sâmbătă, 17 iulie 2021

MELANIA RUSU CARAGIOIU - EPIGRAME CU CLAME 1

 MELANIA  RUSU  CARAGIOIU

EPIGRAME  CU   CLAME

Epigrame,  catrene,  pamflete și amuzete

          

 

Motto:

       Îndrăznesc către Destin

      Să mă adresez în scris.

      Nu-i va place al meu chin ?

      Bah, și eu greu m-am decis !

                           (Autoarea)

 

 

ÎN  LOC  DE  PREFAȚĂ:

E p i g r a m a- D OA M N A,  la  n e u t r u

Puțìn despre istoricul și școala epigramei

 

                                     (material întocmit din informațiile de la Cenaclul ,, Păstorel Teodoreanu”,-Montreal  și date culese din Conferințele asupra epigramei, susținute  de  ,,Păstorel”- Oswald Teodoreanu. Internet )

                                         de Melania Rusu Caragioiu,

                                           (Vicepreședinta Cenaclului)

 

     Fiind întrebat corifeul epigramei românești,  Cincinat Pavelescu, ce este epigrama și cum se face ea, acesta s-a adresat printr-o conferință publicului parțial avizat și parțial nedumerit, expunând nu numai punctul său de vedere  ci un întreg istoric al epigramei.

     De atunci în toate cercurile și laboratoarele de epigramiști, minți iscusite și înfierbîntate au căutat să folosească arma albă a epigramei fie în scop social, fie într-unul mai mărunt atacând disimulat ceva sau pe cineva, ca o răzbunare  impunitivă.

    Ne vom mărgini a reda în mai multe episoade, precum învățăceii care declamă lecția învățată , un rezultat al cercetării sau mai bine zis al culegerii din documentele la îndemână, bazându-ne cel mai mult pe harul scriitoricesc și epigramistic al lui  Cincinat Pavelescu.

     Fiind vorba despre epigramă, ne vom aștepta, sperăm, la multe replici ingenioase sau usturătoare, dar le vom lua drept un omagiu- replică adus Doamnei-Epigrama și în același timp de descoperire a noi spirite cu talent epigramistic.

      Alcătuirea epigramei este un  process alambicat de a reda umorul și satra într-un mod liric, cuprinzând lapidar   într-o strofă o idee sau o inscripție.

      Numele epigramei vine din limba greacă: epi-grafi, ceeace înseamnă  a scrie… pe ceva.

      Inițial epigrama era  un epitaf scris fugitiv, uneori chiar și în proză. În versuri era respectată  cadența, ritmicitatea  de a se scrie în hexametri sau pentametri sau în metru iambic sau trohaic.

       Epigramele grecești erau fie madrigale, fie catrene morale, plăcut acceptate de public.

       Din cine era constituită oastea epigramiștilor la greci, ne vom pune întrebarea. Răspunsul este ușor de dat: din poeți, așa ca în toate timpurile, de atunci și până la noi.

       Primul epigramist cunoscut a fost Alceu, acesta  alegându-și inspirația  subiectelor din operele lui Horațiu. Simonide, un alt om cucerit de genul epigramelor,  creea  alt fel de epigrame, reușind să le dea o formă  laudativă , încât se apropiau mult de  genul  odă.

       Vedem multă diversitate în alegerea subiectului de inspirație în lumea veche.Subictele de inspirație alese de   Anacreon sunt din plăcuta lume a iubirii și vinului.

 Cel care apare în epigramă cu o satiră personală  este poetul Arhiloh, el find cel dintâi care a reușit reuș să  dea formă epigramei sale, întotdeauna în ritmul iambic. În același timp un alt poet  Terpandru adoptă pentru epigramele sale tot ritmul iambic.

        În secolul I după Hristos, apare  Meleagru. El ridică epigrama la înălțimea poantelor subtile și ale sofismului.

       Pentrucă era atâta abundență de epigramă, apare și un  așa zis, denumit de către mine, editor. Acesta este Stephanos, care strânge prima antologie de epigrame. Tot între epigramiști îl găsim pe Iulian Apostatul și pe Lucian.

       Se impune a reda și o exemplificare a aspectului și a conținutului uneia dintre primele epigrame. Exemplul pe care îl avem la dispoziție , în traducere este al unei epigrame scrisă de Simonide, despre care am amintit mai sus. Este o epigramă epitaf cu tentă umoristică, care sună astfel:

                                      ,,Ai murit bătrâne Sophocle-

                                      ,,Glorie veșnică a poeților

                                      ,,Înecat cu o boabă de strugure !

Observăm aci cum este  ironizată  tăinuita moarte  prin otrăvire a lui Sophole.

        Istoricul epigramei la romani este mai simplu. Romanii nu au avut epigramiști remarcabili. Și la romanii poeții erau și epigramiști. Poate pentrucă ei erau mai prețioși, alegând forma de exprimare concisă și în vers metric.

       Cele mai utilizate teme în epigram romană sunt  din universul  iubirii, admirației, mâniei și urii. Lui Catul i se datorează  epigram spirituală, plină de grație, dar plină de satiră. Încercând  să îmbine  grația cu satira, el cade deseori în extrema trivialității. El încearcă să imite epigrama grecească, recunoscută unanim mai valoroasă. Pentru acest fapt Tibul, Ovidiu și Martial îl poreclesc sau mai bine zis îl onorează cu apelativul ,,Doctus”. Horațiu își expune punctu său  de vedere asupra  creației epigramistice a lui Catul, diminuându-I ușor  calitățile de epigramist.

       Cel mai mare epigramist latin rămâne Martial  ( Marcu Valeriu). El a scris, se spune,   1600 de epigrame. Epigramele lui, toate sunt concepute și realizate într-o alură pitorească, iar în ceeace privește forma, ele se înscriu într-o formă poetică rigroasă și precisă. Universul din care se inspiră este marea diversitate a aspectelor din viața romană.

       Iată cum epigrama poate dezvălui și trăsături istorice , mici pilule de document, cernute prin prisma epigramistului.

      Martial devine prin acest uriaș mănunchi de epigram și prin acuratețea lor,  primul pe firmamentul epigramei până târziu în secolele XVII și XVIII. El va fi un  un perpetuu izvor de sursă de inspirație pentru marile generații de poeți, culminând cu Moliere, Goethe, Schiller, Lessing, Voltaire și lista este interminabilă…

                                                          

Grațìe, documentatului și nemuritorului  material despre epigramă, redactat doctoral de către Cincinat Pavelescu care a răscolit multe capete înfierbântate ale vremii noastre, iată că pigmei, sau coloși care vor să crească la nivelul epigramei  și-au spus sau își spun cuvântul.

Cititorul va constata cât de greu se alcătuiește epigrama în codițiile stresului actual și cât de merituoasă este încercarea și reușita epigramistului de azi. La o ședință de cenaclu au scos capul câteva epigrame, de preferință originale, pe care vi le prezentăm:

 

De la Cenacliștii  noștri, păstoriți de Păstorel:

  Melania Rusu  Caragioiu

                                                               

        Răspuns la un mesaj, invitație

                      I   

Bună ziua drag Booklook,

În distinsa prezentare,

 Spre totala afirmare

 Fă-mi și mie…  confirmare !

                     II              

,,Limba noastră-i o comoară”

Dezgropată prin cuvinte;

Astăzi, ca odinioară,

Stă la masă ,,înainte” !

                     III

Cugetele luminoase

Își trag seva din cazanii,

Șfichiuind obraze groase

Și-nâlțând limbii litanii

            ***

       Traian  Gărduș

 

Automobilistică

        La taclale, într-o dungă,

        Zise buna mea amică :

       ,,Poa’ să fie șI mai mică,

       ,,Dar o vreau de cursă lungă…”

 

                 Elenei Udrea-Cocoș                                                 

     Frumoasă, blondă, ochi focoși,                                  

     Întotdeauna dichisită,                                                

     Elena noastră-i rostuită,                                             -        

    E clsr, pentru mai mulți cociși…                    

                     Bachică          

       Îmi fuse dat amar destin

       O viață-ntreagă doar pelin;

       Acuma, moarte, stai puțin,

       Să iau o țuică și-apoi… vin !

                             ***

                    Ion Anton Datcu: 

 

                       Am plecat să mă refac

                       Într-un spital imens, sărac;

                       După nopți de mare consternare

                       Eram mai bolnav  ca la … internare !

                                              ***

                   Anonime, culese de Mary Palcu

 

                           Rugă în campania electorală,

               Doamne, Tu,  Atotstăpân                               

               Și al lumii-ntregi părinte,                          

               Dacă ești un pic român,                          

               Dă-ne un Țepeș,  președinte !

                                                                                  

                În anii care au trecut

                Ne-am și  iubit, ne-am și urât,

                Dar nicidată n-am  crezut

                Că-o să ne suportăm atât 

                                  ***                                 

              Ion Iovuță, Timișoara, România:

 

               Un om plecat de la Șiria

                        Un om plecat de la Șiria  

                         Ce e definitiv pierdut,

                         Mi-a spus că mulți din cei de-acia

                         Și-or aminti că au avut

                         Originile-n  România…

                               ***

                 Melania Rusu Caragioiu:

 

 

 

Actorului  epigramist  Lungoci  când era printre noi

 

                        Mi-e teamă să stau la ,,troci”                      

                        Cu dragul artist Lungoci;                                  

                        Ce-n  fierbintea-i epigramă  

                         Mă-nfierează-n   panoramă !   

 

                        Aceluiași, în grai bănățean

                 Nu șciu dacă ieu măi poci

                  Să mă-ncontrez cu Lungoci !

                  Epigrama-i ascuțâtă 

                  Mă perpeleșcie pră plită !

 

                             O soacră drăguță  către ginere:

                  Iar stai la ordinator

                  Și pândești o epigramă ?

                  Rupt în coate și dator,

                 Doar tu te mai bagi în seamă !

        

                          O  constatare:

               Iar am scris o epigamă

               Necoaptă ! Un aluat !

               N-am telent azi, nici o dramă  !

               A fost șprițul diluat  ?

 

                                            ***

                                          

ȘI ÎN  CONTINUARE: ,,LECTURĂ   PLĂCUTĂ !”    LA  EPIGRAME,  Și

,,AMUZ-AME”

ÎN  EXCLUISIVITATE  ALE  AUTOAREI

 

               Unuia plin de sine

 

        Uite bade, epigrama,

        Să vezi cât sunt de-nvățat !

        Văd ! Dar unde-i panorama ? 

        Zici că-i unul înțepat ?   

 

                                    

                  Unui înfumurat

        Ce te ții așa fălos

         În Nissan-ul arătos ?

        Ai ieșit ieri  din  ,,coteț”,

        Cocoșel, și ... prea isteț !

 

       

         Copiii de foști

Suntem iar conduși de sfinți,

Adulați... de nu se poate !...

Descendenți din ,,foști”  părinți

Ce le-au pus perne pe roate.

 

 

                  Unuia cu logoree 

        Toată ziua trâncănești

         Ba că-s’ verzi, ba că-s’ uscate;

         Mai lasă-ne ! Ce povești ?

         Că-s’ baliverne uzate !

 

 

                 Unei lăudăroase              

           Ne crezi pe toți alzhaimeriști,

           Dar tu ești cea care-ai uitat

           Câte minciuni spuni și cât riști !

           Parcă ești pomul lăudat !

 

 

                Eșec total

         Cât scârțâie o epigramă

         Ca să iasă prin palton,

        Și când colo, mare dramă,

        Nu-i nici cum; nici tu …poltron !

 

 

                    Unuia fără inspirație

          De te doare capul că n-ai haz

          Iar confrații te vorbesc de rău,

          Hai, mai soarbe-o dușcă, de necaz

          Poate -ți schimbă acul la… macaz ! 

 

 

                      Unui ofticat       

              De scrii ca omul la plictis

              Și curge nasul unui pix,

              Dacă-n creație-ai dat chix.

              Petrece-ți oful cu o - miss!

 

 

                      La păs, după inspirație,

                Paște iarba din ogradă

                El și Pufi prins în zgardă,

                Cautând rime la grămadă,

                Dar… mana nu vrea să-i cadă !

 

 

                  Sfat

        Decât să i-o spuni direct,

         Mustăcește-o în concept 

         Și-ii prezinți o epigramă,

         Elegant, ca pe o damă.

 

 

              Zis și făcut

       Azi am chef de epigrame

       Trase de păr și de ață.

       Dar tu nu-nțelegi sărmane

       Suflet, că ele-ți  cer și viață ?            

                    

 

                       Unui  vlăguit

                De nu poți privi prin geamul,

                Afumat de așteptare,

                Și din vlagă n-ai nici… dramul,

                Tămâiază-te-n licoare !

      

 

                        Unuia ce-și zice econom

               Econom, ca un hambar

              Plin de toate, la refuz;

              Alții zic că-ar fi avar...

              Ași, de unde ! E obtuz !

 

 

                                                               Să-l retușăm !

                                                 De-ai trecere  la  toți din casă,

                                                 Deși ești egoist, avar,

                                                Năravul uneori mai lasă-l !

                                                Și șantajează- i ! Dar mai rar...

                                                                   Și

                                                                         Mezinului

                                                               De te iubesc cu toți  din casă,

                                                                În egoismul tău barbar,

                                                                Pretențiile le mai lasă

                                                                Și șantajează-i... dar mai rar...   

                                                                         

                                                                                        

                                                                             Unui  fel de cuplu

                                                                     Mumuica se răsfață;

                                                                     Iarăși vrea mantou, biju-uri;

                                                                     Când n-aude  ,,Iubițelul-

                                                                     Dragul”, are ea... atu-uri !

 

 

                                                        Unui Don Juan, sau unuia nestatornic în dragoste

                                                                    Dintr-un buchet de trandafiri                                    

                                                                     Ce risipește-n val, parfum

                                                                     Pe care greu poți să-l inspiri; 

                                                                                                                                                                                                                                          A                                                                   Alege-ți ,,un fir” ! Să-l admiri !

 

 

                                                                                    Unui superficial

                                                                              DEX-ul dă doar explicații,

                                                                               Acest lucru lumea-l știe;

                                                                                 De vrei  să țini dizertații

                                                                                 Ia-ți o Enciclopedie !  

 

 

                Pictorului Simion Cândea

       Le-ai pictat pe toate ! Bine !

       Pentru artă ai curaj...

      ,,Frumușel”, toți trag de tine...

        Mai comandă-ți un tiraj !

 

 

                                      Unui cusurgiu

                              Cârcotaș ! Te doare capul

                              De lucrezi o zi cu el...

                             Tu să duci stânjenul , sacul !

                             El ? Vreun pai mai ușurel !

 

 

                                                            Unui ecologist

                                                      Plouă-ntr-una peste casă

                                                      Cu miasme din furnal !

                                                      Poluare ? Aș’ de unde ?

                                                      Vă spăl gâtul cu...Deval !

 

 

                                                                      Campestră actuală

                                                               Și-a albit la iaz covorul

                                                                Și bobocii pe islz;

                                                                 A clădit ,,Glass-Wand” pridvorul

                                                                  Și patzio... pe  pârleaz !

 

 

                                                                                           Unui cântăreț de ocazie

                                                                                    Bălăior, cu bucle multe-

                                                                                     Melopee înșirată,

                                                                                     Dacă  vrei să te asculte

                                                                                      Schimbă-ți  corzile de vată !

 

 

                                                                                                        Unui palavragiu

                                                                                                Drămuiește cu măsură

                                                                                                 Vorbele, în greutate !

                                                                                                  De nu puni lacăt pe gură

                                                                                                   Îți fac alții tevatură ! 

 

 

                                                                                                         Unui poet

                                                                                                Eu te văd ades poete                  

                                                                                                 Pe când bați câmpiile

                                                                                                 Și apoi tocând pe taste          

                                                                                                  Rime-ți ies, cu miile...

 

 

                   Altui poet

        De cânți oțelul din furnal,

        Sau floarea soarelui din lan,

        Să scrii frumos și inspirat,

        Poate mai faci și tu un  ban !

                            Și:

         De cânți un imn pentru furnal

         Sau pentru florile din lan,

         Fă-o din suflet, nu formal,

         Flămând ! Măreț !  Nu pentru ban !

                              Și:

         Te zăresc ades poete

          Pe când bați câmpiile

          Dacă, însă, ,,câmpii bați”,

          Ești  de râs printre  confrați !    

 

 

                                          Unui epigramist speriat de repetiții

                             Ți s-a plafonat limbajul:

                              Fără ,,câmpi”; ,,confrați”, ,,talent”;

                             Sărăcie-n tot ,,Bagajul”;

                            Moare el, mori și tu... lent

                                        

 

                                                              Lui I. Mioc

                                                         Epigramele în timp

                                                         Și-au mai scuturat din nimb.

                                                          Ce să-i faci ? Azi nu se cer

                                                          Cu zahăr... fără piper.

                                                                                Timișoara, 1980

 

 

                                                                                           Lui Al. Jebeleanu

                                                                               Un scriitor,  trecut, iubea o fee,

                                                                               Întâmplător. o floare de agavă;

                                                                                Nu-l atrăgea prin vers, nici prin idee

                                                                                 Ci prin ispititoarea ei otravă.

 

 

                                                                                              Soțului meu

                                                                                       Lăstarii noștri, la fel

                                                                                       Lui Nicu și Florinel,

                                                                                       Țin în familie la tradiție:

                                                                                            La admiteri, o altă ediție !

 

 

                Tatianei L.

        Tu ești feea din cenaclu,

        Noi, azilul de bătrâni,

         Mulți,  nu am găsit speraclul,

         Tu- l mânuiești și...  rămâni !!!          

                                                                                                        

 

                 Unui  ins  risipitor

    Fulger se rostogolește

    Banul ce nu-i drămuit...

    Că-i rotund îți dovedește

    Când din mână ți-a fugit...

 

 

                                            Unui  elev

                                În abecedar, vezi bine,

                                Noțiunile-s puține;

                                Dacă vrei să-ți faci cultură:

                                 Bulevard=literatură !

 

 

                                                       Cultură comunistă

                                              Ani de licei antereformă

                                              Au dat aripi spirituale,

                                               Păcat ! Legea  ,,sărea” diforomă !

                                              Cu... alte măsuri infernale !

 

 

                                                         Omagiu lui C. Pena         

                                               Epigramist, Marin Scarlat

                                                Simte prin eul său: ,,Stimat,

                                                 C. Pena, reabilitat !”  și

                                                 Însfârșit, OMAGIAT !”

 

 

                                                           Unor nerecunoscători

                                                     Mai  mult de-un secol a trecut

                                                      De când al nostru Bard e sus       

                                                      Și ne tot dă din  ce-a avut,

Π                                                     Dar puțini, ,,mulțumesc”i- au spus... 

 

                                                      Pe spate cu ,,Cochilia de patruzeci de ani”

                                                            

 

                                                 Trăind în cochilia ,, dement”,

                                                  Pășeai în urme, după lege,                                                   

                                                  Te dezvoltai  deloc sau lent

                                                  Și rezultatul ? Se înțelege...

                                                                     Și

                                                    Trăind în cochilia strâmtă,

                                                     Închingat de a sa lege,

                                                     De ieșeai, erai ,,de  trântă” !

                                                      Rar scăpai să nu te lege...

                                                     

                  

                                                      Unui simplist

                                                 În abecedar creștine,

                                                Noțiunile-s puține;

                                                Vrei progres, de anvergură ?

                                                Fă rugi prin literatură !

 

 

                                                                          Unuia realizat în artă

                                                                    Cu papillon – ul în buline,

                                                                    Paletă color și talent

                                                                    Și-a cucerit un ,,foarte bine”,

                                                                     Vezi ? Șevaletu-i ,,eminent” !

 

 

                Unui ermetic.

     Când pentru semeni un ghem ești,

     Ce n-ai voit să tricotezi,

     Chiar de acum pulover faci,

     Tot pun pe seama ta. ,,vezi, vezi  !?

 

 

               Plângăreț  și-n veci nemulțumit

      Tot căutând sus, un  soare

       M-am supărat rău de tot...

      Astăzi zac sub grea ninsoare

        ...Și iar simt că... nu mai pot !

 

 

                                        Unuia  cu aere

                                Nu prea trudește mult, că nu îi place;

                                 Îl urcă-n nori balonul de talent,

                                 In aere e el polivalent !

                                  Plutește el, dar... noru-i plin de ace !

 

 

              Lui Știe-Tot

      Vocația ți-a dat de furcă;

      Te crezi prea multilateral;

            Semenii spun în mod banal:

        ,, Știe el toate, dar le-ncurcă” !

 

 

                                        Scriitorului  monocrom

                                Scrie în linii paralele,

                                Dar scrie în sens ascendent,

                                Chiar dacă rimele sunt ,,grele”

                                Și la ascensiuni e...  lent  !  

 

**************************************************************************************************************************************           

VA URMA Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu