joi, 10 septembrie 2020

Societatea de Limba Română din Voivodina – Ediţia a 45-a a tradiţionalei Tabere de Creaţie ,,COLONIA LITERARĂ"

 Ediţia a 45-a a tradiţionalei Tabere de Creaţie ,,COLONIA LITERARĂ"

 

 

Societatea de Limba Română din Voivodina – Republica Serbia, înfiinţată în anul 1962, mai mult de cinci decenii şi jumătate cultivă limba română literară în toate sferele de activitate.

Printre seria de manifestări culturale care le organizează Societatea se numeră şi reuniunea care se desfăşoară sub genericul ,,COLONIA LITERARĂ“.

Prin prestigioasa reuniune se continuă activitatea iniţiată de regretatul om de ştiinţă şi cultură Radu Flora care, în vederea realizării prevederilor statutare şi de program a Societăţii, a iniţiat înfiinţarea, respectiv organizarea Taberei de Creaţie a Scriitorilor Români din Voivodina supranumită ,,Colonia Literară“.

Astfel, pe lângă stimularea creaţiei literare în limba română, s-a asigurat şi la promovarea creaţiei oamenilor de condei de la noi, respectiv apropierea creatorilor de marele public.

Anul acesta, această Tabără de Creaţie a Scriitorilor Români, s-a organizat pentru a 45-a oară, de data aceasta pentru prima dată la Lukino selo (lângă satul Ecica) pe terasa de vară a Hotelului ,,SIBILA“ de lângă Belo jezero (Lacul alb), de lângă ,,Carska bara“ (Bara regală).

De fapt, Societatea de Limba Română a organizat, la începutul lunii septembrie, mai multe manifestări prin care a fost cinstită limba română.

Seria manifestărilor cultural-ştiinţifice amintite, a început pe data de 5 septembrie, prin organizarea ,,Memorialul Radu Flora“ prin care se aduce omagiu celui care a fost Radu Flora, fondatorul Societăţii de Limba Română din Voivodina.

Actuala conducere a S.L.R. a organizat şi Prima ediţie a Taberei de creaţie din domeniul artelor plastice care a avut loc pe data de 6 şi 7 septembrie, la Lukino selo, în mirifica ambianţă a Rezervatului natural ,,Carska bara“ (Bara regală). Interesant de menţionat că la această ,,COLONIE DE ARTE PLASTICE“ au creat împreună pictori de naţionalitate română, sârbă, germană şi maghiară din Serbia şi oaspeţii din România.

Tot aci, în ambianţa mirifică a Rezervatului natural ,,Carska bara de lângă Lukino selo, s-au întrunit şi creatorii români din Serbia şi confraţii lor din România care, au adus şi un elogiu limbii române, marcând aci şi Ziua de 31 august - Ziua Limbii Române.

La începutul reuniunii, lucrările au fost binecuvântate de Preacucernicul Părinte Protopop Iconom  Stavrofor Cornel Juică, care a rostit ,,Tatăl Nostru“ şi a urat succes participanţilor.

Lucrările ediţiei a 45-a a Taberei de Creaţie a Scriitorilor Români din Voivodina au fost inaugurate de preşedintele S.L.R., Lucian Marina, de altfel şi preşedinte al Comitetului de organizare a acestei manifestări supranumită ,,Colonia Literară”.

Preşedintele S.L.R. a salutat scriitorii, criticii literari şi editorii români din Serbia, precum şi oaspeţii lor din România şi şi-a exprimat convingerea că, această ediţie jubiliară a tradiţionalei manifestări a fi una reuşită, odată ce un număr atât de mare de creatori au răspuns la invitaţia de a participa reuniunea la care este sărbătorită limba maternă.

În acest context, au fost amintite unele crâmpeie din eseul ,,Elogiu limbii române“ semnat de academician Ioan Aurel Pop, preşedintele Academiei Române care a subliniat cu fermitate că, ,,Limba română este efigia cea mai pregnantă a românilor”, respectiv că, ,,Limba este ca un organism viu care se naște, crește, se dezvoltă, îmbătrânește și moare odată cu poporul care a creat-o și căruia i-a servit ca mijloc de comunicare”.

Academicianul Pop a reliefat totodată că, ,,Nu există popor pe lume asta care să nu-și prețuiască, îngrijească și conserve limba”, respectiv că ,,Nu poți fi român dacă nu vorbești românește, deși poți vorbi românește fără să fii român”.

Preşedintele Societăţii de Limba Română a amintit că, limba noastră este „ca un fagure de miere”, adică este „limbă sfântă, limba vechilor cazanii” astfel că trebuie, în permanenţă, să o cultivăm, ea fiind principala formă de comunicare verbală și scrisă.

Cu cuvinte alese, celor prezenţi, s-a adresat, apoi, Aurel Matei Bancu, secretarul Societăţii Culturale ,,Constantin Brâncuşi“ din Timişoara care a sosit la ,,Colonia Literară“ acompaniat de Ana Caia, preşedintă a Cenaclului Literar ,,Aurel Turcuş“, care poartă numele regretatului ei soţ, renumit om de cultură, publicist şi editor din Timişoara, precum şi de poeta în grai Florina Colgia şi renumita artistă plastică Daniela Areta Voştinar care, s-a prezentat şi cu o expoziţie la care au fost expuse selectiv unele din lucrările ei mai reuşite.

Participanţii la ,,Colonia Literară“ au fost salutaţi şi de poetul Vasile Barbu, preşedintele Societăţii Literar-Artistice ,,Tibiscus“ din Uzdin care, de asemenea, a venit acompaniat de un grup de zece oameni de cultură, scriitori, jurnalişti, pictori şi autori de creaţii foto, care au organizat şi o expoziţie de fotografii. 

A urmat un recital poetico-muzical, în cadrul căruia, s-au prezentat cu poeţii Vasile Barbu, Ionel Stoiţ, Florina Colgea, respectiv cu creaţii în proză Eufrozina Greoneanţ şi Stella Bugariu, în timp ce cunoscutul critic literar Virginia Popovici a făcut un semnal editorial privind cel mai nou volum de poezii ale lui Ionel Stoiţ, care a văzut lumina tiparului la Editura ,,Tibiscus“.  Tot cu acest prilej, a fost făcut un semnal editorial şi al celei mai noi cărţi pe care Florian Copcea a consacrat-o ,,paralaxelor“ criticii româneşti din Serbia, respectiv a activităţii desfăşurate de Virginia Popovici. A urmat un regal muzical. Solista vocală Florica Nicoli din Timişoara, invitata specială la ,,Colonia Literară“ a S.L.R., a delectat auditoriu interpretând mai multe cântece româneşti din Banatul istoric şi din Timoc.

Preotul Cornel Juică, ctitor al Bisericii Ortodoxe Române din Mesici şi paroh atât în acest sat cât şi la Iablanca (Mărul), Sălciţa şi Voivodinţ, a vorbit despre activitatea sa nobilă, creştină, precum şi activitatea sa în calitate de redactor-şef al publicaţiei ,,Foaia codrenilor“.

Au fost prezentate şi revista de filologie ,,LOGOS“ şi revista plurilingvă ,,NOVI MOST“.

Ziua Limbii Române s-a marcat la ediţia a 45-a a ,,COLONIEI LITERARE“ şi prin  acordarea unor premii pentru poezie, proză, critică literară, monografii, reviste literare, premii care au constat în cărţi valoroase, asigurate pentru laureaţi de Societatea de Limba Română şi Casa de Presă şi Editură ,,Libertatea“ care a fost atât sponsor media cât şi sponsor al unor premii acordate la această manifestare.

Juriul de Specialitate Internaţional în componenţa: conf. univ. dr. Brânduşa Juică din Vârşeţ, preşedinte, precum şi poetul Ionel Stoiţ din Novi Sad şi animatorul cultural Aurel Matei Turcuş din Timişoară, membrii, au adoptat următoarele decizii:

 

1.  Vasile BARBU este deţinătorul Premiului ,,IOAN FLORA“ pentru POEZIE

2.  Florin URSULESCU este laureatul Premiului ,,RADU FLORA“ pentru PROZĂ

3.  Virginia POPOVICI este laureata Premiului ,,ION MILOŞ” pentru CRITICĂ LITERARĂ

4.  Eufrozina GREONENŢ – Premiul ,,TRANDAFIR JURJOVAN” pentru MONOGRAFIE

5.  Lucian MARINA este laureatul Premiului ,,TEODOR MUNTEANU” pentru REVISTE

      6. Prof. dr. Florian COPCEA deţinătorul Premiului ,,EMIL FILIP” pentru ESEU

 

Juriul a decis să acorde şi un PREMIU SPECIAL al ediţiei a 45-a a ,,Coloniei Literare” lui      7. Nicu CIOBANU pentru întreaga activitate de creator literar, jurnalist şi editor.
Sursa: Melania Rusu Caragioiu


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu