marți, 23 februarie 2016

Societatea Culturală Apollon - RomâniaCătre toate entităţile culturale din România

            Scrisoare deschisă,

            Cu părere de rău vedem zilnic cum în toată mass media din România, se propagă lipsa de bun simţ, subcultura, crima, sinuciderea, violenţa, sexul, prostia şi parvenitismul, prin oameni insuficient de pregătiţi, aroganţi şi complet lipsiţi de respect, caracterizaţi de incomptenţă şi de incapacitatea de a veni cu soluţii viabile, pentru care nu contează decât „senzaţionalul” promovând valorile nereprezentative ale poporului român.
            România trebuie să considere educaţia şi cultura elemente de importanţă strategică ale dezvoltării sociale şi comunitare, factori esenţiali atât ai dezvoltării individuale, cât şi ai consolidării sociale – prin dialog şi coparticipare activă.
            Cultura contribuie la structurarea societăţii şi a personalităţii umane; ea trebuie privită ca mod de viaţă al individului şi al societăţilor – element prin care acestea se diferenţiază şi, în egală măsură, un canal de comunicare şi un liant social de primă necesitate în formarea tinerelor generaţii.
            Cultura reprezintă expresia identităţii şi miza diversităţii, valori comunitare esenţiale care trebuie asumate şi susţinute prin demersuri şi programe pro-active. Educaţia prin cultură şi pentru cultură se află în centrul preocupărilor societăţii româneşti actuale. Cunoştinţele culturale sunt esenţiale pentru dezvoltarea personală a copiilor, adolescenţilor şi adulţilor tineri şi, din acest motiv, ea trebuie percepută ca fiind o parte importantă a dezvoltării generale a fiecărui tânăr şi trebuie privită ca unul dintre aspectele esenţiale ale educaţiei acestora.
            Accesul şi participarea la actul de cultură şi educaţie constituie drepturi fundamentale, recunoscute ca atare prin toate Constituţiile statelor lumii, privind organizarea şi funcţionarea entităţilor culturale, într-un climat propice dezvoltării armonioase a copiilor şi însuşirii lor de cunoştinţe şi comportamente benefice bunului mers al acelor entităţi, în deplină libertate, pace şi democraţie. Orice Societatea Culturală din România are căderea morală şi obligaţia legală de a interveni pentru rostirea adevărului, corecta informare, modul în care, prin misiunea ei trebuie să educe, să formeze, să modeleze tinerele generaţii.
            Societatea Culturală Apollon susţine cultura vie, oriunde se manifestă aceasta. Dorim recunoaşterea statutului culturii independente, dorim un acces cât mai echilibrat la resursele financiare publice şi de protecţie socială. Nu suntem prin aceasta adversarii activităţilor realizate de instituţiile publice de cultură, şi nici ai artiştilor şi lucrătorilor culturali din sectorul public. Susţinem însă acea cultură dinamică, emergentă, care contribuie activ la dezvoltarea tuturor sectoarelor de activitate dintr-o societate modernă, care evoluează odată cu societea umană şi care îi exprimă artistic vitalitatea şi noutatea, nu-şi uită trecutul şi face paşi siguri spe viitor...
            Luând în considerare cele mai sus arătate vă rugăm respectuos să popularizaţi, în domeniul în care activaţi, proiectul editorial al Consiliului Organizaţiei Mondiale a Copiilor Talentaţi – Convenţia ONU, Societăţii Culturale Apollon şi Editurii Ro.cart..
Cu mulţumiri,
George CĂLIN,
Ambasador cultural Convenţia ONU,

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu