miercuri, 23 septembrie 2020

Ioan Miclău-Gepianu - Cărți la biblioteca ”Mihai Eminescu”-CRINGILA, N.S.W

  

                                                                                  Motto:

                                                                    ”...Eminescu este zilnic cu noi,

                                                                     precum un Hristos al Românilor”.

                                                                                                                   Ioan Miclău-Gepianu

 

Poeziea și despre poeziea eminesciană

Cărți la biblioteca ”Mihai Eminescu”-CRINGILA, N.S.W

 

 

-Opera lui Mihai Eminescu-vol.I-II- George Călinescu, Editura Pentru Literatură, București, 1969.

-Opera lui Mihai Eminescu-vol.12,13,16 –G.Călinescu, Editura Pentru Literatură, București, 1969.

-Opera lui M.Eminescu- în 6 volume- ediție de Al.Piru, Editura Vlad&Vlad,

Craiova, 1993

-EMINESCU – Poezii –ediție critică de D.Murărașu, redactor Aurelia Rusu,

Editura Pentru Literatură, București,1969.

-Eminescu-Poezii-vol.2, –Antologie de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Ed.Minerva, București,1977

-M.Eminescu-Poezii, proză literară vol.I-II- ediție de Petru Creția, Cartea Românească, 1978

-M.Eminescu-Opere alese-II- Ediție îngrijită de  Perpessicius, Ed.Minerva, 1973

-POEZII- M.Eminescu- Editura Eminescu,1984- Prefață de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, tabel cronologic de Ion Crețu

 – Opera lui Mihai Eminescu-vol.1,2 – G.Călinescu, Edit.Minerva, București,1976

-M.Eminescu- Opere alese- vol.III-ediție îngrijită și prefațată de Perpessicius,

Editura Pentru Literatură, 1965

-M.Eminescu-Opere-vol.IV- Teatru-ediție critică, note și variante de Aurelia Rusu, Studiu introductiv de George Munteanu-Ed.Minerva,1978

-Mihai Eminescu- Sfântul Pământ al Transilvaniei – Antologie, prefață,note și

comentarii de D.Vatamaniuc, Ed. Saeculum I.O, București, 1997

-Mihai Eminescu--Poezii-Gedichte-Ediție bilingvă-română-germană, Ed.Grai și Suflet-Cultura Națională, București, 1995

-EMINESCU-90 Poezii –Cuvânt înainte de Mircea Ciobanu, Ed.Prometeu-1991

-A doua viață a lui EMINESCU-de N.Georgescu-Ed.Europa Nova, București 1994

-EMINESCU- album- o sută de file din caietele eminesciene-Ed. Didactică și Pedagogică R.A.Bucuresti, tipărită la Imprimeria ”ARDEALUL”-Cluj, 1997.

-POEZII-M.Eminescu-Prefațată de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, tabel cronologic de  Ion Crețu, Ed. ”EMINESCU”,1980

-EMINESCU în ACTUALITATE-Culegere de articole și comunicări-Coordonarea lucrării: Dan Brudașcu, Ed.SEDAN, 2000.

 Misterul morții lui Eminescu-Eminesciene- Ovidiu Vuia, Ed.”PACO”, 1996

-Mihai Eminescu,publicist-”Suntem Români și Punctum”, George Marinescu, Editura Fundației Culturale Române ”Demândarea Părintească”, 1997

-Mihai Eminescu- Rayonnement d-un genie- Anthologie critique et poetique, note liminaire et notices bio-bibliofaphiques par George Apostoiu, Editions Minerva, București, 1989.

-Eminescu și Blajul- Ion Buzași, Editura ”Iriana”, București, 1994

-La poesie d-Eminescu, Edgar Papu, Ed. Știintțifică și Enciclopedică, Bucarest, 1985

-Mihai Eminescu- proză și literatură-Antologie,note și bibliografie de Marin Iancu, cu un Studiu introductiv de Gh.Bulgăr, Casa de Editură ”Petru Maior”, Târgu Mureș, impimarea s-a realizat Tipografia –APP- București.

-EMINESCU- Un secol în Medalii- Expoziție și catalog de Constantin Mălinaș, Cuvânt înainte, de Viorel Horj, Ed.”Mihai Eminescu”,Oradea, 1992.

-PAȘII POETULUI- de Gellu Dorian și Emil Iordache, Ed. Sport-Turism, București, 1989.

-Mihai Eminescu-Luceafărul-Evening Star- Ediție bilingvă îngrijită de Constantin Mălinaș- Asociația Română Pentru EX Libris Oradea, 2004. Traducere de Josef Johann Soltesz.

-Monologul Dramatic Eminescian- Ioan Derșidan,Ed. DACIA, Cluj-Napoca, 2001.

-Mihai Eminescu-Poet și Gânditor, de Eugen.S.Cucerzan,Ed.Grinta, Cluj-Napoca, 2002.

-EMINESCU ȘI ORADEA- Ediție și studii bibliografice de Constantin MĂLINAȘ,

Mesaj Cultural Către Orădeni de ing. Petru Filip. Biblioteca Județeană ”GHEORGHE ȘINCAI” BIHOR, ORADEA, 2000.

-Mihai EMINESCU - Poezii, cu introducere și subt îngrijirea d-lui G.Murnu, cu 12 acuarele-facsimile și numeroase desene de: A.Murnu, Ed.”Națională”-S.Ciornei-București, și tipărită La atelierele”Ramuri”-Craiova în anul 1929, retipărită la la data de 9 ianuarie,1995.

-EMINESCIANA – Șerban Cioculescu, Ed.Minerva, 1985.

-EMINESCU ȘI TRANSILVANIA – D.Vatamaniuc, Ed.DACIA, Cluj-Napoca, 1995

-M.Eminescu- Istorie și Destin-Antologie de Aurelia Dumitrașcu, Prefață de Nicolae-Șerban Tanașoca, Ed.Porto-Franco, Galați, 1993.

 

  

             Eminescu pentru emigranți!

 

        ”...Românul are o personalitate aleasă și frumoasă, un caracter înclinat spre buna înțelegere, fiind iubitor de societatea omenească în care există, îndiferent de prezența altor suflete de altă origine națională.

       Românul nu iubește simțul discriminării rasiale ori religioase. Cu ocazia unor festivități multiculturale ale Australiei, reprezentanți ai Guvernului referindu-se la aportul etniilor în sudarea unității social-economice și a ființei statului australian, au spus că românii sunt de admirat pentru felul în care își organizează viața de familie și socială, respectându-și în același timp tradițiile proprii, obiceiurile, cântecele, limba, fără a stânjeni pe nimeni.

       Așadar, românul rămâne tot român, indiferent în ce loc s-a hotărât să trăiască. Motivele emigrării nu fac topicul acestor rânduri, ci doar reliefarea realității istorice, că oriunde ar emigra Românul își ia cu el dorul, durerea, cântecul și limba. Grija pentru cultura neamului, iubirea pentru personalitățile de seamă ale acestuia, mai ales și cu totul special pentru Mihai Eminescu, regăsesc și unesc etniile române din toată diaspora. În mijlocul românilor imaginea luminoasă a lui Eminescu este de fapt o identificare cu strămoșii noștrii, iar în

conștiința emigranților Eminescu reprezintă însăși limba maternă. Cu acest stâlp al cugetului român, reușim să respirăm aerul mediului ambiant. Curățenia expresivității limbii române în creația poetică a Luceafărului românesc este atât de profundă și populară, atât de flexibilă expresiei încât poate îmbrăca și pune în circulație lingvistică orice sentiment al sufletului românesc. Pentru noi, Eminescu este un exponent de neegalat, care se confundă cu idealul neamului nostru, care este un ideal de expresivitate armonioasă, dar totodată visul unei vieți înălțătoare spre umanism și pace în lume!

    Și dacă acum aducem omagiu nemuritorului geniu românesc Mihai Eminescu, iar acesta fiind zilnic cu noi precum un Hristos al Românilor, cuvine-se să punem în inimile tinerei generații înflăcărata lui voință de viață, de frumos și iubire, pe care a visat-o și a cântat-o exponentul deplin al cugetului nostru românesc, Luceafărul universalității ființei noastre Mihai Eminescu –n.1850-d.1889.

Restituire, (Scrieri in proză-vol.I., Ioan Miclău- Ed. ”Cuget Românesc”-Bârda, 2006)

 

 


 
 


Un comentariu:

  1. Dragă Prietene Benule,
    Multumesc ție, așa ca întotdeauna, pentru frumoasa prezenare
    la fila prestigiosului Blog ”Ben Todica”, a materialelor despre Mihai Eminescu
    Ioan

    RăspundețiȘtergere