duminică, 18 iulie 2021

Mircea Arhanghel - cartea „O NOUĂ TEORIE DESPRE MATERIE ȘI UNIVERS

 cartea „

O NOUĂ TEORIE DESPRE MATERIE ȘI UNIVERS

 

  Va apare nu peste mult timp de sub tipar cartea „O NOUĂ TEORIE DESPRE MATERIE ȘI UNIVERS”, autor Ștefan Dumitrescu, scriitor și viitorolog. Este pentru prima dată în Știință când un cercetător român propune lumii, comunității științifice din țară și din străinătate o nouă viziune despre materie și univers. Cât se poate de logică noua Teorie despre materie și univers pare nu numai credibilă, dar este și convingătoare. Cartea, este scrisă într-un stil plăcut, epistolar, fiind adresată matematicienilor, fizicienilor și filozofilor, dar și cititorilor obișnuiți, pentru că în esență ea este un Eseu științifico-filozofic. Stilul plăcut, gazetăresc în care este scrisă o face să fie lecturată cu plăcere.

 

  Noua viziune despre materie și univers deschide noi orizonturi în descoperirea și înțelegerea celor mai profunde mistere ale lumii și universului în care trăim. Ea orientează cercetarea în acest domeniu pe o cale care pare să fie mult mai sigură, mai practică, ajutând cunoașterea să avanseze mai rapid în descoperirea universului...  Este posibil ca apariția acestei cărți să marcheze trecerea Omenirii în alt orizont istoric.

 

 Prof Univ dr, Mircea Arhanghel

 

PS

 

În cazul în care cititorii acestui Eseu, filozofic, dar și științific, doresc să ne transmită părea dumnealor despre noua Teorie despre materie și univers puteți să ne scrieți la adresa stefandumitrescu@yahoo.com. De asemenea vă vom fi foarte recunoscători dacă veți scrie în mass media despre carte, dacă o veți mediatiza. Cu umilință credem că această viziune aparține Gândirii românești, și mai puțin autorului. Această viziune despre materie și univers fiind o premieră mondială în știință am fi onorați dacă s-ar găsi oameni generoși care să ne  ajute să o traducem și să o publicăm în limbile de circulație. Cu mulțumiri și recunoștință, Autorul. Doamne ajută !

 

18. 07. 2021

 

 

UN CUVÂNT ÎNAINTE LĂMURITOR

DE LA GÂNDIREA TOTEMICĂ LA O NOUĂ VIZIUNE DESPRE MATERIE ȘI UNIVERS

 

   Privită din punctul de vedere al Cunoașterii istoria Omului din zorii neoliticului până azi nu este altceva decât un drum lung, greu și sinuos de gânduri  care pe fundalul psihicului, în gândirea și în memoria lui, au devenit Cuvinte, Noțiuni și Idei. O plasă de gânduri, de cuvinte, de sclipiri ale minții, de Idei, care mai apoi s-au îmbrăcat în cuvinte, în noțiuni și în propoziții. Care l-a rândul lor s-au adunat cu alte idei înrudite devenit Teorii, devenind Concepții religioase.

      Prima formă de religie a fost Totemul. Sărmanii oameni din paleolitic, din mezolitic, sau din neolitic, credeau că animalul cel mai mare din pădurile în care își aveau vatra tribului și care-i înfricoșa cel mai mult este Elementul primordial care a creat pădurea, care a creat cerul, care a creat totul. Și cum acest lucru, creația, s-a petrecut înainte, într-un timp nedefinit, imemorial, acest animal era și strămoșul lor. Totemul îi ajuta pe ei să înțeleagă lumea în care trăiau, le dădea lor, acolo în ceața subconștientului, speranța, credința că soarta lor, viața lor este legată de el. Le dădea o istorie și o identitate. Așa au apărut și s-au dezvoltat religiile totemice, și Gândirea magică. Gândirea magică a omului primitiv vedea toate lucrurile, toate ființele legate într-o plasă, într-o conexiune rotundă, sferică, în temenii de astăzi într-o Viziune coerentă.

       În gândirea magică Totemul era rădăcina, Originea din care s-a născut și s-a dezvoltat această Viziune coerentă. Integrat în această Viziune Omul era elementul cel mai important a cărui viață depindea de bunăvoința totemului, de locul pe care îl ocupa în plasa în care se vedea pe el. Această viziune totemică, în termenii de astăzi Concepția despre lume și viață a omului primitiv a oglindit ea realitatea ? Astăzi, fiind posesori ai unei cunoașteri științifice avansate despre lume și univers, răspundem cu toată certitudinea, Nu ! Viziunea și Religia totemică, Concepția magică a Omului Vechi despre lume și viață era una falsă.

       Dar l-a ajutat ea, această Viziune magică, pe Omul vechi ? Într-o mare măsură l-a ajutat. L-a făcut să se vadă integrat în universul lui, l-a ajutat să înțeleagă lumea într-o logică rudimentară, mitică, l-a făcut să stabilească o relație religioasă cu Totemul. L-a ajutat să descopere sacrul, să se  vadă pe el în  lumea care devenise sacră, și să trăiască sentimentul, starea de sacru. Așadar, concepția totemică despre lume și viață a avut asupra Omului vechi efecte psihologice, educaționale și culturale benefice, care l-au ajutat să se dezvolte ca personalitate umană. L-au ajutat să se integreze în Cosmos și să evolueze.

    Au trebuit să treacă  mii de ani până când Gândirea magică, Religiile totemice au fost înlocuite cu Credința în zei. Este posibil ca această credință în zei să fi apărut în urma contactului Civilizațiilor extraterestre, a „zeilor veniți din cer”, cu omul primitiv. Credința în zei, Ideea că zeii au făcut cerul și pământul și l-au creat și pe om, este, așa cum am spune astăzi, concepția filozofică a omului primitiv despre lume și viață. În ce măsură această Concepție filozofică și religioasă (o dată ce este credință în zei) despre lume și viață este adevărată  ? Dacă într-adevăr o Civilizație extraterestră, Anunaki, Zeii, au intervenit în evoluția speciei umane, noi fiind într-o anumită măsură creația lor, această Concepție filozofică este într-o mare măsură adevărată, ea oglindind într-un fel realitatea. Revelându-ne originea și nașterea noastră din zei. Din cei care au intervenit în codul nostru genetic ajutându-ne să evoluăm.

   O dată cu apariția Școlii în  perioada sclavagistă, dar mai ales o dată cu apariția Universităților în evul mediu, cunoștințele Omului despre lume și univers s-au dezvoltat atât de mult încât omul a reușit să cunoască o parte din planetele Sistemului solar. A reușit să reflecte mai bine realitatea, lumea în care trăia. 

     De fapt cunoașterea universului, a cosmosului, a stelelor a început încă din Mesopotamia și din Babilon, de la Sumer, odată cu apariția Astronomiei. Avem informații că în perioada regelui Burebista, primul secol î.e.n., la Sarmisegetuza a funcționat un observator astronomic. Că preotul Deceneu înființase la Sarmisegetuza o adevărată Academie unde preoții se ocupau cu studiul matematicii, al botanicii, al geografiei și al astronomei. Ca dovadă Astrolabul de la Sarmisegetuza.

     În perioada Renașterii a fost realizat un salt uriaș în cunoașterea lumii, în cunoașterea universului. Cu secolul XX dezvoltarea cunoașterii seamănă cu o traiectorie care se avântă în sus oblic. Iar o dată cu dezvoltarea sistemului planetar de telescoape, cu telescoape poziționate pe orbita circumterestră care scanează permanent universul Omul știe despre univers enorm de multe lucruri. Niciodată Omul nu a știut despre planete, sisteme stelare, constelații, univers mai mult decât știe Acum, La fel, o dată cu dezvoltarea microscopului electronic, cu construirea de acceleratoare gigantice de particule Omul a pătruns foarte adânc în profunzimile materiei.

     Potrivit legii lui Aristotel, însă, care ne spune că o dată cu mărirea razei sferei cunoașterii crește și circumferința necunoscutului, vedem uimiți că, vai, cu cât cunoaștem mai mult cu atât știm și înțelegem mai puțin. În această perioadă istorică, primele decenii ale secolului XXI și ale mileniului trei, Omenirea se pregătește prin câțiva reprezentanți ai ei să iasă din găoacea atmosferei terestre pentru a se aventura în spațiul cosmic. Chiar în anul acesta de grație, 2021, primii turiști spațiali se pregătesc să decoleze de pe pământ. Și asta, ca un paradox dureros, când Omenirea se scufundă în cea mai gravă criză din istoria ei, criză care poate să o facă să dispară. Când pe planeta noastră mor zilnic milioane de ființe umane de foame sau în războaie absurde.

      Sunt teorii care se bazează pe argumente concludente potrivit cărora înaintea Civilizației noastre pe Terra s-au derulat cinci cicluri de civilizații raționale care după ce au atins un punct culminat în dezvoltarea lor s-au autodistrus. Să fie oare Civilizația umană aproape de acest final ? S-ar părea că da.

     Această Cărticică din zorii mileniului trei, care ne propune o altă viziune despre materie și univers, s-a născut de la sine în urma unei întâmplări. Cu mai mulți ani în urmă, după mulți ani de căutări și analize, am publicat cartea „Cel de al Treilea mare Curent în istoria Filozofiei universale”. Cartea aceasta acum douăzeci sau treizeci de ani era de o îndrăzneală uimitoare. Părea mai degrabă un roman sf.  Iată însă că o dată cu noile descoperiri care s-au făcut în interiorul, în profunzimile atomului, ale materiei, dar și în zonele îndepărtate ale universului, multe din vechile teorii despre materie, despre Univers, despre Bing Beng încep să se clatine. Se întâmplă același lucru care s-a petrecut cu mii de ani în urmă când Omul credea că pământul este plat și se sprijină pe spatele a patru elefanți. Când oamenii credeau că  soarele se învârte în jurul pământului și nu invers.

     Aceste Adevăruri vechi care în antichitate păreau de nezdruncinat dar care s-au dovedit a fi neadevăruri, ne spun că la fel se va întâmpla și cu adevărurile despre materie și univers ale acestui moment istoric, ale acestei perioade istorice. Credem că universul este finit, credem că el s-a născut în urma unei imense explozii, pe care am numit-o bing beng. Dar peste câteva decenii, când Omul se va aventura și mai  mult în adâncul universului și în adâncul materiei, vom vedea cum adevărurile din ziua de azi, adevărurile secolului XXI, sunt de fapt… simple povești. Așa cum demonstram noi cu aproape o jumătate de secol în urmă când am descoperit că de fapt curentele filozofice, Materialismul și Idealismul, care au fost două milenii coloana vertebrală a istoriei Filozofiei, a culturii umane, au fost și sunt de fapt niște povești.

   Cu puțin timp în urmă am aflat de la  bunul meu prieten, Excelența sa domnul Constantin Lupeanu, care a fost mulți ani ambasador în China, că strălucitul matematician Gheorghe Păun, un mare om de cultură, Directorul revistei Curtea de la Argeș, a făcut o mare descoperire în domeniul matematicii, (în domeniul spațiilor algebrice, am înțeles), descoperire recunoscută și apreciată de colectivitatea științifică internațională.

   Cum îl cunoșteam pe dl academician, și cum îl apreciam, știindu-l un om foarte deschis, un cercetător care a ajuns cu instrumentele limbajului matematic la granița cea mai îndepărtată a cunoașterii umane m-am gândit să îi trimit o Scrisoare de felicitare. Pe nesimțite, absorbit de șirul ideilor care se derulau în mintea mea, i-am vorbit în această Scrisoare despre descoperirile (de fapt intuițiile, sau cel mult revelațiile) subsemnatului care sunt prezentate în cartea „Cel de al Treilea mare curent din Istoria Filozofiei universale”. Carte care deschide noi orizonturi, atât în cunoașterea universului mare cât și în adâncurile abisale ale atomului, ale materiei.

     Eseul acesta este un rezumat scris sub formă de Scrisoare adresată unuia dintre cei mai mari matematicieni pe care îi are România. Este rezumatul cărții „Cel de al Treilea mare curent din Istoria Filozofiei universale”, iar faptul că este scris sub formă de scrisoare literară (literatura epistolară) face ca Eseul să pară mai cald, mai intim, mai prietenos. Mai aproape de sufletul cititorului. Filozofic vorbind, dar și științific, și într-un fel psihologic, pentru că prezintă nașterea și evoluția unei Idei care dezvoltată a evoluat devenind Teorie, Eseul este unul educațional. El te îndeamnă la cercetare, îți trezește dorul de depărtările de la marginile materiei și ale universului. Este deschizător de noi orizonturi în ceața universului. Este asemenea unui vector care ajunge foarte departe în viitor. Cum am simțit de mulți ani că Domnul îmi călăuzește raționamentele și îmi deschide mintea s-ar putea ca peste zeci de ani această Teorie despre materie și univers pe care ne-o dezvăluie cartea„ Al Treilea mare curent din Istoria Filozofiei universale”, și acest Eseu foarte concentrat să fie o Mare revelație. Cum o da Domnul !

      După ce am expediat Scrisoarea de felicitare domnului academician Gheorghe Păun, am trimis-o dintr-o curiozitate și unor oameni de știință pe care îi cunosc. Voiam să le cunosc părerea. Eseul a plăcut și a trezit un mare interes. Unul dintre ei mi-a spus că sunt „un Gânditor de elită”. Cum sunt un om modest, chiar umil, am făcut o rugăciune. Acest fapt, că Eseul de față a trezit un mare interes și a fost apreciat m-a făcut să cred că ar fi bine să îl trimit domnilor academicieni de la cele patru Academii române, Academia României, Academia Româno-americană, Academia Republicii Moldova și Academia Româno-australiană. Apoi să îl trimit presei. Să vedem dacă acești domni sunt cât de cât interesați de filozofia și de știința românească, de descoperirile românești de pionierat în știința mondială. Și dacă au în dânșii dorința de a promova creațiile românești de top mondial.

     O să luam acest fapt ca pe un Experiment. Ipoteza noastră este că domnii academicieni români și domnii profesori universitari, domnii cercetători din Institutule de cercetări din România sunt prea plini de ei și destul de invidioși ca să citească măcar Eseul de față. Dar să-l mai promoveze. La Ministerul Educației și Cercetării care are menirea să sprijine și să îndrume Cercetarea științifică în România, aceasta fiind sarcina celor care lucrează în acest Minister al Cercetării, nici nu ne mai gândim ! Oamenii aceștia luptă din toate puterile să distrugă cercetarea românească și să-i alunge pe cercetători valoroși din Țară.

      În cărțile noastre „Psihologia și Pedagogia poporului român”, ”Explicarea poporului român”, noi tratăm pe larg Sistemul de patologii al psihologiei poporului român, cel care ne-a îmbolnăvit toată istoria, și a făcut din noi un popor victimă de la început până azi. Axiofagia, patologie a psihologei poporului român care ne face să ne invidiem valorile, să le distrugem, să le „mâncăm”, (ce ne mai mâncăm noi, românii, între noi !) așa cum am făcut cu mai toate valorile românești, este patologia care a făcut din noi un popor sinucigaș. Poporul român se poate salva în istoria lui nefericită numai prin punerea la treabă a Inteligenței și a Creativității lui, prin ajutarea și sprijinirea marilor Creatori care trebuie puși să lucreze în folosul dezvoltării neamului românesc și a Culturii lui atât de vechi. Căci aceasta este cea mai mare Bogăție a noastră, care ne-ar ajuta să  progresăm, să evoluăm maximal. Și să ne salvăm în nesfârșirea timpului. Aceste descoperiri pe care le prezentăm în această Cărticică din zorii mileniului trei este posibil să deschidă mult mai devreme porțile mari ale cercetării și a le gândirii românești pe cărările întunecate ale necunoscutului…

    Revenind acum la Religia totemică, la Gândirea magică, la Gândirea și la Credința în zei și la încrederea în Știință, în Istorie s-a întâmplat ca ori de câte ori Omul a trecut de la o Concepție filozofică despre lume și viață, despre univers, la următoarea viziune și Concepție filozofică situată pe un nivel superior să se vadă altfel pe el în această nemărginire cu adevărat misterioasă și înfricoșătoarea care este universul. Și nu numai să se vadă altfel, ci chiar să fie altul, să devină altul, mai evoluat.

     Citind această nouă Teorie despre materie și univers, oare Omul modern, Omul contemporan, atât de bolnav, atât de alienat, de falsificat, atât de distrus de efectele toxice ale dezvoltării Civilizației umane pe o Linie negativă, ajunsă în punctul cel mai înalt în care se află acum, se va vedea, se va percepe și se va gândi pe el puțin altfel ? Da, așa ar fi normal. Așa cum Omul Renașterii, hommo universalis, se vedea pe el altfel decât se percepea Omul mitic din zorii umanității, la fel, Omul acestei noi Viziuni despre materie și univers pe care am adus-o în Filozofie se va vedea și el altfel.

    Întrebarea pe care ne-o punem cu toată emoția este, dacă acest altfel îl va ajuta pe el, pe Omul contemporan, așa cum este el în această perioadă istorică, să fie mai bun, mai fericit, mai puternic ? Dacă îl va ajuta să evolueze, să urce pe următorul Nivel de evoluție ? Fie ca Bunul Dumnezeu să facă în așa fel ca această nouă Teorie despre materie și univers să fie una benefică, să-l facă pe om mai bun, mai inteligent, mai evoluat spiritual ! Să îl ajute pe Om să se depășească pe el, să îl  apropie și mai mut de Dumnezeu, de Universul nesfârșit care ia cunoștință de existența Sa prin Om  !

     Dacă îl va ajuta să fie mai bun și să trăiască mai fericit în deceniile și secolele următoare în nesfârșirea cosmică, unde va trebui să înființeze habitaturi și colonii care să îl facă să meargă mai departe prin timp și prin univers ? Să dea Domnul să fie așa. Mulțumim, Doamne, că ne-ai ajutat să Te descoperim mai profund, să fim mai aproape de Tine, mulțumim, Doamne că ne-ai inspirat ! Fierbinte Te rugăm, așa cum o facem de mult timp, să ne inspiri în tot și în toate, și tot ce facem pe lumea aceasta și în existența aceasta să fie numai Gândul Tău ! Să vină numai și numai de la Tine ! Amin.

----  

CARTEA `O NOUA TEORIE DESPRE MATERIE SI UNIVERS de STEFAN DUMITRESCU


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu