duminică, 20 decembrie 2020

Adrian Botez - Stimate și dragă FRATE ÎNTRU DUH

 Stimate și dragă FRATE ROMÂN -

...Spune Părintele și Sfântul ILIE CLEOPA, în Predica la Nașterea Domnului  - 18 Decembrie 1996 ::

”(...) Dar cine erau magii care au pornit să se închine Mântuitorului? Să nu credeţi că erau vrăjitori ca Valaam din Petor, nu. În Persia, magi se numeau cei mai mari filosofi şi astronomi şi ghicitori în stele sau astrologi. Şi aceştia ştiau, din tradiţia de un mileniu şi jumătate, că va veni o vreme când o să se vadă o stea neobişnuită, iar atunci se va naşte un Împărat care va împărăţi peste toată lumea. Şi ei aveau cărţi vechi, rămase de la Valaam şi de la alţi înaintaşi şi pândeau – că erau astronomi – să vadă când va apărea o STEA care să-şi facă drumul nu aşa ca toate celelalte, ci de la miazăzi spre miazănoapte.(...) Oare nu te-ai speria să vezi acum o STEA că vine de la miazăzi spre miazănoapte? Acum ai zice că e un satelit (...). Deci se ştia că acesta este un semn minunat, nemaiîntâlnit, o STEA făcându-şi drumul ALTFEL, nu aşa cum i-a pus rânduială Ziditorul, de la început. (...) A fost o rânduială Dumnezeiască să vadă STEAUA cu doi ani înainte, ca să aibă ei când se pregăti, când se gândi: <<Oare ce-i cu STEAUA aceasta? O fi STEAUA despre care a spus Valaam din Petor; deci hai să ne pregătim!>>. (...) Şi magii au venit, după cum ştiţi şi, când au ajuns în Iudeea, s-au dus la stăpânitorul Irod şi au întrebat unde este Împăratul abia născut. Şi acela s-a umplut de frică – fiindu-i teamă să nu-i ia domnia – şi adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului la curtea sa, i-a întrebat: <<Unde este să se nască Hristos, Mesia?>>. Iar ei i-au zis: <<În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul (...)>> (MATEI 2, 4-6).

Şi înţelegând Irod că din Iudeea şi în Betleem se va naşte Hristos, cu mare vicleşug le-a spus magilor: <<Mergeţi şi cercetaţi cu de-amănuntul despre Prunc şi dacă Îl veţi afla, vestiţi-mi şi mie, ca, venind şi eu, să mă închin Lui>> (MATEI II, 7-8). N-avea el de gând să-L cinstească, ci vrea numai să afle unde este, ca să-L piardă. Dar (...) PLANUL LUI DUMNEZEU NU-L POATE OPRI NIMENI, NICI DRACII, NICI ÎNGERII, NICI OAMENII, NICI POPOARELE – NIMENI, NIMENI! El înaintează veşnic, după cum e rânduit de Dumnezeu. S-au dus, deci, magii, după cum ştiţi şi au aflat deasupra peşterii din Betleem STEAUA, s-au închinat cu mare bucurie şi cinste Domnului Iisus, I-au adus daruri – AUR, SMIRNĂ ŞI TĂMÂIE – şi înainte de a porni să-i spună lui Irod – căci s-ar fi dus, fiind oameni cinstiţi şi de cuvânt şi necunoscând vicleşugul aceluia –, au luat înştiinţare în vis să nu se mai întoarcă la Irod. Irod, văzând că a fost batjocorit, s-a umplut de mare furie (...). Deci a hotărât să taie toţi pruncii care-s de doi ani mai jos, că numai aşa va fi sigur de uciderea Aceluia Care-i Hristos, Mesia. Şi a trimis ostaşi în Betleemul Iudeii şi în jur, ca să taie toţi pruncii de doi ani şi mai jos” (cf. CredințaOretodoxă.ro).

...Da, oamenii simpli, de atunci, au văzut, și ei, Steaua ”care-şi face drumul nu aşa ca toate celelalte, ci de la miazăzi spre miazănoapte” - și s-au uimit, dar nu s-au întrebat : ”Nu cumva Voia Domnului se arată, prin această Ciudată Stea ?” Și nu s-au întrebat : ”Dacă nu aduce războaie, atunci ce va fi vestind și ocrotind ea, ce va fi fiind, oare, sub această neobișnuit de strălucitoare și pașnică Stea ?

Numai Magii, ”cu cărţi vechi, rămase de la Valaam şi de la alţi înaintaşi” (iar nu cu tablete electronice și interneturi !), au aflat, deci au știut și au acționat, în consecință : au văzut Pruncul-”Împărat - și i s-au închinat, ”I-au adus daruri – aur, smirnă şi tămâie”. Daruri împărătești („<<Magii au venit ca reprezentanţi ai tuturor popoarelor lumii spre a se închina la leagănul pruncului Isus. Ei nu erau simpli muritori, erau cu poziţii înalte. Erau înalţi demnitari. Au venit la regele Iisus, Împăratul veacului şi i-au adus daruri ca unui împărat>>, a explicat preotul timişorean Ionel Popescu”), prorocind, prin ele, că Pruncul Nou-Născut este Domnul Vieții, Morții și Învierii :

” <<Aurul se oferea şi se oferă regilor, împăraţilor -  în semn de preţuire şi de respect faţă de demnitatea înaltă. Tămâia este adusă ca unui mare preot, ca unui mare arhiereu. Iisus Hristos Domnul întruneşte şi demnitatea de arhiereu. Tămâia, se ştie din vechime, era folosită la servicii religioase. Se folosea la templul din Ierusalim, se folosea la sinagogi. Arată că Domnul Isus a venit în lume să slujească şi nu să i se slujească. Smirna era folosită în ritualurile de înmormântare. Cu smirnă şi alte mirodenii erau îmbălsămaţi morţii, înainte de a fi puşi în mormânt. Smirna adusă de magi simbolizează moartea şi jertfa Domnului Iisus, pentru întreaga omenire. Erau reprezentanţii întregii omeniri şi au adus daruri, pe care le-au pus la leagănul Domnului Iisus>>, a arătat preotul Ionel Popescu”.

Dar și nouă, celor de azi, ni se arată semne. Pandemia asta bizară (cu hidosul ei număr, de victime – fizice și morale –,  număr rezultat în urma tratării, HAOTICE ȘI MALONESTE, a gravei situații, de către MAI TOATE GUVERNELE LUMII - care încep să semene, tot mai bine, cu Irod cel Mare, ucigașul de prunci !) !) nu este de la Dumnezeu, ci de la Diavol este – dar intră tot în PLANUL LUI DUMNEZEU : căci, cum adevărat spune Părintele Sfânt ILIE CLEOPA : ”PLANUL LUI DUMNEZEU NU-L POATE OPRI NIMENI, NICI DRACII, NICI ÎNGERII, NICI OAMENII, NICI POPOARELE – NIMENI, NIMENI!

De ce spun eu asta ? Pentru că Dumnezeu, mereu, îl încearcă pe Om, să-i vadă acțiunile și reacția, față de tot soiul de Uneltiri Demonice – să vadă CÂND, ANUME, VA MERITA OMUL (prin DESCOPERIREA FORȚELOR DIVINE ALE DUHULUI său, cât și prin CONDUITA LUI MORAL-SOCIALĂ !), SĂ SE ÎNTOARCĂ ÎN STAREA SA ORIGINAR-REALĂ : STAREA PARADISIACĂ ! Dar, veți spune : ”De data asta, lipsesc Magii, știutorii !” Nu lipsesc Magii ! Noi, toți, putem și chiar avem datoaria, față de noi și față de Pruncul-Dumnezeu, IISUS HRISTOS -  SĂ FIM MAGII : adică, în cazul de față - să aflăm/identificăm adevăratele rădăcini ale Răului, și să le stârpim. Nu neapărat prin vaccinuri dubioase, ci, în primul rând, printr-o atitudine fermă, a Duhului nostru, în care sălășluiește HRISTOSUL ! Dacă sub Steaua Neagră a Pandemiei NU se află HRISTOSUL, apoi, numai că, sub această Stea Neagră, se află Diavolul ! IRODUL ! Și dacă aflăm asta, să avem tăria să luptăm pentru HRISTOS – ”CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA” ! Afând pe Diavol (în oricât de înalte și aurite palate !), NOI să-l înhățăm și să-l băgăm în Cușca Fiarelor ! Căci Diavolul este FIARA APOCALIPTICĂ : el vrea, cu toate puterile lui (pe care tot Dumnezeu i le-a dat !), să vină Sfârșitul Acestei Lumi – să ”RESETEZE LUMEA” !

MAREA RESETARE A LUMII”, pe care o pregătesc (o plănuiesc și o elaborează) BOGĂTAȘII-CRIMINALI AI LUMII, IROZII LUMII - STRÂNȘI-CIOTCĂ, în PALATELE LOR DEMONIACE !

 

Eh..., dacă noi chiar suntem următori ai lui HRISTOS (”IMITATIO CRISTI”), să-i înfruntăm pe toți cei care nu doar că ne opresc de la Adevărata Cunoaștere, ba chiar ni-l răpesc pe DUMNEZEU-HRISTOS. Fie ei și unii falși preoți, slugarnici față de Cezàr, iar nu urmându-și MISIUNEA lor SFÂNTĂ, aceea de a-L sluji pe HRISTOS-DUMNEZEU. Sunt mulți preoți slabi de înger, ori necinstiți-ipocriți, ori lași (ori chiar...atei !) : nu cumva  să-i ”dezbrace” episcopul (care face parte dintre  ”arhiereii şi cărturarii” lui IROD  !)),  că nu se supun lui...”POLITICAL CORRECTNESS”!!! Cum, adică, un păcătos oarecare de episcop (care, cine mai știe, și-o fi vândut sufletul IROZILOR LUMII, pe 30 de arginți...) să-nsemne mai mult decât IUBIREA noastră de HRISTOS-DUMNEZEU, decât MÂNTUIREA noastră, mai mult decât MISIUNEA preotului de parohie (PAROHIA,   cu funcție cristică,   de ”CETĂȚUIE DE APĂRARE CONTRA CELUI RĂU” !) ?

Eu nu cred asta. Eu cred că, dacă-l iubim, cu adevărat, pe DUMNEZEUL NOSTRU-IISUS HRISTOS, lepădăm, de la noi, și PORUNCILE CEZARICE, cât și VORBELE DE FRICĂ ALE UNOR PREOȚI RĂTĂCIȚI - și-L urmăm pe SINGURUL DUMNEZEU, CREATORUL LUMII, deci și al nostru, laici ori preoți de mir, călugări etc.

CRĂCIUNUL acesta (din ”Anno Domini” 2020) trebuie să fie, după mine :

1-întâi, confruntarea cu noi înșine, să aflăm ce puteri ale Duhului ne-au mai rămas, spre a apăra, în noi, și pe PRUNCUL-DUMNEZEU, și STEAUA NĂDEJDII VEȘNICE, și ÎNCHINAREA MAGILOR, conținând prorocirea ESENȚEI  DIVINE : Viață-Moarte-Înviere, întru SLAVA DE SUS, A LUMINII VEȘNICE ;

2-confruntarea, hotărâtă, neabătută, cu cei ce vor a-L minimaliza, ba chiar a-l oculta, pe Adevăratul și Unicul Dumnezeu al Neamurilor.

...Până atunci, vă urez :

UN CRĂCIUN LUMINAT ȘI CURAJOS, ÎNTRU HRISTOS - VEȘNICA ȘI UNICA-ADEVĂRATA NĂDĂJDUIRE DE MÂNTUIRE !

LA MULȚI ANI BUNI ! – ani fără de BOGĂTAȘI-CRIMINALI (”NEMURITORII” !), ani fără de SĂRACI și fără de TERORI, AGRESIUNI și MINCIUNI GLOBALISTO-MEDIATICE !

SĂRBĂTORI CU SĂNĂTATE ȘI, MĂCAR, CU MULȚUMIREA IDENTIFICĂRII, ÎN DUHUL NOSTRU, A HRISTOSULUI-PRUNC, care să ne ajute în LUPTA CONTRA RĂULUI (...din noi și dinafară...) !

...Multă, multă sănătate, TUTUROR ! ȘI SOLIDARITATE, ÎNTRU BINELE NEAMULUI  NOSTRU ȘI AL LUMII  GREU-NĂPĂSTUITE !!!

Doamne IISUSE HRISTOASE, DUMNEZEUL MEU! - rogu-te, ajută-ne, ocrotește-ne și ne călăuzește, înspre, Sfântă, Lumina Ta!
Cu, mereu, aceeași admirativă prețuire și caldă prietenie, frăție întru Duh,
Adrian Botez

 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu