miercuri, 12 decembrie 2018

FERGHETE - CHIAR ÎNFLORIND ROD PENTRU NOROD
CHIAR ÎNFLORIND ROD PENTRU NOROD~*~


Secundele mă îngroapă clipă de clipă în timp,
fir-ar să fie de Dumnezeu şi în omenesc Olimp,
că pe mine însumi mă trece în marea trecere, din anotimp în netimp
urcându-mă viața: treaptă cu treaptă
ca pe toți cei cu mine de o teapă
socio-cosmică de umană Arcă,
pâine de o ființă şi conştiiță artistică,
că trăirea-mi poetică nu mi vană, ci umană treierând în mine şi-n bine
tot ce-i grâu-pâine şi pace adăpost şi rost, artist trasă în mâine
şi dreasă viață şi poveste cum nu fu alta pe lumea omenească mai frumoasă
şi mai minunată, adevărată: hristoasă-luminoasă,
aleasă de tot ce-i neghină holburoasă,
de tot ce-i noapte întunecoasă şi pleavă şi cu neispravă având a Dumnului-Dumnezeu slavă,
că omul din mine e om, stare de bine, chiar înflorind rod pentru norod, ca un pom,
în echilibru, un firesc pe drod pur şi simplu
exemplu de templu eliberării, descătuşării,
de slăbiciuni-vicii: minciuni, micimi, întunecimi, în corola de mununi cu lumini,
ca mesie a iubirii pe verticală distinctă prin şcoală cu înălțimi
şi profunzimi pe verticală
pentru băi cu zuciumate inimi de mulțimi
ieşite în stradă cu serenadă,
ieşite şi cu pancarde şi huiduieli zicale de halandala-portocală
şi de cântec nemurit în baladă.


~*~

PAVEL RATUNDEANU-FERGHETE
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu