luni, 11 martie 2024

Alex. Stanciulescu Barda - MINILECTURĂ cu GÂND DE SEARĂ - DOAR O VORBĂ......!

 
Sfântul Cuvios Alexie

 

 

Sfântul Alexie s-a născut din părinți binecredincioși, Eufimian și Aglaida. Tatăl său era foarte bogăt, boier și mai mare peste trei mii de slugi, iubiind milostenia către săraci și faptele buna. Însă femeia lui era neroditoare, iar ei se rugau cu osârdie către bunul Dumnezeu, ca să le dea lor un fiu.

 

Dumnezeu le-a ascultat rugăciunea și le-a dăruit un fiu pe care l-au numit Alexie. Iubind învățătura de mic și citind Scriptura, socotind deșertăciunea lumii, și-a pus în gând să se lepede de lume și să slujească Domnului.

 

Deci când a venit vremea nunții, părinții l-au logodit cu o fecioară de neam împărătesc. Seara când a intrat împreună cu mireasa sa în cămara de nuntă, acesta i-a dat inelul de aur și brâul cel scump și s-a dus de la dânsa.

 

Și-a dat hainele cele scumpe jos și a îmbrăcat altele vechi, făcându-se asemenea unui cerșetor. Este cunoscut că timp de șaptesprezece ani a petrecut în curțile tatălui său fără ca să-l recunoască.

 

 

Descoperirea eclesiarhului

 

Sfântul Alexie a stat în Edesa, lângă biserica Preasfintei de Dumnezeu Născătoare, șaptesprezece ani și s-a făcut iubit lui Dumnezeu. După aceasta, s-a făcut pentru dânsul descoperire eclesiarhului, căci acesta a văzut în vedenie icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, grăind către dânsul:

 

„Adă în biserica mea pe omul lui Dumnezeu, fiindcă este vrednic de cereasca împărăție; căci rugăciunea lui se suie ca niște tămâie cu bun miros înaintea lui Dumnezeu și precum stă coroana pe capul împărătesc, așa Duhul Sfânt se odihnește peste dânsul”.

 

Iar eclesiarhul, după vedenia aceea, căutând pe un om ca acela și neaflându-l, s-a întors spre icoana Născătoarei de Dumnezeu, rugând-o să-i arate pe omul lui Dumnezeu. Și a auzit iarăși în vedenie cuvânt de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, că săracul cel ce șade în pridvor la ușa bisericii, acela este omul bisericii, acela este „Omul lui Dumnezeu”.

 

Deci, aflându-l eclesiarhul, l-a dus în biserică, pentru ca să rămână într-însa. Atunci s-a știut de mulți viața lui cea sfântă și au început a-l cinsti. Iar Sfântul Alexie, fugind de slavă și cinstea omenească, s-a dus din cetatea Edesa, neștiind nimeni.

 

 

Milostenia neștiută către propriul fiu

 

Deci, închinându-se lui până la pământ, a strigat: „Robule al Domnului, miluiește-mă pe mine, săracul și scăpătatul, și poruncește-mi ca să fiu într-un colț al curții tale, ca să mă pot hrăni din sfărâmiturile ce cad de la masa ta; iar Domnul va binecuvânta anii tăi și-ți va da cereasca împărăție și dacă ai pe cineva dintre ai tăi înstrăinat, sănătos să ți-l întoarcă”.

 

Eufimian, auzind pe sărac grăind de străinătate, și-a adus aminte îndată de iubitul său fiu, Alexie, și a lăcrimat. Apoi, îndată a arătat milă către sărac, poruncind să stea în curtea sa.

 

Iar către slugile sale de casă a zis: „Cine din voi va voi să slujească săracului acestuia și, de-i va plăcea, viu este Domnul Dumnezeul meu, că va fi liber în toate zilele vieții sale, și moștenire va lua din casa mea.

 

Deci, înaintea ușilor palatului meu să-i faceți o căscioară ca, intrând și ieșind eu, să privesc spre dânsul; apoi, din masa mea să i se dea hrana și să nu-l supere nimeni”.

 

Începând Sfântul Alexie a petrece înaintea palatelor împărătești, în căsuța cea mică, Eufimian îi trimitea bucate în toate zilele din masa sa, dar pe acelea le împărțea la alți săraci, iar el oprea numai pâine și apă; și aceea, numai cu măsură o gusta ca să nu moară de foame și de sete.

 

 

„Căutați pe omul lui Dumnezeu…”

 

Într-o zi, preasfințitul papă Inocențiu (402-417), slujind în soborniceasca biserică a Sfinților Apostoli și împăratul Onorie stând de față, la sfârșitul dumnezeieștii Liturghii s-a făcut un glas minunat din Sfântul Altar, în auzul tuturor, zicând: „Veniți la Mine toți cei osteniți și însărcinați și Eu vă voi odihni pe voi”.

 

Acestea auzind cei ce stăteau de față, s-au înspăimântat și s-au cutremurat. Apoi, căzând cu fețele la pământ, strigau: „Doamne miluiește!” Și iarăși s-a auzit un glas, zicând: „Căutați pe omul lui Dumnezeu, care o să iasă din trup, să se roage pentru cetate și toate ale voastre se vor rândui bine!”

 

După glasul acela, poporul a căutat prin toată Roma pe un om ca acela și neaflându-l, nu se pricepea. Apoi, de cu seară, joi spre vineri, adunându-se în soborniceasca biserică a Sfinților Apostoli împreună cu împăratul și cu papa, au făcut priveghere de toată noaptea, rugându-se lui Hristos Dumnezeu ca singur să le arate pe plăcutul Său.

 

Iar a doua zi, fiind vineri, omul lui Dumnezeu, Sfântul Alexie, s-a despărțit de trupul său și s-a dus către Domnul. Și s-a făcut glas din Altar în biserică ca și mai înainte, zicând: „În casa lui Eufimian căutați pe omul lui Dumnezeu!”

 

 

Sfintele moaște

 

După aceea, împăratul și papa au poruncit ca să ducă patul cu cinstitul trup al omului lui Dumnezeu și să-l pună în mijlocul cetății, ca toți să-l vadă și să se atingă de el. Apoi au grăit către popor: „Iată am aflat pe acela ce-l căuta credința voastră!”

 

Deci, s-a adunat toată Roma și se atingeau de sfântul, sărutând sfintele lui moaște. Și câți erau neputincioși, toți se tămăduiau. Orbii vedeau, leproșii se curățau, diavolii din oameni se izgoneau și orice fel de boli și neputințe omenești se vindecau desăvârșit prin atingerea de tămăduitoarele moaște ale plăcutului lui Dumnezeu, Alexie.

 

(Extras din „Viețile Sfinților”, ed. Episcopiei Romanului, 2001)

 

 

 

OBOSEALA LA RUGACIUNE

- Sfantul Ioan din Kronstadt -

 

 

              Îi auzim pe unii spunând: rugaciunea ne oboseste repede. De ce oare? Fiindca nu-L aveti în fata ochilor mintii pe Domnul ca si când ar fi aievea. Priviti-L mereu cu ochii mintii si ai inimii si atunci veti putea sta la rugaciune toata noaptea si nu veti osteni. Ce spun, o noapte! Veti fi în stare sa stati trei zile si trei nopti la rând si nu veti obosi. Aduceti-va aminte de stâlpnici. Ei au stat multi ani la rând pe un stâlp, cu duh rugator, învingându-si trupul, cel care, ca si trupul tau, tragea spre lenevie. Iar tie ti se par grele câteva ceasuri de rugaciune, poate chiar unul singur!

 

Sfantul Ioan din Kronstadt, Viata mea in Hristos, traducere de Boris Buzila, Ed. Sophia, Bucuresti, 2005, p. 111-112.

--

Pr. Alexandru Stanciulescu - Barda ,

Parohia Malovat , jud. Mehedinti, Romania

tel. 0724 998086

 

 

 

 

DEFORMAREA

- Parintele Rafail Noica -

 

 

            Tot omul cauta adevarul, cauta viata, de unde vine si unde este destinat sa mearga. Si îndraznesc sa mai aduc aicea si alt cuvânt al Parintelui meu duhovnic: „Nici un om nu vrea sa pacatuiasca”. M-am uimit atunci, fiindca eu stiam ca toti vrem sa pacatuim, dar este interzis. Nu-i adevarat! Omul nu cauta pacatul. Pacatul este, în general, o deformare. Pacatul n-are fiinta în sine, nu exista, fiindca Dumnezeu nu l-a facut si, ce nu a facut Dumnezeu, nu exista.

 

Parintele Rafail Noica, Cultura Duhului, Ed. Reintregirea, Alba Iulia, 2002, p. 126-127.

 
VĂTĂMAREA CE O ADUCE FALSUL POVĂȚUITOR

 

 

Nu este drept ca lupul să păzească oile și nu e neprimejdios ca cei pătimași să conducă pe cei pătimași.

 

Aflați din Scrierile Sfinților Părinți de ce trebuie să căutăm un adevărat povățuitor duhovnicesc? Cum să îl căutăm și care sunt roadele falsului povățuitor? Vătămarea ce o aduce falsul povățuitor

 

Sf. Isaac Sirul

 

Fă-te către toți ascultător, în tot lucrul bun, numai de cei agonisitori, de cei zgârciți și de mireni, să nu asculți, ca nu cumva să faci lucru drăcesc. (Sf. Isaac Sirul Cuvântul VII)

 

Și să nu mergi în cărările celor mânioși și arțăgoși, ca nu cumva de mânie să ți se umple inima ta și sufletul să ți-l stăpânească întunericul rătăcirii. Să nu locuiești împreună cu cel trufaș, ca să nu fie luată din sufletul tău lucrarea Sfântului Duh și să se sălășluiască în el toată patima cea rea.(Sf. Isaac Sirul. Cuvântul VII)

 

Sf. Ioan Scărarul

 

Am văzut întâi-stătător, lăsându-se, dintr-o smerenie adâncă, sfătuit  în unele lucruri de fiii săi. Și am văzut pe altul voind să le arate acelora, din mândrie, neînțeleapta lui înțelepciune și râzând de ei. (Scara, VIII 39.)

 

Nu este drept ca lupul să păzească oile și nu e neprimejdios ca cei pătimași să conducă pe cei pătimași.

 

Având de gând să ne plecăm grumazul în Domnul și să credem altuia, în scopul smeritei cugetări sau al mântuirii de la Domnul, înainte de intrare (în stadion), dacă se află în noi vreo neîncredere și vreun gând (de îndoială), să cercetăm pe întâi-stătător și să-l judecăm.

 

Și, ca să zic așa, să-l cercăm, ca nu cumva încredințându-ne corăbierului ca unui cârmaci și celui pătimaș ca unui fără patimi și mării ca portului, să ne pricinuim un naufragiu sigur. Iar după intrarea în stadionul evlaviei și al supunerii, să nu mai judecăm pe povățuitorul cel bun al luptei noastre în nici o privință, chiar dacă am vedea în el ca într-un om unele ușoare greșeli. Căci de nu judecându-l, la nimic nu ne va folosi supunerea.

 

Sf. Paisie Aghioritul

 

Omul pătimaș când mustră pe cel egoist este ca și cum ar lovi tunul în piatră de amnar și ar scoate foc. Iar dacă cel fără discernământ îl mustră pe cel sensibil mult îl rănește. Aceasta ar fi cum un om sălbatec ar lua o perie de sârmă și ar curăța o mică urdoare de la ochiul unui prunc.(Sf. Paisie Aghioritul)

 

Tot astfel cel ce predică în mod egoist și cu tulburare (din patimile sale) cuvântul lui Dumnezeu se aseamănă cu ariciul care duce boabe de struguri în țepii lui ca să-și hrănească puii săi. Însă, mișcându-se mai nervos, mai mult își rănește puii săi mai ales când sunt sensibili decât îi hrănește.(Idem)

--

Pr. Alexandru Stanciulescu - Barda ,

Parohia Malovat , jud. Mehedinti, Romania

tel. 0724 998086

 

 

CUM ERA ADAM DUPĂ CĂDERE

SF. NICOLAE VELIMIROVICI

 

 

Aflați un cuvânt tulburător dar plin de adevăr al Sf. Nicolae Velimirovici despre puterea duhovnicească pe care a pierdut-o Adam, odată cu căderea din Rai. De ce bine ne-am lipsit și cum a început să se înșele omul. Aflați cum adevărul se confundă cu minciuna și lupii au chip de oi. Sf. Nicolae Velimirovici: Cum era Adam după cădere ?

 

Patimile au trecut drept virtuți. Adam după cădere

 

Când oamenii au fost dezbrăcați de dumnezeiasca dragoste, singura dragoste adevărată, au început să numească poftele și dorințele lor drept dragoste. Așa au numit „dragoste” dorința pentru desfătare trupească, pentru bunurile pământești, pentru cunoștința iscoditoare, precum și dorința pentru unirea trupească. Pentru stăpânire și slavă, pentru joc și veselie, pentru dobândirea lucrurilor.

 

Pe toate acestea oamenii le-au numit „dragoste”, după înrâurirea satanei, doar ca să uite de dragostea cerească, singura nemincinoasă. Ca și când cel întemnițat ar mărunți pâinea sa neagră în dumicați și ar numi acești dumicați cu numele celor mai dulci mâncăruri pe care le mânca odinioară în libertate. Așa încât prin această iluzie să poată înghiți mai ușor pâinea amară a robiei.

 

Nenumăratele pofte, vlăstare ale dragostei trupești, nu au putut niciodată înlocui dragostea adevărată și nici nu i-au putut face pe oameni fericiți. Dimpotrivă, i-au făcut din ce în ce mai nefericiți, căci din depărtare îi încântau, iar de aproape îi dezamăgeau. Înflorit – trandafir, uscat – ciuline.

 

Muște pofte și neînțelegeri între fiii oamenilor au pricinuit răcirea inimii omenești…

 

Așa s-a pierdut adevărul

 

Iată cum prin pierderea dragostei se pierdea și conștiința omenească despre adevăr. Căci dragostea și adevărul sunt nedespărțite. De aici, așa cum multe pofte au înlocuit dragostea, așa și multe noțiuni mincinoase ai înlocuit adevărul. Iar dumnezeii mincinoși pe singurul, adevăratul Dumnezeu. Fiecărei pofte omenești i se potrivea o zeiță mincinoasă…

 

Câtă depărtare este între Dumnezeu și satana, atâta este și între dorințele trufașe și dragoste…

 

Omul nici pe sine nu se poate iubi dacă nu are dragoste către Dumnezeu.

 

           (Extras din Sf. Nicolae Velimirovici, „Prin dragostea Ta și noi iubim”, Editura Predania

 

 

 

 

ASTERNUTUL

- Parintele Rafail Noica -

 

 

Cum îti asterni, asa dormi. Daca întelegem ca un Dumnezeu al iubirii nu-i un Dumnezeu Care alege, Care a creat Raiul si apoi iadul si face o alegere oarecum arbitrara, întelegem din ce în ce mai mult ca omul singur îsi face asternutul si asa risca sa doarma.

 

Parintele Rafail Noica, Celalalt Noica, Ed. Anastasia, Galati, 2002, p. 60.

DE CE NU TREBUIA SĂ MĂNÂNCE ADAM DIN POM?

PR. ATHANASIE MITILINEUL

 

 

 „Când spunem „pomul cunoștinței binelui și răului” [Fc 2, 17], au aceste cuvinte un înțeles mai adânc?”

Nu doar mai adânc! Foarte adânc! Foarte adânc!

Printre copacii din Paradis, sunt menționați doi. Unul, pomul cunoștinței binelui și răului, iar celălalt, pomul vieții.

Relatarea decurge după cum urmează. Dumnezeu le-a spus [lui Adam și Evei]: „Din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!” [Fc 2, 17].  Vei experimenta mai întâi moartea spirituală, adică despărțirea ta de Mine, Dumnezeu.

Și apoi așa-numita moarte biologică, adică separarea dintre trup și suflet.

Celălalt era pomul vieții.

 

Păcatul „autonomiei”

 

Diavolul i-a ispitit pe Adam și pe Eva și i-a convins să mănânce din rodul pomului cunoștinței.

Ei nu au ascultat de poruncă. Întreaga poveste și pedeapsa ulterioară au venit ca rezultat al efortului omului de a deveni Dumnezeu, adică păcatul „autonomiei.”

Omul cere „să devină emancipat” față de Dumnezeu, viața lui să nu fie centrată pe Dumnezeu, ci să fie antropocentrică [centrată pe om]. Acesta este în esență păcatul originar.

Nu era nimic [inerent] în neregulă cu fructul în sine sau cu pomul. Povestea se învârtea în jurul ascultării sau a neascultării lui Adam și a Evei [față de Dumnezeu], heteronomia [«ετερονομία»] sau autonomia [«αυτονομία»] omului.

Sfântul Teofil al Antiohiei din secolul al III-lea spune că omul era sortit să mănânce din pomul cunoștinței atunci când Dumnezeu ar fi dorit acest lucru.

Ulterior, el va fi mâncat și din rodul pomului vieții pentru a rămâne nemuritor, pentru a nu muri niciodată.

 

Cunoașterea practică și cunoașterea teoretică

 

Aici avem de-a face cu cunoașterea. Această cunoaștere, orice a fost/ar fi, nu ar fi practică, ci una teoretică.

Ne întrebăm: „Dumnezeu știe ce este păcatul?”. Desigur. Fărădelegea este încălcarea Legii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu are cunoștință teoretică despre păcat. Adică El Însuși nu a experimentat păcatul, așa cum spunem noi că trebuie să experimentezi ceva pentru a-l cunoaște, pentru a dobândi cunoștințe despre acel lucru.

El are cunoștințe teoretice despre păcat. Omul, cu alegerea pe care a făcut-o, a ajuns să aibă cunoștințe experimentale despre păcat.

Omul era destinat să dobândească cunoștințe despre bine și rău fără costul păcatului, fără costul pagubei. Când?

Sf. Teofil spune: „Când omul ar fi sporit în virtute”. Apoi, i s-ar fi îngăduit să guste. Nu este o ispită, este ceva care s-ar fi întâmplat la momentul potrivit.

Fiți atenți la aceasta! Dumnezeu nu a întins o cursă pentru a-i „prinde” pe Adam și Eva. Ar fi stupid!

Dar El îi avertizează că „încă nu a venit vremea voastră. Va veni”.

 

De exemplu

 

Este util să avem foc? Fără îndoială! Cum facem focul? Cu o cutie de chibrituri, o brichetă. În cazul în care dai chibrituri unui copil mic, ce va face?

Întrucât focul este impresionant, ți-ar arde casa. Este ușor de înțeles.

Ne vindecă medicamentele? Da. Toate medicamentele au scris pe cutie: „Păstrați medicamentele departe de copii.”

De ce? Pentru că se vor otrăvi [dacă le vor gusta]. Aceasta este cunoașterea.

Dacă cineva se maturizează, el învață [dobândește cunoștințele despre] cum să trăiască.

Dar nu este o cursă pusă de Dumnezeu. Acesta a fost pomul cunoștinței binelui si răului.

Mulțumesc că m-ați ascultat!

 

Pr. Alexandru Stanciulescu - Barda ,

Parohia Malovat , jud. Mehedinti, Romania

tel. 0724 998086

 

 

 

Sfântul Mucenic Menign Înălbitorul

 

 

Pe vremea împărăției lui Deciu (249-251) a fost mare prigoană împotriva creștinilor. Atunci cel ce ocârmuia eparhia Asiei era cu totul pierzător și bătea și îi închidea în temnițe pe creștini. Rugându-se cei din temniță cu mare glas Domnului, li s-a arătat Domnul, luminând temnița și încurajându-le spre alergarea cea bună. După acea li s-au dezlegat toate legăturile, iar ei au ieșit din temniță. Dimineața slujitorii temniței venind, au găsit ușile încuiată, dar închișii lipsind.

 

Acestea auzindu-le Menign, s-a umplut de credință, dragoste și râvnă de a mărturisi credința cea adevărată. Menign era înălbitor și spălea hainele murdare și le făcea curate.

 

Vădiind în fața ighemonului crezul său a fost dus spre munci.

 

Citiți cum Dumnezeu proslăvește pe sfinții săi:

 

Arătarea Domnului

 

Căci, fiind înnălbitor şi spălând întinăciunea hainelor în râu, a auzit un glas, zicându-i: „Vino, Menigne, şi-ţi voi da mare dar”. Iar el, înfricoșându-se, s-a tulburat. Iar după puţin plecându-se, iarăşi îşi făcea lucrul său.

 

Dar iarăşi s-a auzit glas către dânsul, zicând: „Menigne, vino la Mine, ca să vezi bunătăţile cele nenumărate pentru cei ce iubesc numele Meu”. Iar Menign, nemaiaşteptând să audă şi alt glas, s-a dus şi a dat toate hainele străine cele care le avea la dânsul pentru înnălbire; iar el aştepta pe ighemon.

 

 Ca o turturică curată

 

Și mergând el la locul de tăiere, îi urma femeia sa şi popor mult. Şi ajungând sfântul la locul acela, a stat la un loc înalt, învăţând pe popor. Apoi dând pe femeia sa întru purtarea de grijă a epitropilor, i s-a tăiat sfântul cap.

 

Și s-a arătat celor ce erau de faţă o minune mare, căci au văzut sufletul lui cel sfânt, ca o turturică curată, ieşind din gura sfântului şi zburând la cer. De aceasta s-au înspăimântat toţi, zicând: „Cu adevărat este mare Dumnezeul lui Menign”.

 

Şi din strigarea poporului s-a cutremurat toată cetatea, încât şi antipatul s-a temut. Iar după ce s-a înştiinţat despre pricina strigării, a poruncit, zicând: „Lăsaţi-l pe el neîngropat şi vom vedea de-l va îngropa Dumnezeul lui”. Şi a pus aproape străjeri, ca să păzească sfintele moaşte.

 

Întorceţi-vă şi-l luaţi…

 

Iar după ce s-a făcut noapte, dormind toţi străjerii, au venit fraţii lui şi au luat sfântul lui trup. Şi ajungând la locul pe care l-a dorit sfântul, s-au culcat şi au adormit; iar sfîntul s-a arătat unuia din fraţii lui, zicând:

 

„Capul meu, prin care am mărturisit pe Hristos, nu l-aţi luat; pentru aceea, întorceţi-vă şi-l luaţi”.

 

Deci, deşteptându-se, a spus celor ce erau cu dânsul despre cele grăite de Sfântul Menign. Și întorcându-se singur, cel căruia i s-a arătat sfântul în somn, nu se dumirea ce va face, fiind întuneric adânc.

 

Şi, ajungînd la locul acela, s-a văzut o stea strălucind deasupra capului mucenicului. Deci, luând capul, s-a întors cu bucurie la fraţii săi.

 

(Extras din „Viețile Sfinților”, ed. Epsicopiei Romanului, 2001

 

 

 

Brâncuși și sufletul românesc

 

Toată opera lui Brâncuşi, acest monah al culturii româneşti, este o metaforă a sufletului românesc îngenuncheat discret în templul creaţiei Dumnezeului cel Viu.

La noi, creştinismul nu este o religie la care am aderat ca la o politică de interese. Nici un sistem filosofic sau de norme morale, sau dogme însuşite scolastic, nici rit de manifestare magică sau vreo formă bigotă de credinţă… La noi creştinismul este un stil de viaţă, şi nu spun eu pentru prima dată acest lucru, de aceea am zis mai sus, creştinismul românesc.

 

De aceea, poate părea curios pentru cel ignorant în cunoaşterea sufletului românesc, că pe acelaşi perete, alături de Icoana Omului-Dumnezeu şi Dumnezeului-Om şi a Maicii Lui, stau imediat sub ea icoanele lui Horia, Cloşca şi Crişan, Tudor Vladimirescu, Avram Iancu, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul, Constantin Brâncoveanu sau Mihai Eminescu. Nu ca nişte tablouri pe perete sau poze frumoase, ci ca fiinţe ale aceleiaşi familii sfinte din casa lui care a devenit astfel casa lui Dumnezeu.

Aşa încât el şi tot neamul lui de oameni, strămoşi, moşi, părinţi, sunt în Dumnezeu şi se simt în Dumnezeu. Într-un act de corespondenţă vie cu cei prezenţi, permanent în timp şi spaţiu, în timpul atemporal, în spaţiul-aspaţial, în Veşnicul Prezent Dumnezeiesc.

 

Masa tăcerii și Siloamul

Iisus a făcut tină, a uns ochii orbului şi i-a zis: „Du-te şi te spală în scăldătoarea Siloamului”, care, tălmăcindu-se, înseamnă trimis. Oarecum parafrazând, Brăncuşi, plămădind tina acestui pământ românesc, ne unge ochii minţii, trimiţându-ne la Siloamul Târgu-Jiului. Duceţi-vă la Târgu Jiu şi spălaţi-vă ochii minţii în baia contemplării ca să vă vedeţi nemurirea în actul recunoştinţei faţă de Dumnezeu.

Pe acest altar, comun tuturor vetrelor româneşti, Masa Tăcerii, rotundă ca o pâine şi ca o ţară, vorbitoare tainic pentru cei ce o înconjură, Brâncuşi, ca un sacerdot investit al spiritului neamului său, oficiază în numele vieţii, naşterii şi morţii, Învierea. Prin liturghia, dragostea de cunoaştere a Absolutului divin, spre care actul de cunoştinţă, laudă şi mulţumire se înalţă într-un zbor succesiv de generaţii suprapuse, modulele coloanei, într-o continuitate infinită.

 

Trilogia de la Târgu Jiu

Căci dacă în această trilogie de la Târgu-Jiu nu vedem sufletul neamului românesc în lumina recunoştinţei celor vii pentru primirea celor mutaţi în Dumnezeu ca jertfe pentru Adevărul revelat, mărturisit şi apărat de-a lungul a două mii de ani, pe acest pământ, ce altceva am putea vedea? Ar fi o blasfemie!

Dar iată mă aflu într-o postură care mă jenează în cuget – eu să vorbesc despre Brâncuşi.

Brâncuşi nu are nevoie de vorbe de laudă ci de cunoaştere a sufletului său, a stărilor lui intime. Se spun fel de fel de vorbe lăturalnice şi despre el ca şi despre Eminescu, numai să nu se spună că sunt creştini. Asta se apare că i-ar înjosi, ca şi despre Sfântul Apostol Pavel, a cărui vedenie de pe drumul Damascului e explicată în marele dicţionar Larousse ca o criză luetică. Ce sfidare a Dumnezeirii!

 

Creștinul Brâncuși

Brâncuşi s-a născut creştin, a trăit intens creştineşte şi a murit creştineşte. Uitaţi-vă la toată simplitatea şi comportarea vieţii lui, aproape schivnicească. Acolo unde huzurul, luxul, petrecerea, libertinajul, erau la ele acasă, în mijlocul Parisului. Cu atât mai mult această capacitate de jertfă e mai de admirat cu cât condiţiile ispitei sunt şi ele mai mari. Un pat de lemn masiv, un buştean drept scaun, un tuci cu mămăligă, cu făcăleţul lui. Un blid pe o vatră care-i este şi masă, e tot mobilierul acestui nabab al spiritului românesc.

 

Acestei icoane i se cuvine cinstire.

Luaţi aminte, voi care vreţi să fiţi învăţători şi doctori trupeşti ai neamului românesc şi voi care loviţi în acest neam sfinţit prin aceşti drepţi. Şi sunt foarte mulţi! La Marea Judecată îi veţi putea privi în ochi?

 

(Extras din cartea lui Virgil Maxim, „Nuntașul cerului”
TÂLCUIREA CREZULUI

- SF. NICOLAE VELIMIROVICI-

 

  

 

Cum se naşte lumina din soare şi cum purcede căldura din soare – cunoaşteţi aceasta cu adevărat? Cum se naşte un gând din inimă şi cum puterea purcede din inimă – aţi înţeles cu adevărat? Cum dar aţi putea înţelege taina veşnică a nenăscutului Tată? Cum aţi putea înţelege conceperea Fiului şi purcederea de la Duhul Sfânt? Fiii oamenilor nu au fost niciodată în stare să pătrundă vreun adevăr oarecare despre Dumnezeul Preaînalt, dacă acesta nu le-a fost revelat lor de către Preaînaltul şi nu l-au pătruns nici mai mult şi nici mai puţin, ci atât cât le-a fost revelat el lor.

 

 

Un Dumnezeu sau Trei Dumnezei?

 

„Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul, Care de la Tatăl purcede; Cel Ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin proroci”.

Când un călător vede o lumină în noapte, se bucură şi îşi îndreaptă paşii către lumină, fără a se întreba ce fel de foc este acela ce arde în depărtare. Cu cât se apropie, cu atât el începe să-şi pună această întrebare. Credinţa creştină i-a apropiat pe oameni de lumina veşnică a îndumnezeirii. De aceea creştinii îşi pun atâtea întrebări în legătură cu această misterioasă şi fascinantă lumină – pentru că ei s-au apropiat foarte mult de ea. Cei ce sunt departe de această lumină îşi pun mai puţine întrebări despre ea. Semiţii se miră cum iafeţii pot crede în trei dumnezei .

 

 

Trei flăcări

 

Spuneţi-le că voi nu credeţi în trei dumnezei, ci în unul, Dumnezeul cel Unic, Viu şi Adevărat. Că Mesia al vostru a adus atât de aproape lumina veşnică, încât voi distingeţi trei flăcări. Trei flăcări veşnice – un singur foc. Trei maiestăţi – un singur împărat. Trei miracole – o singură taină. Trei ipostasuri – o singură Fiinţă. Trei persoane – un singur Dumnezeu. Marele nume: Sfânta Treime. Sfânta Treime în Unul. Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, întotdeauna un singur Dumnezeu. În faţa acestei taine dătătoare de viaţă, serafimi şi heruvimi îşi acoperă feţele sfinte, cu teamă sacră, cu avânt dumnezeiesc, într-o veşnică stare de dulceaţă inefabilă. Şi nenumăratele cete îngereşti adunate în ceruri intonează imnuri, cu un tremur uşor slăvind măreţia Dumnezeului Unic, Dumnezeului Viu. „Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Savaot!”

 

 

Soarele – reprezentare a Trinității în unitate

 

Până şi măreţul soare de pe bolta cerească reprezintă o trinitate în unitate. O masă de foc, lumină şi căldură – toate aceste trei elemente nedespărţite între ele formează un singur soare. Fiecare atom de pe pământ reprezintă şi el o tri-unime. Până şi sufletul omului – icoana Dumnezeului treimic – este compus din trei puteri de bază, invizibile: afectul, intelectul şi voinţa. Şi toate acestea nu împart sufletul în trei suflete. Sufletul este unul şi rămâne unul; puterile sale sunt trei şi rămân trei, în unitate.

 

 

Revelația creștină

 

Dar lumea nu a cunoscut Sfânta Treime prin aceste ilustrări, umbre şi simboluri ale naturii. Ea a ajuns la această cunoaştere prin revelare cerească. Domnul Iisus Hristos a afirmat aceasta. Prin El, neamul omenesc a ajuns să ştie paternitatea Tatălui, filiaţia Fiului şi purcederea Sfântului Duh. El ne-a adus pe noi, călători în noapte, mai aproape de veşnica lumină. Şi noi am început să vedem şi să distingem trei în unul: trei miracole într-o taină, trei ipostasuri într-o dumnezeire. Tot de la Hristos am primit şi credinţa noastră în Sfântul Duh, Dătătorul de viaţă, Care de la Tatăl purcede. Există multe duhuri rele şi înşelătoare ale întunericului, divizate şi slabe, dar există un singur Duh Sfânt. Popoarele şi oamenii ce credeau odată în mulţi dumnezei, credeau de fapt în aceste duhuri rele şi înşelătoare. Doar adevăraţii monoteişti, care cred într-un singur Dumnezeu, pot crede într-un Duh Sfânt.

 

 

Despre Duhul Sfânt

 

Duhul Sfânt este numit dătător de viaţă, pentru că El dă viaţă, înapoiază viaţă, aduce la viaţă şi înviază. Când Dumnezeu a creat lumea, Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor (Fac. 1, 2). Când Dumnezeu a creat omul, El l-a creat din ţărână, … şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă şi s-a făcut omul fiinţă vie (Fac. 2, 7). Apostolul lui Hristos scrie creştinilor: Duhul lui Dumnezeu locuieşte în voi (Rom. 8, 16). Şi aceasta este fericirea voastră, purtătorilor de Duh. La ce ar servi mărturia omenească, precum că sunteţi fii ai lui Dumnezeu, dacă Sfântul Duh nu ar confirma El Însuşi acest lucru? Şi Sfântul Duh este dat tuturor celor ce-L cer de la Dumnezeu. Pentru a primi acest oaspete mult prea drag trebuie îngrijită şi curăţată casa sufletului. Aşa spune Domnul nostru, biruitorul morţii. Deci dacă voi, răi fiind, ştiţi să daţi fiilor voştri daruri bune, cu cât mai mult Tatăl vostru Cel din ceruri, va da Duh Sfânt celor care Îl cer de la El! (Lc. 11, 13). Acesta este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor. Căci atunci când dă Duhul Sfânt, de fapt El Se dă pe Sine. Există oare vreun dar mai mare ca acesta? Există oare o dragoste mai adâncă decât aceasta?

 

 

Cum dobândim Duhul Sfânt?

 

Cum S-a arătat Duhul Sfânt credincioşilor? Mai întâi ca ardoare în inimă. Aceasta apare în timpul rugăciunilor înflăcărate, ca o căldură puternică în tot corpul. Prorocul Ieremia aduce mărturie clară şi adevărată în acest sens, pentru că El mărturiseşte din proprie experienţă. Ieremia a avut de suferit multă batjocură şi multe încercări, până când cuţitul i-a ajuns la os: Dar iată, era în inima mea ceva ca un fel de foc aprins, închis în oasele mele şi eu mă sileam să-l înfrânez şi n-am putut (Ier. 20, 9). Atât de irezistibil este Sfântul Duh al lui Dumnezeu într-o inimă curată în care a intrat! Duhul Sfânt S-a mai făcut cunoscut şi sub forma unei voci. Sfinţii Proroci şi Apostoli mărturisesc adesea auzul acestei voci mistice şi totuşi clare a lui Dumnezeu. Auzi, dar nu vezi cine vorbeşte. Mai mult decât atât, Duhul lui Dumnezeu S-a arătat sub formă de porumbel. Aceasta s-a întâmplat la botezul Domnului Hristos în râul Iordan: Şi a mărturisit Ioan zicând: Am văzut Duhul coborându-Se din cer ca un porumbel şi a rămas peste El (In. 1, 32). Porumbelul este un simbol al purităţii Sfântului Duh. Binecuvântate sunt sufletele pure, căci ele vor fi considerate demne pentru a fi vizitate de Sfântul Duh!

 

 

Scopul Bisericii

 

Dar cea mai măreaţă manifestare a Sfântului Duh din istorie a fost cea din a 50-a zi după Învierea lui Hristos, sub formă de limbi de foc. Ş când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc. Şi din cer, fără de veste, s-a făcut un vuiet, ca de suflare de vânt ce vine repede şi a umplut toată casa unde şedeau. Şi li s-au arătat, împărţite, limbi ca de foc şi au şezut pe fiecare dintre ei. Şi s-au umplut toţi de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi (Fapte 2; 1-4). Aşa a avut loc întemeierea Bisericii lui Hristos pe pământ, prin focul Sfântului Duh.

         Aşa Şi-a îndeplinit Mântuitorul promisiunea făcută Apostolilor. El a îndeplinit-o într-un atare mod şi cu aşa putere, cum Apostolii nu şi-au imaginat vreodată. Cu adevărat, lucrările lui Dumnezeu depăşesc înţelegerea umană. Domnul a promis: Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac, Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească pentru că nu-L vede, nici nu-L Cunoaşte, că rămâne la voi şi în voi va fi (In. 14, 16-17).

 

 

Dumnezeu, Mângâietorul

 

Primul Mângâietor, Domnul Iisus, a fost mai mult decât o simplă mângâiere pentru credincioşi. Însă iubirea lui Dumnezeu nu cunoaşte limite, astfel că pentru oameni a fost trimis chiar şi un al doilea Mângâietor. În plus, Domnul Iisus Hristos a adus şi El mărturie pentru Sfântul Duh spunând: Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt pe Care-L va trimite Tatăl în numele Meu, Acela vă va învăţa toate şi vă va aduce aminte despre toate cele ce v-am spus Eu (In. 14, 26). Şi iarăşi: Iar când va veni Mângâietorul pe Care Eu Îl voi trimite vouă, duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine (In. 15, 26). Şi iarăşi: Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci câte va auzi va vorbi şi cele viitoare va vesti. Acela Mă va slăvi (In. 16, 13-14). Şi această promisiune a fost îndeplinită la fel ca orice altă promisiune a adevăratului Mesia, o, purtătorilor de Hristos.

 

 

Cunoașterea lui Dumnezeu

 

Sfântul Duh a fost promis – aşa au aflat oamenii de existenţa Lui. S-a arătat şi aşa au crezut oamenii în el. Şi rămâne printre credincioşi. Iar oamenii au ajuns să-L iubească pe Dumnezeu – Sfântul Duh. Cum se naşte lumina din soare şi cum purcede căldura din soare – cunoaşteţi aceasta cu adevărat? Cum se naşte un gând din inimă şi cum puterea purcede din inimă – aţi înţeles cu adevărat? Cum dar aţi putea înţelege taina veşnică a nenăscutului Tată? Cum aţi putea înţelege conceperea Fiului şi purcederea de la Duhul Sfânt? Fiii oamenilor nu au fost niciodată în stare să pătrundă vreun adevăr oarecare despre Dumnezeul Preaînalt, dacă acesta nu le-a fost revelat lor de către Preaînaltul şi nu l-au pătruns nici mai mult şi nici mai puţin, ci atât cât le-a fost revelat el lor.

Ne-a fost revelat faptul că Sfântul Duh nu este o creaţie a lui Dumnezeu, ci chiar Dumnezeu. El este Domnul, Dătătorul de viaţă, a Cărui prezenţă creează viaţă, dă tărie, oferă înţelepciune şi produce bucurie. El purcede veşnic de la veşnicul Tată. El este din aceeaşi esenţă cu Tatăl, din aceeaşi esenţă cu Fiul – de aceeaşi putere şi de aceeaşi mărire. El diferă doar în privinţa persoanei. Un ipostas deosebit Îl distinge de Tatăl şi de Fiul. Deci Lui I se cuvin aceeaşi închinare şi aceeaşi slavă. Sfinţii Proroci au vorbit prin el. În simpli pescari El a picurat înţelepciunea cerurilor. Bărbaţilor şi femeilor celor neputincioşi – martirizaţi pentru Hristos – el le dă putere de biruinţă mai tare decât moartea.

 

 

Experiența sfinților

 

Sfântul Duh, Dătătorul de viaţă, Care purcede de la Tatăl, este Dumnezeu Adevărat din Dumnezeu Adevărat. El S-a descoperit şi a lucrat. El se revelează şi lucrează în continuare. Cei cărora El li se revelează şi pe cei prin care el lucrează Îl cunosc. Aceştia nu cunosc esenţa Sa; ei Îl cunosc prin revelare şi lucrare.

Credinţa în Sfântul Duh al lui Dumnezeu nu se bazează pe presupuneri, ci pe realitatea revelată, experiată şi mărturisită. Oricine doreşte să devină martor viu al acestei realităţi trebuie să facă eforturi pentru a-şi curăţa inima de păcat şi a o tămâia cu rugăciune, înainte de a cugeta la vreo taină dumnezeiască. Şi Sfântul Duh Se va revela lui, Duhul Adevărului şi al vieţii, Duhul înţelepciunii şi fericirii, Duhul libertăţii şi al adopţiei. Şi acest Duh Sfânt va depune mărturie privitor la adevărul tuturor descoperirilor lui Hristos despre Dumnezeu, despre suflet, despre calea spre mântuire, despre împărăţia veşnică a lui Dumnezeu. El depune mărturie pentru toate acestea precum a făcut-o şi pentru sufletele Apostolilor şi ale Sfinţilor Părinţi care au alcătuit Crezul.

 

 

Cunoașterea revelată prin Fiul

 

Cunoaşterea lui Dumnezeu ca Sfântă Treime a fost dezvăluită oamenilor prin Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El nu ne-a oferit aceste cunoştinţe sub forma unei învăţături filosofice, ci sub forma manifestării şi lucrării din partea Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh. Aceste arătări şi lucrări ale Dumnezeului celui Viu prin cele trei ipostasuri ale Sale sunt reale. Este reală intervenţia Tatălui prin voce la râul Iordan şi pe muntele Tabor. Reală este persoana înfăţişată în mod miraculos a Fiului întrupat al lui Dumnezeu, precum şi lucrarea Sa, patimile şi învierea Sa. Reală este şi manifestarea şi lucrarea Sfântului Duh, în apostoli, în sfinţi, în drepţi şi în întreaga Biserică a lui Dumnezeu de la începuturi până în prezent; pentru totdeauna şi întotdeauna un Dumnezeu, un Împărat veşnic, o putere, o slavă, o iubire, o lumină, o fericire, o esenţă, un Dumnezeu.

 

 

Văzătorii cu Duhul

 

Aceasta este credinţa înaintevăzătorilor care îşi îndreaptă privirea către focul din depărtare. Aceasta nu este credinţa celor orbi, care de-abia disting lumina soarelui. Pentru înaintevăzători această lumină fizică este întuneric prin care ei pălesc ca nişte drumeţi nocturni aţintindu-şi privirea spre lumina din depărtare. Ei călătoresc fără a-şi lua privirea de la această lumină mistică. Atât de puternică este această lumină, încât lumea le pare scufundată în întuneric.

 

Şi chiar dacă mistica lumină e departe, ea luminează cărarea lor în noapte şi încălzeşte inimile lor, cu căldură minunată şi cu bucurie. Şi ei se bucură ca nişte copii – ca nişte copii ai acestei mari lumini. Şi se grăbesc spre ea precum exilaţii care se îndreaptă spre ţinutul de baştină. Ei înaintează curioşi, din ce în ce mai mult, şi nu se abat din cale. Şi, plini de fericire, îi cheamă pe fraţii lor, rămaşi în urmă sau abătuţi de la calea dreaptă, încurajându-i, liniştindu-i şi ajutându-i să-şi urmeze calea. Ei se grăbesc să ajungă cât mai departe cântând imn de biruinţă: „Pe aici, fraţilor către Tatăl şi Mântuitorul şi Mângâietorul nostru! Străluceşte asupra noastră, îndrumă-ne, încălzeşte-ne!”

 

 

Credința vie

 

Aceasta este credinţa voastră, o, purtătorilor de Hristos, credinţa strămoşilor voştri înaintevăzători. Fie aceasta şi credinţa copiilor voştri, din generaţie în generaţie, până la capătul călătoriei! Aceasta este credinţa strămoşilor voştri înaintevăzători. Fie aceasta şi credinţa copiilor voştri, din generaţie în generaţie, până la capătul călătoriei! Aceasta este credinţa verificată, pe vreme însorită şi pe furtună; credinţa ortodoxă mântuitoare, ce nu a fost niciodată ruşinată. Aceasta este credinţa poporului cu adevărat ales, a celor ce poartă icoana lui Dumnezeu în ei înşişi. În înfricoşata zi a Judecăţii lui Hristos ei vor fi numiţi „binecuvântaţi”.

 

(Articol publicat și în Revista Atitudini Nr. 25)

 

 

 

 

MAI ȘTIM CE ESTE PRIETENIA?

- ANA GRĂJDEANU -

 

 

Aș putea da nenumărate exemple de momente în care prietenia a fost cea care mi-a salvat sufletul. Dar poate acestea pentru alții sunt cuvinte aruncate, ce nu simbolizează nimic. Însă pentru mine, prietenia este stropul de divinitate pe care fiecare dintre noi îl avem în suflet.

 

 

Prietenia – darul lui Dumnezeu

 

Când întrebăm un copil câți prieteni are, știm cu toții care va fi răspunsul acestuia.  Mulți, mulți… Dar de ce odată cu înaintarea în vârstă numărul acestora scade? Răspunsul e simplu. Pentru că în inocența lor, cu sufletul neatins de răutate sau probleme lumești, ei iubesc pe oricine le e aproape.

Prietenia este ceva mult mai profund decât un simplu cuvânt, folosit adesea de copii. Este un sentiment care poate înflori un om. Prietenia este lăsată pe pământ pentru a ne face să iubim și pentru că Dumnezeu știe că avem nevoie de un impuls pentru a deveni mai buni.

 

 

Calitățile unui prieten adevărat

 

Un prieten bun este acela care ne iubește într-un mod sincer, dezinteresat și fără a se gândi la defectele pe care le avem. Este acela care ne determină să devenim mai buni, mai sinceri, bucurându-se de reușitele noastre și fiindu-ne alături în momentele de cumpănă.

Momentul în care am plecat pentru prima dată de acasă a fost unul extrem de dificil pentru mine. Deoarece atunci când am ajuns într-un oraș nou, departe de casă, m-am considerat singură. Credeam cu tărie faptul că acela a fost momentul în care sufletul meu de copil începe să se ofilească.

 

Primul an a fost unul greu, pentru că dincolo de aparențele pe care voiam să le păstrez, mă simțeam mai singură ca niciodată. Cu toate acestea, la începutul celui de-al doilea an, am început, dintr-o minunată întâmplare să stau mai des cu una dintre colegele mele.

 

 

O prietenie profundă

 

Am ,,nimerit” amândouă să avem aceleași cursuri, aveam interese comune. Iar asta a dus la o apropiere ce urma să se transforme într-o prietenie profundă, clădită într-un timp relativ scurt, dar care m-a ajutat să înfloresc în mod minunat. M-a ajutat pentru că am avut de învățat ce este ambiția, ce este tăria în momente dificile. Și mai ales pentru că mi-a demonstrat că iubindu-i pe cei de lângă noi, putem fi fericiți în orice circumstanță.

 

Acest moment a fost acela în care mi-am adus aminte de prietenii mei din copilărie, pe care nu îi mai căutasem demult. Iar marea mea surprindere a fost aceea când am văzut, că deși nu mai vorbisem de ceva vreme, ei îmi zâmbeau ca și cum timpul nu și-ar fi pus niciodată amprenta asupra noastră. Zâmbeam iarăși, râdeam din suflet și în sfârșit am reușit să resimt acea căldură a copilăriei.

 

 

Suflet de copil

 

Prietenia ne păstrează mereu copii. Ne învață să îi iubim pe cei de lângă noi, și nu în ultimul rând să fim mai buni, nu numai pentru ei, ci pentru întreaga lume. Aș putea da nenumărate exemple de momente în care prietenia a fost cea care mi-a salvat sufletul. Dar poate acestea pentru alții sunt cuvinte aruncate, ce nu simbolizează nimic. Însă pentru mine, prietenia este stropul de divinitate pe care fiecare dintre noi îl avem în suflet

 

 

ROUA VIETII VESNICE

- Sfantul Teofan Zavoratul -

 

 

Inima mea sa fie pentru Tine pamânt bun, si harul Tau sa o adape cu roua vietii vesnice.

 

Harul Tau sa secere totdeauna în tarina inimii mele spicele cele bune: frângerea inimii, închinarea, sfintenia si tot ce este placut înaintea Ta.

 

Adu-mi sufletul înapoi în curtile Raiului desfatarii, ca sa petreaca în lumina, ca în mijlocul dulcetii Raiului sa graiesc si eu, dimpreuna cu sfintii toti: „Slava Tatalui fara moarte, închinare Celui ce da cerestile daruiri celui de nimic, ca si acesta sa aduca drahma slavosloviei Împaratului tuturor!”

 

Sfantul Teofan Zavoratul, Psaltire sau cugetari evlavioase si rugaciuni, traducere de Adrian Tanasescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucuresti, 2011, p. 20.
SĂ NU LEGIFERĂM EGALITATEA DINTRE BINE ȘI RĂU!

-IPS BARTOLOMEU ANANIA-

 

 

Unde sunt mișcările ecologiste împotriva poluării spiritului?

 

Oare nu iubim noi cerul senin cu stelele limpezi pe el, nu iubim codrul acesta frumos, desăvârșit? Nu iubim casele noastre curate și văruite, să nu miroase urât, să miroase frumos? Nu cultivăm noi flori, nu tot românul are grijă de ograda lui să fie măturată, de curtea lui, de vitele lui, de grajdul lui? Ne întrebăm de ce această ofensivă de poluare a spiritului în țara noastră, România?

 

Există mișcări ecologiste care luptă împotriva poluării apelor și a pădurilor și a solului și a aerului. Unde sunt mișcările ecologiste împotriva poluării spiritului? N-am văzut, n-am auzit. Presa, ziarele, revistele, canalele de televiziune se întrec în a arunca cu gunoaie în casele și în sufletele noastre. Aproape nu e post pe care să-l deschizi întâmplător și să nu vezi violență, sânge, bătaie, desfrâu și toate mizeriile care se pot întâmpla într-o lume păcătoasă.

 

Aș întreba: „Dacă ar veni cineva în casa cuiva și ar vedea fereastra deschisă și ar arunca cu gunoaie și cu balegă în casa oamenilor din stradă, oare n-ar veni nicio lege să-l împiedice și să-l pedepsească?”. Dar pe ferestrele deschise ale sufletelor noastre se aruncă tot felul de mizerii și de necurății! Pornografia și prostituția își fac reclamă în paginile ziarelor de mare tiraj și pe posturile de televiziune. N-avem legi pentru aceasta pentru că avem alte griji și alte treburi.

 

Ce este libertatea?

 

Libertatea!… Libertatea rău înțeleasă și prost folosită. Nu este un păcat mai mare decât să folosești prost acest mare dar pe care ți l-a dat Dumnezeu, care este libertatea. Democrația este eminamente libertate, dar nu anarhie și nu dezmăț. Există o cenzură a bunului simț. Și e greu să suportăm cum obrazul bunului simț al poporului român este împroșcat de cei care nu se gândesc decât la bani. Și eu am fost gazetar în tinerețea mea și știu că principala calitate a unui gazetar este curiozitatea, să fie curios, să știe tot, ca o insectă. Dar insectele se împart în două mari categorii: albine și muște, și fiecare se îndreaptă în curiozitatea sa către ceea ce-l atrage.

 

Am și avem o mare tristețe. De curând Camera Deputaților a votat abolirea articolului 200 din Codul Penal prin care practic se legalizează unul din păcatele cele mai grave ale umanității și de care noi în Biserică ne-am ferit să vorbim. Pentru că numai a pronunța cuvântul homosexualitate și homosexual înseamnă a pângări urechile curate ale credincioșilor.

 

Nesăbuința unor parlamentari

 

N-a fost ascultat apelul Bisericii noastre pe care patriarhul l-a făcut în numele nostru al tuturor. Iar eu în ultima vreme am primit foarte multe scrisori din diferite părți ale țării. Scrisori pe care le-am și pus la dispoziția presei prin care sunt implorat ca eu, împreună cu membrii Sfântului Sinod să facem tot ce ne stă în putință ca să împiedicăm ducerea până la capăt a acestei blasfemii pe obrazul poporului român. Pe bunul său simț, pe cuviința lui, pe decența lui, pe dorul său de puritate și pe obrazul Maicii Domnului. Aceste scrisori mă autorizează să vă vorbesc despre acest lucru și să ridic protestul meu și al vostru, al tuturor împotriva acestui act nesăbuit pe care l-au făcut o parte din parlamentarii pe care noi, prin voturile noastre i-am trimis acolo.

 

E de neconceput ca aleșii poporului să emită legi împotriva celor care i-au ales și mai mult decât atât, să pălmuiască demnitatea celor care i-au ales. E de neimaginat ca o lege care privește moralitatea întreagă de secole a poporului român să fie votată înainte de a face un Referendum. Sau cel puțin un sondaj de opinie ca să cunoști care este părerea poporului pe care tu ai fost trimis să-l reprezinți acolo. Dacă este vorba de libertăți, noi alegătorii, suntem primii care dispunem de propria noastră libertate.

 

Presiunile suprasaturaților

 

De aceea de pe acest amvon, în fața Maicii Domnului și a voastră, a tuturor, cei peste 300.000 de credincioși care v-ați adunat astăzi. Fac un apel către bărbații noștri de Stat. Către oamenii noștri politici, să onoreze această sărbătoare la care sunt prezenți și să facă tot ce le stă în putință ca să împiedice ducerea până la capăt a acestei blasfemii. Cel puțin să se ceară părerea!

 

Noi vrem să nu fie trimis nimeni la pușcărie – v-o spune unul care a făcut pușcărie pe nedrept. Dar trebuie să facem deosebirea între bolnavii de acest viciu care sunt bolnavi cu adevărat din naștere. Pentru care trebuie să avem toată înțelegerea și compasiunea și răbdarea pentru a le pune la dispoziție mijloace de îndreptare, de vindecare atât scaunul duhovnicului, cât și cabinetul medical. Dar, nu! Presiunile sunt făcute de vicioși, de suprasăturați, de cei care nu mai cunosc alt idol decât trupul și plăcerile lui. Problema gravă este că prin aceasta se legiferează egalitatea dintre bine și rău. Faptul că homosexualitatea poate să fie o alternativă la familie, până la urmă este un atentat la familia însăși. La această instituție fundamentală a oricărei societăți, la familia pe care Domnul Iisus Hristos și Maica Domnului au binecuvântat-o în Cana Galileii.

 

Nu vom tăcea!

 

Dragii mei, vom aștepta cu răbdare, dar nu vom tăcea! Și nu vom sta cu mâinile în sân. Și vom face și noi, oamenii Bisericii, în numele vostru al tuturor, tot ceea ce ne stă în putință în limitele legalității și ale bunei cuviințe. Să-i determinăm pe oamenii politici ca fiecare să devină un stetoscop! Să-și aibă urechea aplecată și pusă pe inima poporului, așa cum face doctorul cu aceia pe care îi examinează. Să nu se înstrăineze nimeni de aceia pe care i-a ales și în beneficiul cărora trebuie să emită legi!

 

Cuvânt către tineri

 

Sunteți tineri, trăiți-vă tinerețea! E a voastră și trebuie să o trăiți înainte de a fi prea târziu, dar în limitele decenței și ale bunei-cuviințe! Nu vă imaginați cât este de plăcut să-ți trăiești tinerețea fără ca mai târziu să-ți fie rușine sau să îți pară rău de faptele pe care le-ai făcut. Dragii mei, păstrați-vă sănătatea sufletului așa cum țineți cel puțin la sănătatea trupului vostru!

 

Învățați-vă înainte de toate să aveți spirit de discernământ! Să deosebiți între bine și rău, între sănătos și nesănătos, între folositor și nefolositor! Este începutul înțelepciunii voastre de tineri. De aceea protestez împotriva anumitor măsuri fie legislative, fie de celălalt ordin. Care caută să provoace confuzie ca noi, toți, mai cu seamă tinerii să nu mai deosebească binele de rău și să meargă de-a valma. Este ceea ce poate nenoroci un întreg popor, o întreagă națiune.

 

Este în firea lucrurilor ca un tânăr să fie curios. Fiți curioși, cât se poate de curioși în știința voastră, în setea voastră de carte, în setea voastră de educație, fiecare unde îl trage inima. Dar nu lăsați curiozitatea să umble acolo unde este primejdie! Oricât ai fi de curios și oricât ai fi om de știință, nu-ți vei pune mâna într-un cuib de vipere. Și nu vei încerca aventura de a prinde o viperă de coadă ca să o duci acasă drept trofeu. La vârsta fragedă vă pândesc anumite primejdii: lipsa de discernământ, curiozitatea nesăbuită, viciile care se infiltrează încetul cu încetul. Dragii mei, vine o vreme când începi să bagi de seamă că ai mers prea departe și că trebuie să te oprești!

 

(Articol publicat și în revista Atitudini Nr. 57)

 

 

 

NOI MINUNI ALE SFINȚILOR ÎNCHISORILOR DIN AIUD

 

 

Cu toții ar trebui să mergem spre Aiud! Acolo unde sfinții martiri din închisoarea comunistă din Aiud săvârșesc mari și nenumărate minuni. La Râpa Robilor, cea care mustește de sângele martirilor, veghează acum o candelă alături de sfintele lor oseminte. Uleiul tămăduitor de la candela lor a devenit vestit nu doar pentru credincioșii din România, dar și de peste hotare. Noi minuni ale sfinților închisorilor din Aiud. Minuni relatate de Părintele Gavriil Vărvăruc.

 

 

 

Bucuria harului lor

 

Un ieromonah, ucenic al starețului Efrem din Arizona, a venit să se închine la Aiud, fiind foarte bucuros că a ajuns în acest loc sfânt. La plecare a exclamat: "Atât de mult Har cât am simțit aici nu am simțit nicăieri!"

 

 

 

Ușurează durerile bolii

 

O fiică duhovnicească a părintelui Crăciun Opre a relatat că i-a dat untdelemn din candela de la Aiud unei doamne al cărei băiat avea scleroză multiplă în plăci. După ce îl miruia pe locul bolnav, durerea îl lăsa pentru un timp. Iar când durerile apăreau din nou, băiatul o ruga să îl dea cu untdelemn. Și iar îl lăsa durerea pentru un timp.

 

Aceeași doamnă a povestit despre mama unei prietene apropiate. Această mamă se lupta între viață și moarte. După ce a fost miruită cu untdelemn de la Aiud și-a revenit, încât a putut veni preotul să o spovedească și să o Împărtășească. După care și-a dat sufletul în pace.

 

 

 

Vindecă paralizia unui tânăr

 

O doamnă care se rugase la icoana Maicii Domnului și la Sfinții Mucenici de la Aiud și primise untdelemn din candelă, i-a dat untdelemn și unui tânăr de 30 de ani. Acesta lucra în construcții și din neatenție a căzut de la 7-8 metri, accidentându-se grav. A fost examinat de mai mulți medici și toți spuneau că rămâne paralizat pe viață. Însă după ce a fost miruit mai mult timp cu acest untdelemn, s-a vindecat complet și a reînceput lucrul în construcții!

 

 

 

Ajutători în nașterea de prunci

 

Un cuplu de tineri căsătoriți care aveau un copil și își doreau foarte mult să îi mai nască un frățior. Doar că din punct de vedere medical era imposibil ca doamna să mai dea naștere altui copil. Nu au deznădăjduit, ci s-au rugat Maicii Domnului și Sfinților Mucenici și au folosit untdelemnul din candelă, cu multă credință. Astfel femeia a mai avut trei nașteri, din care s-au născut trei băieți sănătoși.Oare știm să iubim?

-Andrei Virgil Petrache -

 

 

Dragostea este cel mai prost înțeles sentiment.

 

Pe care îl schimonosim până când suntem ferm convinși că, gata, de acum iubim. Ca și cum am descoperit un nou instrument pe care îl acordăm disperați la frecvențele noastre joase și invalide. Ca după aceea să ne lăudam că ne-am îndrăgostit și că iubim de nu mai putem.

 

 

 

Dragostea și imaginația

 

Suntem gata să facem orice pentru dragostea pe care ne-am desenat-o în imaginația noastră sufletească.

 

Dragostea este însă numai una. Și este atât de minunată și deplină încât energia ei se manifestă diferit față de propriul copil, față de părinte, față de persoana iubită și față de fiecare aproape al nostru.

 

Însă noi, de vreo câteva mii de ani încoace, tot încercăm să o conjugăm la plural. O conjugare din care ne-am ales cu o armată de clone desfigurate.

 

Suntem oare gata să mergem până la capăt pentru dragostea cea adevărată?

 

Unii poate.

 

 

 

Să întrebăm Dragostea

 

Însă cred cu tărie că dacă aș invita Dragostea la un podcast, n-ar consimți să scoată niciun cuvânt. Și-ar trage numai palme în cap. Sătulă de iubirismele noastre. Sătulă să o urâm. Pe ea, singura care ne iubește.

 

Dar cum ajungem să o urâm?

 

Încercând să trăim povești de dragoste, costumându-ne în clona din capul nostru. Iar după ce dragostea noastră personalizată este spulberată, ajungem nu doar să urâm, ba chiar să blestemăm, fiind cu totul străini de dragostea autentică și neștiind de fapt pe Cine pălmuim.

 

 

 

Dragostea clonată

 

Cum deosebești clona de adevărata dragoste?

 

Clona este iubirea care pune condiții absurde. Care vânează defectele. Și care se supără dacă n-o iubești înapoi. Clona așteaptă să i se umple golurile. Are mereu un interes. Și întotdeauna are o listă cu defecte și calități pe care le bifează cu o nemaipomenită satisfacție. Ea niciodată nu ezită să facă reproșuri. Și niciodată nu se vede vinovată.

 

Clona iubește să fie rănită, se îndulcește din suferință și se preface într-o așa-zisă tragică eroină încercând să-l salveze pe cel ce face rana. Cu toate că nu cere să fie salvat.

 

Dar mai presus de toate, clona nu știe să iubească. Și sfârșește ca un rateu emoțional și psihic.

 

 

 

Cea adevărată

 

Atunci cum arată dragostea? Ca un copil blând.

 

Dragostea e drumul de la o inimă la alta. Tot ea e un mers liniștit până acolo. Dragostea nu așteaptă să fie iubită înapoi. Ea întotdeauna se dăruiește. Dragostea nu umple goluri.

 

Ea preface sufletul cu totul. Dragostea e mereu gata să te asculte. Ea rabdă și suferă, dar niciodată prostește.

 

Dragostea nu forțează niciodată ușa. Și nu are cum să fie oarbă. Ea le vede pe toate cele rele, dar alege să le acopere. Și să le îndrepte cu blândețe.

 

Dar mai presus de toate, dragostea nu doarme. Ea doar odihnește.

 

Eu, rău fiind, pot să iubesc doar pentru că am fost iubit întâi. De Cel ce lovit fiind cu palma, a stricat blestemul.

 

 

 

Sfântul Mucenic Teodorit

 

 

În Antiohia Siriei era zidită o biserică sobornicească de marele împărat Constantin și de fiul său Constanțiu, iar biserica era numită de popor „de aur”, deoarece era împodobită dinăuntru cu zugrăveli de aur, iar pe dinafară era acoperită cu aur. Vasele bisericești toate erau din aur și argint.

 

Acolo era presbiter și Sfântul Teodorit, care din tinerețe avea viață îmbunătățită și păzea dreapta credință.

 

Când a murit împăratul Constanțiu, a urmat călcătorul de lege Iulian la împărăție. Acesta la început se prefăcea a fi dreptcredincios, dar mai pe urmă a vădit lepădarea sa de Biserică și a început a o prigoni.

 

Atunci biserica în care slujea Sfântul Teodorit s-a pustiit: Unchiul acestui rău credincios împărat, Iulian, a jefuit biserica de aur, batjocorind lăcașul sfânt, alungând clericii și muncind pe sfânt. Sfântului Mucenic Teodorit i s-a tăiat capul, iar mânia lui Dumnezeu n-a întârziat să vină asupra lui Iulian, acesta murind în mari chinuri pentru pângărirea bisericii lui Hristos.

 

 

Bucuria mucenicilor în chinuri

 

Atunci a poruncit muncitorul să-l spânzure pe Sfântul Teodorit pe lemn și cu unghii de fier să-l strujească peste tot trupul.

 

Și strujindu-l trei ceasuri, iar sângele curgând ca pâraiele, fața lui strălucea de bucurie ca și cum n-ar fi simțit nici o durere.

 

Și a zis către dânsul muncitorul: „Ticălosule, jertfește zeilor ca să te scutesc de datoria ta, căci ai cheltuit rău averea bisericească; iar de nu vei jertfi, cu moarte silnică îți vei da sufletul”.

 

Răspuns-a sfântul: „Tu ești ticălos, nelegiuitule, ca și împăratul tău, căci ați lăsat pe Hristos și v-ați lipit de antihrist și sunteți vrednici a fi arși în focul cel veșnic. Iar eu nu sunt dator nimănui, decât numai Domnului meu Iisus Hristos ca să păzesc adevărata credință, până la cea mai de pe urmă răsuflare”.

 

 

Mântuirea celor din ceasul al unsprezecelea

 

Iar Iulian și cei ce erau împreună cu el porunciră cu sârguință să ridice pe slujitori de la pământ, zicându-le: „Pentru ce v-ați lăsat de a arde pe acel necurat creștin și la dormitare și neîngrijire v-ați dat?”.

 

Iar slujitorii, venindu-și în fire, au răspuns muncitorului: „Tu ești necurat și orbit cu sufletul, căci nu vezi pe robul lui Dumnezeu apărat de îngerii cei dumnezeiești! Căci iată patru îngeri vorbesc cu el, iar pe noi ne înfricoșează cu groază să nu ne atingem de sfântul lui trup. Deci tu, hulitorule, nu bârfi, ci să știi că mare este Dumnezeul creștinesc, iar acum și noi credem în El”.

 

Iar muncitorul, rușinându-se, a poruncit să arunce pe acei slujitori în adâncul mării. Și ducându-i spre înecare, sfântul mucenic al lui Hristos a strigat către ei, zicând: „Mergeți, fiii mei, în calea cea fericită cu pace, că după aceea și eu vă voi urma și mă voi bucura împreună cu voi întru bucuria cea veșnică, în Împărăția cerurilor”.

 

Și sfârșindu-se slujitorii prin înecare, s-au învrednicit a lua cununa mucenicească de la Hristos Dumnezeu, în care au crezut.

 

(Extras din „Viețile Sfinților”, ed. Episcopia Romanului, 2001)

 

 Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu