sâmbătă, 29 februarie 2020

Adrian Botez - CE-I FRUMOS – NU E SAVANT...!
CE-I FRUMOS – NU E SAVANT...!

~*~

a iubit - și El – odată – parcă-s mii de ani de-atunci...
Zânele – înmiresmate – însoțeau Feții – prin Lunci...
a iubit - și El – odată – iar în urmă – numai Fum :
degeaba privește Cerul : s-a închis – acolo – Drum...

unde-s Lebedele Verii ? – au zburat – cu Ea – spre Nori...
unde-s Inorogi și Stele ? – dar Izvoare ? – dară Sori ?
a venit un Viscol Strașnic – un Vârtej de Ceasuri Rele
măturând – în Cale – Zeii – abătând – din Bezne – Iele...

...acum El -  Bătrân ca Munții – zăvorăște-n Trup – Izvoare
Sufletu-și năpăstuiește – azvârlind – în Foc – o Floare...
dacă nu mai e-Amintirea – tragi nădejdi de Leac Târziu

ce ți-e scris în Cartea  Vieții – strâmb vibrează – sângeriu...
...Slovă după Slovă – Soarta Îl topește-n Pagini Albe
pe El l-a zdrobit Vecia... - ...Ea e-un Dans de Îngeri-Salbe...

...cine vrea să-și uite viața – iscă duhori de Neant...
cine - -n Ceruri – Armonia și-o răsfață – Zeu Vagant
naște Cântec după Cântec : ce-i Frumos – nu e Savant...!
***...SURÂDE EA – VISÂNDU-SE – PAIAȚĂ - -NTRE FECIOARE

...surâde Ea – visându-se – Paiață - -ntre Fecioare
dar Inocența-i Cancerată-o dă de Gol : Grotescă...
Petală cu Petală – -și iau adio de la Ciot-de-Floare
Gesturi de Înger... - ...și rămâne - ștearsă – doar o Frescă...

Vicii sapă la Izvoare : oarbă-i - stearpă - Valea Vieții :
demult  cheamă Înserarea – chircind Zeii Dimineții...
...dintr-o Divă-Arborescentă – abia Zvâcul de Cenușă
ține-i loc de Chip-Lumină – deschizând Lugubră Ușă...

...totu' - -acuma – se târăște – zvârcolește
putrezește – fără preget... : doar Nimicul ce mai crește...
...o Femeie Dumnezee : -Acum duhnește – Veșted - a Morminte...

...Ea nu știe : se-oglindește – în orice – cu-Exasperată Luare-Aminte... :
poate – oare – Marea-a fi Secată...?” - ...cum vezi ! – chiar și Universul !
...când e Seară –vine Noaptea : tre' să știi – să-ți strângi Soldații
să înfrunți – demn – Prăbușirea (...cum - al'dat' - primeai Ovații...!) !
***
VINA DE A FI POET

Basm – Umor – Carte Deschisă : tot – FICȚIUNE !
cine-mi dă – de-un Ban – Amărăciune ? - ...ori Minune ?
crudă – ne-ndurată-i lumea : potrivește-te cu ea !
altfel – vei rămâne doar Poet – căzut din Stea !

...am citit – nu doar Ceasloavele Deschise
ci am violat – prădalnic - Uși Închise...
Infractor-fără-de-Casă – m-am ferit de Închisoare
stând pitit – mereu – pe după Stele – după Soare...

...căci Minunile nu stau cu Ușa-Nchisă :
uite Flori – privește-Izvoare – și citește - -n șoaptă - Cartea Scrisă...
iar Amar îmi furnizează Cristul-Dumnezeu

Răstignitul - cu sau făr' Certificat de Derbedeu !
...sunt – în felul meu – un Criminal Cinstit (...”Om de la Munte”...) :
mi-am scris Vina de a fi Poet : pe Palme - și pe Frunte !
***ÎMI STRÂNG MULȚIMEA DE MORȚI

îmi strâng Mulțimea de
Morți – în
Vis

ce nu-ncape – trimit la
Antrepozitele de
vis-a-vis – în
Paradis
***SCÂRBOASĂ LUME ! – CINE-A MINȚIT C-AȘ VREA SĂ MAI ÎNTÂRZII ?

Scârboasă Lume ! – cine-a mințit c-aș vrea să mai întârzii ?
mă spăl pe mâini cu Foc – mă șterg cu Gura Pânzii...
Cleiosul Aer mă sufocă - -mi dă Migrene :
nu mai vreau Hoit : un Duh - și două-trei Antene !

păcat de Munții Sfinți ! - ...dar sunt așa departe...
și scad – pe zi ce trece - -n orișicare parte...
și ei intra-vor sub Pământ – ca și Pădurea...
când voi pleca – nu voi uita nici Floarea – nici Securea...

...mai e Femeia ! – Doagă duhnind – Celest ! - a Smoală
pe care Dumnezeu iscat-o-a : din Capac de Oală
făcutu-i-a lu'-Adam – Capacul de Coșciug !

...să nu-i vâri Demiurgului – în nară – un Belciug ?
...cu-așa Siniștri Făcători de Lume
voi cere - -imperios ! – o Nouă Cheie : SINGUR clădesc Sălaș-de-Glume !
***FOST-A-AICI SĂLAȘ DE CAI

fost-a-aici Sălaș de Cai
acu-i – pentru mine – Rai !
Lumina nu-i din Femeie
ci-i din Duh și din Curmeie...!
altfel – de Amar ai parte
și nimic nu te desparte...

Hriste ! - ai împlut Hogeagul
se-ncălzește și Moșneagul
Nouă Rază-ncepe Veacul... :
ba chiar Moșu-ntinerește
și vă spune – iar – Poveste !

o Poveste cu Bărbați
Oșteni de la Șapte Frați :
dau Năcazul de Pământ
cheamă Duh cu Jurământ !

nu Femeie – nu Descânt
nu-amăgiri și nu Mormânt
ci – din Sori – Cântec de Flori
din Luni – Colinzi de Ninsori...
***CINE ȘI DE CE SĂ MĂ FI BLESTEMAT

cine și de ce să mă fi blestemat
să nu mor la ceas de seară – potrivit ?
cine și-mpotriva cui s-a-nnourat
Duhul Nopții să oprească din plivit ?

eu sunt Negura Munților – Ornicul Florilor
și răzbesc cu voie-ori fără voie – la Zeul Ploilor
eu sunt Fiu Pădurilor – Bufnița și Mâinele
pe mine mă iubesc – în Agonie – toate Zânele...

nu mai blestemați – să nu vi se-ntoarcă Blestemul
numai mie Ceasurile-mi mor ! – ...tot Haremul !
...iar eu mor – spre-a fi Nemuritor ! – Neînvinsul

Cel pe care-l caută – prin Eoni – Necuprinsul !
...Izvoarele nu se-ntreabă – SE CÂNTĂ :
Ele – de mult – s-au luat – cu Dumnezeu – la Trântă !
***LUNA – DE CÂND UMBLĂ PE PĂMÂNT – DESCULȚĂ

Luna – de când umblă pe
Pământ – desculță - și pășește peste
Munți - Pietre și Cetăți – peste
Suflete Scrumite – Ornice Sparte și Cochilii
Marine... – ...Picioarele Ei – Cele de
Lumină Albă – au început să
sângereze – iar Degetele Picioarelor Ei – să
facă Bătături – unele tot mai
înalte – altele – tot mai
scobite...

în Bătătura  de la Degetul
Mic – al Piciorului
Stâng – Lunar – m-am
furișat – m-am
scufundat eu - și
de acolo – din Adâncul
Dureroasei Bătături
Selenare – cânt și vă
povestesc – toate câte le-am
cântat și povestit – de la
Începutul Lumii...

...nimeni nu mă
bagă în seamă – nici cât pe-n sărman
Greiere Pribeag – dar
eu nu mă las – eu îmi
cânt Poveștile și-mi
povestesc Cântecele – până când
Luna se va sui – Regină
Deplină – înapoi pe
Cer – întru
Desăvârșirea Senină...
***SFÂNTUL SFINX

fiecare Por de Zid – al
Camerei mele – explodează
Solemn – aproape
Ritualic - dar – totodată - Grăbit și
Implacabil – Înnebunitor de
Răpăitor - cu
Împușcături și
Oribile Detonări - Otrăvite de
Timp - încât
simt că – de voi mai gândi un
singur Gând  –  va trebui să
alerg – ca-n Vis - cu iuțeala
Viscolului și-a
Supremului Păcat – s-alerg – debusolat - prin
mine și să m-aplec – în Fugă (ca prin
Tranșee – pe Front...) - să nu ajung a fi
cumva - Victima Propriilor
Schije de Gânduri

fiecare Por din
Zidurile Camerei mele – îmi
întoarce – acum – sub Formă de
Țăndări și
Schije - Rafale de
Mitralii – Gânduri trimise
inconștient – de mine
spre Pereți – timp de mii de
Ani – timp de mii de
Ere... : până acum – Porii
Zidurilor Camerei mele - își târau
Rănile Stelare – făcute de
Gândurile mele - ca pe niște
Gândaci Diformi și
Enormi – Gândaci molfăind – între
Mandibule Amenințătoare – Otrăvuri
Letale... – ...da – se târau - în
jurul meu – deasupra mea - sau
atârnau – periculos – ca niște Țurțuri de
Scrum și
Cenușă – dar acum : GATA!
...gata cu
Toleranța : EXPLODEAZĂ ! – ...totul
în jurul meu – deasupra
mea – Împușcă și
EXPLODEAZĂ...îmi explodează drept
în Față – tocmai Armamentul pe care
eu li l-am oferit – de
Mii de Ani – de Mii de
Ere... : Explozia Sângelui
Proaspăt – din
Gânduri Milenare – ale unui Om
Pitit – Chircit - într-o
INEXPLICABILĂ
SECUNDĂ......nu mai rezistă – Porii de Zid ai
Camerei mele – nu mai rezistă
nicicum – să mai
trimit – spre ele
Cometele – Supernovele
Gândurilor mele – Gândurilor
Tragicului Amurg – al
Omului din
Lună... – ...Omul pogorât din
Lună – drept între
Jocurile Liniștii
Zidurilor unei Case de
Om Normal și
Neînarmat cu
Moarte... : el - Omul din
Lună – Letalul Om din
Lună – Gânditorul Om din
Lună - care a conlocuit cu
ele – dar mult prea
mult - și mult prea
intens - și
mult prea lăbărțat de
Intim – ca acum
ele – să considere
Absurd – a nu
riposta - cu Foc și
Explozii Perseverente – cu Foc și
Sânge – închegat
Sânge... – ...tulbure și
tulburător - până la
demență – MILENAR VINOVAT
SÂNGE......Sânge – în care se simte
pregnant – înnebunitor de
expresiv (ca-ntr-un
Cosmic Bocet – ca-ntr-un Fascinant
Cântec de
Moarte  - de pe
Lună...!) - Miros de Praf de
Pușcă - și Miros de
Apostoli – dar și de
Veste Bună...

...m-am retras după
Alte Ziduri – Proaspete – precum
Dimineața Cea
Adevărată – m-am retras și
IARĂȘI NĂSCUT - după
alte Cărți – după alte
Izvoare – după alte
Evanghelii......și – dintr-odată – eu nu mai sunt - și - deci
nu mai există nici
Furibundele Riposte – Împușcătoare și
Explozive - ale
Vechilor mele
Ruine – ale
Vechilor mele
Ziduri - prăfuite cu Praful de
Foc și de
Lună - al
Gândurilor : a rămas – singur și
Gigantic – Curat și
Gigantic - doar
EL !

Sfântul Sfinx...
***ORICARE MURMURARE-CÂNTEC A-MBRĂCAT PETALE

să treci prin Rai ? – să treci prin Iad ? – atâta doar ?
când Munți – Câmpìi - Păduri – Izvoare-ți sunt...Budoàr ?
n-a fost și nici va fi vreun Zeu – să-aducă-atâta Sărăcie :
NOI n-avem Minți : Safir n-am copt – aici – sub Scăfârlìe...!

haide  și-alungă - Timp și Umbre -  dimpreun' cu mine – Frate
cutreierând și Cartea - și Vulcànii - -n Deplină Libertate
cântând cu Greierii deolaltă – alunecând – pe Cer – cu Lebedele-Zâne
încât Călătoria noastră s-aibă și-AZI – dar – mai cu seamă : MÂNE !

...cât de târziu – s-aprindem – pe-unde trecem – Bal de Focuri
făr' să-ntrebăm – re-aprindem – astfel – Stelele – în Jocuri...!
veniți cu noi – Frați Sfinți – prin Ceruri Neumblate

și hoinăriți – cu Aripi Translucide – pe Câmpii Ninși : SENINĂTATE !
...atâtea-s de văzut – tu – Coborâtule din Hărți Astrale
încât oricare Murmurare-CÂNTEC a-mbrăcat Petale !
***CASA LUI
lui Vincent van Gogh

Casa lui e Cerul – cu Stele-Explodate
Casa lui sunt Vulcanii – sunt Primăverile – cu Flori Detonate
Casa lui e-oriunde nu-s Case de Oameni – ci-Aureole de Sfinți
Casa lui sunt îndelungi Buciumările – din Părinți în Părinți...

Casa lui e PRETUTINDENIunde Dumnezeu îl strânge la Pieptu-i pe OM
ca FRATE SUBLIM – ÎNSÂNGERAT CERȘETOR – chiar ATOM...
Casa lui e-n Soarele-Floare – acolo unde  DOARE – cel mai turbat și fără-ncetare...
Casa lui e Noul Pământ – unde Grădinile se pleacă sub Înfloritor Jurământ...

...nu  întreba de el – ci călătorește prin MIRUL SAFIR !
...nu întreba de el : oriunde vei afla Gazdă – lui îi vei fi Musafir !
...nu întreba de Continua Înflorire-n EXPLOZII :

el este CĂLĂUZA FOCULUI  - dar și PAHARNIC DE-AMBROZII..
...Filfizoana Minte las-o la Poartă – când vii în Cosmosul-Ospeție :
pune-ți pe Cap – COROANĂ DE-ASTRAL CERȘETOR – ca totul – în Rânduială Sfântă – pentru Vecie – SĂ FIE !
***MI-AI VORBIT

mi-ai vorbit de-un Pelerinaj la Mânăstirea-din-Stele - de-o Călătorie Solitară – prin Câmpii de Argint
pe la Zimbri și Crai – pe la toți ce s-au rugat și-au venit...
mi-ai vorbit despre Mari Lacuri – unde Ape nu mint
mi-ai vorbit despre Măiestria de-a deveni Pasăre cu Grai
m-ai trecut prin Tulpinile a Mii de Crini – prin Sfânta Roură – prin Rai...

dar vorba ta a căzut împușcată - și Azi - și Ieri
pentru că – înainte de-a-ți termina Povestea – năvăliră Păsări de Seri...
am mușcat - și eu - Țărâna : nu-i De Cea Bună - -i numai Nisip :
pe-aici s-au îngropat Mii de Mări Selenare – iar mie – ca Vechi Matroz – mi-a venit să țip...

...de ce n-ai scos Bufnițele – la Plimbare ?
măcar aveam asigurată o Noapte – fiecare...
de ce nu dăruiești Cornuri de Lună ?
măcar am învăța diferența – între Zâna Cea Rea și Zâna Cea Bună...
...așa – Caracatițele vin și pleacă – nestingherite – prin Umbre de Sticlă – prin Amintirea Străbună......așa – trebuie să VISĂM – fiecare pe Țărmul lui
să ne ghemuim și să ne trăim viețile NUMAI în Vis – ca-n Pântecul Mamei Oricui
să ne întreținem -  în Saloane Băloase – cu Fioroșii Gargui...
...vom rămâne – curând – fără de Slovă și Grai
ni se va lua – de la Gură – până și Ultimul Nai :
în loc de Sfinte Mânuri și Piept – ni s-aleg Fulger și Cui
dar – presimt : în următoarele Veștede Ceasuri – vom afla că nu se petrece – niciunde – nicicând – Răstignirea nimănui...

...am rămas - Părăsiți și Orbi – pe-al Lumii Ruinat Grui...
fără Timp – fără Rost – fără Candelă – fără-a mai avea ce - cui – unde SĂ SPUI...

...pe Malurile Râpei spre Lumină – măcar acum – TĂCEȚI !
noi Îl așteptăm – totuși – pe Învietorul de Săgeți
cari va șterge din TERFELOG niște Vieți – pentru a face posibil de respirat – FĂRĂ NUMĂR SAFIRE-DIMINEȚI...
dar noi nu mai scriem Cuvânt pe Pământ
căci noi așteptăm și un Nou Legământ
Întrutotul Biruitor – Întrutotul SFÂNT !
***DOINĂ DE TAINĂ

Candelă de Rugăciuni
Plinesc Stele de Minuni
Stalagmite de Izvoară
păzesc  Taina ce Omoară...

Munte-de-Tămâie :
zboară – Ciocârlie !

...râzi și plângi – Oame Sărace
căci Veșmânt de-AICI nu-ți place :
ACOLO – însă – nu-i Jale :
îmbraci Straie-de-Petale
iar pe Cap îți ții
Nimburi Străvezii
Cununi Purpurii :

Cunună de Foc
Hristul – la Mijloc !
***CÂNTEC BARBAR

ineluctabile luxații de Lumină
șontorogite cârje de vermină !
ăsta-i Adevăratul Început de Lume
nu Mii Versete – pline de Minciune :
va ține-așa... - ...pierzându-se-ntre Dune...

Șacal Mârșav ! – duhnești Zeamă de Stârvuri
secat-a-n Lume tot ce are Vârfuri...
și – în definitiv – ne merităm ”parfumul
căci urmăm Iudei – neabătut – Drumul !

o Gâlmă ni s-a-umflat – în loc de Cap
un Sac de Flatulații : Suflet de Casap...
și – înmulțind – spre Stele - -orice nimicnicie

s-a sinucis – în Lună – Biata Ciocârlie...
...refuz să cânt  - în Stihuri – CATASTROFA :
aștept ca Îngerii să-și renoveze Strofa !
***SAR DIN LUME-N ALTĂ LUME

sar din Lume - -n Altă Lume
unde se pot face Glume :
Altă Lume – făr' Noroaie
fără Zăpadă cu Zoaie
făr' Prostie – doar Lumină
nu s-orbești : Rază Senină...

nu mă credeți – încercați :
nu ucideți – nu trădați
nu furați și nu-nșelați
iubiți și Spinii Savanți...

de umblă vreun Cerșetor
de Hristos fie-vă Dor...
Bolnavul de zace-n Prag
e Hristos – Roua-de-Drag...

...și de te-ntâlnești – în Zori
cu-o Ceată de Trecători
strânge-i – câte pe-un' – la Piept
(...căci îți este Frate Drept...!)

...privește la Munți și Stele
nu la Spartele Ulcele
privește Păduri și Lună
nu la Piatra Cea Nebună...

pune-ți Inima pe-Izvoară
să te doară – să te doară...
adu-ne Crăciun și Paște
Sfânta Mumă – Noi Lumi Naște...

și-Nvierea Strepezită
'n orice Zi – fie-ți Ursită :
căci pe Gòlgota sunt Sfinții
în Lumină sunt Părinții !

...iar nu prin Crâșme de Zei
Lacrimi mu-u-ulte : LACRIMI-CLEI...
...și să nu mai fie-alt Sânge
decât Crinu-n Zori – când plânge...
***ÎN MIJLOCUL FĂPTUIRII COSMICE

Vârtejuri de Stele
pătrund prin Zidurile
Casei mele – Aștri
Sihaștri – îmi duc și-mi
aduc – Veștile
Bune – ca și
Veștile Rele

Vârtejuri de Stele
îmi rotesc – ca pe niște Neastâmpărate
Sfredele – Capul și
Sufletul – să facă din
Cer – numai
Rumeguș și
Surcele

Vârtejuri de Stele – învârtind
Aștrii – precum
Paie-de-Jele – ridică
Cetăți și
Munți – spre
Noapte – spre Umbritele de
Taină – PUNȚI...

...în Mijlocul Haoticelor
Vârtejuri de Stele (...pentru
Pribegi : LOGO-STELE !) - ne
ridicăm – neabătuți de niciun
Puhoi de Umbră-Lumină :
DREPȚI-SULIȚE-DE-RUBIN  – precum
Stâlpii de FOC-MONASTIRE - și
ne-mbrățișăm  (din
Braț și Privire !)
noi – COSMICI-EROII – din
Mituri – Istorii și
Glorii :
eu - și
HRISTOS – Frate mai Mare al lui
FĂT-FRUMOS...!
***VIS VECHI ȘI VECHI DESCÂNTECE

...am visat - cândva
parcă mă chema
parcă voci strigau
furioase - -urlau
vechi descântece
negre cântece :

nu încape – nu încape !
să mai sape – să mai sape !
...că doar nu-i o putinică
o purcică sau o sticlă
ci sunt Soarele și Luna :

dezvață-i să vrea Cununa !
tu ești Zmeul – iar noi – Iele :
vrem să piară Nunți și Stele
vrem zburare-am – Vulturese
pân' de unde Fumul iese
și se face Focul – GHEM
iar noi nu mai încăpem !
acolo Lumina stingem
pe Regina noastră-o frângem
cu Descântec tot mai crâncen
și alegem dintre noi
Regină de Bezne Moi !
...haide – Zmeule – la treabă
c-ajunge Regina – BABĂ !

...nu vi-i dat să stingeți Sorii
și nici Lunele ! – ...iar Norii
vă vor fi Însoțitorii
înapoi spre Lumi-de-Umbră
Paznici Tainelor - și sumbră
ostenire spre Regatul
Nestematelor – cu Sfatul
de-a lăsa – în Lumi – Lumina :
altfel – toate Ielele
s-or preface – Relele
într-un Singur Crin-de-Sânge :
numai Inorogu-l plânge...!
***DOINĂ ȘI DESCÂNTEC

voi – din Vale
Flori de Jale
v-a venit Regele-Crin
să vă supună la chin :
chin de a vedea Prinț-Soare
cum – în Cer – plânge și moare !

nu vă duceți Vântului
la Câinii Pământului :
poate nimerim la Zâne
să facă – iarăși – un Bine...

să dezlege Apele
să tocească Àcele
Prinț s-ademenească
de rău să-i menească
ca să îl spăimânte
să-i aducă-aminte
de vechi jurăminte
către Mumele din Peșteri
către Zidarii Cei Meșteri...

Mumele-or trudi
tot la Temelii
și vor scoate Soare
din Neagră Strânsoare...
Meșteri meșteri-vor
Meșteri înălța-vor
Meșteri - iar - dura-vor
Chipul Soarelui
Capăt Răului...
Piatră după Piatră
Cerului dând Vatră
nouă – Candelă
Rugăciunilor :
Graiul Zeilor
Raza-Arheilor
Muma Doinelor...

...și s-o lepăda
Crin – de Umbra Sa
și va fi iar Crist
UNIC AMETIST...
***BLESTEME PENTRU VOITORII DE IMPERII

vreți imperii ? – vreți putere ?
vreți doar zările mizere ?
foc și plâns și neputinți
agoniile de sfinți...
vreți să ștrenguiți
frații osteniți ?

să vă cadă morții-n cap
din orice banal dulap ?
să ia foc a voastră vrere
(...drac din crime și putere !)

...nume  nobil – ca de crap
după-oricàre – strig : ”CASAP !

blestemați să fiți în veci
de Mume cu sânii reci
cu Izvoare-oprite – seci... :
noaptea  vor veni – tiptil
la pătuțul de copil
(răsfățatul vostru tril...) :
îl vor  arde-ncet – fitil
urmașul” vost' : volatil !...să vă sece gâtul
să vă crească râtul !
nu grăiți – ci mormăiți
urșii – iarna - -i zădărâți
de vă scarmăn' – opăriți !

...să vedeți doar ciori
și spânzurători !
să intrați – în Mori
sub Piatră - din zori !

blestemat vă fie neamul
semințìa – râul – ramul !
...când copiii vă vor plânge
să aflați – în loc – doar Sânge !

...sânge-n zoaie
și puroaie !
zvârliți să fiți pe gunoaie
și ciupiți de ghionoaie !

...sânge – foc – nenorocire
fie-a voastră fericire
demoni umflați în imperii
draci de mahala – cozi-perii...

...copiii – prin voi – cenușă
strecura-s-or pe sub ușă
și în somnul vostru spart
în visul vostru deșart
veți vedea doar chipul lor...
...demoni fără coridor...!

stàfii albe - -nduioșate
vă vor mângâia de moarte :
chipuri înghețate
mâini încețoșate
vă vor mângâia
până veți urla
și veți implora :

moarte de lup
liniște de stup...
moarte în hazna
(nu v-or număra...)

...la șobolani – lung sejur
caracatiți împrejur...
sânge-amar – în guri și-n supă
fără nădejdi de vreun ”după”...
făr' vestire de vreun ”după”...

...doar neant – când viața-astupă
ciocoii în Jaf-de-Cupă...
oripeunde -i trap de ...”trupă”...!
***ÎN LUMINA CATIFELEI-DE-MĂGAR

în Lumina Catifelei-de-Măgar
am scos Foaie - și-ncepui să Ar
(...mi-amintii c-am fost – cândva – Zidar...!) :
Slovele vor fi Fructe de Aur
Stihurile – Flăcări de Balaur !

pogorât – răznit – sub Zodie de Foc
începui să socotesc Văpăi :
Hristosul – sigur ! – arde la Mijloc
dar și eu împușc – ascuns în Clăi...

Vânător de Salamandre – Pavezi Mii
m-am întors în Limba de Copii :
vindec Crini și oblojesc la Păpădii

până-mi curge-n vine Sânge-Adevărat : treji Oameni Vii !
...interzis să m-alungați din Bătătură !
sunt Cuvânt-de-Flăcări – a Lui Hristos – GURĂ !
***UCIDE-N GURĂ ORICE GREU ȚI-ATÂRNĂ

ucide-n Gură orice greu ți-atârnă :
Cuvânt – Sărutul Desfrânat – Ocări de Scârnă
și-n Cerul Gurii – iscă-ți Miracole de Stele
Meniri Înalte - -a Firii Large Schele

tăcând – veni-vor Sfinți în Ospeție
Auzului bănuitor – cum și Privirii :
și-Aureolele – Laviți de-Mpărăție
s-or înșira – binecuvântând Mirii
prea multă Gălăgie-aduce Bezne
Sumbre Bătăi de Aripi și Piroane-n Glezne :
e ARMONIA -  CUMPĂTAREA ZEE !

fără Capricii – ori Narduri de Femeie...
...într-un Celest Bordei - stau Nobilii Veciei :
Sfântă Lumină – în Strâmtul Hardughiei...!
***DOINA  DRAGOSTEI  NĂCAZULUI

păsări vin și păsări pleacă
numa-n casa mea săracă
e un Musafir ce șade :
e Năcazul...cum-se-cade !

în tot mușuroi de oameni
tu cu nimeni nu te-asameni :
lipit de Inima-ți-Munte
stă Năcaz – cu Stea în Frunte...

'l-întrebai de n-are drum
și la alții – de-mpart scrum...
o fi mai tihnit pe-acolo
i-or mai da și niște ouă...
Năcaz mă privi duios :
pentru mine - -ești Cel Frumos !”lipsi-m-aș de frumusețe
să văd Năcaz dând binețe
luând căciula de pe masă
și ieșind – vreun ceas – din casă...

cu tărie-aș respira
de Pădurea s-ar mira :
atâta de-ușor mi-ar fi
că-n Văzduh eu m-aș sui...

...dar Năcazul mă iubește
totu-ntr-însul crește – crește :
mi-e atâta pacoste
de duioasa-i dragoste...

de mă mai iubește mult
am să intru în pământ
de mă mai iubește-așa
mi-e că Marți m-oi agăța...
***SFAT PENTRU TOȚI NEROZII

nu e bine - și
nici nevoie – să
fluieri în
Biserică : așteaptă
întâi – să cânte
Îngerii : atunci
sigur vei înțelege de ce
NU”...

oricând – vei constata că
se poate afla – de la
Îngeri – ceva
mult mai mult de
învățat – decât
Vulgaritatea Prăfoasă a
Șuierului – sau Mascarada
Huiduielii Plebeie – ori
Blasfemia Neroadă – care să
azvârle – iar – în
Umbră – în
Bezna Neantului – Sfințenia
Cântecului – Demiurgia
Cuvântului – Atotbiruitoarea
Arătare a
CRINULUI ...!
***CERUL IPOCRIZIEI

se bagă târfele în seamă
făcând mânăstirii reclamă :
spre-altar le-orientează un astrolab
dar ochii lor sunt – mereu – la ...prohab !
***DOINA IDENTITĂȚII

Frunză de Spin
spintec Suspin :
nu răstigniți
până nu știți
cine suntèți
de ce rămânèți
sau unde vă dùceți
când Crist vrea să ùmpleți
Potir de Porfir
Plecări pe Zefir...

Foaie Roșă de Graal
mult nu e până la Mal :
lăsați Câinii la culcare
să nu sece vre o Mare
lăsați Vidrele să cânte
și Cuțitele să-mplânte
în Pământul fără spor :
Fulger iscă Nou Izvor...
***MATROZ ȘI MARANGOZ

mai dă o gură Fetei dintre Aștri
să pună-n Ceruri încă Trei Pilaștri
mai ceartă Ielele-de-Gălăgie
că prea dansează cum îmi place mie :să nu se-nvețe-a fi lingușitoare
la Curtea-unui Matroz – venit pe Mare :
sunt Regi și Regi – dar noi – Matrozii
bem – precum Zei – Nectar și-Ambrozii

și stăpânim – în joacă – Cer – Pământ
Feuda Sfântă-a Celui mai Nesfânt !
ne închinăm – egal! – lui Crist – cât și Satanei :

cu Două Feței-i Vara Mistic-Ranei...
...noi ne-am născut din Taină și Rogoz :
fieștecare-i Zeu și - Marangoz !
***AL DOILEA BAL

dansați – dansați – în Dansul Satanei
căci Muzica Boantă a dat drumul Vranei :
toți Dansatorii – vestiți Hahalere
orbesc – când e vorba de-Alei Grănicere !

Poetul nu-i Dansator-în-Neant – nu-i Paiață
n-a făcut – niciodată – Satanei – Slujul de Rață :
Dansul Poetic e-n Explozii de Aștri
în Vârtej de Lumină – ajungând la Sihaștri...

nu vreau – ca Vechìl al Satanei – să-njur :
Cuvântul e – doar – Mântuire-n Azur !
...mai răsună un Bal – de puțini auzit :

e-al Serafilor Cântec -  al Iubirii Sfânt Rit...
...de nu mă potrivesc – cu voi – la Mituri
e pentru că dansez cu Munți – Păduri - Izvoare - -n Fără-de-Sfârșituri !
***CERERE DE TRUBADUR
in memoriam GEORGE ANCA

-în numele trubadurilor – eu – fiu de Lună
îți cer ție Mâna – preagrațioasă Regină bună !
în numele Zânelor și al tărâmurilor neumblate
te implor – Zeiță-a Capriciului – nu-ntoarce spate !
în numele Imperiilor Viselor - cărora Văzduhul mă făcu Rege
în numele a tot ce nu mă are decât pe mine și Lăuta mea – drept Lege
în numele Îngerilor  - și a tot ce Cântă – Stihuiește și Zboară
te implor să ai milă de mine – cel ce-ntr-una  - cu Stâncile Cele mai 'Nalte se-nsoară...
în numele Crinului Munților și-n numele a tot ce se-nnoură
lasă-mă – Regină – o dată – o dată măcar - să-ți sărut Ochii de Rouă !-dar cine ești tu – de fapt – îndrăznețule-n zdrențe
ce-mi faci – precum Soarele – mii de reverențe
cine ești tu – cari nu te temi de Pedeapsa cea Sfântă
sub pretext că – sub Mâna-ți – strunele se supun și – zici – tu despre ele – cum... ”cântă”...?cine ești tu – doar Văr al Zefirului și-al Albinei
tu – tu - suindu-te – neîngăduit de cutezător
acolo unde toți ceilalți știu că se-apune și mor
și îndrăznind să ceri Mâna Fiicei Luminii
Mâna Reginei
când Mâna-ți altceva nu știe – decât să lunece pe Strunele Lăutei – Multstătutei...
...Mâna-ți alt Meșteșug nu știe  – altă Iscusință nu are - decât să supună - Sărmane și Ne-Curtene Cântece  - Lunii – de-atâtea mii de ani - Mutei ?

-Regină – nu eu – ci tu ai rostit Cuvinte ne-ngăduite
Blasfemii – ce nici măcar nu trebuie – în șoaptă – zvonite...
O – tu - Regină – aceea ce-n Petale se-nveșmântă
(...dar asta n-o știe - și de ce plâng Florile – în zadar se frământă...!)
o – tu – Regină – care zici că spinteci pe Cel care Minte
dar îl disprețuiești pe Marele Greier de-Ispite – Cel Care – cu Sângele Său – Adevăru-l lecuiește – în Vechiul Descântec și-n Sfinte Labirinte
(...unde Boala și Moartea se-nspăimântă să intre...!)
...arăți Lebedelor – Pădurilor – Ondinelor și Cocorilor
Izvoarelor – Câmpiilor – Mărilor și Norilor
că tocmai tu nu te-arăți a fi vrednică de mine
în această Seară și de-această Mână – ce spre tine – atât de luminos și curat – vine – însoțită de un alai de Albine-ale Heblei...și de mine - Umilul Spine...

...nevrednică te-arăți și de-Uraganele-mi – Selenare Cuvinte :
ar fi răsărit Mii de Sori – de Tâlcuri Înalte... : ar fi luminat Sfinte și-Aprinse Ninsori – cu Magii și Steaua Cea Sfântă – la subsuori......rămâi – dar' – Regină – la tine-n Serai
adio-ți zic : Trubadurul se duce – înapoi – la Mare – la Mume – în Rai...
...da – se duce-napoi la Mume – la Mume !
să-i pețească – Atotștiutoarele - Ele - altă Cerească Soție  - Mai-Vie-Decât-Vie : LUNA DINTRE DUNE...
...ce-mi aduce drept Zestre – o Altă – Viscolit-Fermecată Lume - de Vis și Minune...!
***


Adrian Botez

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu