joi, 11 februarie 2016

O foaie adevărată

Tibiscus nr. (5) 156 mai 2013

Publicaţie lunară editată de către Societatea Literar – Artistică „Tibiscus”din Uzdin
(Voivodina – Serbia) VASILE BARBU – redactor şef

O nouă manifestare la "Casa Românească" de la Uzdin O ÎNTÂLNIRE ISTORICĂ CU EPIGRAMIŞTII ÎN GRAI BĂNĂŢEAN!!! De ziua păcălelii, 1 aprilie, SLA "Tibiscus" a organizat ediţia III-a a manifestării "Slavă dulcelui grai bănăţean" care a fost consacrată epigramei în dulcele grai bănăţean. Fără îndoială că a fost o întâlnire de suflet dar şi una istorică. Pentru simplul fapt că până în prezent mişcarea literară în grai bănăţean a cunoscut trei specii literare de exprimare: poezia dialectală, teatrul şi mai rar - proza scurtă. Iar debutul epigramei în dulcele grai este o noutate dar şi o realitate. Căci la concursul inaugurat au răspuns pozitiv 10 epigramişti trimiţând lucrările: Arcadie Chirşbaum din Făget, Ileana Musta - Măran din Vârşeţ, Gelu Câmpeanu din Sinteşti, Dorel Mohora din Vârşeţ, Teodor Groza Delacodru din Mesici, Dănuţ Drăghici din Uzdin, Simion Gaşpăr din Vârşeţ, Ionel lacob Bencei din Timişoara, Ionel Stoiţ din Novi Sad şi Vasile Barbu din Uzdin. La şezătoarea literară de la "Casa Românească" au citit epigrame în grai Simion Gaşpar, Teodor Groza Delacodru şi Vasile Barbu dar au fost prezentate toate cele trimise de ceilalţi epigramişti. În programul literar - muzical a participat şi talentata folchistă Aneta Gaşpar un nume promiţător în muzica uşoară şi un real talent precum şi tinerii recitatori din Uzdin Laureana Almăjan, Andrei David, Andrea Oalge, Xenia Bacoş, Teodora Şoşdean şi Anastasia Şocardă. Organizatorul manifestării a conferit tuturor participanţilor diplome de merit . Vasile Barbu

Vasile Barbu
Poet, animator cultural, umanist şi traducător – s-a născut la 6 septembrie 1954, la Uzdin. Este licenţiat al Facultăţii de Litere din Novi Sad, secţia limba şi literatura sîrbă. Iniţiator al multor acţiuni culturale, care au făcut din Uzdin un fel de centru al limbii româneşti, a fondat Societatea literar-artistică Tibiscus, editura şi revista Tibiscus, revista Ginta latină şi Casa Limbii Române, Festivalul de poezie Drumuri de spice de la Uzdin. A publicat cîteva volume despre românii din Banatul iugoslav: Acum 35 de ani – schiţă monografică (1989), Activitatea corală din Uzdin – 1885-1990 – monografie (1990), Uzdin zic, Uzdin gîndesc (1999), Cronica handbalului uzdinian (1998), Sărbătorile bisericii noastre străbune (1999), Oameni de seamă ai Banatului (mai multe volume, din 1999 încoace) ş.a. A realizat şi publicat o antologie de versuri ale membrilor SLA „Tibiscus” – Atîtea lumi de vise, de cîmpuri şi de flori (1990), o carte de interviuri – Continente cu dragoste (1998), un volum de aforisme – Cu faţa la perete (1992). Volume de versuri: Refugiu în visele fecioarelor (1991), Aici totul e dor (1993) Botezul cîmpiei cu lacrimi de mătase (1994), Lacrimă la o margine de aşteptare (1995), Drumuri de spice (1996), Bătătorind drumurile ploilor (1997), În zodia bordeiului (1998), Catapetesme regăsite în sîngerarea cuvintelor (2000), Ultima noapte de păcat (2001), Cele mai frumoase poezii (2002), Omul fără drum (2004). Poezii în grai bănăţean: Năloagă în fondroc (2001) şi Ştroalie goalie (2006 – împreună cu Ionel Stoiţ).
Catinca Agache

SLAVĂ DULCELUI GRAI BĂNĂŢEAN - EPIGRAME ÎN GRAI BĂNĂŢEAN
Artileria Iu bagia
Frundză vierge dă trifoi
Măi trieşi bage prî-la noi
- Aş trieşie dar nu şciu cum
Că număi am - muniţie-n tun!

Invitaţie popcită
Măi Ionielie tu ierai
asară când fluierai?
- Da mândruţo io ieram
Asară când mă văitam.

Ogină biniemeritată
Asară pră-nsărat
Mă băgai la mândra-n pat
Când-colo şie să viedzî
M-am oginit dă n-o să criedzî.

Întâni şî acum
Intâni cu muieria când mă sfăgiam
la iuţală ni-e şî-npăcam.
Acum sfada-i dă durată
C-o murit al şie ni-e-npacă!

Probă
Frundză vierge dă compot
Mă-ntrăbi fato, dar măi pot
Cum să-ţî spun ca să mă criedzî
la probieşce ş-ai să viedzî.

Dzâs-a Pătru cătră Ieva
(după Teodor Groza Delacodu)
- Mândra mia fără dă bai
Cât să-ţî dau dân nou, să-mi dai
- Ţ-aş da bage că îi frai
Numa şciu că tu ai bai!


Vasile BarbuNiciun comentariu:

Trimiteți un comentariu