și plastică să impresioneze “făcând legătura în simțire, dintre văzut și nevăzut, auzit și nemaiauzit, real și fantezie... cu scopul de vindecare și resurecția scânteii divine a fiecăruia dintre noi”(Eugen Enciu).
De această dată, activitatea s-a desfășurat sub forma unui pelerinaj literar județean, poposind la:, Bârlad - Centrul M. Eminescu”, Huși - Colegiul Agricol “D. Cantemir” și Vaslui – Colegiul Economic “A. Rugină”, unde s-a întâlnit și cu elevii de liceu. 


La buna desfășurare a activităților, prezentând alocuțiuni și intervenții la tema propusă și-au dat concursul: Theodor Codreanu, membru al Uniunii Scriitorilor din România și președinte la filiala Vaslui, Geta Modiga, Ana Sîrbu, Elena Anusca-Doglan, Irina Gălușcă, Nicolae Danila, Dana Ciobotaru, Dascălu Emilia, Cecilia Vasilescu, Mihaela Pană, Lina Codreanu, Maria Magdalena Sîrbu, Angelica Marcela Marcu, Cristian Anusca-Doglan, Iulia-Cezarina Rotaru, Liviu Costandache,  Gheorghe Alupoaei, Nicolae Ginghină, Gabriela Lolica Antipa, preot Petru Alexa, Valentina Lupu și nu în ultimul rând doctor în științe medicale, Valeriu Lupu.
Geta Modiga fiind încântată de poeziile dlui Eugen Enciu, recită câteva versuri și îî admiră curajul lansărilor făcute în instituții de învățământ și cultură. Dna propune ca unele din compozițiile plastice să fie expuse la Centrul M. Eminescu” - Bârlad
Prof. Codreanu Theodor afirmă despre creația dlui Eugen Enciu că: este o literatură între religie și mistică, cu o structură în patru părți, trei fiind familiare și a patra dimensiune misterioasă, cum numai M. Eminescu putea ajunge să audă cum iarba crește (...) și se încadrează în curentul transmodernism, al anului 2015, depășind toate generațiile prin naștere și ethosul modern, fiind un scriitor religios, profund și un mare patriot”. “Această poezie narativă se strecoară în forurile superioare ale fiinţei, desfiinţează bariere, dărâmă ziduri de neîncredere, alungă teama generatoare de stări negative şi blocaje spirituale. Poezia lui Eugen Enciu devine în sufletele noastre o forţă care ne poartă din ce în ce mai mult spre o nouă deschidere a modului nostru de a trăi, de a simţi şi de a înţelege lumea celei de a treia dimensiuni. Să reţinem forţele interioare care ţâşnesc din versurile poetului, să le aducem în viaţa noastră, să le aducem să fertilizeze!” a menționat prof. Mihaela Pană.
“În sfârşit Dumnezeirea ce suntem încheie volumul de meditaţie metafizică transcedentală prin care poetul, Eugen Enciu, în stilul său caracteristic şi inconfundabil atinge sfera cea mai înaltă a spiritualităţii. Este o apoteoză a concepţiei divine despre lume şi viaţă, în care trăirile şi convingerile depăşesc cu mult limitele carteziene ale raţiunii umane. Mă întreb şi acum, aşa cum m-am întrebat şi la volumul său de debut; va fi volumul următor la fel de reuşit şi surprinzător prin ineditul său?! Pentru că aprofundarea temei apare în viziunea poetului ca inepuizabilă, tentantă şi înălţătoare” a remarcat Valeriu Lupu – doctor în ştiinţe medicale.
Dl prof. Gheorghe Alupoaei apreciază grafica din volumul de poezii “Dumnezeirea ce suntem”, autor Eugen Enciu, ca fiind făcută cu sinceritatea celui neșcolit pentru desenul de tip clasic. 60 de compoziții plastice sunt distribuite ritmic pe tot parcursul cărții, ca o imagine simbol la sfârșitul fiecărui poem, reprezentând preocupări pentru familie, iubire, a rolului femeii în societate. Este total desprins de clasic, fiind foarte expresiv în realism și suprarealism, pendulând uneori în abstract. Este un desen al copilului matur, încadrându-se în curentul fovism introdus de Henri Matisse. Fiind expuse o parte din desenele realizate de autor, dl prof. Gh. Alupoaei sesizează diferența dintre nuanțele originale și cele prelucrate electronic. Felicită autorul pentru sinceritatea compoziției, originalitatea și tot unitarul volum de versuri.


 
Interesante au fost toate luările de cuvânt și intervențiile din sală binevenite, care l-au încântat pe autor. Dl prof. Theodor Codreanu a rugat ca cineva dintre elevii prezenți să recite un poem.  Ionuț Dumitrașcu a recitat “Mărite Ștefane, venit-am să mi te-chin!”, dedicat vasluienilor de către autor, în volumul de poezii “Dumnezeirea ce suntem”, la editura pim -  Iași. Deasemenea elevii gemeni, Ioana și Ștefan Potorac au recitat “Povestea semințelor gemene”.
A fost o bucurie pentru participanţi  și o încântare pentru autor, care şi- a exprimat dorința  de a reveni pentru lansarea celui de-al treilea volum de poezii.


Valentina Lupu
ABR-Filiala Vaslui


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu