miercuri, 9 septembrie 2020

†Siluan - Simpozionului Internațional despre Părintele Arsenie Boca - Vârșeț, Serbia

 Cuvânt de binecuvântare, la cartea cuprinzând referatele prezentate în cadrul Simpozionului Internațional despre Părintele Arsenie Boca,

ținut la Vârșeț, în Serbia, în 25 ianuarie 2020

 

Din darul lui Dumnezeu și urmând dorinței Părintelui Cornel Juică, slujitor în Parohiile Mesici, Iablanca și Sălcița, din cadrul Episcopiei Daciei Felix, am adus și noi smerit prinos de cinstire Vrednicului de pomenire Părinte Arsenie Boca, cel imprimat deja în conștiința poporului dreptcredincios român sub numele binecuvântat de „Sfântul Ardealului”, prin Simpozionul Internațional desfășurat în data de 25 ianuarie, din Anul Mântuirii 2020, sub genericul „Urme în timp” și care i-a fost dedicat la Vârșeț, în inima comunității ortodoxe românești viețuitoare în Serbia.

Eveniment remarcabil, apreciat de cei peste 200 de participanți, Simpozionul a fost organizat pentru prima dată în cadrul Episcopiei Daciei Felix și s-a bucurat de implicarea și susținerea mai multor instituții: Ministerul Culturii și Informării din Republica Serbia, Primăria Orașului Vârșeț, Muzeul „Concordia” din Orașul Vârșeț, care a și găzduit manifestarea științifică, Parohia din Iablanca, Consiliul Național al Minorității Naționale Române din Serbia (CNMNRS) și Consulatul General al României la Vârșeț.

Așa cum se cuvinte unui eveniment de acest fel, dedicat memoriei unei Personalități de seamă a Sfintei noastre Biserici Dreptmăritoare Române, care de-a lungul veacurilor a născut mulți fii și fiice duhovnicești, vrednici de chemarea Preasfintei Treimi pentru dobândirea, moștenirea și vestirea Împărăției Cerurilor, între care la loc de mare cinste se așază și Părintele Arsenie Boca, Simpozionul de la Vârșet a fost precedat de săvârșirea unei rugăciuni de pomenire (Parastas), în Catedrala Episcopală „Înălțarea Domnului”, din acest oraș și s-a bucurat de prezența unor oaspeți de seamă, din România, cum au fost Părintele Profesor Universitar Nicolae Chifăr, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Andrei Șaguna” din Sibiu, Părintele Irimie Marga, Profesor de Drept la aceeași Facultate, Monahia Maria Suciu, de la Mânăstirea Sinaia, care l-a și cunoscut personal pe Părintele Arsenie Boca și a adus mărturia ei de preț în cadrul Simpozionului, Monahia Petronia Orzea, de la Mânăstirea Prislop, unde Părintele Arsenie a viețuit ani buni din viață și și-a așezat mormântul, de sub Crucea căruia ascultă și astâmpără, până astăzi, setea și foamea duhovnicească a zeci și sute de mii de credincioși dreptmăritori români, din țară și de dincolo de fruntariile ei, care zi și noapte vin acolo să își spună păsurile și să îi ceară ajutorul și de unde Părintele așteaptă Învierea morților și zorii Veacului celui neînserat, al Împărăției Cerurilor, ce va să vină.

Simpozionul a fost o reușită și o pricină de mare bucurie duhovnicească pentru participanți și organizatori, aducând la lumină multe detalii și informații prețioase din viața Părintelui Arsenie Boca și s-a desfășurat într-o atmosferă binecuvântată de comuniune frățească, ortodoxă și românească, cum i-ar fi plăcut, cu siguranță și Părintelui Arsenie, dacă ar fi putut participa personal la acest eveniment, care i-a fost dedicat.

Binecuvântăm acum, cu multă bucurie, apariția acestui volum, care extinde și înveșnicește, sub forma clasică a slovei scrise, aria de cuprindere a Simpozionului Internațional de la Vârșeț și informațiile științifice, de o certă valoare, care au fost prezentate atunci, dar și memoria binecuvântată a Părintelui Arsenie Boca, de rugăciunile și binecuvântarea căruia să avem parte cu toții!

 

Cu binecuvântare,

†Siluan,

Episcopul Eparhiei Ortodoxe Române din Ungaria și

fost Locțiitor, vremelnic, al Episcopiei Daciei Felix

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu